Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - Cartea Magiei Divine

Omraam Mikhael Aivanhov - Cartea Magiei Divine

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Andrei Preda

More info:

Published by: Andrei Preda on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
Cartea magiei divine
colecţia IZVOR Nr. 226
 
CARTEA MAGIEI DIVINE
colecţia IZVOR Nr. 226 
Cap. I. REVENIREA PRACTICILOR MAGICE ŞI PERICOLUL LO
Iniţierea este o muncă pe care fiecare o faceasupra lui însuşi, o muncă neîntreruptă de orga-nizare interioară, de purificare, de stăpânire desine. Ori, ceea ce se petrece acum, acest interes pecare îl constatăm din ce în ce mai mult pentrulucrările de magie şi ocultism este mai mult decâtîngrijorător. Pentru că el nu exprimă nevoia uneispiritualităţi adevărate ci dorinţa de a intra într-undomeniu necunoscut, misterios, interzis. De altfel,vedem rezultatele: aceste cărţi nu fac oamenii maiînţelepţi, mai echilibraţi, mai puri; din contră, eledescătuşează în ei forţe obscure, zăpăcesc ideilelor, fac din ei victime ale entităţilor inferioare,care nu caută decât să se hrănească pe seamaoamenilor.Timp de secole Biserica a combătut, pe ne-drept, tradiţia iniţiatică. Dar ceea ce e pe cale de ase produce acum: ştiinţele oculte puse la dispo-ziţia tuturor oamenilor slabi, vicioşi, rău intenţi-onaţi, nu e de dorit. Dacă Iniţiaţii din trecut au datca precept: „a cea” este pentru ştiau secretele Ştiinţei iniţiatice puteau deveni armefoarte periculoase în mâinile oamenilor care nuerau pregătiţi să le primească. Pentru că naturaumană este astfel făcută că, orice îi veţi revela,adevărurile cele mai sublime, mai divine, ea vaîncerca să le utilizeze pentru a servi interesele salecele mai personale şi egoiste. De aceea tot ceea cese dă oamenilor pentru binele lor, pentru salvarealor, ei deturnează şi utilizează în realitate pentruruina lor şi a altora.Din ce în ce mai multe experimente se facacum pentru a descoperi puterile gândirii, influ-enţarea obiectelor sau fiinţelor umane, acţiunea ladistanţă, aflarea de informaţii secrete. Există persoane care se exersează pentru a influenţa pringândire atleţii care participă la competiţii sportiveşi astfel să-i facă să câştige pe unii şi să-i facă să piardă pe alţii. Fără vorbim de cei care seocupă să impregneze obiecte cu influenţe nocive pentru a le trimite, sub aparenţa cadourilor, unor demnitari sau înalte personalităţi în scopul de a ledăuna şi a slăbi ţara lor. Toate aceste cercetăricare se fac asupra puterii gândului, pentru a outiliza într-un scop distructiv, sunt la fel de periculoase ca şi cercetările asupra armei atomiceşi, din punct de vedere moral, ele sunt încă şi maide condamnat. Omul nu are dreptul de a se servide acest factor divin, gândirea, pentru a face rău.Aceasta e magie neagră, iar cei ce o practicătrebuie să ştie că mai repede sau mai târziu vor fi pedepsiţi. Nu e nimic rău în sine a vrea să cunoşti pute-rile gândului. Dar şi aici, există din nefericire totfelul de oameni care vor să utilizeze aceste cu-noştinţe în sensul în care le convine. Întotdeaunanatura inferioară este cea care se manifestă în om pentru a-l împinge profite de toate mijloacelecare-i cad în mână. Iată de ce atâtea civilizaţii audispărut până acum, şi a noastră de asemenea vadispărea, dacă aspectul moral, dragostea, bună-tatea nu vor fi biruitoare. Când lăsăm intelectul sădomine, cum el nu are prin el însuşi nici omoralitate, el nu se preocupă decât de a pune noimijloace stinţifice şi tehnice la dispoziţia omului,fără să se întrebe cum le va folosi. Şi este la fel şicu ştiinţele oculte. Pentru că nu trebuie să credemcă, dacă oamenii sunt atraşi de ştiinţele oculte,este pentru că ei au aspiraţii mistice, sau un elanspre spiritualitate. Deloc. Ei pot fi chiar cei maimari materialişti. Dar, deoarece s-au convins că pot găsi aici mijlocul de a-şi satisface ambiţiilelor, să obţină succese, îşi spun: „De ce nu? Săîncercăm, vom vedea cum va fi”, şi încearcă.Oamenii au dorinţe, nevoi... acestea nu lip-sesc! Ceea ce le lipsesc, sunt calităţile de inteli-genţă, răbdare, perseverenţă, pentru a obţine ceeace îşi doresc. Ei caută mereu să ajungă cât mairepede folosind mijloacele cele mai uşoare. Şicând li se propune magia, ei cred că ea le poateaduce succese rapide şi sunt gata să se avânte înorice experienţă.Priviţi câţi editori, de câţiva ani încoace, s-auapucat să publice lucrări de ocultism! Unele dintreaceste i coin reţete înspăintătoare,mergând până la a indica cum să faci un pact cudiavolul. Ceea ce e foarte grav şi poate nu o ştiţi,este că există mulţi oameni, mai mulţi decât vă2
 
