P. 1
The Adaptation Challenge: Key issues for crop production and agricultural livelihoods under climate change in the Russian Federation

The Adaptation Challenge: Key issues for crop production and agricultural livelihoods under climate change in the Russian Federation

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Oxfam

Climate change has serious implications for global food production and food security. This report uses data on current changes and future scenarios to examine possible impacts on crop production in the Russian Federation. It considers what measures Russia might need to make to achieve its aim of playing a leading role in ensuring global food security. Oxfam carried out interviews with farmers in Russia to research ways in which they are adapting to new climatic conditions and to identify the problems those conditions are posing, particularly to smallholders. This report considers what more should be done to support their efforts to boost their resilience and contribute to national food security.

Climate change has serious implications for global food production and food security. This report uses data on current changes and future scenarios to examine possible impacts on crop production in the Russian Federation. It considers what measures Russia might need to make to achieve its aim of playing a leading role in ensuring global food security. Oxfam carried out interviews with farmers in Russia to research ways in which they are adapting to new climatic conditions and to identify the problems those conditions are posing, particularly to smallholders. This report considers what more should be done to support their efforts to boost their resilience and contribute to national food security.

More info:

Published by: Oxfam on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
KWBIH _LQLI_AG _LSK_^Q KA^KOL_ ?39?
Kwbih _lqlirag _lskr~q
irl urd~~lj ~k qgirl rlqlirag rlq|f~q& ~k akj~rdo|~l ~k s|ofda nloi~lijn ~k djd~l bllnoia` kj nllfkshlj~ ijn g|hijd~irdij skfdat ijn sria~dal* ^glt nk jk~ jla(lqqirdft rlbfla~ Kwbih skfdat skqd~dkjq* ^gl dluq lwsrlqqln irl ~gkql kb ~gl i|~gkr ijn jk~jlalqqirdft ~gkql kb Kwbih* 
uuu*kwbih*kre
^GL INIS^I^DKJAGIFFLJEL
@lt dqq|lq bkr arks srkn|a~dkj ijn ierda|f~|riffdlfdgkknq |jnlr afdhi~l agijel dj ~gl _|qqdijBlnlri~dkj
Ukr`lr ud~g akhodjl girlq~lr& _|o~qkq`& If~it @rid& ?399* Sgk~k= Ijji Hkdqllj`k
Afdhi~l agijel giq qlrdk|q dhsfdai~dkjq bkr efkoif bkkn srkn|a~dkj ijn bkkn qla|rd~t*Sir~ Kjl kb ~gdq rlskr~ |qlq qadlj~dbda ni~i kj a|rrlj~ agijelq ijn b|~|rl qaljirdkq ~klwihdjl skqqdofl dhsia~q kj arks srkn|a~dkj dj ~gl _|qqdij Blnlri~dkj* D~ akjqdnlrqugi~ hliq|rlq _|qqdi hdeg~ jlln ~k dhsflhlj~ ~k iagdll d~q nlqdrln idh kb sfitdje iflindje rkfl dj ljq|rdje efkoif bkkn qla|rd~t* Sir~ ^uk |qlq dj~lrdluq ud~g birhlrq ~kgdegfdeg~ uitq dj ugdag ~glt irl inis~dje ~k jlu afdhi~da akjnd~dkjq& o|~ ifqk ~glsrkoflhq ~gkql akjnd~dkjq irl skqdje& sir~da|firft ~k qhiffgkfnlrq* D~ akjqdnlrq ugi~hkrl qgk|fn ol nkjl ~k q|sskr~ ~gldr lbbkr~q ~k okkq~ ~gldr rlqdfdljal ijn akj~rdo|~l ~kji~dkjif bkkn qla|rd~t*
 
 ? ^gl Inis~i~dkj Agiffljel= @lt dqq|lq bkr arks srkn|a~dkj ijn fdlfdgkknq |jnlr afdhi~l agijel dj ~gl_|qqdij Blnlri~dkj
AKJ^LJ^Q
1
**********************************************************************************************
5
 
 ^gl Inis~i~dkj Agiffljel= @lt dqq|lq bkr arks srkn|a~dkj ijn fdlfdgkknq |jnlr afdhi~l agijel dj ~gl_|qqdij Blnlri~dkj 1
LWLA\^DRL Q\HHI_T
‗_|qqdi dq rlint ~k iqq|hl i flindje rkfl dj innrlqqdje tl~ ijk~glr efkoif ~iq` ‑ bkkn qla|rd~t*Ul qgk|fn jk~ iffku bkkn qgkr~ielq kr lwalqqdl srdal gd`lq kj ukrfn bkkn& ugdag• dq qkhl~gdje ul gil ud~jlqqln dj rlalj~ tlirq* _|qqdi& ud~g d~q iq~ arks irliq& ~gl firelq~ dj ~gl ukrfn& giq qdejdbdaij~ aisiodfd~dlq* Ul djd~l iff djlq~krq& iff sk~lj~dif sir~jlrq ~k akkslri~l dj ~gdq qsglrl*
9
 
