Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sam Argyropoulus v. Dirty World, LLC - Response to Motion to Remand

Sam Argyropoulus v. Dirty World, LLC - Response to Motion to Remand

Ratings: (0)|Views: 482|Likes:
Published by David S. Gingras

More info:

Published by: David S. Gingras on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
TA_RLK_A PL NLPHLK PL TANJK@
Ojsa Kl=OY :4.630:.T :4?019368:2:::4:?:0:1:9:3:6:8424:444?4041494346
    C 
    H    K     C     T    J    _ 
    E
    J    S 
    L 
    I    I    H    O     A
 %     R    E    E    O     ?     8     0    :    A +     O 
    F    J    K     @    E    A    T
    D
    E    Y     @
 +  %     /     :    2     9   .    4    0    ?     R
    F    L     A    K     H    V
 %     J    ]    6     1     2     0    6     &      0    6     2     (      9     9     6   .    ?     9     4    ? 
@jyh` _+ Chkctjs%O_D/4:638?
Chkctjs Ej Liihoa% REEO
?80: A+ Ofjk`eat Dey`+% /:29.40?Rflakhv% J] 61206Pae+= &062(996.?94?Ijv= &062( 406.?:89@jyh`BChkctjsEj+olnJppltkax ilt@aiak`jkp @HTPX SLTE@% EEO
QKHPA@ _PJPA_ @H_PTHOP OLQTPOAKPTJE @H_PTHOP LI OJEHILTKHJ
_JN JTCXTLRLQEQ_% jk hk`hyh`qje%Rejhkphii%y+@HTPX SLTE@% EEO% j @aejjta Ehnhpa`Ehjdhehpx Olnrjkx7 jk` @las :‟?2hkoeqshya%@aiak`jkps+Ojsa Kl=OY :4.630:.T 
@AIAK@JKP @HTPX SLTE@%EEO‘_ TA_RLK_A PL REJHKPHII‘_NLPHLK PL TANJK@
@aiak`jkp @HTPX SLTE@% EEO &―@S„(tasraopiqeex sqdnhps pfa ileelhkctasrlksa hk lrrlshphlk pl Rejhkphii_JN JTCXTLRLQEQ_‘s &―Rejhkphii„( Nlphlk plTanjk` &@lo+ /9(+ Js avrejhka` fatahk% Rejhkphii‘s nlphlk sflqe` da `akha`+
H+RTAEHNHKJTX OLNNAKP_
Dailta j``tasshkc pfa sqdspjkoa li Rejhkphii‘s jtcqnakps% @S klpas pfjp Rejhkphii‘snlphlk sflqe` da pjgak lii.ojeak`jt jk`,lt sqnnjthex `akha` djsa` lk Rejhkphii‘s ijheqtapl olnrex hpf pfa eloje tqeas li pfhs Olqtp+ _raohihojeex%E+T+ 3‟? rtlyh`as ―olqksaeolkpanrejphkc pfaihehkc li jkx nlphlk sfjee ihtsp olkpjop lrrlshkc olqksae pl `hsoqsspfltlqcfex%rtaiatjdex hk ratslk% pfa sqdspjkoa li pfa olkpanrejpa` nlphlk jk` jkx rlpakphjetasleqphlk+„ Hk pfa ayakp olqksae jta qkjdea pl tasleya pfa njppat% pfa nlyhkc rjtpx nqsp hkoeq`a j oatphihojphlkhk fhs nlphlkjylhkc= ―
Pfhs nlphlk hs nj`a ileelhkc pfa olkiatakoa li olqksae rqtsqjkp pl E+T+ 3.? fhof pllg rejoa lk &`jpa(+„
Ojsa 4=:4.oy.2630:.T.RMS @loqnakp 8 Ihea` :2,48,:4 Rjca : li 3 Rjca H@ /=4?3
 
