Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kregoslup - badanie manualne i mobilizacja

Kregoslup - badanie manualne i mobilizacja

Ratings:

4.92

(1)
|Views: 19,039|Likes:
Published by Iza

More info:

Published by: Iza on Jan 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
wód uznania za jego wielkie zasługi oraz pomoc fizjoterapeutom wdostępie do terapii manualnej dr Walter Hinsen w 1989 roku zostałczłonkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa OrtopedycznejTerapii Manualnej (DGOMT). Nasz wspólnie spędzony czas od mo-mentu naszego poznania w ciągu 30-tu lat był czasem owocnych za-równo osobistych jak i zawodowych doświadczeń.Olaf EvjenthFreddy M. KaltenbornTraudi Baldauf Kaltenborn
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne ..........................................11Zajęcia w szkołach fizjoterapii ............................15Terminologia skty i fachowe okrlenia ................16OMT — System Nordycki, Koncepcja Kaltenborna i Evjentha ...30
CZĘŚĆ OGÓLNA1. Historia Medycyny Manualnej .................... 39
1.1. , Ogólna .......................................... 391.2. Historia terapii manualnej we fizjoterapii ............ 411.3. Historia terapii manualnej dla fizjoterapeutóww Niemczech ..................................... 43
2.Anatomia
(F. Zahnd) ..............................472.1.Połączenia między trzonami kręgów ................472.2.Maziowe stawy międzykręgowe (międzywyrostkowe) ..512.2.1.Mobilność, kształt i płaszczyzna powierzchnistawowych .......................................512.2.2.Torebka stawowa .................................53
2.2.3.Jama stawowa ....................................532.2.4.Czynność (funkcja) ................................542.3.Otwór międzykręgowy ............................552.4.Więzadła .........................................572.5.Unerwienie kręgosłupa ............................592.6.Unerwienie obwodowe ............................612.6.1.Czuciowe unerwienie skóry ........................612.6.2.Czuciowe unerwienie struktur leżących głęboko ......612.6.3.Unerwienie motoryczne (ruchowe) .................61
3. Etiologia i patogeneza bólu pleców
(F. Zahnd) ....... 65
3.1. Naturalny przebieg ............................... 653.1.1. Czynniki emocjonalne ............................. 653.1.2. Zmiany w mśniach .............................. 65
3.1.3. Zmiany w stawach międzykręgowych oraz w krążkumiędzykręgowym ................................. 66
 
„Zablokowanie" ................................Zakleszczenie (uwięźnięcie) fałdu błony maziowej wstawie międzykręgowym ......................Przemieszczenie lub ewentualnie zakleszczenie(uwięźnięcie) fragmentu krążka międzykręgowego .Segmentalny oraz międzysegmentalny skurcz mięśniSklejenie struktur łącznotkankowych ..............Uwagi dotyczące badania oraz leczenia ............Wskazania (D. Miihlemann)Ogólne ..................Zespoły chorobowe .......Uwagi ogólne ............Zespoły szyjne ............Zespy piersiowe .........Zespoły dźwiowe .......Przeciwwskazania (D. Miihlemann) .............Ogólne .......................................Specjalne .....................................Dotyczące gry stawowej, oporu końcowego i bólu .Dotyczące technik leczenia oraz jego intensywnościPodsumowanie ................................Powikłania ....................................
Zasady badania .........................Wywiad .................................Stan ogólny (objawy, ocena biomechaniczna)Oglądanie ...............................Badanie palpacyjne (palpacja) .............Testy neurologiczne oraz naczyniowe ......Badanie ruchu ...........................1. Ruchy czynne .........................2. Ruchy bierne .........................3. Testy oporowe ........................Badania techniczne ......................Podsumowanie ..........................
Zasady leczenia .............................Leczenie dysfunkcji somatycznej z pozytywnymiobjawami neurologicznymi ...................Leczenie dysfunkcji somatycznej z negatywnymiobjawami neurologicznymi ...................Leczenie zmniejszające ból ....................Środki zwiększające ruchomość tkanek miękkichŚrodki zwiększające ruchomość stawów ........Środki zmniejszające ruchomość lub stabilizacja .Testy kontrolne i inne zasady postępowania Terapiauzupniająca i profilaktyka ............Ćwiczenia domowe ..........................Profilaktyka .................................
Miednica ................Anatomia ................Biomechanika ............Badanie i leczenie .........Miednica: badanie (schemat)Miednica: leczenie (schemat)Kgosłup wiowy ................Anatomia ............................Biomechanika ........................Badanie i leczenie .....................Kręgosłup lędźwiowy: badanie (schemat)Kręgosłup lędźwiowy: leczenie (schemat)Kręgosłup piersiowy i żebraAnatomia ................
Biomechanika ............
676768697070Leczenie próbne diagnoza aktualna ............Ruchy segmentalne kręgosłupa (kontynuacja 7.2.4.2.)
103104110110111111112112113113114114115
7.5.
3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.3.4.5.5.1.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.4.7.7.1.7.2.7.2.1.7.2.2.7.2.3.7.2.4.
8.2.1:8.2.2.8.2.3.8.2.4.
Zespy korzeniowe (tabele) ....................... 73CZĘŚĆ TECHNICZNAWprowadzenie dotyczące schematów badania i leczeniaWprowadzenie dotyczące technik ....................
117118123123125127129142148148149149151183197197198
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.
7.3.
 
