Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
HAB_DST_Letter

HAB_DST_Letter

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by Kevin Mooney
The purpose of this advice is to present Hanford Advisory Board (Board) views to the U.S. Department of Energy (DOE) and the Washington Department of Ecology (Ecology) for their consideration in response to a leak in the inner liner of Double-Shell Tank (DST) AY-102, and in planning for the future.
The purpose of this advice is to present Hanford Advisory Board (Board) views to the U.S. Department of Energy (DOE) and the Washington Department of Ecology (Ecology) for their consideration in response to a leak in the inner liner of Double-Shell Tank (DST) AY-102, and in planning for the future.

More info:

Published by: Kevin Mooney on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
MENGC\F EFWOPC\_ LCE\F
 
E Povj Ptj`ogo` Efwopc|y Lce|f+ @me|vj|jf znfj| vmj Gjfj|ek Efwopc|y @chhovvjj E`v 
 
Efwoponi2 
 ZP Fjtv cg Jnj|iZP Jnwo|cnhjnvekT|cvj`vocn Eijn`Yepmonivcn PvevjFjtv cg J`ckci
@MEO\2
 Pzpen Kj`alenf
WO@J @MEO\2
 Pvjwj Mzfpcn
LCE\F HJHLJ\P2
 
Kc`ek Lzponjpp 
 Me|ckf Mje`c`a
Kelc|#Yc|a Gc|`j 
 He|a \jewopVmchep @e|tjnvj|Bjgg KzajKnn Fewopcn\jlj``e Mckkenf
Kc`ek Jnwo|cnhjnv 
 Ijnj Wen Kojy
Kc`ek Icwj|nhjnv 
 Hene|f TkemzveTeh Ke|pjn\o`a Benpcnp\cl FewopBj|| Tjkvoj|Lcl Efkj|Lcl Te|ap
V|olek Icwj|nhjnv 
 \zppjkk BohBcmn Pvengokk\cpjnfePmottjnvcyj|
Tzlko` Mjekvm 
 Vcn L|ccapMcye|f Tzvvj|
Znowj|povy 
 Fczi Hj|`j|\o`me|f Pvczv
Tzlko`(ev(Ke|ij 
 Nc|he Bjen Ij|hcnfAjovm PhovmPeh Fj`mvj|Lcl Pzehe
\jiocnek Jnwo|cn( hjnv#@ovorjn 
 Fen Pj||jpPvjwj MzfpcnGkcf McfijpPzpen Kj`alenfTeoij AnoimvIj|ekf Tckkjv
Pvevj cg C|jicn 
 Ajn Nokjp
Koeopcn \jt|jpjnvevowjp 
Yepmonivcn PvevjFjte|vhjnv cg Mjekvm
 
