Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nastavno livche fizika

Nastavno livche fizika

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by SlaveArsov
word document
word document

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: SlaveArsov on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
Наставно ливче
/
презиме име: ____________________________________/одделение: ________ 
 
Критериум за оценување: за секој точен одговор се добива по еден поен!
 
Се признаваат самоцелосно точни одговори!
/ 4
. група
 
Освоени поени
0
 –
3 4 5-6 7-8 9-10
Оцена
 
Недоволен (1)
 
Доволен (2)
 
Добар(3)
 
Мн. добар(4)
 
Одличен
(5)
Упатство за работа: постапи како што се бара во текстот пред прашањето!
 
 ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ ЗА ДА СТАНАТ ТОЧЕН ИСКАЗ
 
1.
Електрично поле се вика _______________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________2.
Носители на електрицитетот во електролитите се
  ____________________________________________________________________ 3.
Електричната струја низ металите претставува _____________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 4.
Електрични изолатори се викаат материјалите кои __________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 5.
Јачина на електрична струја се вика ______________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________ 
Наставно ливче
/
презиме име: ____________________________________/одделение: ________ 
 
Критериум за оценување: за секој точен одговор се добива по еден поен!
 
Се признаваат самоцелосно точни одговори!
/ 4
. група
 
Освоени поени
0
 –
3 4 5-6 7-8 9-10
Оцена
 
Недоволен (1)
 
Доволен (2)
 
Добар(3)
 
Мн. добар(4)
 
Одличен (5)
 
Упатство за работа: постапи како што се бара во текстот пред прашањето!
 
 ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ ЗА ДА СТАНАТ ТОЧЕН ИСКАЗ
 
1.
Електрично поле се вика
 _______________________________________________________  ____________________________________________________________________________2.
Носители на електрицитетот во електролитите се
  ____________________________________________________________________ 3.
Електричната струја низ металите претставува _____________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 4.
Електрични изолатори се викаат материјалите кои ________________________________ 
 __  _____________________________________________________________________________ 5.
Јачина на електрична струја се вика ______________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________ 
 
ЗАОКРУЖИ ЈА МАЛАТА БУКВА ПРЕД ТОЧНИОТ ИСКАЗ! 
 
6.
Истоимено наелектризираните телаа.
 
се одбиваат
 
б. се привлекуваат
 
в. се одбиваат и привлекуваат
 
г. не се одбиваат
 7. A
ко две исти тела се наелектризирани истоимено, тогаша. тие може да се разликуваат според количината на електрицитет
 
б. тие може да се разликуваат според видот на елктрицитет
 
в. тие може да се одбиваат и привлекуваат
 
г. тие не се одбиваат
 8.
По договор , протриена поливинилска прачка со волненеа крпа велиме
 
а. дека се наелектризирала
 
позитивноб. дека се наелектризирала
 
негативно
 
в. дека се наелектризирала
 
позитивно и негативног. дека не се наелектризирала
 9.
Како Ќе биде налектризирана свилената крпа со која сме ја протриле претходно стакленатапрачка
 
а. позитивно б. негативно в. позитивно и негативно
 
г. нема да се наелектризира
 10.
Доврши ги на цртежот електричните силовилинии кај позитивно наелектризирано топче
 
ЗАОКРУЖИ ЈА МАЛАТА БУКВА ПРЕД ТОЧНИОТ ИСКАЗ! 
 
6.
Истоимено наелектризираните телаа.
 
се одбиваат
 
б. се привлекуваат
 
в. се одбиваат и привлекуваат
 
г. не се одбиваат
 7. A
ко две исти тела се наелектризирани разноимено, тогаша. тие може да се разликуваат според количината на електрицитет
 
б. тие не може да се разликуваат според видот на електрицитет
 
в. тие може да се одбиваат и привлекуваат
 
г. тие не се привлекуваат
8.
По договор , протриена поливинилска прачка со волненеа крпа велиме
 
а. дека се наелектризирала
 
позитивноб. дека се наелектризирала
 
негативно
 
в. дека се наелектризирала
 
позитивно и негативног. дека не се наелектризирала
 9.
Како Ќе биде налектризирана свилената крпа со која сме ја протриле
 
претходно стакленатапрачка
 
а. позитивно б. негативно в. позитивно и негативно
 
г. нема да се наелектризира
 10.
Доврши ги на цртежот електричните силовилинии кај позитивно наелектризирано топче
 
++
 
Наставно ливче
/
презиме име: ____________________________________/одделение: ________ 
 
Критериум за оценување: за секој точен одговор се добива по еден поен!
 
Се признаваат самоцелосно точни одговори!
/ 3
. група
 
Освоени поени
0
 –
3 4 5-6 7-8 9-10
Оцена
 
Недоволен (1)
 
Доволен (2)
 
Добар(3)
 
Мн. добар(4)
 
Одличен
(5)
Упатство за работа: постапи како што се бара во текстот пред прашањето!
 
 ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ ЗА ДА СТАНАТ ТОЧЕН ИСКАЗ
 
1.
Носители на електрицитетот во металите се
  ____________________________________________________________________ 2.
Електричната струја низ гасовите претставува _____________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 3.
Електрични спроводници се викаат материјалите кои
 _____________________________________________________________________________ 4.
Просторот околу секое налектризиранп тело каде се чувствува дејството на тоа тело се вика
  ____________________________________________________________________________5.
Напиши ја равенката за пресметување на јачина на електрична струја и имињата на физичкитевеличини во неа
 
Наставно ливче
/
презиме име: ____________________________________/одделение: ________ 
 
Критериум за оценување: за секој точен одговор се добива по еден поен!
 
Се признаваат самоцелосно точни одговори!
/ 3
група
 
Освоени поени
0
 –
3 4 5-6 7-8 9-10
Оцена
 
Недоволен (1)
 
Доволен (2)
 
Добар(3)
 
Мн.
 
добар(4)
 
Одличен (5)
 
Упатство за работа: постапи како што се бара во текстот пред прашањето!
 
 ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ ЗА ДА СТАНАТ ТОЧЕН ИСКАЗ
 
1.
Носители на електрицитетот во металите се
  ____________________________________________________________________ 2.
Електричната струја низ гасовите претставува _____________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 3.
Електрични спроводници се викаат материјалите кои
 _____________________________________________________________________________ 4.
Просторот околу секое налектризиранп тело каде се чувствува дејството на тоа тело се вика
  ____________________________________________________________________________5.
Напиши ја равенката за пресметување на јачина на електрична струја и имињата на физичкитевеличини во неа
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->