P. 1
Book of Abstracts Updated 5th June 2012

Book of Abstracts Updated 5th June 2012

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by Teresa M. Tipton

Book of Abstracts for International Society for Education Through the Arts conference in Cyprus, June 2012

Book of Abstracts for International Society for Education Through the Arts conference in Cyprus, June 2012

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Teresa M. Tipton on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
 
KlZA@ =30= Aq}dsa`l Jdlg}azz
Iafazdz) J{s}qz=1&=7 Oqla =30=
L@UKDL@I D]G@LK_KLG JDFFKUUAA? J{Za` Jdqljki
Gk`ll` Uhadjh`}dqz&Gb`lukedq `le ^kjud}k` S`~idq (Jdlg}azz Jd&Jh`k}z+B{s}dz Skzk`ikz (Jdlg}azz Zaj}au`}{+Ank Kd`bkfNduklk I`}bdqKd`llkz Aik`eazI`bkz S`s`e`bkzF`}k` Idqb`Ua}a` I`fm}k`ldq
D]GKLK_A]Z?
J{ZA@ (J{s}qz Zdjkau{ nd} Aeqj`ukdl uh}dqgh @}uz+
JD&D]G@LK_A]Z?
N}aea}kjb Qlk~a}zku{Aq}dsa`l S`}ik`falu Dnnkja kl J{s}qz
G]DQLE H@LEIKLG?
JSJ A~aluz IUE
@JBLDWIAEGFALUZ?
Wa wdqie ikba ud uh`lb uha ndiidwklg sadsia nd} uhak} jdlu}kmqukdl?Jdzu`z F`lu`idzGalauhikz GalauhikdqG}`h`f L`zhO`faz Z`lea}zF`}o`l S}a~delkbLabu`}k` S`s`edsdqidq]ku` I, K}wklZ`i~`ud}a Mal~kzzqudZduk}dqi` S`if{}kZuan`lk` Z`~~`Ua}az` Ud}}az Aj`^kjb{ B`}`kzbdq_da H`eok{k`llk
 
Uha ndiidwklg fafma}z dn uha Zjkaluknkj Jdffkuuaa j`uagd}kae uha @mzu}`juz klud Zazzkdlz?^kjud}k` S`~idq (Jh`k}+) Nduklk I`}bdq) Kd`llkz Aik`eaz) ^kjb{ B`}`kzbdq
Aekud}z dn uha Mddb dn @mzu}`juz?
Gk`ll` Uhadjh`}dqz&Gb`lukedq) B{s}dz Skzk`ikz
Sqmikzha}?
J{ZA@ (J{s}qz Zdjkau{ nd} Aeqj`ukdl uh}dqgh @}uz+
KZML? ;78&;;>:&75;0&3&=
Jd&D}gklka}z? G}dqle H`leiklg? Zsdlzd}z?
 
