Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eco Marketing

Eco Marketing

Ratings: (0)|Views: 222|Likes:
Published by Diana Mocanu

More info:

Published by: Diana Mocanu on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 1 - ECOMARKETINGUL - SPECIALIZARE A MARKETINGULUISOCIAL1.1 Aparitia si dezvoltarea marketingului social. Trasaturile marketingului social1.2 Aparitia si dezvoltarea marketingului ecologic. Specificitatea marketinguluiecologic1.3 Necesitatea dezvoltarii ecomarketingului1.4 Functiile ecomarketingului
1.2 Aparitia si dezvoltarea marketingului ecologic
Se admite faptul ca tipurile de productie si de consum “non durabile” sunt principalele cauze aledegradarii mediului. Ele agraveaza atât saracia, cât si inegalitatile sociale.Chiar daca tarile membre UE au multe practici comune, structura complexa a modurilor lor deconsum si maniera în care evolueaza nu sunt uniforme. Pe de alta parte însa, tarile EuropeiCentrale si de Est sunt confruntate cumoduri proprii de consum, specifice tranzitiei catreeconomia de piata.Indiferent de diferentele existente, multe tari examineaza prioritatile sistrategiile în vederea transpunerii în practica, la nivel national, a unor tipuri de consum durabil,luând masuri concrete în acest sens. Termenul de ecomarketing a fost lansat înGermania,1978). Ecomarketingul îsi propune sa
sa armonizeze interesele consumatorilor cu cerintele protectieimediului
 Metodele, tehnicile si instrumentele specifice marke-tingului pot fi utilizate în scopul sensibilizariiopiniei publice, al educarii membrilor societatii în spiritul respectului fata de mediu, al sesizariifactorilor de mediu în ceea ce priveste propriile lor actiuni.Ecomarketingul vizeazadomeniile protectiei mediului înconjurator, pe de o parte si domeniul produselor si serviciilor ecologice, pe de alta.Ecomarketingul se poate defini ca fiind o specializare a marketingului social, alcatuita dintr-unansamblu de activitati care au ca scop identificarea, influentarea si satisfacerea consumatorilor de bunuri si servicii ecologice.Marketingul produselor si serviciilor ecologice trebuie sa tina seama de clasificarea produselor siserviciilor în functie de satisfactia imediata pe care acestea o ofera consumatorilor si de principiulapararii sanatatii consumatorilor si a mediului pe termen lung.Ecomarketingul se adreseaza atât domeniului social (asociatii, organizatii, public), cât si celuieconomic (educarea factorilor de decizie).Firmele, prin aplicarea principiilor unui marketing ecologic, pot sa beneficieze de o serie deavantaje , si anume: câstigarea unor noi segmente de consumatori, devansarea concurentei,realizarea unor venituri mai mari pe termen lung, îmbunatatirea imaginii, economii de cheltuielidatorita anticiparii unor posibile efecte negative, accesul pe noi piete. Ecomarketingul poate ficonsiderat ca acel domeniu al marketingului care este preocupat de produsele “curate” din punct devedere legal,excluzându-le evident pe acelea care circula pe piata neagra, excluzând produsele de contrabanda (aceasta fiind, evident, o abordare partiala aconceptului).Practicile de marketing ecologic trebuie sustinute prin· · implicarea reala în activitatea de urmarire, analiza, raportare arezultatelor si determinare a îmbunatatirii performantelor înaceasta directie;· elaborarea unei politici de mediu viabile, cu obiective clare, si aunui program de actiune;· actualizarea permanenta a informatiilor cu privire la modificarilelegislative survenite în acest domeniu;· investitii în pregatirea si educarea personalului, în însusireacunostintelor si a tehnologiilor ecologicenu doar a produselor.1
 
