Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
95027932-GHID-ARHIT-Complet-19-Oct-2006

95027932-GHID-ARHIT-Complet-19-Oct-2006

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
exercitareaprofesieide arhitect
ediţia a II-aactualizată şi completată
Octombrie 2006
 
CUPRINS
Partea I-a MISIUNI ŞI ONORARII
Capitolul 1 RELAŢIA ARHITECT - BENEFICIAR
1.1 Beneficiarul1.2 Arhitectul1.3 Alegerea arhitectului1.4 Arhitectul – şef de proiect1.5 Ierarhizarea serviciilor arhitectului1.6 Arhitectul şi dreptul de autor 
Capitolul 2 SERVICII DE BAZĂ
2.1
 
Definitivarea şi completarea temei de proiectare2.2 Anteproiectul – proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate2.3 Proiectul tehnic2.4 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire2.5 Alegerea constructorului şi pregătirea execuţiei2.6 Detalii de execuţie, şantierul şi urmărirea lucrărilor 2.7 Recepţia lucrărilor executate
Capitolul 3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE
3.1 Onorariile de referinţă3.2 Servicii de bază3.3 Fazele de proiectare incluse în onorariul de bază3.4 Calculul onorariilor de referinţă3.4.1 Calculul onorariilor de bază sub formă de cote procentuale din valoareade investiţie3.4.2 Calculul onorariilor folosind baza orară3.4.3 Onorariile pentru proiectarea lucrărilor cu specific preponderentarhitectural3.4.4 Alte costuri
Capitolul 4 CONTRACTUL
4.1 Modele de contracte de proiectare4.1.1 Modelul 14.1.2 Modelul 24.1.3 Modelul 34.1.4 Modelul 4
Capitolul 5 MANAGEMENTUL DE PROIECT
5.1 Manualul proiectului5.2 Scopul manualului5.3 Sistemul de management şi baza de date digitală
 
Partea a II-a GHID DE PROIECTARE
Capitolul 1 PROFESIA DE ARHITECT
1.1 Cadrul legal al exercitării profesiei de arhitect1.1.1 Profesia de arhitect1.1.2 Ordinul Arhitectilor din Romania - OAR1.1.3 Forurile de conducere ale Ordinului Arhitecţilor din România - OAR1.2 Dreptul de semnătură al arhitectului (conductorului arhitect)1.2.1 Domeniul de competenţă1.2.2 Acordarea dreptului de semnăturăpentru proiectarea de arhitectură1.2.3 Obligaţiile arhitectului cu drept de semnătură1.3 Exercitarea dreptului de semnătură1.3.1 Modalităţi de exercitare ale profesiei de arhitect cu drept de semnătură1.3.2 Incompatibilităţi în exercitarea dreptului de semnătură1.3.3 Onorariul (tariful de proiectare)1.3.4 Dreptul de autor 1.3.5 Asigurarea profesională1.3.6 Răspunderea disciplinară1.3.7 Semnatura de complezenţă1.4 Relaţia arhitect - beneficiar; contractul de proiectare1.5 Biroul de arhitectură - aspecte generale privind organizarea şi conducerea acestuia1.5.1 Atribuţiile şi responsabilităţile arhitectului-coordonator al biroului dearhitectură1.5.2 Dotarea biroului de arhitectură
Capitolul 2 PROIECTUL
2.1 Importanţa proiectului2.2 Asigurarea prin proiect a calităţii construcţiilor 2.2.1 Cerinţele de calitate2.2.2 Categoriile şi clasele de importanţă ale construcţiilor 2.2.3 Verificarea tehnică a proiectelor 2.2.4 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor 2.3 Tema de proiectare2.4 Proiectele de specialitate şi fazele de elaborare ale proiectului2.5 Anteproiectul - AP2.6 Proiectul tehnic - PT conţinutul-cadru al proiectului pentru arhitectură şi al proiectelor despecialitate2.6.1 Piesele scrise
 
2.6.2 Piesele desenate2.6.3 Redactarea proiectului tehnic - cartuşul2.7 Devizul lucrărilor de investiţie2.8 Detaliile de execuţie - DE
 Capitolul 3 AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
3.1 Lucrările de construcţii a căror execuţie se supune autorizării3.2 Emitentul autorizaţiei de construire3.3Baza legapentru emiterea autoriziilor de construire -REGLEMENTĂRILEURBANISTICE3.3.1 Planul urbanistic general PUG şi regulamentul local de urbanism - RLU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->