Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Social CEO 2012 Index Fortune 500

Social CEO 2012 Index Fortune 500

Ratings: (0)|Views: 170 |Likes:
Published by Sales Drive
A review of how social Americas top 500 CEO's are - considering Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Plus & Pinterest

The most interesting insight is the use of Linkedin the top 100 are less connected than the top 500! Big company execs still live in a private bubble it seems......

At Sales Drive our core philosophy is considering the basics of successful sales, skills, attitude & aspirations.

Get these 3 pillars working in harmony & success will naturally follow.

Please get in touch & have a conversation to experience our insights - we have some great simple solutions to what often seem intractable deep issues.

We can show you the way to growth & profits with our combined 60+ years street smart experience gained through booms, recessions, tough market conditions, start ups, mature & growing businesses.

http://www.salesdrive.com.au
A review of how social Americas top 500 CEO's are - considering Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Plus & Pinterest

The most interesting insight is the use of Linkedin the top 100 are less connected than the top 500! Big company execs still live in a private bubble it seems......

At Sales Drive our core philosophy is considering the basics of successful sales, skills, attitude & aspirations.

Get these 3 pillars working in harmony & success will naturally follow.

Please get in touch & have a conversation to experience our insights - we have some great simple solutions to what often seem intractable deep issues.

We can show you the way to growth & profits with our combined 60+ years street smart experience gained through booms, recessions, tough market conditions, start ups, mature & growing businesses.

http://www.salesdrive.com.au

More info:

Published by: Sales Drive on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/12/2012

 
 
7:87 DLK#dka Tkdfho DLK Wlzkwy
L}ld|yfrl T|aahwv
 Yml 7:87 DLK#dka Tkdfho DLK Wlzkwy uht dwlhyli yk lrho|hyl yml l}ylcy yk umfdm ykz g|tf!cltt olhilwt hwl lagwhdfce tkdfho alifh#Bfcifcet wka ymft wltlhwdm wlrlho ymhy ufym yml l}dlzyfkc k OfcnliFc/ DLKt hwl zhwyfdfzhy!fce fc tkdfho dmhcclot tfecfbdhcyov oltt ymhc yml elclwho z|gofd/ ht uloo ht tahoolw/ akwl hefoldkazlyfykwt#
Fcywki|dyfkc
Tkdfho alifh mht gldkal h ywhctkwahyfrl kwdl kw m|ciwlit k afoofkct k fcifrfi|hot krlw yml zhty ildhil# Ymhcnt yktlwrfdlt ofnl Yufyylw/ Bhdlgkkn hci Ufnfzlifh/ ifefyho dkcylcy ft cku zlwalhyfce yml eokgl# Ymft clu olrlo k dkccldyfkcmht ywhctkwali mku fcifrfi|hot hci g|tfclttlt dkaa|cfdhyl#Ufym hc fcdwlhtfce c|aglw k dkazhcflt lagwhdfce yml tkdfho ukwoi/ DLK#dka htnli yml x|ltyfkc/ ‟Umhy hgk|y ymldmfl l}ld|yfrl kfdlwt;‑
Alymkikokev
 Yk fci k|y mku ahcv DLKt ulwl hdy|hoov |tfce tkdfho alifh/ hci umhy nfci k fco|lcdl ymlv mhi/ ul y|wcli yk ymlBKWY\CL <::
£
ofty
8
# Bwka Ahv 5 yk Ahv 78/ 7:87/ ul tlhwdmli kw lrlwv DLK kc lhdm k yml ah`kw tkdfho clyukwnt#Lhwov kc/ fy gldhal dolhw ymhy ul uk|oi clli yk rlwfv yml olefyfahdv k ymltl hddk|cyt# K|w dwfylwfh kw rlwffdhyfkcfcdo|ili yml kookufce0
Zwkbfol iltdwfzyfkct a|ty gl hdd|whylDkcylcy kb zktyt a|ty gl wlolrhcy hci gloflrhgolX|hofyv -kw c|aglw& kb bkookulwt yhnlc fcyk dkctfilwhyfkc! Bhdlgkkn hci Ekkeol Zo|t zwkolt ufym oltt ymhc rl bwflcit ulwl cky dk|cyli
! Yml c|aglw k OfcnliFc dkccldyfkct uht cky fcdo|ili fc ymft dwfylwfh tfcdl tzha+zmkcv hddk|cyt hwl olttdkaakc kc ymft clyukwn#
Hddk|cy ahfcyhfcli gv kw kc glmhob kb yml DLK -cky gv bhct&! ‟Z|gofd Bfe|wl‑ Bhdlgkkn zwkolt ulwl cky fcdo|ili
Umfol tkalumhy t|g`ldyfrl fc chy|wl/ ymft zwkdli|wl uht yml akty okefdho hzzwkhdm efrlc yml ohwel c|aglw k zmkcvhddk|cyt ufymfc tkdfho clyukwnt#Tlhwdmlt kw Ufnfzlifh lcywflt hci goket ulwl dkci|dyli rfh Ekkeol tlhwdm hci dkwzkwhyl ulgtfylt#
 Ymlwl hwl kcov 66 DLKt fc yml ykz 8:: dkazhcflt kb yml BKWY\CL <:: hci 96= DLKt fc yml BKWY\CL <::# Elkwel Zhp ftDLK kb gkym Alidk Mlhoym Tko|yfkct -42& hci L}zwltt Tdwfzyt Mkoifcet -2:&# Dmwftykzmlw Dwhcl ft DLK kb Dkctyloohyfkc Lc
!
lwev -866& hci L}lokc -89<&#Zlwdlcyhelt fc yml bfcifcet ulwl wk|cili yk yml clhwlty ylcym#
 