3.3.Badanie i leczenie .................................1983.4.Kręgosłup piersiowy: badanie (schemat) .............2003.5.Kręgosłup piersiowy: leczenie (schemat) .............227
4.Kręgosłup szyjny (C
2
 —Th
3
) .......................251
4.1.Anatomia ........................................2514.2.Biomechanika ....................................2514.3.Badanie i leczenie .................................2524.4.Kręgosłup szyjny: badanie (schemat) ................2534.5.Kręgosłup szyjny: leczenie (schemat) ................283
5.Górny kgosłup szyjny (Occiput Atlas Axis) ..299
5.1.Anatomia ........................................2995.2.Biomechanika ....................................3005.3.Badanie i leczenie .................................3015.4.Górny kręgosłup szyjny: badanie (schemat) ..........3025.5.Górny kręgosłup szyjny: leczenie (schemat) ..........312Bibliografia .............................................319
SŁOWO WSTĘPNE
„Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" jest tłumaczeniemnorweskiej książki „Manuell Mobilisering av Ryggraden", która w 1989roku ukazała się jako uzupełnione wydanie książki „Frigj0ring av Ryg-graden" (1964). (Frigj0ring av Ryggraden" w 1970 roku została prze-tłumaczona na język angielski przez Robina A. Mc Kenziego). „Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" jest kontynuacją książki „Manualnemobilizacje stawów kończyn", która ukazała się w dziesięciu językach:niemieckim, angielskim, fińskim, francuskim, japońskim,holenderskim, norweskim, hiszpańskim, greckim i polskim. Są w niejopisane podstawowe zasady badania oraz manualnej mobilizacji. Za-kładamy, że zasady te zostały już przyswojone.„Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" zawiera dwa prak-tyczne podręczniki „Test Segmentum Mobilis" oraz „Mobilisation I", któreopracowane zostały na podstawie norweskiego wydania „ManuellMobilisering av Ryggraden". Wydanie to poprzez wiele lat wykorzysty-wane było przez Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej w FAC wHamm jako materiał dydaktyczny do prowadzenia dwóch pierwszychkursów dotyczących kręgosłupa. Książka ta jest również podręcznikiem praktycznym na podstawie którego prowadzone w ramachMiędzynarodowego Seminarium kursy W-l oraz W-2. Oprócz tego za-wartość tej książki została tak przedstawiona, aby stanowić materiał donauczania w szkołach fizjoterapii (patrz strona 15).Aby książka ta była bardziej zrozumiała na wstępie umieściliśmyspis używanej terminologii wraz z komentarzem oraz zestawienie fun-damentalnych zasad Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcjiKaltenborna i Evjentha (System Nordycki).Książka podzielona została na dwie części: ogólną oraz techniczną.
Część ogólna
zawiera materiał dotyczący historii terapii manualnej,anatomii kręgosłupa, etiologii i patogenezy bólu pleców, zespołówkorzeniowych (schematy), wskazań i przeciwwskazań oraz zasad badania i leczenia dla potrzeb mobilizacji.
Część techniczna
książki zawiera ilustracje oraz opisy poszcze-gólnych technik badania i leczenia. Każdy rozdział rozpoczyna się odwprowadzenia, które zawiera krótkie streszczenie anatomii, biome-chaniki, specyfikę badania oraz leczenia zajętych odcinków kręgo-słupa oraz przeglądowy schemat technik badania lub leczenia.
 
11

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcin Zięba liked this
Marcin Zięba liked this
Ola Maciejewska liked this
Anna Szymańska liked this
Anna Szymańska liked this
Marcin Steć liked this
Kasia Wodecka liked this
faraon23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->