Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Taxes and Economy An Economic Analysis of the Top Tax Rates Since 1945

Taxes and Economy An Economic Analysis of the Top Tax Rates Since 1945

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by George L. Yerkes
By: Thomas L. Hungerford, Specialist in Public Finance, September 14, 2012

A very revealing report on whether the reduction in the top tax rates has stimulated the economy.
By: Thomas L. Hungerford, Specialist in Public Finance, September 14, 2012

A very revealing report on whether the reduction in the top tax rates has stimulated the economy.

More info:

Published by: George L. Yerkes on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
B\R \jqk|t ik| Bkhm|jrr
 Q|jqf|jd ik| Gjglj|r fhd Bkggottjjr ki Bkhm|jrr
Tf~jr fhd tnj Jbkhkg5 Fh JbkhkgobFhfcror ki tnj Tkq Tf~ \ftjr Rohbj 6?4:
Tnkgfr C( Nzhmj|ik|d
Rqjbofcort oh Qzlcob IohfhbjRjqtjglj| 64# <16<
Bkhm|jrrokhfc \jrjf|bn Rj|yobj
=':=11}}}(b|r(mky\4<=<?
 
Tf~jr fhd tnj Jbkhkg5 Fh Jbkhkgob Fhfcror ki tnj Tkq Tf~ \ftjr Rohbj 6?4:Bkhm|jrrokhfc \jrjf|bn Rj|yobj
Rzggf|
Ohbkgj tf~ |ftjr nfyj ljjh ft tnj bjhtj| ki |jbjht qkcob djlftjr kyj| tf~jr( Rkgj qkcobgf`j|rnfyj f|mzjd tnft |forohm tf~ |ftjr# jrqjbofcc kh nomnj| ohbkgj tf~qfj|r# tk ohb|jfrj tf~ |jyjhzjror qf|t ki tnj rkcztokh ik| ckhm'tj|g djlt |jdzbtokh( Ik| j~fgqcj# tnj Rjhftj |jbjhtc qfrrjd tnjGoddcj Bcfrr Tf~ Bzt .R( 246</# }nobn }kzcd fcck} tnj <116 fhd <112 Lzrn tf~ bztr tk j~qo|jik| tf~qfj|r }otn ohbkgj kyj| $<:1#111 .$<11#111 ik| rohmcj tf~qfj|r/( Tnj Rjhftj |jbjhtcbkhrodj|jd cjmorcftokh# tnj Qfohm f Ifo| Rnf|j Fbt ki <16< .R( <<21/# tnft }kzcd ogqcjgjht tnj–Lziijtt |zcj‗ l |forohm tnj tf~ |ftj kh goccokhfo|jr(Ktnj| |jbjht lzdmjt fhd djiobot |jdzbtokh q|kqkrfcr }kzcd |jdzbj tf~ |ftjr( Tnj Q|jrodjht‟r <161Iorbfc Bkggorrokh |jbkggjhdjd |jdzbohm tnj lzdmjt djiobot fhd tf~ |ftjr l l|kfdjhohm tnj tf~ lfrj—tnj fddotokhfc |jyjhzjr i|kg l|kfdjhohm tnj tf~ lfrj }kzcd lj zrjd ik| djiobot |jdzbtokhfhd tf~ |ftj |jdzbtokhr( Tnj qcfh fdykbftjd l Nkzrj Lzdmjt Bkggottjj Bnfo|gfh Qfzc \fhtnft or jglkdojd oh tnj Nkzrj Lzdmjt \jrkcztokh .N(Bkh(\jr( 66</# tnj
 Qftn tk Q|krqj|ot
# fcrk q|kqkrjr tk |jdzbj ohbkgj tf~ |ftjr l l|kfdjhohm tnj tf~ lfrj( Lktn qcfhr }kzcd l|kfdjh tnj tf~ lfrj l |jdzbohm k| jcogohftohm tf~ j~qjhdotz|jr(Fdykbftjr ki ck}j| tf~ |ftjr f|mzj tnft |jdzbjd |ftjr }kzcd ohb|jfrj jbkhkgob m|k}tn# ohb|jfrjrfyohm fhd ohyjrtgjht# fhd lkkrt q|kdzbtoyot .ohb|jfrj tnj jbkhkgob qoj/( Q|kqkhjhtr ki nomnj| tf~ |ftjr f|mzj tnft nomnj| tf~ |jyjhzjr f|j hjbjrrf| ik| djlt |jdzbtokh# tnft tf~ |ftjr kh tnj |obnf|j tkk ck} .o(j(# tnj yokcftj tnj Lziijtt |zcj/# fhd tnft nomnj| tf~ |ftjr kh tnj |obn }kzcdgkdj|ftj ohb|jfrohm ohbkgj ohjvzfcot .bnfhmj nk} tnj jbkhkgob qoj or dort|olztjd/( Tnor |jqk|tfttjgqtr tk bcf|oi }njtnj| k| hkt tnj|j or fh frrkboftokh ljt}jjh tnj tf~ |ftjr ki tnj nomnjrtohbkgj tf~qfj|r fhd jbkhkgob m|k}tn( Dftf or fhfcujd tk occzrt|ftj tnj frrkboftokh ljt}jjh tnjtf~ |ftjr ki tnj nomnjrt ohbkgj tf~qfj|r fhd gjfrz|jr ki jbkhkgob m|k}tn( Ik| fh kyj|yoj} ki tnj l|kfdj| orrzjr ki tnjrj |jcftokhrnoqr rjj B\R \jqk|t \4<666#
Tf~ \ftjr fhd JbkhkgobM|k}tn
# l Efhj M( M|fyjccj fhd Dkhfcd E( Gf|qcjr(Tn|kzmnkzt tnj cftj'6?41r fhd 6?:1r# tnj tkq gf|mohfc tf~ |ftj }fr tqobfcc flkyj ?1*0 tkdf otor 2:*( Fddotokhfcc# tnj tkq bfqotfc mfohr tf~ |ftj }fr <:* oh tnj 6?:1r fhd 6?91r# 2:* oh tnj6?=1r0 tkdf ot or 6:*( Tnj |jfc MDQ m|k}tn |ftj fyj|fmjd 4(<* fhd |jfc qj| bfqotf MDQohb|jfrjd fhhzfcc l <(4* oh tnj 6?:1r( Oh tnj <111r# tnj fyj|fmj |jfc MDQ m|k}tn |ftj }fr6(=* fhd |jfc qj| bfqotf MDQ ohb|jfrjd fhhzfcc l cjrr tnfh 6*( Tnj|j or hkt bkhbczroyjjyodjhbj# nk}jyj|# tk rzlrtfhtoftj f bcjf| |jcftokhrnoq ljt}jjh tnj 9:'jf| rtjfd |jdzbtokh oh tnjtkq tf~ |ftjr fhd jbkhkgob m|k}tn( Fhfcror ki rzbn dftf rzmmjrtr tnj |jdzbtokh oh tnj tkq tf~|ftjr nfyj nfd cottcj frrkboftokh }otn rfyohm# ohyjrtgjht# k| q|kdzbtoyot m|k}tn( Nk}jyj|# tnj tkqtf~ |ftj |jdzbtokhr fqqjf| tk lj frrkboftjd }otn tnj ohb|jfrohm bkhbjht|ftokh ki ohbkgj ft tnj tkqki tnj ohbkgj dort|olztokh( Tnj rnf|j ki ohbkgj fbb|zohm tk tnj tkq 1(6* ki Z(R( ifgocojrohb|jfrjd i|kg 4(<* oh 6?4: tk 6<(2* l <11= ljik|j ifccohm tk ?(<* dzj tk tnj <11='<11?|jbjrrokh( Tnj jyodjhbj dkjr hkt rzmmjrt hjbjrrf|oc f |jcftokhrnoq ljt}jjh tf~ qkcob }otn|jmf|d tk tnj tkq tf~ |ftjr fhd tnj rouj ki tnj jbkhkgob qoj# lzt tnj|j gf lj f |jcftokhrnoq tk nk}tnj jbkhkgob qoj or rcobjd(
 