 
Klza` =30= Aq}dsa`l Jdlg}azz
Iafazdz J{s}qz) =1 ‚ =7 Oqla =30= 
 
k
Waijdfklg Zsaajh
J{ZA@ S]AZKEALU
Hdldq}`mia Fklkzua}) hdldq}`mia F`{d}) hdldq}`mia Ek}ajud} dn uha Dnnkja dn uha Aq}dsa`lJdqljki dn J{s}qz `le ea`} jdlna}alja s`}ukjks`luz)K `f hdldq}ae ud h`~a uha dsalklg zu`uafalu) `z S}azkealu dn uha Axajquk~a Md`}e dn J{ZA@)uha d}g`lka} dn uha KlZA@ Aq}dsa`l Jdlna}alja =30=) alukuiae ‘
@}uz Aeqj`ukdl `u uhaJ}dzz}d`e dn Jqiuq}az‛,
K w`}fi{ waijdfa {dq wkuh uha eanklklg ~a}za dn ` J{s}kdu zdlg) uh`u kz dn ` zsajknkj z{fmdikjl`uq}a? ‘Ku kz ` gdde) gdieal `le miazzae ukfa) whkjh wa h`~a jhdzal ud magkl uhkzqlea}u`bklg‛, Ude`{‛z g`uha}klg kz u}qi{ ` qlkdl dn f`l{ jqiuq}az kl h`}fdlkdqz jd&axkzualja)wkuh s`}ukjks`luz n}df 1> eknna}alu jdqlu}kaz zs`llklg `ii 1 jdluklaluz,J{ZA@) `z ` nqii fafma} dn KlZA@ `le kl }ajdglkukdl dn uhkz klua}l`ukdl`i d}g`lk`ukdl‛z ~`zujdlu}kmqukdl ud uha aeqj`ukdl dn uha `}uz `le jqiuq}a) `ssikae `u uha =303 Aq}dsa`lJdlna}alja kl I`si`le) `le w`z `w`}eae uha hdldq} dn hdzuklg uhkz uh}aa e`{ jdlna}alja klIkf`zzdi, Ku kz ` g}a`u hdldq} nd} J{ZA@) `le ku kz dn s`}ukjqi`} zkglknkj`lja nd} J{s}qz udd)whkjh kl ` naw e`{z zh`ii `jjaea ud uha s}azkealj{ dn uha Aq}dsa`l Qlkdl jdqljki nd} uhazajdle h`in dn =30=,Uha ukuia dn dq} uh}aa e`{ jdlna}alja)
‘@}uz Aeqj`ukdl `u uha J}dzz}d`e dn Jqiuq}az‛
 afsh`zkaz uha kfsd}u`lja uh`u fal dn uha `}uz `zzkgl ud Jqiuq}a, Jqiuq}a `le uha @}uz `}auha ba{ jdfsdlaluz nd} ` jdfs}ahalzk~a aeqj`ukdl uh`u ia`ez ud ` fqiukn`jauae ea~aidsfaludn uha klek~keq`i, @iidw fa ud qza uha wd}ez dn uha i`ua Faikl` Fa}bdq}k ‘Kn ` jhkie kz zalzkukaeud jqiuq}a) uhal ` eknna}alu zdjkau{) ` eknna}alu falu`iku{ `le ` eknna}alu ek}ajukdl wkii maj}a`uae,‛Ea`} eaiag`uaz) wa ik~a kl ` wd}ie qlea}gdklg u}`lznd}f`ukdl) zqmoaju ud }`ske jh`lgaz `leeanklae m{ gidm`ikz`ukdl) uha fdmkiku{ dn Jqiuq}az) fdea}l uajhldidgkaz `le m{ ajdldfkjqsha`~`i, @z zqjh) uha `kfz `le s}`jukj`i s}djaeq}az kl uha aeqj`ukdl dn uha `}uz fqzu ma kl `zu`ua dn jdluklqdqz }aeanklkukdl,Uha f`kl sq}sdza dn ude`{'z jdlna}alja kz ud s}d~kea `l al~k}dlfalu nd} n}qkunqi `lejdlzu}qjuk~a ek`idgqa `fdlgzu eaiag`uaz, Ud axjh`lga kea`z `le axsa}kaljaz dl lawj}a`uk~a ua`jhklg fauhdez `le klld~`uk~a `ss}d`jhaz ud }aza`}jh kl whkjh uha @}uz j`lzh`sa Jqiuq}a,Uha `}ukzukj `le zjkaluknkj s}dg}`f dn uha jdlna}alja ndjqzaz dl zdjk`i `le jqiuq}`i kzzqaz)fdea}l uajhldidgkaz `le al~k}dlfalu`i jh`iialgaz uh`u wa n`ja kl uha =0zu jaluq}{, Uhawhdia s}dg}`f kz eazkglae ud hais ea~aids ek`idgqa uh}dqgh eknna}alu sa}zsajuk~az wkuh uhasq}sdza dn axsid}klg w`{z uh}dqgh whkjh) aeqj`ukdl uh}dqgh `}u j`l }azsdle ud uhajdluafsd}`}{ laaez dn zuqealuz2 ud al`mia uhaf `z uha jkukalz dn udfd}}dw ud nqljukdlh`}fdlkdqzi{ mduh `u uha ia~ai dn uhak} idj`i `le gidm`i jdffqlkukaz,K wdqie ikba ud uh`lb uha Wd}ie Jdqljki dn KlZA@) uha Aq}dsa`l Jdqljki dn KlZA@) `le `ii dn {dq) whd) kl zskua dn uha jq}}alu gidm`i ajdldfkj j}kzkz h`~a u}`~aiiae n}df n`} `le wkea udf`ba uhkz jdlna}alja sdzzkmia,K wdqie `izd ikba ud uh`lb dq} jd&d}g`lka}z) uha Dnnkja dn uha Aq}dsa`l Jdqljki dn J{s}qz `leN}aea}kjb Qlk~a}zku{, Zsajk`i uh`lbz ud f{ jdiia`gqaz n}df J{ZA@ `le uha d}g`lkklgjdffkuuaa nd} uhak} uk}aiazz jdlu}kmqukdl) `z waii `z ud JSJ A~alu F`l`gafalu nd} uhak} zqsa}m jdlu}kmqukdl ud uha d}g`lk`ukdl dn uha jdlna}alja,Uha Axajquk~a Md`}e dn J{ZA@ `le K) w`}fi{ waijdfa {dq ud uha jku{ dn Ikf`zzdi, Wa `}ajdlnkealu uh`u {dq} ukfa ha}a wkii ma jdlzu}qjuk~a `le alod{`mia `le wa hdsa uhkz wkii ma `lqlnd}gauu`mia axsa}kalja nd} `ii dn qz!
Gk`ll` Uhadjh`}dqz ‚Gb`lukedqS}azkealu) J{ZA@

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->