Jnwo|cOppzjpMengc|f T|cbj`v Cggo`j
950 Befyon+ Pzovj 0\o`mkenf+ YE ??0:<
 
Tmcnj2 -:4?/ ?6<(5?47Ge}2 -:4?/ ?6<(5?<7
MEL @cnpjnpzp Efwo`j # <70
Pzlbj`v2 Fczlkj(Pmjkk Vena Onvji|ovEfctvjf2 Ncwjhlj| <+ <45<Teij 5
Ncwjhlj| <+ <45<Fewof MzorjnieEppopvenv Pj`|jve| gc| Jnwo|cnhjnvek HeneijhjnvJH(5#Gc|jpvek LzokfoniZ.P. Fjte|vhjnv cg Jnj|i5444 Onfjtjnfjn`j EwjnzjYepmonivcn+ F.@. <4:=:P`cvv Pehzjkpcn+ Heneij|Z.P. Fjte|vhjnv cg Jnj|i+ Cggo`j cg \owj| T|cvj`vocnT.C. Lc} 6:4 -M7(74/\o`mkenf+ YE ??0:<Hevv H`@c|ho`a+ Heneij|Z.P. Fjte|vhjnv cg Jnj|i+ \o`mkenf Ctj|evocnpT.C. Lc} ::4 -E9(:4/\o`mkenf+ YE ??0:<Fjnnop Gezka+ Heneij|Z.P. Jnwo|cnhjnvek T|cvj`vocn Eijn`+ \jiocn 5404? L|efkj Lkwf++ Pzovj 55:\o`mkenf YE ??0:<Benj Mjfijp+ T|ci|eh Heneij|Yepmonivcn Pvevj Fjte|vhjnv cg J`ckci0544 Tc|v cg Ljnvcn Lkwf.\o`mkenf+ YE ??0:6\j2 Fczlkj(Pmjkk Vena Onvji|ovFje| Hjpp|p. Mzorjnie+ Pehzjkpcn+ H`@c|ho`a+ Gezka enf Hp. Mjfijp+
Le`ai|cznf
Vmj tz|tcpj cg vmop efwo`j op vc t|jpjnv Mengc|f Efwopc| Lce|f -Lce|f/ wojyp vc vmj Z.P.Fjte|vhjnv cg Jnj|i -FCJ/ enf vmj Yepmonivcn Fjte|vhjnv cg J`ckci -J`ckci/ gc|vmjo| `cnpofj|evocn on |jptcnpj vc e kjea on vmj onnj| konj| cg Fczlkj(Pmjkk Vena -FPV/ E_(54<+ enf on tkennoni gc| vmj gzvz|j.
 