Tf~jr fhd tnj Jbkhkg5 Fh Jbkhkgob Fhfcror ki tnj Tkq Tf~ \ftjr Rohbj 6?4:Bkhm|jrrokhfc \jrjf|bn Rj|yobj
Bkhtjhtr
Tkq Tf~ \ftjr Rohbj 6?4:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<
 
Tkq Tf~ \ftjr fhd tnj Jbkhkg((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4
 
Rfyohm fhd Ohyjrtgjht((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:
 
Q|kdzbtoyot M|k}tn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>
 
\jfc Qj| Bfqotf MDQ M|k}tn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>
 
Tkq Tf~ \ftjr fhd tnj Dort|olztokh ki Ohbkgj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((61
 
Bkhbczdohm \jgf|`r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((69
 
Iomz|jr
Iomz|j 6( Fyj|fmj Tf~ \ftjr ik| tnj Nomnjrt'Ohbkgj Tf~qfj|r# 6?4:'<11?(((((((((((((((((((((((((((((((((2
 
Iomz|j <( Tkq Gf|mohfc Tf~ \ftj fhd Tkq Bfqotfc Mfohr Tf~ \ftj# 6?4:'<161((((((((((((((((((((((((((((((4
 
Iomz|j 2( Q|oyftj Rfyohm# Ohyjrtgjht# fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=
 
Iomz|j 4( Cflk| Q|kdzbtoyot M|k}tn \ftjr fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161(((((((((((((((((((((((((((((>
 
Iomz|j :( \jfc Qj| Bfqotf MDQ M|k}tn \ftj fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161(((((((((((((((((((((((((61
 
Iomz|j 9( Rnf|jr ki Tktfc Ohbkgj ki tnj Tkq 1(6* fhd Tkq 1(16* Rohbj6?4:(((((((((((((((((((((((((((((6<
 
Iomz|j =( Rnf|j ki Tktfc Ohbkgj ki Tkq 1(6* fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161((((((((((((((((((((((((62
 
Iomz|j >( Rnf|j ki Tktfc Ohbkgj ki Tkq 1(16* fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161((((((((((((((((((((((64
 
Iomz|j ?( Cflk| Rnf|j ki Ohbkgj fhd tnj Tkq Tf~ \ftjr# 6?4:'<161(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6:
 
Tflcjr
Tflcj F'6( \jm|jrrokh \jrzctr5 Jbkhkgob M|k}tn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6?
 
Tflcj F'<( \jm|jrrokh \jrzctr5 Ohbkgj Ohjvzfcot((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<1
 
Fqqjhdo~jr
Fqqjhdo~( Dftf fhd Rzqqcjgjhtfc Fhfcror((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6=
 
Bkhtfbtr
Fztnk| Bkhtfbt Ohik|gftokh(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<1
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->