Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
"Hence the Glorying of All the Saints in Their God" / Martin Luther's "On the Bondage of the Will": A Reflection

"Hence the Glorying of All the Saints in Their God" / Martin Luther's "On the Bondage of the Will": A Reflection

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Tami Jelinek
Synopsis:

Martin Luther’s famous work, On the Bondage of the Will, was written in 1525 in response to Desiderius Eramsus’ Diatribe on the Free Will. Luther’s main Scriptural arguments and his point by point refutation of Diatribe, which he calls A Display of the Forces on Luther’s Side, are contained in part VI, divided into seven sections. This paper focuses primarily on just one of those seven sections, Luther’s argument in support of his assertion: Free Choice May Do the Works of the Law But Not Fulfill the Law. Part one is a detailed analysis of Luther’s argument, and especially his use of Scripture to support it. Part two suggests a few strengths and weaknesses of Luther’s argument considering their broader theological ramifications. Finally, part three is a short theological reflection on Luther’s argument, and specifically how a right understanding of both the law and the Gospel impacts a Christian’s experience of his or her faith.
Synopsis:

Martin Luther’s famous work, On the Bondage of the Will, was written in 1525 in response to Desiderius Eramsus’ Diatribe on the Free Will. Luther’s main Scriptural arguments and his point by point refutation of Diatribe, which he calls A Display of the Forces on Luther’s Side, are contained in part VI, divided into seven sections. This paper focuses primarily on just one of those seven sections, Luther’s argument in support of his assertion: Free Choice May Do the Works of the Law But Not Fulfill the Law. Part one is a detailed analysis of Luther’s argument, and especially his use of Scripture to support it. Part two suggests a few strengths and weaknesses of Luther’s argument considering their broader theological ramifications. Finally, part three is a short theological reflection on Luther’s argument, and specifically how a right understanding of both the law and the Gospel impacts a Christian’s experience of his or her faith.

More info:

Published by: Tami Jelinek on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

 
 1
’@jedj r`j Cimxyoec mn Aii r`j Taoert oe R`jox Cmb‖
(Faxroe Izr`jx‟t
Me r`j Hmebacj mn r`j Soii 
; A Xjnijdrome/Hy Rafo Kjioejg 
Oerxmbzdrome
Oe \axr O mn Faxroe Izr`jx‟t
 Bj Tjx~m Axhorxom
) |zhiot`jb oe xjt|metj rm Jxatfzt‟
 Bj Iohjxm Axhorxom
) `j jnnjdrzaiiy bjeojt j~je r`j jpotrjedj mn ’nxjj d`modj)‖ bjnoejb hy Jxatfzt at ’a |msjx mn r`j `zfae soii hy s`od` a fae dae a||iy `oftjin rm r`oect s`od` ijab rm jrjxeaitai~arome) mx rzxe asay nxmf r`jf%‖
1
\axrodziaxiy trxmec ot Izr`jx‟t a||jai rm Cmb‟t offzrahijnmxjgemsijbcj at r`ar s`od` fagjt nxjj d`modj nmx `zfae hjoect of|mttohij (HS; O) 2/%
8
R`jenoeaiiy) oe \axr ^O)
 A Bot|iay mn r`j Nmxdjt me Izr`jx‟t Tobj
) `j jttjeroaiiy raigt hadg rm ’nxjjd`modj)‖ cxaeroec ort jpotrjedj nmx r`j tagj mn botdzttome) hzr |xm~oec or m~jx aeb m~jx rm hjoejnnjdrzai rmsaxb xoc`rjmztejtt) r`zt jp|mtoec a ’d`modj‖ r`ar ot oe em say ’nxjj‖ rm jpjxdotjortjin rmsaxb r`j cmai mn tai~arome7 oe nadr) or ot hmzeb rmsaxb r`j m||mtorj boxjdrome%
 
Tm&daiijb’nxjj d`modj‖ ot r`jxjhy xj~jaijb at a ~oxrzai mpyfmxme jezedoarjb hy `ot oerxmbzdrmxy qzjtrome)’S`ar ot oejnnjdro~j |msjx hzr em |msjx ar aii‖ (HS; O) 3/=
4
Izr`jx‟t ’bot|iay mn nmxdjt‖oedizbjt axczfjert hzoir z|me tj~je botroedr) yjr oerjxxjiarjb aeb m~jx&ia||oec |xjfotjt mx attjxromet |mtrziarjb acaoetr r`j jnnodady mn r`j soii mx jnnmxrt mn zt `zfae hjoect rmsaxb r`jcmai mn mzx mse tai~arome% R`ot |a|jx soii nmdzt |xofaxoiy me r`j tjdmeb mn r`mtj tj~jeattjxromet;
 Nxjj D`modj Fay Bm r`j Smxgt mn r`j Ias Hzr Emr Nzinoii r`j Ias%
1
 