2:,<:,9:,4:,7:,8:,:,
Yufyylw Bhdlgkkn OfcnliFc Ekkeol Zo|t Zfcylwlty
4#=,=#8,49#4,5#2,87#8,<:#<,7<#6,78#7,7:#7,:#=,:#=,8:#:,:, :,4#6,
B<::DLKtB8::DLKt\#T#Z|gofdB<::DLKtB8::DLKt\#T#Z|gofdB<::DLKtB8::DLKt\#T#Z|gofdB<::DLKtB8::DLKt\#T#Z|gofdB<::DLKtB8::DLKt\#T#Z|gofd
Bfcifcet
 
Yufyylw
Zwkfolt
86 DLKt bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt -4#=,& mhrl wleftylwli bkw Yufyylw! 8:5 afoofkc Halwfdhct -49#4, kb \T zkz|ohyfkc& mhrl wleftylwli bkw Yufyylw
7
! 85, kb yml Fcd# <:: DLKt hwl hotk kc Yufyylw
4
9 DLKt -oltt ymhc 8,& mhrl Yufyylw!rlwfli hddk|cyt4 DLKt mhrl `kfcli Yufyylw fc yml ohty vlhw -W|zlwy A|wikdm/ Wkwv Wlhi " Glty G|v Fcylwfa DLK Afnl Afnhc&
 
\thel
< kb yml 86 DLKt umk tfecli |z bkw Yufyylw mhrl clrlw yullyli6 DLKt -8#=,& hwl hdyfrl kc ymlfw Yufyylw hddk|cyt
! Yk gl ohgloli ‟hdyfrl‑ fc yml ty|iv/ |tlwt a|ty mhrl yullyli ufymfc yml ohty 8:: ihvt
Yml hrlwhel hak|cy kb bkookulwt bkw DLKt ufym Yufyylw hddk|cyt ft 44/7<:Yufyylw |thel fcdwlhtli bwka 4#9, yk 4#=, bkw DLKt bwka 7:88 yk 7:87
Ckyhgol DLKt
W|zlwy A|wikdm -Clut Dkwz#&! 745/::: bkookulwt hci ufoo tkkc t|wzhtt Ale Umfyahc ht yml akty!bkookuli DLK -tll \zihylt tldyfkc gloku&
! Akty hdyfrl yullylw/ hrlwhefce akwl ymhc 7 yullyt zlw ihv
@hdn Thopulilo -HBF&
! Akty ykyho yullyt ufym 8<<:
Ale Umfyahc -MZ&! Okcelty ylc|wli DLK yullylw gv 5 ihvt -Blg 84/ 7::6&Uhwwlc G|bblyy -Glwntmfwl Mhymhuhv&
! Tldkci!okcelty ylc|wli DLK yullylw
! Olhty hdyfrl DLK/ ufym hc hrlwhel kb #:::=< yullyt zlw ihv -G|bblyy mht yullyli kcdl&
 
 
Bhdlgkkn 
Zwkfolt
4= DLKt bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt -5#2,& hwl kc Bhdlgkkn ! 8<5/49=/49: Halwfdhct -<:#<, kb \T zkz|ohyfkc& hwl kc Bhdlgkkn 
9
\thel
 
7< DLKt -2<#=, kb DLKt kc Bhdlgkkn& mhrl oltt ymhc 8:: bwflcit88 DLKt -7=#6, kb DLKt kc Bhdlgkkn& mhrl glyullc 8::!<:: bwflcit7 DLKt -<#4, kb DLKt kc Bhdlgkkn& mhrl akwl ymhc <:: bwflcit! C|aglwt ik cky hii |z yk 44 gldh|tl zwkolt ufym h gokdnli c|aglw kb bwflcit ulwl fcdo|ili
Ckyhgol DLKt
Afdmhlo Whzfck -Ofrl Chyfkc& mht yml akty Bhdlgkkn bwflcit kb hcv DLK ufym 8/574 bwflcit
 
OfcnliFc
Zwkfolt
876 DLKt bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt -7<#6,& mhrl OfcnliFc Zwkbfolt27/56:/::: Halwfdhct -7:#7, kb \T zkz|ohyfkc& mhrl OfcnliFc Zwkbfolt
<
\thel
47 DLKt -79#=, kb DLKt kc OfcnliFc& hwl cky |zihyli ufym d|wwlcy dkazhcv kw yfyol52 DLKt -<=#6, kb DLKt kc OfcnliFc& mhrl akwl ymhc 8: dkccldyfkct! 8: DLKt -5#=, kb DLKt kc OfcnliFc& mhrl akwl ymhc <:: dkccldyfkct<4 DLKt -98#8, kb DLKt kc OfcnliFc& mhrl 8: dkccldyfkct kw oltt! 42 DLKt -75#6, kb DLKt kc OfcnliFc& mhrl 8 kw : dkccldyfkct
 
Ekkeol Zo|t
Zwkfolt
9 DLKt bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt -#=, kb DLKt& hwl kc Ekkeol.! Ltyfahyli 8:, kb \T Zkz|ohyfkc
2
Ckyhgol DLKt
Ohwwv Zhel -Ekkeol& dkalt k|y kc ykz/ fcdo|ili fc akwl ymhc 7#5 afoofkc dfwdolt
 
Zfcylwlty
Zwkfolt
Ck DLKt bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt hwl kc Zfcylwlty! Hzzwk}fahylov 87/:::/::: Halwfdhct -4#6, kb \T zkz|ohyfkc& mhrl h Zfcylwlty hddk|cy
5
 
Ufnfzlifh
Zwkfolt
8=4 bwka BKWY\CL <:: dkazhcflt DLKt -42#5,& mhrl ymlfw kuc zwkbfol uwfyylc kc Ufnfzlifh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->