Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
And 513 2002 a Drenurilor

And 513 2002 a Drenurilor

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by drutzy5

More info:

Published by: drutzy5 on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
ROMANIA ADMINISTRATE NAJIONALA A DRUMURILOR
B-dul Dinicu Golescu, 38, 77113 Bucuresti, sector 1 Tel.: 0-040-1-212.62.01; Fax: 0-040-1-312.09.84
DEC1ZIE
nr. 09din 09 ianuarie 2002In conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Nationale a Drumurilor, stabilit prin HotdrdreaGuvemului'nr. 1275 / 1990, modificat si complete id prin Hotardrile de Guvern nr. 24/1994, 276/1994, 250/1997 si 612/1998, si Tnbaza Ordinului Ministrului Lucrdfllor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 966/27.06.2001, ing. Aurel Bdlut - Director General al Administratiei Nationale a Drumurilor - Regie Autonomd, emite urmatoarea:
DECIZIE:
 Art. 1. Se aproba Jnstructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si Tntretinerea drenurilor pentru drumuri publice", ind. AND 513-2002. Art. 2. De la data emiterii prezentei Decizii Tsi Tnceteaza aplicabilitatea prevederile Jnstructiunilor tehnice departamentale privindproiectarea, executia, revizia si Tntretinerea drenurilor pentru drumuri publice", ind. AND 513-91. Art. 3. DRDP 1-7 si CESTRIN vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei Decizii.
 
CUPRINS
Capitolul I. Principii generate
.......................................................................................6
Sectiunea 1.
Obiect si domeniu de aplicare....................................................................6
Sectiunea a 2-a.
Clasificarea drenurilor...........................................................................6
Sectiunea a 3-a.
Referinte...............................................................................................7
Capitolul II. Proiectarea drenurilor pentru drumurile publice
..................................9
Sectiunea 1.
Norme generale..........................................................................................9
Secfiunea a 2-a,
Proiectarea drenurilor executate Tn sapatura deschisd .... 10
Sectiunea a 3-a.
Prescript de amplasare.......................................................................17
Sectiunea a 4-a.
Proiectarea drenurilor din spatele zidurilor si culeelor de poduri.......................................................................................................21
Sectiunea a 5-a.
Proiectarea drenajului cu drenuri forate ,...........................................23
Sectiunea a 6-a,
Proiectarea lucrdrilor de drenare biologicd ........................................26
Capitolul III. Executia drenurilor pentru drumurile publice
....................................26
Sectiunea 1.
Executia drenurilor Tn sapdtura deschisd ...............................................26
Sectiunea a 2-a.
Executia drenurilor din spatele zidurilor de sprijin .............................28
Sectiunea a 3-a.
Executia drenurilor forate....................................................................29
Sectiunea a 4-a.
Executia lucrdrilor de drenare biologicdpentru drumuri publice...................................................................................................30
Capitolul IV. Revizia drenurilor 
..................................................................................30
Sectiunea 1.
Revizia drenurilor pentru drumuri publice.................................................30
Sectiunea a 2-a.
Revizia drenurilor executate Tn sdpatura deschisd...........................30
Secpunea a 3-a.
Revizia drenurilor din spatele zidurilor de sprijin ...............................34
Sectiunea a 4-a.
Revizia drenurilor forate.....................................................................34
Secpunea a 5-a.
Revizia lucrdrilor de drenare biologicd ..............................................34
Capitolul V. Intretinerea drenurilor din zona drumurilor publice
...........................35
Sectiunea
7. Tntretinerea drenurilor executate Tn sdpdtura deschisd..........................35
Secpunea a 2-a.
Intretinerea drenurilor forate...............................................................36
Sectiunea a 3-a.
Tntretinerea drenurilor din spatele zidurilor de sprijin .......................37
Sectiunea a 4-a.
Tntretinerea lucrdrilor de drenare biologicd........................................37
Sectiunea a 5-a.
Mdsuri organizatorice pentru revizia si Tntretinerea drenurilor . 38
Capitolul VI. Norme de protectia muncii specifice reviziei si Tntretineriidrenurilor pentru drumuri publice
............................................................................39
Secpunea 1.
Formatia de lucru pentru executia, revizia si Tntretinereadrumurilor.......................................................................................................................39
Sectiunea a 2-a.
Unele norme obligatorii de protectia muncii, executieisi Tntretinerii lucrdrilor de drenaj.....................................................................................40
Sectiunea a 3-a.
Norme de protectia muncii specifice pentru reviziasi Tntretinerea drenurilor................................................................................................41
Capitolul VII. Controlul calitatii lucrarilor de drenaj pentru drumurile publice ........
42
Capitolul VIII. Receptia lucrarilor de drenaj pentru drumuri publice .....................43Capitolul IX. Dispozitii tranzitorii
................................................................................43
 
