P. 1
Menards Civics 101 Course 3

Menards Civics 101 Course 3

Ratings: (0)|Views: 661|Likes:
Published by Adele M. Stan
Source material for AlterNet article by Adele M. Stan: "Major Retailer Urges Workers To Take 'Civics Course' With Anti-Obama Content" http://www.alternet.org/election-2012/major-retailer-urges-workers-take-civics-course-anti-obama-content
Source material for AlterNet article by Adele M. Stan: "Major Retailer Urges Workers To Take 'Civics Course' With Anti-Obama Content" http://www.alternet.org/election-2012/major-retailer-urges-workers-take-civics-course-anti-obama-content

More info:

Published by: Adele M. Stan on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 2
Neven~ 2420 Wal Mbwecmbj ^ljf Hcvlymemh XejjEm+Ackl Wybememh
Nc|y~l >0 Bklyenbm @ci ^ln|yewu
 
Wal Mbwecmbj ^ljf Hcvlymemh Xejj >0 Bklyenbm @ci ^ln|yewu
 
 9
Wbijl cf Ncmwlmw~
E- Emwycg|nwecm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------->EE- Wal Xlbjwa cf Mbwecm~--------------------------------------------------------------------------------------------->
 
Gliw bmg Lfflnw--------------------------------------------------------------------------------------------7
 
EEE- Tyc~tlyewu bmg @ci ^ln|yewu-----------------------------------------------------------------------------------1
 
Nbt+bmg+Wybgl Lmlyhu Wbql~---------------------------------------------------------------------1
 
 
Hcvlymklmw Ibejc|w~ bmg Bklyenbm Fyll Lmwlytye~l--------------------------------5
 
 
Tyc~tlyewu bmg @ci ^ln|yewu----------------------------------------------------------------------24
 
EV- Lncmcken~ & wal Ib~en~ cf Tyc~tlyewu------------------------------------------------------------------22V- Wal Olu~ wc Tyc~tlyewu-------------------------------------------------------------------------------------------2>VE- B Mbwecm cf Wboly~* Mcw Kboly~--------------------------------------------------------------------------95VEE- B Tbwa wc Tyc~tlyewu-------------------------------------------------------------------------------------------->2
 
Gliw Xcyyel~ cf wal !Mlby% F|w|yl------------------------------------------------------------><
 
Fcy F|ywaly Ylbgemh----------------------------------------------------------------------------------><VEEE- Tycwlnwemh Uc|y Tyc~tlyewu------------------------------------------------------------------------------->6EQ- Hjc~~byu cf Wlyk~------------------------------------------------------------------------------------------------->8
 
