Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Sexual Assault in Maine Prisons Twice that of National Average

Sexual Assault in Maine Prisons Twice that of National Average

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Stan Moody
What kind of world do we live in that the Federal government has to enforce a zero tolerance for sexual assault in prison?
What kind of world do we live in that the Federal government has to enforce a zero tolerance for sexual assault in prison?

More info:

Published by: Stan Moody on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 
Ht  ]nb Exnfidie+HMI W}loo 
Qnw}fm Ng}) 7<+ 81<8+ l} <37< q)b)
 LVEVW]L+ Bldif
 
Dibl}fw di Bldif—w w}l}f qxdwniw lxf bnxf kd`fkt }n hf wfzvlkkt lwwlvk}fm }jli }jnwf di bnw} n}jfx gnxxfg}dnilk olgdkd}dfw lx
nvim }jfV)W)+ l xfgfi} Mfqlx}bfi} no Cvw}dgf xfqnx} wveefw}w)]jf Bldif W}l}f Qxdwni di Ulxxfi ulw nif no fdej} olgdkd}dfw oxnb lbnie =?7 dwd}fm ht Mfqlx}bfi} no Cvw}dgf noodgdlkw di ujdgj }jf xl}f no wfzvlklwwlvk} ulw wdeidodgli}kt jdejfx }jli }jf il}dnilk lfxlef) ]jnwf lwwlvk}w+ lggnxmdie }n MNC+lxf qfxqf}xl}fm ht n}jfx dibl}fw lim qxdwni w}loo) W}l}f qxdwni noodgdlkw lxf unx`die }n gjlief }jl} qnnx xfgnxm di xfwqniwf }n }jf ofmfxlk Qxdwni Xlqf Fkdbdil}dni Lg}+ nx QXFL+ no 8117+ lim }nl xfqnx} qxnbq}fm ht }jf klu flxkdfx }jdw tflx }jl} ofl}vxfm wvxft ml}l no :<+6?? dibl}fw il}dniudmf) Lkwn+ di Blt+ }jf Nhlbl lmbdidw}xl}dni hfeli qvwjdie l sfxn"}nkfxligf lqqxnlgj onx wfzvlk lwwlvk} di qxdwniw) Dibl}fw l} }jf Bldif W}l}f Qxdwni lim }jf Bldif Gnxxfg}dnilk Gfi}fx di Udimjlb ufxf wvxftfm hf}uffi 8115 lim 8114 onx }jf xfqnx})Di }jf 8115 wvxft  l} }jf Bldif Gnxxfg}dnilk Gfi}fx+ <57 no li fw}dbl}fm ?61 dibl}fw ufxf lw`fm lhnv} wfzvlk lwwlvk}w lim viuli}fm wfzvlk lmligfw+ xfwqnimdie vwdie l gnbqv}fx }nvgj wgxffi }jl} bldi}ldifm gniodmfi}dlkd}t) ]jf nfxlkk xl}f no wfzvlk lwwlvk}
digkvmdie dibl}f"ni"dibl}f+ w}loo"ni"dibl}f lim dibl}f"ni"w}loo 
ulw onvim }n hf 6)? qfxgfi}+ gnbqlxfm ud}j l il}dnilk xl}f no =)6 qfxgfi}+ lggnxmdie }n Lkkfi Hfg`+ wfidnx w}l}dw}dglklmdwnx l} }jf ofmfxlk Hvxflv no Cvw}dgf W}l}dw}dgw)
‛Do }jf ml}l lxf xfw}xdg}fm }n dibl}f
"ni"
dibl}f wfzvlk dg}dbdsl}dni+‒ Hfg` xfqnx}fm+ ‛}jf Bldif olgdkd}t xl}f ulw =)= qfxgfi}+ gnbqlxfm ud}j l il}dnilk
xl}f n
o 8)< qfxgfi})‒
 ]jf 811:"8114 wvxft  no <=7 no lhnv} 461 qxdwnifxw l} }jf Bldif W}l}f Qxdwni onvim li nfxlkk xl}f no 4)4 qfxgfi} wfzvlk dg}dbdsl}dni xl}f) ]jf gnxxfwqnimdie il}dnilk xl}f ulw =)= qfxgfi}+ Hfg` wldm) Do kdbd}fm }n dibl}f"ni"dibl}f lwwlvk}w+ }jf xl}f l} }jf olgdkd}t ulw 6)4 qfxgfi}+ gnbqlxfm }n lil}dnilk xl}f no 8)< qfxgfi})Hfg` wldm hn}j wvxftw ufxf onvim }n jlf jdej xl}fw no w}l}dw}dglk lggvxlgt) Gnbqlxdie }jf wlbqkdie qxngfww }n l qxfwdmfi}dlk qxfofxfigf qnkk+ Hfg` 
wldm+ ‛]jdw dw lg}vlkkt hf}}fx+‒ hfglvwf klxefx ivbhfxw ufxf wlbqkfm lim hfglvwf bl}jfbl}dglk onxbvklw lim jdw}nxdglk ml}l gn
iodxbfm }jf lggvxlgt)]jf wvxft digkvmfm <1 |vfw}dniw flgj onx bfi lim unbfi dibl}fw lhnv} lxdnvw wfzvlk lg}w) Flgj |vfw}dni w}lx}fm ud}j nif no }jf onkknudie }un
qjxlwfw3 ‛Mvxdie }jf klw} <8 bni}jw+ mdm lin}jfx dibl}f vwf qjtwdglk onxgf }n bl`f tnv  >‒ nx ‛Mdm lin}jfx dibl}f+ ud}jnv} vw
die qjtwdglk onxgf+qxfwwvxf tnv
nx bl`f tnvx offk }jl} tnv jlm }n  >‒
 
]jf wvxft onvim }jl} il}dnilkkt+ bnw} wfzvlk lwwlvk}w nggvxxfm di }jf odxw} 8= jnvxw no l dg}db—w diglxgfxl}dni lim nggvxxf
m hf}uffi ? q)b) limbdmidej})
 
Gnxxfg}dniw Gnbbdwwdnifx Cnwfqj Qni}f+ ujn jlw hffi nfxwffdie w}l}f qxdwniw di Bldif wdigf 81<<+ wldm jf jlm in} hffi lhkf }n xfdfu }jf xlu ml}l }jl} glbf oxnb }jf dibl}f wvxftw gnimvg}fm di Bldif)
‛D mni—} `inu 
 
do d}—w lggvxl}f+‒ jf wldm no }jf MNC xfqnx}) ‛Tnv cvw} jlf }n }l`f }jf ml}l onx ujl} d} dw)‒
 Di Bldif+ lit wfzvlk gni}lg} hf}uffi dibl}fw lim hf}uffi w}loo lim dibl}fw dw qxnjdhd}fm+ lim noodgdlkw lwwvbf lit wvgj gni}lg} dw in} gniwfiwvlk)Bldif lkwn mnfw in} }lhvkl}f gnbqkldi}w oxnb dibl}fw no wfzvlk lwwlvk} l} }jf jlimw no n}jfx qxdwnifxw nx ht w}loo+ Qni}f wldm+ inx mnfw d} `ffq flwdkt xf}xdflhkf kdw}w no gxdbdilk gjlxefw }jl} onkknufm wvgj gnbqkldi}w)
‛Uf—xf cvw} in} gnkkfg}die ml}l di l wnqjdw}dgl}fm ult+‒ jf wldm+ ‛hv} uf qxnhlhkt wjnvkm)‒
 ]jf gnbbdwwdnifx lkwn in}fm }jl} }jfxf dw l xlief no gnbqkldi}w) Wnbf olkk di}n }jf qf}}t gl}fenxt+ jf wldm+ wvgj lw ujfi li dibl}f gkldbw l evlxmexnqfm jdb mvxdie l ql}"mnui wflxgj)Hf}}fx ml}l udkk gnbf lw qlx} no l -6=6+111 QXFL exli} }n }jf w}l}f+ Qni}f wldm)]jf exli} dw qltdie onx l QXFL gnnxmdil}nx l} }jf Gnxxfg}dniw Mfqlx}bfi}+ ifu dionxbl}dni }fgjinknet dioxlw}xvg}vxf lim wno}ulxf+ li nv}wdmfgniwvk}li} }n xfdfu }jf gvk}vxf l} Bldif W}l}f Qxdwni }n hxdie d} di}n gnbqkdligf ud}j QXFL+ lim l wgxffidie qxngfww ujdgj Qni}f jnqfw udkk dmfi}dot kd`fkt qfxqf}xl}nxw lim dg}dbw ujfi }jft fi}fx }jf olgdkd}t+ }jfxfht lkknudie lmbdidw}xl}nxw }n jnvwf }jfb lggnxmdiekt) Lkk w}l}fw jlf vi}dk Lvevw} }n gnbqkt ud}j QXFL)
‛]fi tflxw len+ d} ulw li vi}lk`fm lhnv} }nqdg+‒ Qni}f wldm no xlqf di qxdwni) Blit qxdwni noodgdlkw dfufm d} lw li difd}lh
dkd}t+ lim digdmfi}w no}fi ufxf
in} xfqnx}fm) Di }jnwf mltw+ jf wldm+ ‛Li lwwlvk} ulw li lwwlvk}+‒ lim wn l qvigj ulw in} md
oofxfi}dl}fm oxnb l wfzvlk l}}lg`)]jl} l}}d}vmf gjliefm ud}j QXFL+ jf wldm)
‛D}—w gkflxkt li lxfl }jl} uf—f qv} l kn} no l}}fi}dni lim ongvw ni+‒ jf wldm+ lim dbqxnfbfi}w udkk gnbf)
 W}li Bnnmt+ ujn wfxfm lw qxdwni gjlqkldi l} Bldif W}l}f Qxdwni oxnb 811: }n 8114+ qldi}w l mdoofxfi} qdg}vxf)]jnvej jf edfw Qni}f jdej blx`w onx bl`die gjliefw di }jf gvk}vxf ht bndie w}loo lim qxdwnifxw }n mdoofxfi} qlx}w no }jf olgdkd}t+ Bnnmt mfwgxdhfm l
wtw}fb jf kd`fifm }n ‛l bdid Blodl)‒ Dibl}fw ufxf hfjnkmfi }n wnbf w}loo bfbhfxw lw }jfdx ‛`dmw+‒ lim knufx di }jf jdfxlxgjt+ dibl}fw ufxf hfjnkmfi}n n}jfx dibl}fw lw }jfdx ‛`dmw)‒ Wfzvlk olnxw lim mxvew ufxf }jf gvxxfigt di }jdw qnufx w}xvg}vxf+ jf wldm)
 
Bnnmt wldm qxdwniw lxf ‛l jnxbnif olg}nxt+‒ lim }jl} wfz+ hn}j gniwfiwvlk lim inigniwfiwvlk+ ‛blt in} hf }nkfxl}fm noodgdlkkt+ hv} d}—w endie }n hf lxfevklx ofl}vxf no qxdwni)‒
 
‛]jf MNG jlw l sfxn
"}nkfxligf qnkdgt xfelxmdie wfz+ hv} }jl} mfodfw xflkd}t lim xflkkt lbnvi}w }n l sfxn"}nkfxligf qnkdgt no mflkdie ud}j wfzvlk lwwlvk}
 }jf }jxff"
bni`ft mfofiwf no jflx in fdk+ wff in fdk+ wqfl` in fdk+‒ Bnnmt wldm)
  Ujfi qxfwwfm onx wqfgdodgw+ }jf onxbfx gjlqkldi wldm }jl} mvxdie }jf }dbf jf ulw l} }jf qxdwni+ in dibl}f odkfm li noodgdlk gnbqkldi} lhnv} l wfzvlklwwlvk}) Bnnmt wldm }jl} ulw hfglvwf lwwlvk}fm dibl}fw oflxfm xf}xdhv}dni oxnb n}jfx dibl}fw nx evlxmw) Jf w}xfwwfm }jl} jf unvkm ulxi dibl}fw onx}jfdx nui qxn}fg}dni }jl} do }jft xfqnx}fm l wfzvlk lwwlvk} }n jdb+ jf ulw nhkdel}fm }n xfqnx} }jf digdmfi} lim }jf ilbf no }jf gnbqkldili})
‛_dx}vlkkt lkk no }jf xfqnx}die }jl} D xfgfdfm jlm }n mn ud}j qjtwdglk lim fbn}dnilk jlxlwwbfi} lim evlxm gnbqkdgd}t ud}j jlxlwwbfi}+‒ jf wldm) ‛Wfzgnvkm fxt ufkk jlf hffi qlx} no }jl} jlxlwwbfi}+ hv} do wn d} ulw in} bfi}dnifm)  
Ujl} }jl} }fkkw bf dw }jl} wfzvlk lwwlvk} dw li lggfq}fm qlx} no 
qxdwni kdof lim hvxdfm)‒
 
Qni}f mfgkdifm }n gnbbfi} wqfgdodglkkt ni Bnnmt—w gkldbw hfglvwf jf ulw in} gnbbdwwdnifx mvxdie }jf tflxw Bnnmt unx`fm l} }jf
qxdwni+ jf wldm) Hv}jf glw} wnbf mnvh} ni }jnwf gkldbw hlwfm ni jdw gni}lg} ud}j dibl}fw lim }jfdx olbdkdfw)
‛D }jdi` }jf qklgf ulw bvgj mdoofxfi} ujfi PBnnmtR ulw }jfxf+‒ Qni}f wldm) ‛D }l`f <1
"<6 glkkw l mlt lim D ef} <1"
<6 fbldkw l mlt oxnb olbdkdfw+‒ lim di
jdw iflxkt }un"tflx }fivxf+ in nif jlw xfqnx}fm l wfzvlk lwwlvk})
‛D }lk` }n olbdkt bfbhfxw+ D }lk` }n dibl}fw+‒ jf wldm)
 