CAPITOLUL
I PRINCIPII GENERALE
Secfiunea 1 Obiect fi domeniu de aplicare
Art.
1. - (1) Prezentele instructiuni tehnice stabilesc norme generate privind proiectarea, executia, revizia si intrefinereadrenurilor pent/u drumurile publice.(2) Drenurile cu addncimi peste 4 m precum si galeriile drenante, puturile absorbante, filtrele aciculare, drenurile din coloanesecante nu fac obiectul prezenfelor instructiuni.
Art.
2. Drenurile sunt constructs necesare pentru:a)colectarea si evacuarea organizatd a apelor de infiltratie;b)cobordrea nivelului pdnzei freatice cdnd aceasta poate influenta defavorabil comportarea corpului drumului;c)asigurarea stabilitdtii taluzurilor si versantilor;
d)
asigurarea stabilitatii zidurilor de sprijin si infrastructurilor podurilor.
Secfiunea a 2-a Clasificarea drenurilor 
Art. 3.
Criterii principale de clasificare a drenurilor:a)modul de functionare;b)functia drenului si Tntretinerea lui;c)tehnologia de executie;d)terenul Tn care se fundeazd radierul drenului;
e)
pozitia drenului Tn raport cu
axa
drumului.
Art.
4. Dupd modul Tn care functioneazd, se deosebesc:a)drenuri care functioneazd gravitational;b)drenuri care functioneazd prin ventilatte;c)drenaj prin lucrdri de inginerie biologicd.Elaborat de:
S.C. BOMACOS.R.L.
Aprobat de:
 ADMINISTRATE NAJIONALA A DRUMURILOR,
cu avizul nr. 93/1278/29.11.2001a)drenuri de asanare;b)drenuri de consolidare pentru taluzuri, terasamente si versanti alunecdtori;c)drenuri de evacuare a apei;d)drenuri asociate la ziduri de sprijin.
Art.
6. Dupd tehnologia de executie, se deosebesc:a)drenuri executate Tn sdpdtura deschisd, manual sau mecanizat;b)drenuri executate prin forare de la suprafata terenului sau din chesoane deschise;c)drenaj realizat prin lucrdri de inginerie biologicd.
Art.
7. Dupd natura terenului Tn care se fundeazd radierul drenului, se deosebesc:a)drenuri perfecte (cu baza Tn stratul impermeabil);b)drenuri imperfecte (cu baza Tn stratul permeabil).
Art.
8. Dupd pozitia drenului Tn raport cu axul drumului, se deosebesc:a)drenuri longitudinale;b)drenuri transversale;c)drenuri ventuzd sau drenuri pe taluz;d)drenuri spice de captare.
Secfiunea a 3-a Referinfe
a)Legea protectiei mediului nr. 137/1975.b)Codul silvic nr. 26/1996.c)Legea apelor nr. 107/1996.d)Legea nr. 82/1998 de aprobare a Ordonantei Guvemului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.e)Hotdrdrea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraven-tiilor la normele privind exploatarea si mentinereaTn bund stare a drumurilor publice.f)Ordinul ministrului sdndtdtii nr.536/1997 pentru aprobarea NORMELOR de igiend

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->