Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LG

LG

Ratings: (0)|Views: 70 |Likes:
Published by Nemanja Cevap

More info:

Published by: Nemanja Cevap on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
KORISNIČKO UPUTSTVO
PLAZMA TV MODELI
50PS70**60PS70**50PS80**60PS80**42PQ35**50PQ35**42PQ65**50PS65**
LCD TVPLAZMA TV
Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo prenego što počnete sa koristite Vaš TV.Sačuvajte ga za buduće potrebe.Zapišite broj modela i serijski broj TV-a.Pogledajte nalepnicu na zadnjem poklopcu inavedite tu informaciju vašem prodavcu kadazahtevate servis.
 
 S R S I  
LCD TV MODELE
19LU40**22LU40**19LU50**22LU50**26LU50**19L
 
H20**22L
 
H20**26LH20**32L
 
H20**37L
 
H20**42L
 
H20**32LH3***37LH3***42LH3***47LH3***32L
 
H40**37L
 
H40**42L
 
H40**47L
 
H40**32LH50**37LH50**42LH50**47LH50**55LH50**32LH70**37LH70**42LH70**47LH70**32LF25**37LF25**42LF25**32LH49**37LH49**42LH49**47LH49**32LG2***37LG2***42LG2***19LG31**22LG31**26LG31**32LG33**37LG33**42LG33**32LF51**42LF51**47LF51**19LD3**22LD3**26LD3**32LD3**
LED LCD TV
LED LCD TV MODELI
42LH90**47LH90**
 
Nosač za montiranje na zid (posebno se kupuje)
(19/22LU50**/19/22LU40**/19/22LH20**/19/22LD3**/19/22LG31**)
RW120
(26LG31**/26LU50**/32LF25**/32LG2***/32LG33**/26/32LH20**/26/32LD3**/32LH3***/32LH40**/32LH49**/32LH50**/32LH70**/32LF51**)
RW230
(32/37/42LF25**/32/37/42LG2***/32/37/42LG33**/32/37/42LH20**/32LD3**/32/37/42/47LH3***/32/37/42/47LH40**/32/37/42/47LH49**/32/37/42/47LH50**/32/37/42/47LH70**/42/47LH90**/32/42/47LF51**)
AW-47LG30M
(50PS70**/50PS80**/42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
AW-50PG60MS
(60PS70**/60PS80**)
AW-60PG60MS
12 mm12 mm
Koristite zavrtnje dužine 12 mm(+0,5/-0,5) na SET strani za sklapanje.
(
Samo za
42/47LH70**
)
Podesite stranu zasklapanje(bez držača odstojanja)Podesite stranu zasklapanje(sa držačem odstojanja)Držač odstojanja
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interfacesu trgova
č
ke oznake ili registrovane trgova
č
ke oznakeHDMI Licensing LLC.
AW-55LH40M
(55LH50**)
 
1
PRIBORI
RI   ORI  
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimostupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Korisničko uputstvoBaterijeDaljinski upravljačNapojni kabl
Krpa za čišćenje
Krpa za čišćenjeekrana.
Ova stavka nije uključena za sve modele.
*
Obrišite laganim pri-tiskom mrlje ili otiskeprstiju na ekranu TV-a saovom krpom.Nemojte koristiti prekomer-nu silu. To može uzrokovatiogrebotine ili promenjenostboje.
ili
A
V   M  O  D  E  
VMO
E    N    E    R   G   Y    
ENERGY
 
S    A   
A
 
V    I    N    G   
VIG
R   E    T    U    R   N     /    E    X    I    T    
M   E   N   U   
Q   M   E   N   U   I   N   F   O    G   U   I   D   E   
 
i   
M  U  T   E  
MUTE
P   O  W   E   R  
POWER
 
I  S  T   
LST
Q   V   I   E   W   
Q.W
M   A  R   K   
 
F   A  V   
Zaštitni poklopac(pogledajte t. 34)
PLAZMA TV modeliLCD TV modele /
LED LCD TV MODELI
Karika za prolaz kabla
(Samo za 32/37/42/47LH70**)
(pogledajte t. 33)
Maska za postolje
(Samo za37/42/47LH70**)(pogledajte t. 31)
Držač kabla
(pogledajte t. 33)Zavrtnjevi za montažu postolja
(
Samo za
50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**
)
(pogledajte t. 26)
x 4x 2
Karika za prolaz kabla
(Samo za
50/60PS70**, 50/60PS80**
)
(pogledajte t. 33)
(Samo za47LH70**)
x 7
Zaštitni poklopac(Izuzev za 19/22LU40**,19/22/26LU50**)
(pogledajte t. 34)
ili
Držač kabla
(Samo za 19/22LU40**,19/22/26LU50**)(pogledajte t. 32)
Karika za prolaz kabla(Samo za
19/22LH20**,19/22LD3**,19/22LG31**
)(pogledajte t. 32)
1-zavrtanj za učvršćivanje postolja
(Samo za
26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**,32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**,32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**,32/37LH70**, 42LH90**,32/42LF51**)
x 4x 8
Zavrtnjevi za montažu postolja
(pogledajte t.
25
i
28
)
(Samo za32LH70**)
M4x20M4x16
(Samo za 42LH70**)
x 3
M4x20M4x16
x 4
(Samo za19/22LU50**)(Samo za26LU50**)
x 2x 3
ili
Zaštitni nosač i navoj zasigurnosni šraf
(Samo za32/37/42/47LH70*
*
)(pogledajte t. 33)
x 8
M4x20
(Samo za37LH70**)
Feritno jezgro
(
Ova stavka nije uključenaza sve modele.
)
(
Samo za
26LG31**,32/37/42LF25**,32/37/42LG2***,32/37/42LG33**,32/42LF51**)
x 4
USB produžni kabl
(
Samo za
32/37/42/47LH70*
*
)
Uverite se da koristite dati USBprodužni kabl koji je posebnodizajniran za lako priključivanje.
(Samo za19/22LU40**)
x 5
Zadnji deo postoljaZatvarač
(Samo za19/22LU40**)
(pogledajte t. 28)
(pogledajte t. 30)
(Samo za
26LG31**,32/37/42LF25**,32/37/42LG2***,32/37/42LG33**,26/32/37/42LH20**,26/32LD3**,32/37/42/47LH3***,32/37/42/47LH40**,32/37/42/47LH49**,32/37/42/47LH50**,42/47LH90**,32/42LF51**)
ili
P   O  W   E   R  
POWER
T   V   
 
 /   R   A  D   
T
O  N    /   O  F   F   
ON/FF
 
T   
 
I   O   
 
V   
 
M   O   D   E   
VOD
M   A  R  K   
MARK
F
ili

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->