Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Friedrich Nietzsche - S Onu Stranu Dobra i Zla

Friedrich Nietzsche - S Onu Stranu Dobra i Zla

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 3,804|Likes:
Published by Amer Al-Gaddafi

More info:

Published by: Amer Al-Gaddafi on Jan 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

 
Fridrih Ni
č
e
 
S ONE STRANE DOBRA I ZLA
 
PREDIGRA FILOZOFIJE BUDU
Ć
NOSTI
 PREDGOVORPretpostavimo da je istina žena — kako? Zar se ne sumnja s razlogom da su se svifilozofi ukoliko su bili dogmati
č
ari, slabo razumevali u žene? Da su grozna ozbiljnost inespretna nametljivost s kojima su oni dosad obi
č
no prilazili istini bile nezgrapno inepodobno sredstvo upravo za pridobijanje žene? Izvesno je da se istina nije dala osvojiti —pa svaka vrsta dogmatike stoji danas beznadno smrknuta i obeshrabrena.
 Ako
uopšte još stoji!Ima, naime, podrugljivaca koji tvrde da je ona pala, da svaka dogmatika leži na tlu, još više —da je svaka dogmatika na umoru. Ozbiljno govore
ć
i ima dobrih razloga za nadu da jesvekoliko dogmatisanje u filozofiji, ma kako se pravilo sve
č
anim, kona
č
nim ineprikosnovenim, bilo samo bezazlena detinjarija i po
č
etništvo; i možda je vrlo blizu vremekad
ć
e se opet, ko zna po koji put, shvatiti
šta
je zapravo bilo dovoljno da se položi kamen-temeljac za tako uzvišene i bezuslovne filozofske gra
đ
evine koje su dogmati
č
ari dosadpodizali — neka narodna praznoverica od pamtiveka (kao ona o duši koja u vidu praznovericeo subjektu i misaonom
 ja
ni danas još nije prestala da stvara pometnju), možda neka igra re
č
i,neka zabluda kojoj je kumovala gramatika, ili neko veoma smelo uopštavanje vrlo uskih, vrloli
č
nih, vrlo ljudskih, odviše ljudskih
č
injenica. Možda je filozofija dogmati
č
ara bila samoobe
ć
anje za naredne milenijume: kao što je u još ranije vreme bila astrologija za
č
ije je uslugeutrošeno rada, novca, oštroumnosti i strpljenja možda više nego ranije za bilo koju stvarnunauku — njoj i njenim "nadzemaljskim" pretenzijama imamo zahvaliti za monumentalni stilgra
đ
evinarstva u Aziji i Egiptu. Izgleda da sve velike stvari, da bi se s ve
č
nim zahtevimaurezale u srce
č
ove
č
anstvu, moraju najpre pro
ć
i svetom kao
č
udovišne i grozne nakaze: jednaod njih bila je dogmatska filozofija, na primer vedanta-u
č
enje u Aziji, platonizam u Evropi.Ne budimo nezahvalni prema njoj i pored toga što se mora priznati da je dosad najgora,najmu
č
nija i najopasnija od svih zabluda bila zabluda dogmati
č
ara: naime, Platonovaizmišljotina o
č
istom duhu i o dobru po sebi. Ali sada kad je ona savladana, kad je Evropaodahnula od ove more i u najmanju ruku može da uživa u jednom zdravijem snu, sad smo mi
,
 
č 
iji je prvi zadatak budnost,
naslednici sve one snage koja se razvila u borbi protiv ovezablude. Istina se, nesumnjivo, morala postaviti na glavu i ono
 perspektivisti
č 
ko,
osnovniuslov svakog života, pore
ć
i da bi se o duhu i o dobru govorilo onako kako je to
č
inio Platon;
č
ak bi se smelo, poput lekara, upitati: "Otkud takva boljka na najlepšem izdanku anti
č
kogsveta, na Platonu? Da ga nije pokvario opaki Sokrat? Da Sokrat ipak nije kvario omladinu?Da nije zaslužio svoju kukutu?" — Ali borba protiv Platona, ili da kažemo to razumljivije, iza "narod", borba protiv hiljadugodišnjeg hriš
ć
ansko-crkvenog pritiska — jer hriš
ć
anstvo jeplatonizam za "narod" — urodila je u Evropi divnim naponom duha kakvog na zemlji još nijebilo: tako zategnutim lukom može se strela sad odapeti i na najudaljenije ciljeve. Istina,evropski
č
ovek ose
ć
a taj napon kao nepodnošljivo stanje; ve
ć
dvaput je u velikom stiluu
č
injen pokušaj da se luk popusti: jednom pomo
ć
u jezuitizma, drugi put pomo
ć
u demokratskeprosve
ć
enosti: ova je slobodom štampe i
č
itanjem novina mogla zaista posti
ć
i da duh sebeviše ne ose
ć
a tako olako kao "muku"! (Nemci su pronašli barut — svaka
č
ast! Ali oni su toopet izravnali — pronašli su štampu.) A mi, pošto nismo ni jezuiti ni demokrati,
č
ak nismo
 
dovoljno ni Nemci, mi
dobri Evropljani
i slobodni,
veoma
slobodni duhovi — mi je još idanas imamo, svu tu muku duha i svu napetost njegovog luka! A možda i strelu, zadatak, kozna?
Cilj...
 
