Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penilaian PEKA

Penilaian PEKA

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by ytengku

More info:

Published by: ytengku on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
INSTRUMEN PENILAIAN
Penilaian Melalui Pemerhatian:
 
dilakukan secara berterusan mengikutjangka waktuyang ditentukan,
membantu guru mendapat maklum balas tentangkeberkesanan P&P.
 Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspekkognitif, afektif dan psikomotor 
melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.
menggunakan instrumen seperti senarai semak, skalakadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain.
·Dapatan boleh membantu guru dan pelajar membuatrefleksi terhadap prestasi masing-masing.
 
Pemerhatian yang terancang membantu guru :
 
o
Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadappelajaran dan apakah yang mendorong/menolakminat tersebut
o
Mengesan sama ada strategi pengajaran gurumemberi kesan yang positif 
o
Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar 
o
Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar 
o
Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan danperancangan
o
Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikappelajar terhadap pelajaran , rakan sebaya danterhadap diri sendiri
 
Contoh Senarai semakUntuk Menilai Kerjasama KumpulanYang DibuatMelalui Pemerhatian
 
Bil
 
Kriteria Tingkah Laku Kerjasma
 1. Selalu menetapi masa dalam apa jua aktiviti kumpulan yangdijadualkan2. Bersikap proaktif (memulakan kerja tanpa diarah)3. Suka berkongsi maklumat dengan rakan sekumpulan4. Menyumbang idea yang bernas kepada kumpulan5. Bersedia mendengar pendapat ahli lain dalam kumpulan6. Mematuhi/akur dengan segala peraturan yang ditetapkanoleh kumpulan7. Menunggu giliran untuk menyampaikan idea atau pendapat8. Berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah laku yang sopankepada ahli kumpulan9. Membantu menyelesaikan masalah kumpulan10. Mengambil kira pendapat orang lain dalam kumpulan11. Melaksanakan tugasan/aktiviti yang telah ditetapkan olehkumpulan12. Menyempurnakan tugasan yang diberi oleh kumpulan tepatpada waktunya

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->