 Cn C`vclj| <<+ <45<+ ep e |jpzkv cg FCJ‟p cniconi hcnovc|oni enf onptj`vocnp+ FCJennczn`jf vmj|j op e pkcy kjea g|ch vmj onnj| konj| vc vmj ennzkzp ev vena E_(54<. FCJgz|vmj| e`ancykjfijf vmop op vmj go|pv vohj e FPV kjea g|ch vmj t|ohe| vena onvc vmjennzkzp mep ljjn ofjnvogojf.E nzhlj| cg vmj FPVp e|j nje|oni vmj jnf cg vmjo| fjpoin kowjp+ enf jv+ vmj|j op nc tken gc|vmj `chtkjvj |jv|ojwek cg vmjh gc| fj`efjp. Vmj |jheononi pegjv he|ionp gc| vmjpj venapeieonpv `c||cpocn+ pv|jpp+ pv|eon+ enf je|vmuzeaj op zn`j|veon1 mcyjwj|+ woe vmj t|c`jppjp cg `chhcnk znfj|pvccf `mjhopv| enf tmpo`p+ vmj he|ionp e|j fj`|jeponi. Ov ettje|p vmeveffovocnek vena `ete`ov op e nj`jppe| onvj|oh hjepz|j vc t|cvj`v vmj jnwo|cnhjnv.Mcyjwj|+ lzokfoni hc|j venap ev Mengc|f fcjp ncv fjke vmj z|ijnv njjf gc| vena yepvjv|jevhjnv.Vmj Lce|f e`ancykjfijp vmev `cnpv|z`voni effovocnek FPV `ete`ov `cnpvovzvjp epoinogo`env pmogv on ovp t|oc| tcpovocn. Vmj E_(54< jwjnv ofjnvogojp vmj njjf vc fjwjkcteffovocnek `cnvonijn` hjepz|jp. Pzggo`ojnv lzfijvp hzpv lj |juzjpvjf enf ohhjfoevje`vocn njjfp vc lj veajn ljcnf vmev ymo`m FCJ mep veajn vc fevj.Vmj Mengc|f Povj ke`ap pzggo`ojnv eweokelkj vena pte`j vc jhtv e kjeaoni FPV+ ymokj`cnvonzoni vmj hoppocn cg jhtvoni Ponikj(Pmjkk Venap -PPVp/+ yovmczv go|pv njjfoni vcfopv|olzvj j}`jpp yepvjp ehcni vmj |jheononi venap. Vmj|j op e `chtjkkoni njjf gc|effovocnek hjepz|jp vc pj`z|j vena pte`j vmev yczkf lj ohhjfoevjk eweokelkj vc jhtv ekjeaoni FPV enf t|jwjnv gz|vmj| pt|jef cg yepvj onvc vmj jnwo|cnhjnv.FCJ enf vmj Mengc|f Vena Ge|h `cnv|e`vc| mewj hefj tkenp vc v|enpgj| yepvj vc vmjYepvj V|jevhjnv enf Ohhclokorevocn Tkenv -YVT/ vm|czim e pjkj`v pjv cg FPVp. Vmop tkenop bjcte|forjf ymjn cnj cg vmjpj venap geokp c| lj`chjp znzpelkj. \jkoen`j cn e ponikj tevm`|jevjp e tcvjnvoek `mcaj tconv ymo`m `czkf pvct yepvj gjjf fjkowj| vc vmj YVT. Cz|`chhcn hoppocn op vc ohhclokorj ekk vena yepvj l ett|cwjf hjvmcfp ep pccn ep tcppolkj.Vmj `|ovo`ek tevm cg vmop hoppocn op bjcte|forjf og ov op pzp`jtvolkj vc ponikj geokz|j `mcajtconvp.FCJ enf vmj Mengc|f Vena Ge|h `cnv|e`vc| ke`a vmj eiokov vc |etofk v|enpgj| vmj yepvjg|ch e kjeaoni FPV vc e pcznf FPV. Vmj eweokelkj jhj|ijn` vena pte`j op fopv|olzvjfehcni hen FPVp+ ymo`m on pchj `epjp yokk |juzo|j vjpvoni gc| yepvj `chtevolokov t|oc|vc v|enpgj|. FCJ onfo`evjf on ovp kevjpv l|ojgoni vmev pz`m vjpvoni `czkf veaj yjjap+ og ncvhcnvmp+ vc f|ey fcyn vmj yepvj on cnj vena. Vmop ke`a cg eiokov he ekkcy ke|ij ehcznvpcg yepvj vc lj |jkjepjf vc vmj pj`cnfe| `cnveonhjnv ennzkzp ljgc|j FCJ `en pzggo`ojnvkjhtv e kjeaoni onnj| vena. Og+ ep ettje|p vc lj vmj `epj gc| E_(54<+ vmj kjea op on vmjt|ohe| vena lcvvch+ vmop t|clkjh he lj te|vo`zke|k `|ovo`ek.
MEL @cnpjnpzp Efwo`j # <70
Pzlbj`v2 Fczlkj(Pmjkk Vena Onvji|ovEfctvjf2 Ncwjhlj| <+ <45<Teij <
 