Marketingul ecologic se concretizeaza în crearea unor produsesigure, a unor ambalaje reciclabile si biodegradabile, un control mai rigurosasupra poluarii, desfasurarea unor activitati cu un consum redus de energie.
1.4 Functiile ecomarketingului
A. Functiile generale, comune ale marketingului sunt:1. Investigarea pietei, a necesitatilor de consum2. Conectarea dinamica a activitatii firmei la mediul economico – social3. Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum4. Maximizarea profituluiB . Functiile specifice5. Educarea consumatorilor 6. Realizarea unui echilibru între principiile generale alemarketingului si cele ale protectiei mediului înconjurator 7. Promovarea unei noi imagini a firmei si a produselor sale .CAPITOLUL - 2 SISTEMUL CALITATII2.1 Istoricul notiunii de calitate2.2 Definirea calitatii2.3 Sistemul calitatii2.4 Standardizarea2.5 Standardizarea - sprijin in realizarea protectiei mediului2.6 Specificari privind calitatea produselor 
2.2 Definirea calitatii
Calitateareprezinta ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îiconfera acestuia aptitudinea de a satisface cerintele exprimate sau implicite ale clientului. Ea nu poate fi analizata în afara cantitatii. Corelatia dintre calitate si cantitate se poate prin notiunea demasura, aceasta fiind limita cantitativa dincolo de care se schimba calitatea.Definirea calitatii are o importanta deosebita. Calitatea influenteaza productivitatea muncii,nivelul preturilor si, în general, performantele economice ale firmelor.Indiferent de ce activitati desfasoara, orice agent economic trebuie sa aiba în vedere ca ceea ceofera spre vânzare trebuie sa fie de buna calitate.În general, calitatea se caracterizeaza prin intermediul celor trei functii ale sale, si anume: functiatehnica, functia economica si functia sociala.Functia tehnica este exprimata cu ajutorul caracteristicilor tehnicofunctionale ale produsului; înexprimarea functiei economice se face apel la o serie de indicatori cum ar fi: venitul, pretul etc.,indicatori ce vizeaza aspectele de ordin economic ale procesului de realizare a produselor siasigurarea eficientei economice; functia sociala reliefeaza modul în care calitatea produselor serasfrânge asupra calitatii vietii oamenilor si a calitatii mediului înconjurator.Calitatea evolueaza în permanenta, putând fi caracterizata printr-un dinamis m evident. Principaliifactori care îi imprima acest caracter sunt: progresul tehnico – stiintific, concurenta si exigentelecrescânde ale consumatorilor contemporani. Unul din instrumentele utilizate în analiza calitatii produselor este reprezentat de scara calitatii.Utilizarea acestuia presupune încadrarea produselor în anumite zone, dupa cum urmeaza:2
 
ÿ zona rosie - produs acceptabil (clientul este critic, reclama si înfinal se orienteaza catre un produs concurent);ÿ zona de indiferenta - produs bun (clientul este nehotarât, nu esteatras de produs);ÿ zona de fidelizare – produs foarte bun (clientul este satisfacut,dar un concurent îl poate atrage);ÿ zona de calitate totala – produs excelent (clientul este foartesatisfac ut, refuza chiar si ideea unui concurent posibil).analiza calitatii din aceasta perspectiva presupune abordarea urmatoarelor directii:ÿ aprecierea calitatii prin intermediul cantitatii. Exista numeroase cazuri în care se apreciazacalitatea produselor prin intermediul cantitatii vândute, considerându-se ca o cresterea cantitatii de produse vândute contribuie la cresterea nivelului calitativ al produsului.De asemenea, aprec ierea calitatii prin intermediul cantitatii are în vedere si cantitatea continuta deun ambalaj.Aprecierea calitatii prin intermediul pretului / costului reprezinta o alta tendinta specifica perioadei actuale. Consumatorul este tentat sa asocieze pretul înalt unui nivel ridicat de calitate.ÿ aprecierea evolutiei calitatii prin evolutia pretului. Acest tip de apreciere reprezinta, de fapt, ocontinuare a celei precedente. Este vorba, în acest caz, de o aprec iere în dinamica a calitatii, pentru o anumita perioada de timp.
2.3 Sistemul calitatii
În perioada actuala, pentru întreprinderile md prezinta o importanta deosebita implementarea,respectiv certificarea unui sistem al calitatii în conformitate cu standardele ISO 9001. Sistemulcalitatii nu poate fi analizat în întreaga lui complexitate fara a considera, între altele, si elementele prezentate în cele ce urmeaza, definite de ISO (Organizatia Internationala de Standardizare):Ansamblul structurilor organizatorice, responsabilitatilor, procedurilor si resurselor pentruimplementarea conducerii calitatii.Managementul calitatii Ansamblul activitatilor functiei generalede conducere, care determina politica în domeniul calitatii, obiectivele siresponsabilitatile si le implementeaza prin mijloace, cum sunt: planificareacalitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii si îmbunatatirea calitatii.Prin concretizarea obiectivelor managementului calitatii la nivelul întreprinderii se urmaresteobtinerea unor produse care:o sunt conforme cu cerintele societatii, cu standardele si specificatiile aplicabile în domeniulrespectiv;o satisfac asteptarile clientului: satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv clar definit;o au în vedere cerintele protectiei mediului;o sunt oferite pe piata la preturi competitive;o raspund cerintelor de profitabilitate.Calitatea produselor trebuie sa fie abordata în strânsa legatura cu calitatea mediului înconjurator.Certificarea calitatii-Totalitatea activitatilor (încercari, verificari, etc.) efectuate de un organismneutru, independent de furnizor si beneficiar, competent din punct de vedere juridic si profesional, prin care se atesta în scris performantele unui produs / serviciu, precum si capabilitatea producatorului / prestatorului de a-l reproduce în serie la parametrii calitativistabiliti. În urma certificarii este emis un “Certificat de conformitate” sau un “Certificat decapabilitate”.Pentru ca o întreprindere sa-si poata comercializa produsele pe piata(fie ea interna sau externa), este absolut necesar ca acestea sa fie certificate.Evaluarea calitatii-Examinarea sistematica pentru a determina în ce masura este capabila o entitatesa raspunda conditiilor specificate.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->