Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid de altcatuire a intrebarilor

Ghid de altcatuire a intrebarilor

Ratings: (0)|Views: 177|Likes:
Published by Natan Garstea
Acest ghid a fost elaborat pentru atelierele de la taberele de vară organizate de Clubul Moldovenesc de jocuri intelectuale.
Acest ghid a fost elaborat pentru atelierele de la taberele de vară organizate de Clubul Moldovenesc de jocuri intelectuale.

More info:

Published by: Natan Garstea on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2015

pdf

text

original

 
GhiddealcătuireaîntrebărilordeCUC
Natan Gar
ș
tea
 Axiomeșiprincipiidebazălaelaborareaîntrebărilor
Labazaacestuighid,sauunșirdeaxiomeșiprincipii,pecarelevoienunțafărăaintraadâncîndetalii.
 Axiome
CUC-ulesteocompetițieaintelectelor,șinuunacunoștințelorCUCesteunjocîncarejucămpentruplăcereEstecuaderatinteresantdoarjocul,rezultatulruianuestedeterminat Estecuadevăratinteresantdoarjocul,rezultatulruiapoateiinluențatdetineFiecareîntrebaredeCUCesteunmini-jocLaCUCechipelejoacăcontraîntrebăriișiautoruluiîntrebăriiScopulautoruluideîntrebăriestedeaiunoponentegaljucătorilor.
Principii
Întrebareatrebuiesăpoatăiluatăreieșinddintextulîntrebării,șinudoarînbazacunoașteriiinformațieiÎntrebareatrebuiesăieunapentrutoțiÎntrebareatrebuiesăieposibildeluatînbazacunoștințelorgeneraleRăspunsultrebuiesăreiasăunivocdinîntrebareNutrebuiesăieposibilcarăspunsulsăieobținutlaîntâmplareEchiparăspundelaîntrebareacarei-afostpusăÎntrebareatrebuiesăieconstruităînbazaunuimaterialinteresant Temaîntrebăriinutrebuiesăifostfolosităînmulteîntrebări
Majoritateaacestoraxiomeșiprincipiisuntdestuldeevidente,unelepotAiobiectdediscuții.Oricum,elaborareaîntrebăriloravându-lecapunctdepornirevaasiguraunjocinteresantșiplăcutatâtautorilordeîntrebări,câtșijucătorilor.
 Acumulămmaterialulpentruîntrebare
Materialulîntrebării,sauanumita„factuaîntrebăriireprezininformațiacarestălabazaelaborăriiuneiîntrebări.
 