Vmj Lce|f ljkojwjp vmev+ mopvc|o`ekk+ ong|epv|z`vz|j mep fji|efjf vc vmj tconv cg geokz|j.Vmj Lce|f ekpc ljkojwjp vmj|j mewj ljjn vohjp ymjn vmj `mjhopv| mep ljjn czvpofj kohovppjv gc| `c||cpocn `cnv|ck+ ymo`m tzvp vmj venap ev |opa gc| `c||cpocn enf `c||cpocn `|e`aoni.Vmj j}vjnv vc ymo`m vmjpj j}`z|pocnp he mewj ongkzjn`jf vmj pegj yc|aoni kogj cg vmjppvjh op zn`j|veon. Vmj Lce|f |j`cinorjp vmj foggo`zkv enf `chtkj}ov cg Vena Ge|hctj|evocnp. Cz| wekzj op vmev e moim t|oc|ov pmczkf lj eppoinjf vc heonveononi yepvj`mjhopv| `chtkoenv yovmon vmj ptj`ogo`evocn |enij ev ekk vohjp+ vc |jfz`j vmj t|clelokov cg kjeap on vmj FPV ppvjh. Vmj Lce|f wekzjp FCJ‟p onfjtjnfjnv+ j}tj|v |jwojyp cg ptj`ogo`evocnp+ t|c`jfz|jp+ enf ctj|evocnp. Ov op ohtc|venv vc vmj Lce|f vc mewj vmjfop`cwj| cg e kjeaoni vena |jwojyjf l vmjpj j}tj|vp.FCJ enf vmj Vena Ge|h `cnv|e`vc| l|ojgonip cn vmj `mjhopv| enf `c||cpocn hcnovc|onit|ci|ehp onfo`evj vmev vmjpj izofjkonjp e|j lepjf cn e pehtkoni cg e kohovjf pjv cg vmj venapenf eppzhj vmev vmop pehtkoni yokk lj pzggo`ojnv vc ctj|evj enf t|cvj`v ekk cg vmj venap. VmjLce|f ljkojwjp vmj ke`a cg fjveokjf ancykjfij gc| je`m cg vmj venap |jpzkvp on |opa enfzn`j|veonv vmev cnj c| hc|j effovocnek venap he kjea ymokj vmj e|j pvokk njjfjf.Vmj Lce|f pzttc|vp e vmc|czim onwjpvoievocn cg vmj hevj|oek vmev op on vmj ennzkzp cg E_(54<+ vmj hj`menoph c| tevm gc| tcvjnvoek kjeap g|ch vmj vena+ enf vmj ettko`evocn cg vmopancykjfij vc cvmj| FPVp kccaoni gc| tcvjnvoek `chhcn `ezpjp enf t|clkjhp. Onptj`vocnppmczkf lj j}tenfjf vc ekk cg vmj FPVp+ enf tj|gc|hjf cn e hc|j g|juzjnv p`mjfzkj.Vmj Lce|f j}tj`vp pz``jppgzk `cnveonhjnv+ v|jevhjnv+ enf foptcpovocn cg ekk vena yepvjp.Vmj|j op onvj|fjtjnfjn` ljvyjjn vmj Vena Ge|hp‟ elokov vc `cnvonzj `cnveononi moimkjwjk yepvj on e pegj `cngoiz|evocn enf vmj elokov vc t|cwofj gjjf vc e |znnoni YVT1vmj|jl pzttc|voni gonek ohhclokorevocn cg vmj yepvj. Yj `enncv |je`m pz``jpp gc| vmophcnzhjnvek t|ci|eh znkjpp lcvm pofjp cg vmop t|cbj`v e|j pz``jppgzk. Vmj zn`j|veonv elczvymjn vmj YVT yokk e`vzekk lj cnkonj fjhenfp e |jeppjpphjnv cg vmj Vena Ge|hp‟ elokovvc `cnvonzj vc pvc|j moim kjwjk yepvj pegjk+ cwj| en znancyn vohj tj|ocf+ enf vc t|cwofjvmj ett|ct|oevj yepvj gjjf vc vmj YVT.
Efwo`j
 
Vmj Lce|f efwopjp FCJ vc ljion vmj t|c`jpp ohhjfoevjk vc lzokf effovocnek vena `ete`ov ev Mengc|f. Vmop effovocnek vena `ete`ov pmczkf `cnpofj| vmj njjfp cg vmjYVT enf |juzo|jhjnvp cg vmj VTE |jkevowj vc vena yepvj v|jevhjnv+ ekkcyoni gc|he}ohzh gkj}olokov gc| lkjnfoni+ v|enpgj||oni+ pji|jievoni+ enf cvmj|yopj fjekoniyovm yepvjp.
 
On effovocn vc FCJ‟p jggc|vp vc kc`evj vmj pcz|`j cg vmj kjea g|ch Vena E_(54<+ vmjLce|f efwopjp FCJ vc j}tkc|j tcvjnvoek pckzvocnp gc| fjvj|hononi vmj `ezpj+pvcttoni vmj kjea+ enf |jteo|oni vmj vena.
MEL @cnpjnpzp Efwo`j # <70
Pzlbj`v2 Fczlkj(Pmjkk Vena Onvji|ovEfctvjf2 Ncwjhlj| <+ <45<Teij 0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->