Sils-Marija, Gornji Engadin,u junu 1885.
 O PREDRASUDAMA FILOZOFA1.Volja za istinom koja
ć
e nas navesti još na mnoge smele poduhvate, ona
č
uvenaistinoljubivost o kojoj su svi filozofi dosad govorili s poštovanjem: kakva nam sve pitanja ovavolja za istinom nije ve
ć
postavljala! Kakva
č
udna, teška, zagonetna pitanja! To je ve
ć
dugapri
č
a — pa ipak se
č
ini kao da je tek po
č
ela. Pa kakvo
č
udo onda ako smo na kraju evo inepoverljivi, gubimo strpljenje, nestrpljivo se osvr
ć
emo? Da se i
mi
kod ove Sfinge malopou
č
imo kako se postavljaju pitanja? A
ko
je to zapravo što nam tu postavlja pitanja?
Šta
je tou nama što ho
ć
e "ka istini"? U stvari, podugo smo se zadržali pred pitanjem o uzroku ovevolje, dok najzad nismo sasvim stali pred jednim još temeljnijim pitanjem. Upitali smo se o
vrednosti
ove volje. Pretpostavimo da ho
ć
emo istinu:
 zašto ne radije
neistinu? I neizvesnost?
Č
ak i neznanje? Problem o vrednosti istine stupio je pred nas — ili smo to mi stupili pred tajproblem? Ko je od nas ovde Edip? I Sfinga? To je susret, kako se
č
ini, pitanja i upitnika. Atreba li poverovati da
ć
e nam se na kraju u
č
initi da problem nije dosad još nikad ni postavljen— kao da smo ga
 
mi prvi put videli, uo
č
ili,
usudili se
na to? Jer to je veoma smeo poduhvat,možda
č
ak smelijeg i nema.2."Kako bi nešto
moglo
nastati iz svoje suprotnosti? Na primer, istina iz zablude? Ili voljaza istinom iz volje za obmanom? Ili nesebi
č
an
č
in iz koristoljubivosti? Ili
č
isto sun
č
anoposmatranje mudraca iz pohlepnosti? Takvo nastajanje je nemogu
ć
no; ko o tome sanja,budala je,
č
ak i nešto gore; stvari najviše vrednosti moraju imati drugo,
sopstveno
poreklo —iz ovog prolaznog, zavodljivog, varljivog malog sveta, iz ovog spleta ludila i požude, one sene mogu izvesti! Štaviše, u krilu bi
ć
a, u neprolaznom, u skrivenom bogu, u ,stvari po sebi' —
tu
mora ležati njihov koren, tu i nigde drugde!" Ovakav na
č
in su
đ
enja
č
ini tipi
č
nu predrasudupo kojoj se uvek mogu prepoznati metafizi
č
ari svih vremena; ta vrsta ocenjivanja stoji izasvih njihovih logi
č
kih postupaka; iz te njihove „vere" proisti
č
u njihova nastojanja oko"znanja", oko onog ne
č
ega
č
emu se na kraju sve
č
ano daje naziv "istina". Osnovna verametafizi
č
ara je
vera u suprotnosti vrednosti.
A ni najopreznijima me
đ
u njima nije palo na umda ve
ć
ovde na pragu, gde je bilo najpotrebnije, posumljaju:
č
ak i kad su se hvalili onim
"deomnibus dubitandum"*
. Sme se, naime, sumnjati najpre da li uopšte ima suprotnosti, azatim da one narodske ocene i vrednosne suprotnosti na koje su metafizi
č
ari udarili svoj pe
č
atnisu možda samo površne ocene, samo privremene perspektive, pored toga možda još samo iz jednog ugla, možda odozdo naviše, kao iz žablje perspektive, da se poslužimo izrazomuobi
č
ajenim kod slikara? Pri svakoj vrednosti koja se može pridati istinitom, pravom,nesebi
č
nom: bilo bi mogu
ć
no da se prividu, volji za obmanom, koristoljubivosti i pohlepipripiše za ceo život viša i osnovnija vrednost. Bilo bi
č
ak mogu
ć
no i to da se
ono
što
č
inivrednost onih dobrih i cenjenih stvari sastoji baš u tome da je na neki na
č
in srodno, povezano,
 