Deundeputemgăsioinformațiepentruîntrebare?Deoriunde.Dincărți,dinAilme,dinviață.DacănepunemscopulscriemîntrebărideCUC,pesteuntimpvomîncepeobservămomulțimedeinformațiicarearputeaAitransformateînîntrebăridecuc.Oricum,nudinoriceinformațieamputeafaceoîntrebaredecuc.InformațiacareurmeazăaAiinclusăînîntrebare,trebuiecelpuținsăAieinteresantă.Desigur,apreciereagraduluideinterespecareîlprezintăoinformațiesaualtaesteochestiesubiecti,înîncerciîntrebitotdeaunadaațipovestiaceastaprietenilorsaudacăcredețicăaceasinformațiearmeritaAiepublicatăîntr-unziar.Cândnusuntețisiguri,încercațisăpovestițicuivaaceastăinformație,dedorituneipersoanecarenuestejucătordeCUCșipentrucareinformațiarespectivănuesteunadedomeniu.Dacăvăridicadinumerisauvazice„eișice”,maimultcasigurcăinformațianuesteinteresantă.Oricum,nuoriceinformieinteresanpoateAitransformatăîntr-oîntrebaredeCUC.Uneoriîndorințadeafacecuoriceprețîntrebareînbazauneiinformațiifrumoase,putețiinsistațipeunmaterialcarenuareologicăinternă,sauoparteainformațieipoatesănuAiecorectă,sauîntrebareaAinalăvaAipreaușoare...Uneoriestegreutedesparțideunfaptce-țiplace,însădacădorițisărămânădoarîntrebăribune,trebuiesăputețifaceasta.Exemplu:
Dupăcumștimbine,primademocrațieadevărată,darșicuceamaiextremă formă,aapărutînAtenaantică.Încadrulei,laconducereparticipautoțicetățenii.Darcumatenieniiiinumeaupeacei,carenudădeauatențieviețiipublice,știindcăaziacestcuvântestefolositdenoides,darcualtsens? 
Răspuns
:IdioțiCuvântulgrec„idios”semniFica„privat”,„personal”.
ÎntrebareademaisuspoateAiluatănumaidacăinformațiadinrăspunsestecunoscutădecătrejucători.Deșiinformațiaesteextremdeinteresantă,înformasaactualăeanupoateAiutilizatăpentruacreaoîntrebarebunădecuc.
Structurămmaterialul
Dupăceamgăsitoinformațieinteresanpentruîntrebare,urmeazăostructurăm,pentruaalegeceamaireușităformădeprezentareaei.Iatăunexempludeinformație:
ÎnregiuneaGrecieianticeLaconiaseaFlaorulSparta.Locuitoriii,spartanii,eraurenumițipentrufaptulcăvorbeaufoarteconcis,saulaconic.Odată,ndPhilipMacedonianulinteionaînceapăocampaniecontraorului,le-atrimisunmesaj,încarespunea:„DacăvoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”,lacarespartaniii-aurăspuns„Dacă”.
 
Haididespărțimacestmaterialpeicomponenteșivedemlegăturileîntreele.- LaconiaseaAlaînGreciaantică;- SpartaseaAlaînLaconia;- LocuitoriiSparteieraurenumițipentrucăvorbeauconcis;- ceststildevorbiresenumeștelaconic;- PhilipMacedonianulintenționasădistrugăorașul,dacălocuitoriiluinusevorpreda;- Philiple-atrimismesajul:„DavoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”;- Spartaniii-aurăspuns„Dacă”.Materialulconținemaimulteinformații,șipracticoricaredintreele,careareunsubstantivsauunadjectiv,poateAifolosităcafrazăinterogativă.Dinmaterialuldeținut,putemfaceomulțimede-aîntrebări,carearcereurmătoarelerăspunsuri:- UndeseaAlaLaconia,locuitoriireiai-auspuns„Dacă”luiPhilipMacedonianullaamenințareaacestuia„DavoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”.- ÎnceregiuneseaAlaSparta,dacăștimcălocuitoriieiaurăspunscuunsingrcuvânt,„Dacă”,luiPhilipMacedonianullaamenințareaacestuia„DacăvoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”.- PentruceeraurenumițilocuitoriiSpartei,orașsituatînregiuneaLaconia,știindeiauspunscuunsingrcunt,„Dacă”,luiPhilipMacedonianullaamenințareaacestuia„DacăvoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”.- CumsenumeștestiluldevorbirealocuitorilorSpartei,orsituatînregiuneaLaconia,știindeiauspunscuunsingrcunt,„Da”,luiPhilipMacedonianullaamenințareaacestuia„DavoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”.- CeintenționasăfacăPhilipMacedonianul,știindcăelatrimislocuitorilorSparteimesajul„DavoicuceriSparta,ovoifaceunacuntul”,lacareaprimitrăspunsul„Dacă”;- Cemesajle-atrimisPhilipMacedonianullocuitorilorSparteidinLaconia,renumițiprinstilullorconcisdecomunicare,atuncinddorealedistrugăorașul,știindcăeii-aurăspuns„Dacă”.- Cei-aurăspunslocuitoriiSparteidinregiuneaLaconia,renumițiprinstilullorconcisdecomunicare,luiPhilipMacedonianul,caredoreadistruorașulșicarele-atrimisurtorulmesaj:„DacăvoicuceriSparta,ovoifaceunacupământul”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->