Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Beyond the Backyard: Growing Pain

Beyond the Backyard: Growing Pain

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by April Lee

A new addition to the Beyond the Backyard series. In this story Fentou the cat makes a bad move and has to suffer through the consequences. Even if she has learnt her lesson, can she prove to her friends that she is now a better cat?

A new addition to the Beyond the Backyard series. In this story Fentou the cat makes a bad move and has to suffer through the consequences. Even if she has learnt her lesson, can she prove to her friends that she is now a better cat?

More info:

Published by: April Lee on Oct 31, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
Hism`d toiHlbjslxd
KXM[C@K ^LC@
]]]]]]]]]L~xcf Fii
 
 
Bol~tix M`i
 T{m r`m{%{octi rol~ir tyehfid m` toi ieixlfd kxlrr ma l hckhlbjslxd.(C rlcd tolt {lr ES ty`l,( toi relffix ackyxir|yilfid& bixyfil` isir roc`c`k. Toi mtoix bfi`boid ocrtiito. (Smyx ty`l. Es ty`l. @m dcaaixi`bi,( oi eim{id. Tois {ixi t{m ~flsayf jctti`r& ldmxlhfi Hfyi l`d oixhxmtoix& Gy`cmx.L`mtoix jctti` rtmmd `ilxhs& {lroc`k oix ~l{r. Roi{lr l rcrtix tm toi rol~ir axmfcbjc`k m` toi kxlrr. Oix rfiij&fctoi hmds {lr emrtfs 
bmqixid {cto {octi ayx& fcji oix rchfc`kr‟& hyt roi old
kc`kix ~lttix`r m` oix amxioild l`d oc`d fikr& lr {iff lr l t{cxfc`k tlhhs tlcf. Roi {lr Ai`tmy& l jctti` j`m{` amx hic`k toi c`di~i`di`t hytr`mhhcro l`d by``c`k blt c` toi alecfs.Roi fmmjid y~ lt Hfyi l`d Gy`cmx& {om {ixi axcrjc`k lhmyt m` toikxlrr& toicx ayx ~flrtixid tm toicx lkcfi hmdcir {cto {it emx`c`k di{.(Lff tolt ackotc`k
 — 
(Roi {lr c`tixxy~tid hs Hfyi rtl`dc`k y~. Toi ~itcti jctti` ~lddidmqix tm oix rcrtix& filqc`k Gy`cmx& {om old l flws recfi ~flrtixid m` ocr albil`d bm`ti`tid rfctr amx isir. Oi {lr fiat r~xl{fid c` toi kxlrr lr ocr fcttfircrtix rommj lff toi dcxt axme oix kfilec`k {octi ~ift.(
 — 
Mqix l difcbcmyr& gycbs& l~~itcwc`k ~c`j ty`l rfcbi...toi flrt m`i c`toi hm{f
&‑
roi ei{id& ac`croc`k
Ai`tmy‟r ri`ti`bi
. ([lct...bmxxibtcm`7 toity`l cr lfrm toi flrt ~cibi c`
es 
hm{f. L`d
rmei bltr 
romyfd `mt rtilf ammd
axme toicx rcrtix&‑
roi r~lt& hiamxi rommtc`k l` c`ayxcltid kfl`bi lt Gy`cmx.Ai`tmy txmttid mqix& fmmjc`k qixs hyrc`irrfcji& l`d rtybj oix `mri c`toi lcx ce~ixcmyrfs. (
@m {mxxcir& C olqi l rmfytcm`&‑ roi eyttixid.
 
’Smy dm=‑ Hmto Hfyi‟r l`d Gy`cmx‟r ilxr ~ixjid y~.
 
 Gyrt xlbi ilbo mtoix tm toi ty`l hm{f. [omiqix kitr toixi acxrt kitr toi
ty`l&‑ Ai`tmy i~flc`id elt
tix%ma%albtfs.
 
Lfemrt ceeidcltifs& roi {lr j`mbjid mqix hs {olt riieid fcji t{mfckot`c`k hmftr {cto {octi ayx l`d hck ilkix isir wmmec`k tm{lxdr toi hm{f. Toi t{m bltr rtlxtid bcxbfc`k toi hm{f& acxrt {cto difckot& toi` {ctohi{cfdixei`t. Toicx ~xibcmyr ~cibi ma ty`l old esrtixcmyrfs dcrl~~ilxid,Hfyi rtlxid lt toi ie~ts hm{f c` lelwiei`t.([olt toi
 — 
=( roi el`lkid tm eim{. Gy`cmx+r isir hykkid myt. (Om{ dcd
 — 
=(Ai`tmy dmyhfid mqix {cto flykotix. (Mo es kmro, Tolt{lr rm ay``s,(Hfyi dcd`+t toc`j ct {lr ay``s lt lff. (Smy...smy lti ct&xckot=(Ai`tmy rl{ oix rcrtix+r emxmri albi& l`d oix recfieiftid l{ls lt m`bi. (C+e rmxxs. C tomykot ct {myfd riie ay``s...( Oix qmcbi{lqixid lr Hfyi tyx`id tlcf l`d rtlfjid maa. Gy`cmx kflxid lt Ai`tmy {ctobm`tie~t l`d ei{id {cto l rmehix qmcbihiamxi rfc`jc`k maa& (^filri dm`+t dm tolt
lklc`.‑
 Ai`tmy+r ilxr amfdid hlbj rldfs& `mtdlxc`k tm fmmj lt oix rchfc`kr lr tois {lfjid l{ls ecrixlhfs. Oix tlcf t{ctboidm`bi& t{cbi& toxii tceir...toi` dxmm~iddm{` digibtidfs.[oi` roi bmyfd oilx `ictoix Hfyi+r mx Gy`cmx+r ammtrti~r l`semxi&roi amxbid oixrifa tm fmmj y~& mhqcmyr rmxxm{ c` oix flxki lehix isir. Toi{omfi hlbjslxd {lr ie~ts ibi~t amx oix& l tc`s jctti`& lfm`i& rcfomyittidlklc`rt toi dlxj iqi`c`k rjs.Roi rckoid lr l relff qmcbi ocrrid c`rcdi oix oild.
[olt olqi smy dm`i& ammf= @mtoc`k xilffs& smy rls...gyrt hxmji` t{mma es hirt axci`dr+ oilxtr.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->