spleteno, možda
č
ak suštinski jednako s onim lošim, prividno suprotnim stvarima. Možda! Aliko bi se još baktao takvim opasnim Možda! Za to se mora sa
č
ekati da stigne nov rod filozofa,takav koji
ć
e imati neki druk
č
iji, suprotan ukus i druk
č
iju sklonost nego dosadašnji — filozofitog opasnog Možda u svakom pogledu. I najozbiljnije govore
ć
i: ja vidim da takvi novi filozofidolaze.
*U sve treba sumnjati. — (Sve napomene u ovoj knjizi su prevodio
č
eve i redaktorove.)
 3.Pošto sam dovoljno dugo gledao filozofima izme
đ
u redova i pratio ih od re
č
i do re
č
ivelim sebi: najve
ć
i deo svesnog mišljenja još se mora svrstati u instinktivnu delatnost,
č
ak ikad je re
č
o filozofskom mišljenju; moram druk
č
ije misliti o tome kao što druk
č
ije mislimo upogledu nasle
đ
ivanja i onog što je "uro
đ
eno". Kao što akt ro
đ
enja malo zna
č
i u celom procesui razvoju nasle
đ
ivanja, isto tako je "svest", u bilo kom presudnom smislu, malo
suprotstsvljena
instinktivnom — najve
ć
i deo svesnog mišljenja jednog filozofa, skriveno vodei na odre
đ
eni kolosek sateruju njegovi instinkti. Isto tako, iza svekolike logike i njene prividnesamostalnosti u kretanju stoje vrednosne ocene, jasnije re
č
eno, fiziološki zahtevi za održanjeodre
đ
enog na
č
ina života. Na primer, da odre
đ
eno više vredi od neodre
đ
enog, daje prividmanje vredan od "istine": takve ocene bi, pri svoj njihovoj regulativnoj važnosti za
nas,
mogleipak da budu samo ocene na prvi pogled, neka vrsta
niaiserie
* koja može biti neophodnaupravo za održanje bi
ć
a kakva smo mi. Pod pretpostavkom, naime, da nije baš
č
ovek "merastvari"...
*Gluposti.
 4.Lažnost jednog suda nije za nas još nikakav prigovor protiv suda; u tome naš novi jezikzvu
č
i možda naj
č
udnije. Pitanje je koliko on doprinosi podsticanju i održanju života, održanjuvrste, možda
č
ak negovanju vrste; i mi smo u na
č
elu skloni tvrdnji da su nam najpogrešnijisudovi (u kakve spadaju sinteti
č
ki sudovi
a priori)
najpotrebniji, da bez prihvatanja logi
č
kihfikcija, bez merenja stvarnosti prema
č
isto izmišljenom svetu bezuslovnog, samom sebi jednakom, bez stalnog krivotvorenja sveta uz pomo
ć
broja,
č
ovek ne bi mogao živeti — da biodricanje od lažnih sudova bilo odricanje od života, poricanje života. Neistinu priznati kaouslov života, to odista zna
č
i opasno suprotstavljanje uobi
č
ajenom ose
ć
anju vrednosti; afilozofija koja se na to odvaži, stavlja se ve
ć
samim tim s one strane dobra i zla.5.Ono što
č
oveka izaziva da na sve filozofe gleda pola nepoverljivo pola podrugljivo nijeto što ve
ć
nebrojeno puta otkriva koliko su nevini — kako se
č
esto i lako zale
ć
u , i greše,kratko re
č
eno, njihove detinjarije i detinjastost — nego to što ne postupaju dovoljno pošteno,što svi skupa dižu veliku i
č
ednu buku
č
im se ma i izdaleka pokrene pitanje istinoljubivosti.Svi se postavljaju tako kao da su sopstvena mišljenja otkrili i do njih došli samorazvojemneke hladne,
č
iste, božanski nezainteresovane dijalektike (za razliku od misti
č
ara svake vrstekoji su pošteniji od njih, i budalastiji — oni govore o "inspiraciji"): dok u stvari naknadnotraženim razlozima brane neki unapred zauzet stav, neku pomisao, "nadahnu
ć
e", ve
ć
inomneku intimnu želju, pre
č
ć
enu i prikazanu u apstraktnom ruhu; svi su oni advokati koji ne bihteli da se tako zovu, i to ve
ć
inom
č
ak prevejani zagovornici svojih predrasuda koje nazivaju

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Isabella Lucas liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
DarkoKozlovački liked this
DarkoKozlovački liked this
DarkoKozlovački liked this
Toni Juričić liked this
R_posebni liked this
DieMyDarling liked this
Olivera Vujic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->