 >
E- Emwycg|nwecm
 
'2<*2<<*<1<*994*<99
+ \^ Mbwecmbj Gliw0awwt0##xxx-|~gliwnjcno-cyh# 
‚Xalm tlctjl abvl wal yehaw emfcykbwecm* walu xejj kbol wal yehaw glne~ecm~-‛
+ Wackb~ @lffly~cmXabw bfflnw gcl~ Xb~aemhwcm abvl cm `ci ~ln|yewu3 Em wy|wa lvlyuwaemh- \mlktjcuklmwm|kily~ nbm il welg wc lncmcken tcjenel~- Wal~l tcjenel~ byl wal y|jl~ bmg ylh|jbwecm~wabw xl ncvlylg em wal tylvec|~ nc|y~l- Wal~l tcjenel~ cfwlm kbol ew kcyl geffen|jw fcyi|~eml~~ wc nylbwl `ci~ bmg fcynl bm emnylb~l em |mlktjcuklmw cy |mglylktjcuklmw-Walylfcyl `ci ~ln|yewu + uc|y tly~cmbj ~ln|yewu fcy uc|y ^ljf Hcvlymemh Xejj cf emgltlmglmnl bmg wc ‑kbol uc|y xbu― em wal xcyjg + e~ emlvewbiju welg wc Bklyenbm nevejtcjenu-Iu wae~ wekl em wal ~|i`lnw uc| nlywbemju byl gybxemh wal ncktbye~cm~ cf wal glvljctklmwcf wal Mbwecmbj ^ljf Xejj wc wal tly~cmbj xejj- Wal mbwecm jeol uc|mh Ilm`bkem Fybmojeme~ b nbmvb~ cf nylbwecm bmg xejj- Wc il bijl wc gybx b jbmg~nbtl wal ncyylnw tcjenu k|~wil bvbejbijl cy wal tbemw xejj ~ektju gyu |t- @|~w b~ tbwyecw~ cf wal uc|mh mbwecm abg bg|wu wc waley mbwecm~ xejj wc emgltlmglmnl wal mbwecm + bmg ew~ ljlnwlg nevej ~lyvbmw~ + abvlb g|wu wc lm~|yl wal xejj cf wal emgeveg|bj wal xejj wc wayevl-
EE- Wal Xlbjwa cf Mbwecm~
Cml xbu wc fybkl `ci ~ln|yewu e~ wc hc ibno ~cklwekl bmg wbol b jcco bw Bgbk^kewa―~
‑Wal Xlbjwa cf Mbwecm~―-
Xalm glkbmg lqnllg~ ~|ttju wal tyenl hcl~ |t- Xalm wal ~|ttju lqnllg~glkbmg wal tyenl hcl~ gcxm- ^ektjl ncmnltw~ cf ~|ttju bmg glkbmg byl wbolmemwc wal ncmwlqw cf `ci nylbwecm em b hjcibj fyll kbyolw-
)B kcmctcju hybmwlg lewaly wc bm emgeveg|bj cy wc b wybgemh ncktbmu ab~ wal ~bkllfflnw b~ b ~lnylw em wybgl cy kbm|fbnw|yl~- Wal kcmctcje~w~ iu olltemh wal kbyolw ncm~wbmwju|mgly~wcnolg iu mlvly f|jju ~|ttjuemh wal lfflnw|bj glkbmg ~ljj waley nckkcgewel~ k|nabicvl wal mbw|ybj tyenl bmg ybe~l waley lkcj|klmw~ xalwaly walu ncm~e~w em xbhl~ cy tycfewhylbwju bicvl waley mbw|ybj ybwl- Wal tyenl cf kcmctcju e~ |tcm lvlyu cnnb~ecm wal aehal~wxaena nbm il hcw- Wal mbw|ybj tyenl cy
wal tyenl cf fyll ncktlwewecm
 cm wal ncmwybyu e~ waljcxl~w xaena nbm il wbolm mcw |tcm lvlyu cnnb~ecm emgllg i|w fcy bmu ncm~eglybijl weklwchlwaly- Wal cml e~ |tcm lvlyu cnnb~ecm wal aehal~w xaena nbm il ~r|llplg c|w cf wal i|uly~cy xaena ew e~ ~|ttc~lg walu xejj ncm~lmw wc hevl0 wal cwaly e~ wal jcxl~w xaena wal ~ljjly~ nbmnckkcmju bffcyg wc wbol bmg bw wal ~bkl wekl ncmwem|l waley i|~eml~~-)‚Iu tylflyyemh wal ~|ttcyw cf gckl~wen wc wabw cf fcylehm emg|~wyu al emwlmg~ cmju ae~ cxm
~ln|yewu
? bmg iu geylnwemh wabw emg|~wyu em ~|na b kbmmly b~ ew~ tycg|nl kbu il cf wal hylbwl~wvbj|l al emwlmg~ cmju ae~ cxm hbem bmg al e~ em wae~ b~ em kbmu cwaly nb~l~ jlg iu bmemve~eijl abmg wc tyckcwl bm lmg xaena xb~ mc tbyw cf ae~ emwlmwecm- Mcy e~ ew bjxbu~ wal xcy~lfcy wal ~cnelwu wabw ew xb~ mcw tbyw cf ew- Iu t|y~|emh ae~ cxm emwlyl~w al fylr|lmwju tyckcwl~wabw cf wal ~cnelwu kcyl lfflnw|bjju wabm xalm al ylbjju emwlmg~ wc tyckcwl ew- E abvl mlvly

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mike Fowler liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->