Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnologia_Cons.doc

Tehnologia_Cons.doc

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by skaper

More info:

Published by: skaper on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
 
Tehnologiaconstructiilor 
1
 
I. Dispoziţii generale privind tehnologia construcţiilor.
1.Noţiuni generale şi definiţii. Caracteristicile şi particularităţile producţiei deconstrucţie.2.Conceptul de industrializare în construcţii. Mecanizarea si automatizarea proceselor tehnologice in construcţii.3.Calificarea producţiei de construcţie, etapele de formare a calităţii producţiei.Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii producţiei de construcţie.4.Proiectarea tehnologică în construcţii. Fişele tehnologice: clasificarea,componenţa.1.Este bine cunoscută importanţa majoră a activităţii din domeniulconstrucţiilor, activitate ce este aplicată practic în întreagă sferă a vieţii ţi activităţiiumane. Ea creează condiţii de locuit, de desfăşurare a tuturor activităţilor sociale,culturale şi sportive ale oamenilor, de alimentare cu apă, de asigurare a transporturilor,de funcţionare a tuturor ramurilor a economiei naţionale. La rândul său, activitatea deconstrucţii este susţinută de o multitudine de producători industriali, cum sunt: industriamaterialelor de construcţii, maşinilor, utilajelor şi echipamentelor pentru construcţii,industria metalurgică. Putem sublinia interdependenţa dintre deferite sfere de activitateeconomică şi necesitatea corelării lor.Construcţia este o ramura de producere definita de procese legate de executareaa clădirilor şi edificiilor noi, reconstrucţia lor, modificarea tehnologică şi tehnică.Noţiunea de tehnologie provine din cuvintele greceşti
tehno
(artă, meşteşug) şi
logos
(cuvânt, ştiinţă). Esenţa termenului de tehnologie constă în interdependenţa dintreştiinţă şi ar. Pentru domeniul de construcţie se utilizează următoare definiţie:
tehnologia
 – este ştiinţa care stabileşte şi elaborează principiile, metodele, procedeele,operaţiile şi mijloacele de realizare a produselor de construcţie.Tehnologia construcţiilor reprezintă prin sine un complex de procese realizate însuccesiune in timp şi spaţiu cu utilizarea materialelor de construcţie, semifabricatelor şiconstrucţiilor cu scopul transformării lor în producţie de construcţie gata: clădiri şicomplexe de clădiri. In baza proceselor de construcţie se află întotdeauna proceselefizice, chimice şi fizico-chimice.Sub executarea clădirilor şi edificiilor noi se înţelege realizarea lor pe şantierenoi, în condiţii climaterice şi geologice noi după proiectul adoptat în ordinea respectivă.Sub reconstrucţia clădirilor se înţelege remodificarea parţiala sau totaaobiectelor existente cu modificarea sau schimbarea utilajului tehnologic ce duce lamajorarea coeficienţilor tehnico-economici şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.Procesele de modificare tehnologişi tehnică a întreprinderilor existenteconstau de obicei în schimbarea fundaţiilor pentru instalarea utilajelor tehnologice noi,consolidarea construcţiilor, modernizarea comunicaţiilor cu scopul majorării volumuluide producţie gata, îmbunătăţirea calităţii ei, creşterea productivităţii muncii ş. a.
2
 
Procesele de construcţie se numesc procesele de producere executate în limiteleşantierului de construcţie (excavarea solului, montarea construcţiilor, executareahidroizolaţiilor).În orice proces de construcţie se utilizează obiecte de muncă:
-
materiale de construcţie;
-
semifabricate (betoane, mortare);
-
elemente de construcţie;
-
construcţii (coloane, grinzi, ferme).Cu ajutorul mijloacelor de muncă (mini de construcţie, instrumente şimecanisme) muncitorii prelucrează şi preasamblează obiecte de muncă.Cantitatea producţiei de construcţie obţinute se măsoară în unităţi respective: bucăţi, m
2
, m
3
, ş. a. Calitatea producţiei trebuie să corespundă cerinţelor determinate în proiectul.Clasificarea proceselor de construcţie se face după următoarele criterii:a)după complexitatea executării:
-
operaţii de lucru;
-
 proces simplu;
-
 proces complex.Operaţia de lucru se numeşte elementul tehnologic omogen şiorganizaţional imparţiabil a unui proces de construcţie care asigură realizarea producţiei primare. Operaţia este executată de componenţa permanentă a lucratorilor (un muncitor sau o brigadă).Proces simplu se numeşte combinarea operiilor de lucru tehnologiclegate (montarea blocurilor, panourilor de planşeu) executate de o brigadă.Proces complex se numeşte combinarea proceselor simple situate înlegaturi tehnologice si organizaţionale şi finalizat cu producţia gata (executareaconstrucţiilor monolite din beton armat). b)după criterii tehnologice:
-
 procese pregătitoare sunt destinate pentru executarea semifabricatelor şielementelor de construcţie sau majorarea gradului lor de finisare;
-
 procese de transportare realizate cu ajutorul transportului tehnologic sicel de bază;
-
 procese de montare-clădire care constau în schimbarea şi modificareaformei sau poziţiei obiectelor de lucru.c)după caracterul de producere:
-
 procese continue - constau din operaţii care decurg fără întreruperi întreele;
-
procese incontinue - sunt urmate de întreruperi determinate decaracteristicile materialelor utilizate şi specificul tehnologic.d)după valoarea în producere:
-
de antrenare;
-
combinate (paralele).
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->