Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÁO CÁO THỰC HÀNH XƯỞNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH XƯỞNG

Ratings: (0)|Views: 111 |Likes:

More info:

Published by: Dương Nguyễn Hoàng on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
BÁO CÁO TH
ỰC HÀNH XƯỞ 
NG
ĐỀ
TÀI: M
CH KHU
ẾCH ĐẠ
I ÂM THANH S
Ử 
D
NG IC TDA2030
TDA2030 là m
t m
ch nguyên kh
i tích h
ợ 
p s
n n
m trong gói Pentawatt®, nh
m s
 d
ụng như mộ
t b
 
khuêch đạ
i l
ớ 
p AB t
n s
th
p Thông
thườ 
ng nó cung c
p m
t côngsu
ất đầ
u ra 14W (d=0.5%) t
i 14V/4
;
14V ho
c 28V, công su
ất đầu ra đả
m b
o12V trên t
i 4
và 8W trên t
i 8
(DIN45500).TDA2030 cho dòng ra cao có hài và méo chéo r
t th
ấp . Hơn nữ
a thi
ế
t b
ết hơp vớ 
im
t h
th
ng b
o v
ng
n m
ch có kh
 
năng tự
 
độ
ng gi
ớ 
i h
n công su
t tiêu tán
để
 gi
 
điể
m làm vi
c trong vùng ho
ạt độ
ng an toàn M
t h
th
ng ng
t nhi
t thông
thường cũng được đi kèm
 Các thông s
t
ối đa:
 Kí hi
u Thông s
Giá tr
 
Đơn vị
 V
s
Điệ
n áp cung c
p ± 18 (36) VV
i
Điệ
n áp vào VsV
i
điệ
n áp c
a tín hi
u vào ± 15 VI
o
Dòng ra t
ối đa( giớ 
i h
n n
i b
) 3.5 AP
tot
Công su
t tiêu tán t
i T
case
= 90
o
C 20 WT
stg
, T
 j
Nhi
ệt độ
 
lưu trữ
 
và điể
m n
i -40
đế
n 150
o
C
 
Ứ 
ng d
ụng điể
n hìnhV
trí chân:M
ch ki
m tra:
 
Thông s
nhi
t:Kí hi
u Thông s
Giá tr
 
Đơn vị
 R
th J-case
Nhi
t kháng c
a junction-case max 3
o
C/W
Đặc điể
m
điệ
n (Tham kh
o m
ch ki
m tra có V
s
= ± 14V , T
amb
= 25°, tr
 
các trườ 
ngh
ợp quy đị
nh) v
ớ 
i m
t ngu
n cung Vs=28V.
Kí hi
u
 
Thông s
 
Điề
u ki
nki
m tra
 
Min.
 
Typ.
 
Max.
 
Đơn vị
 Vs Ngu
n c
p ± 612± 1836VI
d
 
Dòng rò tĩnh
Vs = ± 18V(Vs = 36V)40 60 mAI
b
Dòng vàophân c
c0.2 2 mAVos
Điệ
n áp vào± 2 ± 20 mVIos Dòng vào ± 20 ± 200 nAPo Công su
t ra d = 0.5%Gv = 30 dBf = 40
đế
n15,000 HzRL = 4WRL = 8W128149WWd = 10%f = 1 KHzR
L
= 4WR
L
= 8WGv = 30 dB18110.5 WWd méo Po = 0.1 to12WR
L
= 4WGv = 30 dBf = 40
đế
n15,000 Hz0.2 0.5 %Po = 0.1 to8WR
L
= 8WGv = 30 dBf = 40
đế
n15,000 Hz0.1 %

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->