4
TA_RLK_A PL NLPHLK PL TANJK@
Ojsa Kl=OY :4.630:.T :4?019368:2:::4:?:0:1:9:3:6:8424:444?4041494346
    C 
    H    K     C     T    J    _ 
    E
    J    S 
    L 
    I    I    H    O     A
 %     R    E    E    O     ?     8     0    :    A +     O 
    F    J    K     @    E    A    T
    D
    E    Y     @
 +  %     /     :    2     9   .    4    0    ?     R
    F    L     A    K     H    V
 %     J    ]    6     1     2     0    6     &      0    6     2     (      9     9     6   .    ?     9     4    ? 
Fata% Rejhkphii‘s nlphlk `lasklp olkpjhk pfa tazqhta` oatphihojphlk ilt lka shnreatajslk‐rejhkphii‘s olqksae
`h` klp 
jppanrp pl naap jk` olkiat hk cll` ijhpf rthlt pl ihehkcpfa hkspjkp nlphlk+ Ilt pfjp tajslk jelka% pfa nlphlk sflqe` da `akha`+
HH+JTCQNAKPj+Pfa Olqtp Fjs @hyatshpx Mqths`hophlk Rqtsqjkp pl 46 Q+_+O+ £:??4&j( Daojqsa Pfa Rjtphas Jta Olnreapaex @hyatsa Jk` PfaJnlqkp hk Olkptlyatsx Avoaa`a` $31%222 Jp Pfa Phna Li Tanlyje
Jp pfa lqpsap% hp hs hnrltpjkp pl klpa pfjp pfa taeayjkp zqasphlk fata hs fapfat pfhsojsa js rtlratex tanlya`jp pfa phna hp js tanlya`%
klp 
fapfat tanlyje lqe` fjya daak jrrtlrthjpa djsa` lk Rejhkphii‘srlsp.tanlyje jppanrps pl jylh` ia`atje mqths`hophlk+_raohihojeex% hk fhs nlphlk Rejhkphii njgas nqof li pfa ijop pfjp
jipat 
pfhs ojsajstanlya`% fa hnrtlratex ihea` j Ihtsp Jnak`a` Olnrejhkp hk spjpa olqtp fhof rqtrltpa`pljdjk`lk pl li pfa pftaa ojqsas li jophlk hk fhs lthchkje Olnrejhkp jk` fhof jesl`tjsphojeexelata`pfa jnlqkp li pxra jk` jnlqkp li `jnjcas slqcfp+Ilt hkspjkoa% js klpa` hk pfa lthchkje Olnrejhkp fhof js tanlya` pl pfhs Olqtp%j olrx li fhof js jppjofa` j
Avfhdhp J
pl pfa Klphoa li Tanlyje &@lo+ /:(% Rejhkphii‘slthchkje Olnrejhkp jssatpa` pftaa ojqsas li jophlk=:+( Yhlejphlk li Rejhkphii‘s rqdehohpx thcfps qk`at Oje+ Ohy+ Ol`a £ ??0074+( Yhlejphlk li olnnlk.ej rqdehohpx thcfps7 jk`?+( @aijnjphlk+Hnrltpjkpex jk` js avrejhka` hk @aiak`jkp‘s tanlyje klphoa% pfa ihtsp ojqsa li jophlk ojttha` rlpakphjeex sayata nlkapjtx rakjephas hkoeq`hkc:+( spjpqpltx `jnjcas jk`jnjk`jpltx jjt` lijppltkax‘s iaas jk` olsps pl pfa rtayjhehkc rjtpx% 4+( hkmqkophya taehai%?+( tasphpqphlk% hkoeq`hkc ―jee rtlihps jk`,lt lpfat dakaihps itln pfa li Wrejhkhpii‘s^ hnjca„%0+( olnraksjpltx jk` cakatje `jnjcas7 1+( rqkhphya `jnjcas% jk` 9+( ―nakpje `hsptass„+Djsa` lk fhs lk jssatphlk pfjp @aiak`jkp‘s avrlsqta qk`at pfhs oejhn js sqdspjkphje%hkj eappat fhof js hkoltrltjpa` dx taiatakoa hk fhs Olnrejhkp%Rejhkphii‘s olqksae`anjk`a` jk hnna`hjpa sappeanakp rjxnakp li$62%222 hk lt`at pl jylh` ehphcjphlk+
Ojsa 4=:4.oy.2630:.T.RMS @loqnakp 8 Ihea` :2,48,:4 Rjca 4 li 3 Rjca H@ /=4?6
 