imaginaţi, care se interesează de aceste practici. Şicei mai puternici reesc! De ce? Pentru  pasiunile lor, ambiţiile lor, invidia şi încăpăţâna-rea pe care o depun pentru îndeplinirea acestora,serveşte drept hrană, momeaspiritelor infer-nului; ei reuşesc astfel să le atragă, să comunicecu ele, şi aproape să le dea viaţă.Oamenii nu îşi dau seama de pericolul pe careîl prezintă practicarea magiei negre. Ce res- ponsabilitate pentru autorii şi editorii acestor cărţi! Cum ei nu se gândesc decât cum să câştige bani, ei se păzesc explice în detaliu cititorilor toate pericolele care decurg din aplicarea reţetelor lor, nu le pasă că alţii îşi vor pierde sufletul dincauza lor. Ei pun la dispoziţia unor oameni carenu au învăţat încă să-şi stăpânească impulsurilelor instinctuale, mijloace de satisfacere a tuturor ambiţiilor... Cum putem credem actioameni vor rezista? Unii doresc obţidragostea unui bărbat sau a unei femei, sau să serăzbune pe un duşman, sau să-şi satisfacă ambiţiasau lăcomia de bani, şi cum aceste dorinţe suntmai puternice decât gândirea, ei decid să recurgăla magie neagră. E atât de tentant să vezi toateaceste dorinţe îndeplinite! Câţi oameni, care ştiucă alcoolul sau tutunul le distruge sănătatea, nu pot să învingă nevoia de a bea şi de a fuma! Estela fel cu practicile magice: de ce să pui la dispo-ziţia unor oameni slabi mijloace care, sub influ-enţa unei dorinţe sau a unei pasiuni necontrolate,le vor folosi la a pierde pe alţii sau a-i pierde peei? Ei da! Pentru că ei atrag entităţi malefice carevor să-i prade, de asemenea, şi pe ei. Numai că,nimeni nu-i previne. Autorii cărţilor de magieneagră ar trebui să ştie că sunt nişte criminali şi căîntr-o zi justiţia divină îi va pedepsi. Să nu fiemiraţi, în ziua aceea. Nu avem dreptul de a atrageoamenii în regiunile infernului, nu avem dreptulsă-i antrenăm decât spre Cer.Câte cazuri se cunosc, în istorie, de oamenicare au pierit lamentabil pentru că s-au amestecatîn magia neagră! Desigur, se pot obţine şi rezul-tate, dar trebuie cunoscute pericolele pe careaceasta le reprezintă şi ar trebui să nu se angajezenimeni pe acest drum, pentru că abisul îi aşteaptă pe vrăjitorii şi magicienii negri. La ce serveşte săai ambiţii spirituale, dacă nu ai conştiinţa conse-cinţelor apropiate sau depărtate ale actelor tale?nd oamenii încep presimexistenţalumii invizibile cu fiinţele care o populează şicînd devini conştienţi de prezenţa facultăţilo psihice prin ei care le permit acţioneze înaceastă lume, e tentant pentru ei să încerce. Îmiamintesc, cînd eram foarte tânăr (paisprezece saucincisprezece ani) făceam experienţe care nu erautotdeauna foarte „catolice”. Aveam prieteni, şiaşa, pentru a vedea dacă reuşesc, mă amuzamconcentrându-mă asupra lor pentru a-i sugestiona:unuia i-am ordonat să-şi ridice bereta, altuia săcaute un obiect pe pământ sau să se opreascătraversând strada. Erau experienţe pe care le fă-ceam aşa, pentru a vedea.Mi se întâmpla, de asemenea, să mă plimb prin parc pe malul Mării Negre (locuiam la Varna,în acea perioadă), şi câteodată nu găseam nici unloc pe nci pentru a eza. Atunci, îndepărtam puţin, şi mă concentram asupra unuiacare stătea aşezat, gândindu-mă: „Haide,ridicaţi-vă, ridicaţi-vă!” teva secunde dupăaceasta, respectivul se ridica, şi eu, inocent, îiluam locul! Mai aveam un alt prieten, şi într-o zi,văzându-l înaintea mea pe stradă, m-am concen-trat asupra piciorului lui drept pentru a nu mai putea avansa. El s-a oprit aproape de un arbore,asupra căruia s-a aplecat, şi, ca şi cum aş fi sositdin înmplare m-am apropiat de el. „Oh,Mikhael, mi-a spus, nu ştiu ce mi s-a întâmplat,nu mai pot să merg. —Nu te îngrijora, o sătreacă”, i-am răspuns, fără a-i spune că eu eramcauza! Iată, făceam astfel de lucruri. Desigur, nuaveam dreptul, dar eram foarte tânăr şi auzisemvorbindu-se de puterile ndului şi nimeni numi-a spus ce era bine şi ce era rău.Dar într-o noapte, stând în pat, mi s-a întâm- plat ceva ce n-am mai putut uita de atunci: amzut apărându-mi dopersonaje. Nu eramadormit, dar nu eram nici treaz. Deci, în acestsemi–somn, mi-au apărut două fiinţe: unul avea ostatuîmpresionantă, exprima forţa, puterea, dar faţa sa era dură şi privirea sa sumbră, înspăi-mântătoare. Celălalt, alături de el, strălucea: era ofiinţă foarte frumoasă, a cărei privire exprimaimensitatea dragostei divine... Şi era ca şi cum ar fi trebuit să aleg între cele două fiinţe... Eramimpresionat de puterea primului, dar în inimamea, în sufletul meu eram speriat de ceea cesimţeam înspăimântător în el. Atunci, m-am lăsatatras mai mult de celălalt, şi l-am ales pe acelacare avea faţa lui Cristos, care era imaginea blândeţii, bunătăţii, sacrificiului.Acum, când mă gândesc la toate acestea, în-ţeleg că dacă Providenţa nu m-ar fi ajutat să alegdrumul bun, aş fi putut deveni un mag negru, pentru aveam din tinereţe capacităţi psihice3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->