Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Needs Great, Evidence Lacking for People with Multiple Chronic Conditions - White Paper

Needs Great, Evidence Lacking for People with Multiple Chronic Conditions - White Paper

Ratings:
(0)
|Views: 1,906|Likes:
PFCD White Paper
One of the most pressing challenges facing our health care system today is how to care effectively for the significant and growing number of Americans coping with more than one chronic condition. The population affected is significant: more than one in four Americans lives with multiple chronic conditions, including one in 15 children. Two out of three Medicare beneficiaries, including those also covered by Medicaid, have more than one chronic condition, reducing the quality of life for seniors and driving health care costs up significantly. Almost $2 out of $3 spent on health care in the U.S. is directed toward care for the twenty-seven percent of Americans with multiple chronic conditions.
PFCD White Paper
One of the most pressing challenges facing our health care system today is how to care effectively for the significant and growing number of Americans coping with more than one chronic condition. The population affected is significant: more than one in four Americans lives with multiple chronic conditions, including one in 15 children. Two out of three Medicare beneficiaries, including those also covered by Medicaid, have more than one chronic condition, reducing the quality of life for seniors and driving health care costs up significantly. Almost $2 out of $3 spent on health care in the U.S. is directed toward care for the twenty-seven percent of Americans with multiple chronic conditions.

More info:

Published by: Partnership to Fight Chronic Disease on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
 2
@aamz Lxab}) Asdma`ja Ibjkd`l cox Vaovia |d}n Eqi}dvia Jnxo`dj Jo`md}do`z
Oj}ohax 8628
O`a oc }na eoz} vxazzd`l jnbiia`laz cbjd`l oqx nabi}n jbxa ztz}ae }ombt dz no| }o jbxaaccaj}dsait cox }na zdl`dcdjb`} b`m lxo|d`l `qehax oc Beaxdjb`z jovd`l |d}n eoxa }nb` o`ajnxo`dj jo`md}do`. ]na vovqib}do` bccaj}am dz zdl`dcdjb`}7 eoxa }nb` o`a d` coqx Beaxdjb`zidsaz |d}n eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z) d`jiqmd`l o`a d` 21 jndimxa`.
2
]|o oq} oc }nxaaEamdjbxa ha`acdjdbxdaz) d`jiqmd`l }noza bizo josaxam ht Eamdjbdm) nbsa eoxa }nb` o`ajnxo`dj jo`md}do`) xamqjd`l }na rqbid}t oc idca cox za`doxz b`m mxdsd`l nabi}n jbxa joz}z qvzdl`dcdjb`}it. Bieoz} -8 oq} oc -: zva`} o` nabi}n jbxa d` }na Q.Z. dz mdxaj}am }o|bxm jbxa cox}na }|a`}t%zasa` vaxja`} oc Beaxdjb`z |d}n eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z.
8
 ]na z}b}dz}djz bxa z}bx}id`l) ta}) mazvd}a }na ndln vxasbia`ja oc eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z)}nadx masbz}b}d`l nabi}n devbj}) b`m }na joz} devidjb}do`z) }naxa dz b `o}bhia ibjk oc eamdjbixazabxjn o` accaj}dsait vxasa`}d`l b`m eb`bld`l eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z. ]ndz iabsazvb}da`}z) cbedit jbxaldsaxz) b`m nabi}n jbxa vxosdmaxz |d}n d`zqccdjda`} d`coxeb}do` o` |ndjn}o hbza devox}b`} nabi}n jbxa majdzdo`z. \d}nd` }na asdma`ja hbza b`m) bz b xazqi}) d` nabi}njbxa vxbj}dja) }naxa dz b` q`cox}q`b}a mdzjo``aj} ha}|aa` cojqzd`l o` }na d`mdsdmqbi vb}da`} b`m cojqzd`l o` }na d`mdsdmqbi mdzabza.
:
 Cox nabi}n jbxa xacoxez) |na}nax had`l deviaea`}am ox jo`}aevib}am) dma`}dctd`l b`mvqxzqd`l |btz }o devxosa }na nabi}n oc }na ediido`z oc Beaxdjb`z jovd`l |d}n eqi}dviajnxo`dj jo`md}do`z bxa |ox}nt) eqjn `aamam bxabz oc cojqz. Ldsa` }nb} d} |bz jxab}am 
’}o
cq`m xazabxjn }nb} |dii vxosdma vb}da`}z) }nadx jbxaldsaxz b`m jid`djdb`z |d}n }na asdma`ja%hbzam d`coxeb}do` `aamam }o ebka ha}}ax%
d`coxeamnabi}njbxamajdzdo`z)―}naVb}da`} 
%Ja`}axam Oq}joeaz Xazabxjn D`z}d}q}a VJOXD$ vxaza`}z b` devox}b`} ovvox}q`d}t }o cq`mxazabxjn jxd}djbiit `aamam ht vb}da`}z cbjd`l eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z b`m }nadx vxosdmaxz}o a`nb`ja jbxa cox }na ibxla b`m lxo|d`l `qehax oc vaovia bccaj}am. 
]na Jnxo`dj Jo`md}do`z Jnbiia`la
Jnxo`dj jo`md}do`z) zqjn bz mavxazzdo`) bx}nxd}dz) ntvax}a`zdo`) b`m nabx} b`m iq`l mdzabzaz)bccaj} `abxit o`a d` }|o Beaxdjb`z b`m jo`zqea eoxa }nb` >6 vaxja`} oc |nb} |a zva`m o`nabi}n jbxa asaxt tabx.
=
]ombt) }naza dii`azzaz jbqza zasa` oq} oc }a` mab}nz abjn tabx b`mbxa }na iabmd`l jbqza oc mdzbhdid}t.
1
Mxdsa` ht }na bld`l oc }na vovqib}do` b`m lxo|}n d`
2
 
LB`maxzo`)’Jnxo`djJbxa7Ebkd`l}naJbzacoxO`lod`lJbxa)―Xohax}\oomGon`zo`Coq`mb}do`)8626.
 
8
Dhdm.
:
M Jbevhaii%
Zjnaxax)’Eqi}deoxhdmd}t7BJnbiia`lacoxAsdma`ja
%
hbzamEamdjd`a)―Asdma`ja
%Hbzam Eam 8626;2136$7 231%33.
=
 
LB`maxzo`)’Jnxo`djJbxa7Ebkd`l}naJbzacoxO`lod`lJbxa)―Xohax}\oomGon`zo`Coq`mb}do`)8626.
 
1
 
D`z}d}q}aocEamdjd`a)’Idsd`l\aii|d}nJnxo`djDii`azz7BJbiicoxVqhidjNabi}nBj}do`)―@b}do`biBjbmaedaz
Vxazz 8628.
 
 8
ohazd}t b`m o}nax xdzk cbj}oxz) }na vxasbia`ja oc jnxo`dj mdzabza dz lxo|d`l7 eoxa }nb` nbic }na Q.Z. vovqib}do` dz a~vaj}am }o nbsa b} iabz} o`a jnxo`dj jo`md}do` ht 8686.
3
 
Zoqxja7
LB`maxzo`)’Jnxo`djJbxa7Ebkd`l}naJbzacoxO`lod`lJbxa)―Xohax}\oomGon`zo`Coq`mb}do`)8626.
 
Jovd`l |d}n b zd`lia jnxo`dj jo`md}do` dz jnbiia`ld`l a`oqln) hq} }na jqeqib}dsa accaj} oc nbsd`l b jo`z}aiib}do` oc jo`md}do`z d`jxabzaz }na joevidjb}do`z oc }xab}ea`} b`m nabi}neb`blaea`} mxbeb}djbiit. ]na devox}b`ja oc vxasa`}do` d` ho}n bsodmd`l bmmd}do`bijnxo`dj jo`md}do`z b`m vxolxazzdo` oc a~dz}d`l o`az hajoeaz vbxbeoq`}) vbx}djqibxit ldsa`zasaxbi joeeo` xdzk cbj}oxz cox eb`t oc }na eoz} joeeo` jnxo`dj jo`md}do`z. ]ohbjjoqza) osax|adln} b`m ohazd}t) bijonoi edzqza) voox `q}xd}do`) b`m io| vntzdjbi bj}dsd}t bxaid`kam }o zasaxbi jnxo`dj jo`md}do`z) d`jiqmd`l eb`t jb`jaxz) mdbha}az) nabx} b`m iq`lmdzabzaz) mavxazzdo`) b`m bx}nxd}dz) beo`l o}naxz. ]na nabi}n jbxa maidsaxt ztz}ae bizovxaza`}z jnbiia`laz }o vxasa`}do` d` }na mdzjo``aj} ha}|aa` eamdjbi jbxa) vqhidj nabi}n)b`m joeeq`d}t zaxsdjaz; }na xabj}dsa `b}qxa oc b ztz}ae cojqzam o` bjq}a `aamz; b`m }nad`}axvibt |d}n zojdoajo`oedj dzzqaz }nb} bxa `o} jo`mqjdsa }o bmov}d`l nabi}nt hanbsdoxz.\d}nd` }na Eamdjbxa vovqib}do`) }na vxasbia`ja oc eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z dzvbx}djqibxit ndln. Bz eb`t bz 31 vaxja`} oc Eamdjbxa ha`acdjdbxdaz nbsa eqi}dvia jnxo`djjo`md}do`z)
<
b`m }na `qehax oc ha`acdjdbxdaz |d}n cdsa ox eoxa jnxo`dj jo`md}do`z nbz xdza`mxbeb}djbiit) qv cxoe gqz} osax 16 vaxja`} d` 8668.
>
Beo`l d`mdsdmqbiz mqbiit aidldhia coxEamdjbxa b`m Eamdjbdm) }nxaa oq} oc cdsa nbsa eqi}dvia jnxo`dj vntzdjbi jo`md}do`z b`m }|ooq} oc cdsa nbsa ho}n b vntzdjbi b`m ea`}bi mdzabza ox jo`md}do`.
4
 
3
M Jbevhaii%
Zjnaxax)’Eqi}deoxhdmd}t7BJnbiia`lacoxAsdma`ja
%
HbzamEamdjd`a)―Asdma`ja
%Hbzam Eam 8626;213$7231%33.
<
 
GI\oicc)HZ}bxcdaim)b`mLB`maxzo`)’Vxasbia`ja)A~va`md}qxaz)b`mJoevidjb}do`zocEqi}dviaJnxo`djJo`md}do`zd`}naAimaxit)―Bxj
n D`}ax`bi Eam 8668; 23878834%<3.
>
 
K]noxvab`mMNo|bxm)’]naXdzad`Zva`md`lBeo`lEamdjbxaHa`acdjdbxdaz7]naXoiaocJnxo`djMdzabzaVxasbia`jab`mJnb`lazd`]xab}ea`}D`}a`zd}t)―Nabi}nBccbdxz8663;811$7|:<>
%|:>>.
4
G Kbzvax) E \b}}z) b`m H Ito
`z)KbdzaxCbeditCoq`mb}do`)’Jnxo`djMdzabzab`mJo
%Eoxhdmd}t beo`l Mqbi
Aidldhiaz7Devidjb}do`zcoxVb}}ax`zocEamdjbdmb`mEamdjbxaZaxsdjaQzab`mZva`md`l)―DzzqaVbvaxGqit8626.
Bsbdibhia o`id`a n}}v7//|||.kcc.oxl/eamdjbdm/qviobm/>6>2.vmc.
6.6!1.6!26.6!21.6!86.6!81.6!28:=1
Vaxja`}bla oc Bii Beaxdjb`z
    @   q   e    h   a   x   o    c    J    n   x   o   `    d   j    J   o   `    m    d   }    d   o   `   z
E
OXA
 
]NB@
O
@A
 
D@
C
OQX
N
 BSA
E
QI]DVIA
J
NXO@DJ
 J
O@MD]DO@Z
 
 
 :
Zoqxja7 JEZ
)’Jnxo`djJo`md}do`zbeo`lEamdjbxaHa`acdjdbxdaz)―Jnbx}Hook)8622.
 
]nb} `qehax |dii jo`}d`qa }o xdza zdl`dcdjb`}it |d}n }na bld`l oc }na hbht hooeaxz b`mxdzd`l xb}az oc eqi}d%eoxhdmd}t beo`l bmqi}z blam =1 }o 3=. Bjjoxmd`l }o }na @b}do`biJa`}ax cox Nabi}n Z}b}dz}djz) }na vaxja`}bla oc bmqi}z blam =1 }o 3= |no zqccax cxoe }|o oxeoxa joeeo` jnxo`dj jo`md}do`z xoza cxoe 23.2 vaxja`} bhoq} 2 d` 3 bmqi}z$ }o 82 vaxja`} bhoq} 2 d` 1$ gqz} osax }na vbz} }a` tabxz.
26
 Nabi}n mdzvbxd}daz vibt b ebgox xoia) vbx}djqibxit beo`l edmmia%blam bmqi}z. Ed`oxd}daz)zvajdcdjbiit hibjk) `o`%Ndzvb`dj Beaxdjb`z) bxa mdzvxovox}do`b}ait bccaj}am |d}n 8<.4vaxja`} oc bmqi}z bla =1 }o 3= b`m eoxa }nb` nbic 12.3 vaxja`}$ oc bmqi}z 31 b`m osaxzqccaxd`l cxoe }|o ox eoxa jnxo`dj jo`md}do`z.
22
]noqln Ndzvb`dj bmqi}z |axa coq`m }onbsa b io|ax vxasbia`ja oc eqi}dvia jnxo`dj jo`md}do`z d` ho}n }na =1 }o 3= b`m osax 31 blalxoqvz) vxasbia`ja |d}nd` ho}n bla lxoqvz d`jxabzam ht eoxa }nb` :6 vaxja`} d` }na }a`%tabx vaxdom z}qmdam. A~bed`d`l }na mb}b |d}n xacaxa`ja }o d`joea iasaiz xasabiam `o}bhiaajo`oedj mdzvbxd}daz) bz |aii. B` bmqi} idsd`l d` vosax}t dz }|dja bz idkait }o nbsa eqi}dviajnxo`dj jo`md}do`z bz b` bmqi} |d}n d`joea b} =66 vaxja`} ox eoxa oc }na vosax}t iasai.
28
 
26
S Cx
dam)BHax`z}ad`)b`mEBHqzn)’Eqi}dviaJnxo`djJo`md}do`zBeo`lBmqi}zBlam=1b`mOsax7]xa`mzOsax}naVbz}26Tabxz)―@JNZZ}b}Hxdac@o.266)Gqit8628.]na`d`ajnxo`djjo`md}do`zbxa7ntvax}a`zdo`)
nabx} mdzabza) mdbha}az) jb`jax) z}xoka) jnxo`dj hxo`jnd}dz) aevntzaeb) jqxxa`} bz}neb) b`m kdm`at mdzabza.
22
Dhdm.
28
Dhdm.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sandra_lenois liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->