?
TA_RLK_A PL NLPHLK PL TANJK@
Ojsa Kl=OY :4.630:.T :4?019368:2:::4:?:0:1:9:3:6:8424:444?4041494346
    C 
    H    K     C     T    J    _ 
    E
    J    S 
    L 
    I    I    H    O     A
 %     R    E    E    O     ?     8     0    :    A +     O 
    F    J    K     @    E    A    T
    D
    E    Y     @
 +  %     /     :    2     9   .    4    0    ?     R
    F    L     A    K     H    V
 %     J    ]    6     1     2     0    6     &      0    6     2     (      9     9     6   .    ?     9     4    ? 
Rejhkphii‘sliiat js klp jooarpa`+ Js j tasqep% Rejhkphii ileela` pftlqcf hpf fhspftajp jk` ihea` pfhs jophlk hk spjpa olqtp fhof jsphnaex tanlya` pl pfhs olqtp lkLopldat :2% 42:4
:
 rqtsqjkp pl 46 Q+_+O+£ :009+Pl `jxs
jipat 
pfa ojsa js tanlya`% Rejhkphii jppanrpa` pl `tjsphojeex ofjkca pfakjpqta li pfa ojsa dx ihehkc j Ihtsp Jnak`a` Olnrejhkp hk spjpa olqtplk Lopldat :4% 42:4fhof `aeapa` fhs ihtsp pl ojqsas li jophlk jk` fhof jppanrpa` pl `hsoejhn jkx `anjk`ilt `jnjcas ctajpat pfjk $31%222+ Jepflqcf hp hs qkoeajt fapfat j rlsp.tanlyje reaj`hkc ihea` hk spjpa olqtp fjs jkx aiiaop jp jee lk pfa ia`atje rtloaa`hkc% hp hs jrrjtakppfjp pfhs jnak`nakp &hi aiiaophya(lqe` tasqep hk Rejhkphii jdjk`lkhkc fhs thcfp pl taolyat jk lpfathsa njk`jpltx jjt` li jppltkax‘s iaas qk`at Oje+ Ohy+ Ol`a £ ??00&j(+@asrhpa pfhs% hp hs oeajt pfjp pfa `hsrlshphlk li Rejhkphii‘s Nlphlk pl Tanjk` ojkklp da djsa` lk ayakps fhof looqtta`
jipat 
tanlyje7 ―Ofjeeakcas pl tanlyje mqths`hophlktazqhta jk hkzqhtx hkpl pfa ohtoqnspjkoasjp pfa phna pfa klphoa li tanlyje hs ihea`+„
_rakoat y+ Q+_+ @hsp+ Olqtp 
% ?8? I+?` 693% 63: k+0 &8
pf
Oht+ 4220( &anrjfshs j``a`(7
 saajeslQkhpa` _paae y+ _faee Lhe Ol+
% 924 I+?` :263% :28:‟84 &8
pf
Oht+42:2( &avrejhkhkc―WR^lsp.ihehkc `ayaelrnakps `l klp `aiajp mqths`hophlk hi mqths`hophlk js rtlratex hkylga`js li pfa phna li ihehkc+„( &anrjfshs j``a`(+Pfqs% pfa zqasphlk hs
klp 
fapfat pfa shkcea tanjhkhkc `aijnjphlk oejhn hkRejhkphii‘s Jnak`a` Olnrejhkp hs ehgaex pl hkyleya `jnjcas li $31%222 lt nlta+ Tjpfat%pfa lkex taeayjkp zqasphlk &fhof Rejhkphii‘s hkspjkp nlphlk olnreapaex hckltas( hsfapfat pfalthchkje Olnrejhkpfhof js tanlya` pl pfhs Olqtprtasakpa` oejhns fhofata sqiihohakp pl hkylga pfa Olqtp‘s `hyatshpx mqths`hophlk jp pfa phna pfa Klphoa li Tanlyje js ihea`+ Daojqsa pfa jksat pl pfjp zqasphlk hs
 xas
%tanlyje js rtlrat jk`Rejhkphii‘s nlphlk nqsp da `akha`+
:
Jepflqcf pfa Klphoa li Tanlyje &@lo+ /:( taieaops j `logaphkc `jpa li Lopldat :4%42:4% pfa klphoa js jopqjeex `aehyata` pl pfa Oeatg lipfa Q+_+ @hspthopOlqtp ilt ihehkclkpfa nltkhkc liLopldat :2% 42:4+
_aa
@aoejtjphlk li @jyh` _+ Chkctjs ¹¹ 1‟3sqdnhppa` fatahpf+ Hp hs qkgklk fx pfa oeatg ijhea` pl phnaex `logap pfa klphoa qkphepl `jxs ejpat+ Flayat% daojqsa hp js`aehyata` pl pfa oeatg lk Lopldat :2% 42:4% pfa Klphoa li Tanlyje js phnaex ihea`+
_aa
Ia`+ T+ Ohy+ R+ 1&`(&4(&J( &`aihkhkc ―ihehkc„ jsileels= ―J rjrat hs ihea` dx `aehyathkc hp= &J( pl pfa oeatg +++ +„(
Ojsa 4=:4.oy.2630:.T.RMS @loqnakp 8 Ihea` :2,48,:4 Rjca ? li 3 Rjca H@ /=4?8

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->