Nhd~rt Hlnlnl& Srdhl Hdjdq~lr kb ~gl _|qqdij Blnlri~dkj i~ _dk+?3& M|jl ?39?
‗Ierda|f~|rl giq qdhsft bifflj k|~ kb bik|r* Llrtkjl giq r|qgln ~k lirj hkjlt ‑ jk kjl ~gdj`q iok|~ nllfksdje ierda|f~|rl Pijt hkrlX* D gksl jlu slksfl udff akhl dj~k birhdje•^gdq dq ugi~ giq gissljln ~k ji~|rl= qkadif ijn lakjkhda agijelq ek gijn dj gijn ud~g afdhi~l agijelq— 
Lflji& blhifl& >?& qlfb(lhsfktln birhlr& If~it _ls|ofdaDj ~gl bial kb ~gl ~grli~ kb afdhi~l agijel& aij _|qqdi |ql d~q rlqk|ralq ijn sfit i `lt rkfl djljq|rdje efkoif bkkn qla|rd~t; ^gdq rlqlirag rlskr~ srkdnlq ij ijiftqdq kb ~gl dhsia~q kba|rrlj~ ijn b|~|rl afdhi~l agijel kj arks srkn|a~dkj dj _|qqdi& ijn kj _|qqdi—q iqsdri~dkj ~kolakhl i flindje efkoif bkkn srkn|alr*^gl rlskr~ dq akhsrdqln kb ~uk sir~q* ^gl bdrq~ idhq i~ iqqlqqdje ~gl lw~lj~ kb ~gl ia~|if ijnsk~lj~dif dhsia~q kb afdhi~l agijelq kj arks srkn|a~dkj dj ~gl _|qqdij Blnlri~dkj ijn ifqkugi~ sk~lj~dif _|qqdi giq ~k q|ssft ierda|f~|rif srkn|a~q ~k ~gl ukrfn hir`l~ |jnlr alr~idjsrkmla~ln afdhi~l akjnd~dkjq* ^gl qlakjn dq ij ijiftqdq kb ~gl rlq|f~q kb y|ifd~i~dl rlqliragoiqln kj dj~lrdluq ud~g qhiffgkfnlr birhlrq brkh If~it _ls|ofda 'Ulq~ Qdolrdi lakjkhdairli$& _ls|ofda kb O|rti~di 'Liq~lrj Qdolrdi lakjkhda irli$ ijn @riqjknir rledkj 'Jkr~gAi|aiq|q lakjkhda irli$* ^gl agkdal kb ~gl rledkjq uiq nl~lrhdjln ot ~gl rkfl ~gi~ birhdjeijn ierda|f~|rl sfit dj ~gl fdlq kb djnddn|ifq& ~gl akhh|jd~t& ijn ~gl fkaif lakjkht ijn ot ~glndq~dja~dl si~~lrjq kb afdhi~l agijel dhsia~q kj ierda|f~|rl kb ~gkql rledkjq*
HIDJ BDJNDJEQ KB ^GL _LSK_^
9*
D~ dq lqqlj~dif ~k |jnlrq~ijn ~gi~ ~gl afdhi~l dq agijedje ~grk|egk|~ _|qqdi& o|~ ~glagijelq irl gdegft rledkjifft qsladbda*
^gl ljkrhk|q lw~lj~ kb _|qqdi—q ~lrrd~krt ijn ~glirdl~t kb d~q ljdrkjhlj~q ai|ql ndbblrlj~ afdhi~l agijel dhsia~q dj ndbblrlj~ rledkjq*Afdhi~l agijel lbbla~q irl koqlriofl dj L|rkslij _|qqdi ijn dj Liq~lrj Qdolrdi& o|~ ~gltndbblr dj hijt uitq* Qkhl dhsia~q irl rledkj(udnl* Bkr lwihsfl& i erku~g kb nrtjlqq giqollj hkq~ jk~iofl dj ~gl qk|~glrj rledkjq kb L|rkslij _|qqdi*?*
Nrk|eg~q ijn bfkknq irl djarliqdje dj brly|ljat*
^glrl dq djarliqdjeft q~rkje ldnljalfdj`dje ~gl djarliqdje i~hkqsglrda akjalj~ri~dkj kb erlljgk|ql eiqqlq ijn ij djarliql dj~gl brly|ljat ijnkr qllrd~t kb lw~rlhl uli~glr llj~q*
?
Efkoif Afdhi~l Hknlfq 'EAH$
1
 
qgku ~gi~ _|qqdi ijn Alj~rif Iqdij Q~i~lq 'AIQ$ udff lwslrdljal uirhdje iaakhsijdln otnlarliqlq dj ~gl tlirft j|holr kb brkq~ nitq 'nitq ud~g q|rbial idr ~lhslri~|rl olfku 3½A$ijn nlarliqlq dj ~gl n|ri~dkj kb lw~rlhlft fku udj~lr ~lhslri~|rlq ijn ijj|if rijelq kblw~rlhl ~lhslri~|rlq* Ij djarliql dq srkmla~ln dj ~gl n|ri~dkj kb q|hhlr ~lhslri~|rl gdeglw~rlhlq* ^gl hkq~ qllrl gli~ uilq irl srkmla~ln ~k kaa|r dj Ulq~ Qdolrdi ijn AIQ*
>
 Olqdnlq nrk|eg~q& afdhi~l agijelq irl ifqk lwsla~ln ~k ai|ql ij djarliql dj k~glrnijelrk|q hl~lkrkfkedaif llj~q& q|ag iq gdeg ui~lrq& gidf& qfll~& brkq~q& girn brkq~q& q~rkjeglit ridjq& g|rrdaijlq& l~a*^gl nrk|eg~q kb ?393 ijn ?39? ‑ ~gi~ dj ~gl bkrhlr aiql fln ~k
dhskqd~dkj kb ij lwskr~ oij 
ijn dj ~gl fi~~lr ~k nlarliqlq dj lwskr~q kb ifhkq~ ?3, ‑ qgkuln gku |fjlriofl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd