Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Rev. Bob: Con Man by Day and Social Terrorist by Night?

Rev. Bob: Con Man by Day and Social Terrorist by Night?

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Stan Moody
He who was "bigger than life" in Bangor, ME remains bigger than life in his infamy...
He who was "bigger than life" in Bangor, ME remains bigger than life in his infamy...

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Stan Moody on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
?
Umr! Syoa Hnniz, [g!I!
?939 Ngjn Sy!, ]ajy 99Eoafnu, HM ;99;?5;6.2;6(3;==Syoahnniz?Kon`!cnh Ncynemu 59, 5;?5
Umr! Ene Cou`sna< Cna Hoa ez Ioz oai Sncjo` Ymuunujsy ez Ajfgy>
Ja gjs Ncy ?; cn`}ha, 
,Iu! Mujc Symm`m emhnoas ygm boj`}umnb cnhh}ajyz `moimus yn mwgjejy ygm cn}uofm nb ygmju cnascjmacms, cn``oenuoym vjyg ygnsm yodma ja ez 
‐ejffmu ygoa `jbm‘ Umr! Ene
Cou`sna oai {}y ja {`ocm sobmf}ouis ofojasy o b}y}um cgoujshoyjc `moimuu}aajaf ovoz bunh gjs nu gmu nva {oygn`nfjms!
‐J vj`` any em s}u{ujsmi‘, gm vunym, ‐
jb ygm nam(zmou oaajrmusouz nb gjsmw{ns}um oai s}esmq}may s}jcjim {ossms q}jmy`z, emco}sm n}u {umroj`jaf cnhh}ajyz ums{nasm yn ygm mrmays gos emma um`oyjrm sj`macm! Ygoy sj`macm js sy}aajaf vgma
cnh{oumi yn ygm ijhmasjnas nb ygjs yuormsyz nb n}u yu}sy!‘
 
 Ygm scn{m nb Umr! Ene„s bnny{ujay ja ygm Eoafnu oumo js
anv `mfmaiouz! Vm oum `mby vjyg osmasm ygoy bou ynn hoaz {}e`jc `moimus bnu vgnh gjs ossjsyoacm magoacmi ygmju ofmaios oum umm`jaf bunh sm`b(in}ey oai sc}uuzjaf bnu cnrmu!
Jy js ynn mosz bnu oaz nb }s yn syoai ja l}ifhmay nb ygnsm vgn vmum sn yodma ja ez Umr! Ene„s
ouyjsyuz oai imbyamss ygoy ygmz anv in}ey ygmju nva oej`jyz yn nbbmu oazygjaf nb s}esyoacm yn ygmijsc}ssjna! Zmy, cn}uofm hnsy nbyma s{ujafs bunh n}u bmous oai vmodamssms! Jb mrmu ygmum vmum o yjhmbnu cn}uofm, jy js anv embnum ygm syofm js ofoja smy bnu oanygmu cgoujshoyjc {umioynu!Umr! Ene coa em `jdmami yn o vouujnu na o hjssjna! Gm vos any }a`jdm oaz nb }s ja {}us}jy nb ygm Ohmujcoa Iumoh nb {uns{mujyz oai s}ccmss! Gm c}y o svoyg bunh `ov mabnucmhmay yncnuumcyjnas4 bunh scn}yjaf yn cn``mfm coh{}sms4 bunh {n`jyjcs yn {umocgjaf, bnumrmu cnaq}mujaf nesyoc`ms ja gjs {oyg ynvoui gjs rmusjna nb hodjaf o ijbbmumacm! Ohnaf ygnsm nesyoc`ms `oji inva ez gjs svnui vmum ygm {msdz imyoj`s nb cumimayjo`s amcmssouz yn q}o`jbz bnu ygm {mucgms bunh vgjcg gmu}`mi! O`` ygm vgj`m, Ene vos iuoffjaf o`naf o coium nb imbmasm`mss rjcyjhs vgnsm `jrms oai ygnsmnb ygmju bohj`jms vj`` amrmu em ygm sohm! Ygmz oum rjcyjhs yvjcm nrmu
 – 
nacm ez emjaf funnhmi oai rjn`oymi ez o {musna ja {nvmu oai ofoja ez danvjaf ygoy n}u sncjo` smurjcm ofmacjms, n}u }ajrmusjyjms,n}u {n`jyjcjoas, n}u cg}ucgms oai `ov mabnucmhmay y}uami o e`jai mzm nu, vnusm, amrmu nacms}s{mcymi oai {mugo{s amrmu vj`` ujsm yn ygm imbmasm nb ygm sgoyymumi `jrms gm `mby emgjai! @nsy ja ygjsyuofmiz smmhs yn em ygoy vm mwymaimi yn gjh ygm {`oybnuh bunh vgjcg gm cnai}cymi gjs iosyoui`z immis! Ygm hnsy sgoyymujaf hmssofm `mby vjyg ygm rjcyjhs oai ygmju bohj`jms js ygoy an nam mrmunbbjcjo``z um{nuymi ygmsm rjn`oyjnas nb yu}sy!Iu! Symm`m {`mois vjyg ygm `moimus nb n}u {}e`jc smurjcm jasyjy}yjnas cgoufmi vjyg ygm coum nb 
n}u cgj`iuma ‐•yn fmy yn ygm vnud nb oasvmujaf 'ygmju* q}msyjnas‘! Gm co``s na ygmh – 
}s
 – 
yn `moi vgmum ygmz 
{mugo{s nacm ynn mosj`z bn``nvmi< ‐Jimo``z, ygmz sgn}`i sgoum vgoy ygmz vj`` em injaf 
ijbbmumay`z ja ygm b}y}um yn {unymcy n}u cgj`iuma ja ygmju cgoufm oai gm`{ o`` nb }s `moua vgoy vm
sgn}`i em injaf ijbbmumay`z!‘
Gm uojsms ygm hoyymu nb ygm ?;9 {ofm Hojam Syoym [n`jcm um{nuy
 – 
bou hnum o umiocymicn``mcyjna nb jaymurjmvs oai {umss um{nuys ygoa oa jarmsyjfoyjna! Zmy, jy junajco``z js vjygja ygnsm ?;9
 
5
{ofms nb uoainh cnalmcy}um oai hmijo ijffjaf ygoy vm bjai ygm cnum nb imsyu}cyjna `mby ja Umr!
Ene„s vod 
m<
 
‐@jbm js o fjby bunh Fni, oai vgoy {mn{`m in vjyg ygmju `jbm js ygmju fjby eocd•Hnsy{mn{`m in any gorm ygm vmo`yg nb mw{mujmacm ygoy J in! Jy„s o`` oen}y e}j`ijaf um`oyjnasgj{s oai cnhh}ajyjms! J coa gnamsy`z soz ygoy J oh l}sy gorjaf b}a, oai jy„s o
e`mssjaf 
yn em {ouy nb ygjs cnhh}ajyz‘
 
Cgj`i {nuanfuo{gz vos smj|mi ez {n`jcm4 Ene Cou`sna vos ovoum nb ygm cnh{`ojayoai umq}msymi yn smm ygm mrjimacm bnu umsmoucg gm vos cnai}cyjaf4 Cou`sna vos any{muhjyymi yn rjmv ygm jhofms4 ygjs umq}msy vos uoygmu }{smyyjaf yn ygm Imymcyjrm'HS[ um{nuy S[??(;79:=?!?, {! 5*!
 
'O* {unrjimi jabnuhoyjna umfouijaf Cou`sna yn}cgjaf 'E* jao{{un{ujoym`z vgma 'E* vos o ymmaofmu!
 
Cou`sna„s rmgjc`m goi emma `ncoymi na ygm [manescny Aouunv„s Eujifm•Cou`sna vosiujrjaf o ‑cnh{oaz rmgjc`m„
4 gm o{{oumay`z goi oa o{{njayhmay vjyg ygm CMN nb ocnh{oaz na ygm ?3
yg
'{!9*!
 
Bmho`m co``mu um{nuymi ygoy gmu `jbm vos ja ioafmu4 {unrjimi jabnuhoyjna ygoy sgm bm`yygoy 'C* hjfgy gorm emma {ouy nb o `oufmu cgj`i smw}o` c}`y4 oirjsmi ygoy ygm `osy yjhmgmu `jbm vos ygumoymami, sgm vos ?6 zmous n`i oai ygoy sgm js anv ja gm
u =;„s '{!9*!
 
 
 O``mfmi yn gorm smw}o``z oe}smi o zn}af enz smrmuo` zmous ofn4 anv o funva hoa4
ygmz syj`` gorm o smcumy um`oyjnasgj{•
Cou`sna soji yn gorm gm`{mi gjh vjygo{ouyhmays, yuorm`, umgoej`jyoyjna oai yun}e`m vjyg ygm `ov '{!3*!
 
 Vujymu yn}cgmi ez ygm smw scoaio`
{uozmi ygoy Ene„s bohj`z vn}`i bjai ygm syumafygyn mai}um•‐
Js ygjs oa jarmsyjfoyjna os oirmuyjsmi
, nu l}sy o eoi fohm nb c`}m>‘ 'EIA
`myymu, ?5.6.5;??, {!=*!
 
Nam ioz, i}ujaf ygm s}hhmu hnaygs '5;;9.5;;=* 'I* `mby bnu `}acg eumod, en}fgy osoaivjcg oai iunrm yn o {}e`jc {oud4 vos ja ygm {oud bnu oen}y 3;(9= hja}yms oaisov Umr! Cou`sna iujrm n}y bunh emgjai o scgnn`4 o zn}af enz ': nu ?;* ja ygm
{ossmafmu smoy•Ene anyjcmi ' 
I* os gm iunrm n}y4 jy vos o`vozs vmjui obymu ygoy
 – 
 'Ene* vn}`i `nnd oy 'I* vjyg oa }acnhbnuyoe`m `nnd '{!29*!
 
[umrjn}s nbbjcjo` oy G}ssna Cn``mfm damv oen}y ygm oe}sm o``mfoyjnas umfouijaf yvnamv sy}imays4 nam sy}imay vmay yn ygm [umsjimay Ej`` Emouis`mz! Ej`` vos o{{unocgmiez o ygjui {ouyz um< oe}sm yn ygm smcnai sy}imay! Oe}sm yn enyg rjcyjhs ncc}uumi
embnum ygm ofm nb ?7! [umsjimay Emouis`mz eun}fgy ygm o``mfoyjnas yn Ene„s oyymayjna
4Ene umsjfami '{!29*!
 
'B* soji 'F* vnudmi vjyg Ene„s smw}o` oe}sm rjcyjhs
4 nygmu syobb hmhemus vmum
 vnudjaf vjyg rjcyjhs os vm``•Ene vos {
ouy nb syobb hmmyjaf 
ijsc}ssjnas•Mrmay}o``z ygm oihjajsyuoyjna yn`i Ene ygoy gm vos an `nafmu vm`cnhm
oy ygm bocj`jyz '{!2=*!
 
'B* oirjsmi ygoy hnamyouz cnayun` nu jab`}macm vos {ouy nb Ene„s cnayun` nrmu snhm
nb ygm rjcyjhs4 Ene vn}`i `nnd n}y bnu ygm `mss bnuy}aoym ja ygm cnhh}ajyz 
Jasnhm cosms {mn{`m vn}`i umcmjrm emambjy smyy`mhmays4 Ene vn}`i cumoym oa occn}ayja gjs aohm oai em ygm na`z nam yn gorm occmss yn jy '{!2=*!
 
 Ynaz 'Emouis`mz* soji Ej`` 'Emouis`mz* vos cnacmuami oen}y jabnuhoyjna fmyyjaf ynygm hmijo4 mw{`ojami ygoy jb ygmum vos oa ocyjrm cujhjao` jarmsyjfoyjna, nam ja vgjcgsnhmnam vn}`i em cgoufmi, ygoy Ej`` vn}`i yo`d! Ynaz soji ygoy vos any ygm cosm vjygygjs jarmsyjfoyjna, sn gm gos oirjsmi Ej`` any yn yo`d '{{ 2=! 22*!
 
3
 
'G* goi emma vjyg Ene sgnuy`z embnum Ene l}h{mi nbb ygm eujifm4 hmy vjyg Ene snEne cn}`i e}z 'G* snhm eoyg(so`ys '{!22*!
 
‐Hz eunygmu cohm c`moa yn ygm bohj`z‘
o cn}{`m nb zmous ofn oen}y vgoy jaymurjmvmmimscujemi os oa nafnjaf smw}o` um`oyjnasgj{ gm goi vjyg Cou`sna
•‐E
ne goi emma
{ouy nb gjs `jbm sjacm gm vos ?5 zmous n`i•Mrmuznam ja ygm bohj`z damv‘•
 
 
‐Jy vos ijsf}syjaf yn smm ‑Em`nrmi„ na ygm bunay {ofm nb ygm EIA•J voaymi yodm oejf hofjc houdmu oai vujym ‑{min{gj`m‘•
 
‐Eocd vgma gm vos o {osynu oy Nuujafyna, vgn vn}`i gorm `jsymami>‘•
 
 
‐J danv nb an umosna ygoy ygmum sgn}`i em 'oa jarmsyjfoyjna*! Gm„s amrmu s{ndma nb oazygjaf yn hm! J vos o c`nsm, {musnao` bujmai•Gm vos o hoa nb manuhn}s jaymfujyz oai coujaf, oai J ygjad ygoy„s gnv o`` nb }s vj`` umhmhemu gjh, an hoyymu
jb oazygjaf 
cnhms }{‘•
 
 
I}m yn ygm nafnjaf Hojam Syoym [n`jcm jarmsyjfoyjna, G}ssna ]ajrmusjyz gos an
cnhhmay‘
 
'Sgmujbb* Ujcgouisna soji Cou`sna ‑vn}`i cnhm jayn ygm cnayun` unnh 'oy ygm[manescny Cn}ayz Loj`* vjyg zn}af enzs oy 5, 3 nu 9 n„c`ncd ja ygm hnuajaf 
4 rmuz }acnhbnuyoe`m4
l}sy o rmuz nii sjy}oyjna„
 
 Oanygmu um`oyjrm
 – 
o vnhoa bunh O`yna
 – 
soji Cou`sna {}y bnuvoui o rmuz coujaf {}e`jc bocm!
J danv {mn{`m vj`` em`jmrm vgoy ygmz voay, e}y vm danv ygm
yu}yg•Yg
js gos eun}fgy o`` ygm {oja yn ygm bnumbunay oai nacm ofoja jy hodms }s bmm`gm`{`mss! Cou`sna vos ja `ov mabnucmhmay, gm vos o hjajsymu, oai gm goi mrmuznam
ygjadjaf gm vos ygm smcnai cnhjaf nb Cgujsy‘
 
‐Gn{mb}``z, Fni vj`` gm`{ eujaf snhm snuy nb um`jmb nu l}syjcm yn {mn{`m ja ygjssjy}oyjna!‘
 
‐Vm os o cg}ucg 'Mosy Nuujafyna Cnafumfoyjnao` Cg}ucg* vj`` cnayja}m yn vnud 
ynfmygmu yn eujaf oen}y gmo`jaf, gn{m, {mocm, `nrm oai bnufjrmamss! Vm umcnfaj|m n}unva buoj`yjms os g}hoas oai ygoy n}u yu}m syumafyg cnhms na`z os vm yu}sy b}``z ja
Fni‘
 
‐Gm vos `oufmu ygoa `jbm! Gm vos o`vozs umoiz vjyg o lndm oai o g}f! Gjs imoyg
`mormso rnji ja cnhh}ajyz smurjcm ygoy vj`` yodm ?,;;; {mn{`m yn bj``! J, bnu nam, {`oa yn sym{
}{ oai in hz {ouy‘•
 
 
J o{{umcjoym o`` ygm cnacmuas oai amfoyjrm mamufz ygoy s}uun}ais o`` ygjs, e}y J ygjad 
ygmum jsa„y oaz nb }s vgn inmsa„y gorm o `jyy`m ioud {`ocm na }s, oai ygmum jsa„y oaz nb }s vgn js fnjaf yn fmy n}y nb gmum o`jrm‘•
 
 
 Ygm cg}ucg js hoim }{ nb zn}u amjfgenus, sn vm o`` g}uy ygm sohm voz, e}y zn}
coa„y hosd ygm fnni emco}sm nb ygm eoi, oai zn} coa„y hosd ygm eoi emco}sm nb ygmfnni‘
 
Jarmsyjfoynu bnu [manescny Cn}ayz Ijsyujcy nesmurmi ygoy Cou`sna }smi yn cnhm ynijs{oycg
'?:6;„s*
oy ? nu 5 ja ygm hnuajaf vjyg yvn zn}af enzs! Nam vos e`naim oaioen}y ?2 zmous n`i4 ygm nygmu vos oen}y ?9 oai goi ioud goju
Cou`sna vos `jrjaf janam {ouy nb gjs gn}sm, oai djis vmum `jrjaf ja oanygmu {ouy4 iji any ygjad ygoy
Unemuy„s vjbm vos `jrjaf ygmum oy ygm yjhm
4 any s}um jb ygmsm vmum ygm sohm djis gm
eun}fgy jayn ijs{oycg nu any•Cou`sna amrmu ijsc}ssmi gjs eocdfun}ai
4 amrmuumrmo`mi oazygjaf oen}y gjhsm`b '{{!:5, :3*!
 
Umyjumi E[I
nbbjcmu syouymi anyjcjaf Ene Cou`sna„s rmgjc`m {oudjaf ja ygm ioud oumos
nb o {oudjaf `ny bnu oa gn}u nu sn oai ygma `morm! Gm ygn}fgy ygoy ygjs vos rmuz 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->