Inu+ lit gnbqkldi} no wfzvlk dnkfigf oxnb li dibl}f dw xf|vdxfm }n hf qlwwfm vq }jf gjldi no gnbblim) ‛]jl} enfw xdej} }n }jf ulxmfi+‒ Qni}f wldm+
lim li difw}del}nx dw lwwdeifm }n }jf glwf) ]jf qfxqf}xl}nx dw xfbnfm oxnb }jf efifxlk qnqvkl}dni)
 Ud}j }jf ofmfxlk QXFL exli}+ l wqfgdlk }fkfqjnif ivbhfx ni l qjnif di }jf qxdwni—w mlt xnnbw gli hf lggfwwfm ht dibl}fw }n bl
`f gnbqkldi}w no wfzvlk lwwlvk}w) ]jf glkkw udkk hf bnid}nxfm ht }jf QXFL gnnxmdil}nx jdxfm }jxnvej }jf exli}+ }jf gnbbdwwdnifx wldm)
‛Uf fw}lhkdwjfm l wfgvxd}t }flb l} Bldif W}l}f Qxdwni+‒ Qni}f wldm+ ujdgj dmfi}dodfw wfzvlk qxfml}nxw lim mxve mflkfxw) ‛Uf j
lf l fxt ennm jlimkf ni
 ujn—w di }jnwf gl}fenxdfw)‒
 ]un dbqnx}li} `ftw }n gjliedie }jf gvk}vxf+ }jf gnbbdwwdnifx wldm+ lxf }xldidie lim jdxdie qxlg}dgfw) Qni}f uli}w }n xldwf }jf fbqkntff wgxffidieqxngfww }n }jl} vwfm ht }jf Bldif W}l}f Qnkdgf+ ujdgj fbqkntw qnktexlqj }fw}w lim qwtgjnknedglk qxnodkfw }n fiwvxf ennm jdxfw)Klw} bni}j+ }jf Gnxxfg}dniw Mfqlx}bfi} qvhkdwjfm l xf|vfw} onx qxnqnwlkw }n mffknq li dibl}f wgxffidie qxngfww) L -56+111 exli}+ gxfl}fm ud}jofmfxlk ovimw+ udkk en }n }jf udiidie hdmmfx+ fzqfg}fm }n hf liinvigfm ifz} bni}j) ]jf unx` bvw} hf gnbqkf}fm ud}jdi wdz bni}jw lim }jf w}l}f bvw} hf di gnbqkdligf ud}j }jf ofmfxlk klu ht Lve) 81+ 81<7)Nigf mffknqfm+ }jf wgxffidiew udkk hf gnimvg}fm l} }jf Bldif W}l}f Qxdwni+ }jf Bldif Gnxxfg}dnilk Gfi}fx+ }jf Bnvi}ldi _dfu Tnv}j Mf}fi}dni Gfi}fxdi Gjlxkfw}ni lim }jf Knie Gxff` Tnv}j Mffknqbfi} Gfi}fx di Wnv}j Qnx}klim)Di Bldif+ }jfxf lxf cvw} nfx 8+111 lmvk} qxdwnifxw di }jf w}l}f olgdkd}dfw lim lhnv} 811 vimfx 8< di w}l}f olgdkd}dfw)]jf mfqlx}bfi} dw in} kdbd}die }jf hdmmfxw onx }jf exli} }n lit qlx}dgvklx `dim no nxelidsl}dni+ }jnvej qwtgjdl}xdg xfwflxgj gfi}fxw lim diw}d}v}dniw no 
jdejfx kflxidie unvkm hf kd`fkt exnvqw }n xfwqnim+ lggnxmdie }n }jf Gnxxfg}dniw Mfqlx}bfi}—w Bdgjfkkf Vxhlif`+ ujn jlw hffi ilbfm }jf w}l}f—w QXFL 
gnnxmdil}nx)
‛Inhnmt jlw hffi lhkf }n onxb Pli foofg}dfR wgxffidie }nnk tf}) Uf—xf jnqdie wnbfnif nv} }jfxf gli jfkq+‒ Vxhlif` wldm)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->