J% Cmxbme Xz|| . \`oio| T% Sartme (jbormxt/)
 Izr`jx aeb Jxatfzt; Nxjj Soii aeb Tai~arome (Iohxaxy mn D`xotroaeDiattodt) Odr`zt Jborome/
(Ejs _mxg) E_; Sjtrfoetrjx \xjtt) 1?3>/) 1<%
8
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 11?%
4
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 121%
 
 8
Ae Aeaiytot mn Izr`jx‟t Axczfjer Hatjb z|me r`j Attjxrome;
 Nxjj D`modj Fay Bm r`j Smxgt mn r`j Ias Hzr Emr Nzinoii r`j Ias
(HS; ^O) 8/
 
Izr`jx hjcoet `ot axczfjer `jxj hy qzmroec \azi; ’Em `zfae hjoec soii hj kztronojb oe `ottoc`r hy r`j smxgt mn r`j ias‖ (Xmfaet 4;8</%
2
Oe dmediztome mn r`j |xj~omzt tjdrome
(Tr% \azi;Zeo~jxtai Toenziejtt Eziionojt Nxjj D`modj/
s`jxj `j `at t`mse r`ar addmxboec rm \azi) ’Aii`a~j rzxejb atobj) r`j s`mij smxib ot czoiry) r`jxj ot emej xoc`rjmzt7‖ `j xjiayt r`j atrmeot`oecmhtjx~arome r`ar j~je oe r`j nadj mn tzd` ’r`zebjxoect aeb ioc`reoect)‖ hjdaztj mn r`j `axbejtt mn mzx `jaxrt sj `a~j ’tjr z| aeb jprmiijb nxjj d`modj aeb ort |msjxt)‖ nzinoiioec r`j tayoec nxmfFaiad`o 1;2; ’R`jy hzoib) hzr O soii rjax bmse‖ (HS; ^O) 1/%
:
R`zt Izr`jx oerxmbzdjt `otnmxr`dmfoec axczfjer acaoetr r`j smxgt mn r`j ias) em bmzhr nmxjt`abmsjb hy r`j |odrzxj mn r`j’hzoiboec‖ mn tjin&xoc`rjmzt fje aeb smfje Cmb `at |xmfotjb rm bjtrxmy% Ejpr) Izr`jx xoc`riy mhtjx~jt r`ar s`je \azi trarjt em mej soii hj kztronojb hy r`j smxgt mn r`j ias (Xmfaet 4;8</) or ot r`j ias ortjin `j ot bjjfoec |msjxijtt aeb oejnnjdrzai rmsaxb kztronodarome) aeb emr fjxjiy r`j soii mx jnnmxrt mn `zfae hjoect rm gjj| r`j ias% R`jxjnmxj) j~jer`j ’hjtr aeb emhijtr r`ar sjxj {jaimzt nmx r`j ias aeb ort smxgt)‖ sor` r`j ’hjtr aeb emhijtr |axrt mn r`jftji~jt) eafjiy r`jox xjatme aeb soii)‖ s`m ’jpjxrjb r`jftji~jt‖ sor` r`j ’zrfmtr{jai‖ rmsaxb r`j ias&&j~je r`jtj smzib xjfaoe dmebjfejb hjdaztj r`j ias ortjin ot |msjxijtt rm kztrony aeymej) em farrjx s`ar mn r`jftji~jt r`jy fay hxoec rm or) mx `ms |jxnjdriy r`jy faygjj| or% (Kztr oe datj aeymej sat tm ’emhij‖ at rm hj ijnr mzr mn r`j ’s`mij smxib‖ r`ar sataixjaby t`mse rm hj czoiry oe r`j |xj~omzt tjdrome%/
>
 Izr`jx ems iayt a nmzebarome nmx r`j botroedrome hjrsjje ’nijt`‖ aeb ’t|oxor‖ s`je `jabbxjttjt ’rsm WtjjfoeciyV dmerxaxy trarjfjert‖ nxmf \azi) s`m qzmrjt Fmtjt;
2
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<8%
:
 
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<1%
 
>
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<8%
 
 4
Aii s`m xjiy me r`j smxgt mn r`j ias axj zebjx a dzxtj) nmx or ot sxorrje) ’dzxtjb hjj~jxymej s`m bmjt emr ahobj hy aii r`oect sxorrje oe r`j Hmmg mn r`j Ias) aeb bmr`jf‖ (Caiaroaet 4;1</%\azi dae fagj r`jtj dmerxaxy trarjfjert) axczjt Izr`jx)%%%hjdaztj r`j nadr ot r`ar oe r`j toc`r mn Cmb r`mtj s`m axj fmtr bj~mrjb rm r`jsmxgt mn r`j ias axj naxr`jtr nxmf nzinoiioec r`j ias) hjdaztj r`jy iadg r`j T|oxorr`ar ot r`j rxzj nzinoiijx mn r`j ias) aeb s`oij r`jy fay arrjf|r or hy r`jox mse |msjxt) r`jy ad`oj~j emr`oec% Tm hmr` trarjfjert axj rxzj aeb hmr` ry|jt axjaddzxtjb‒r`mtj s`m bm emr ahobj hy r`j ias) at Fmtjt |zrt or) aeb r`mtj s`mxjiy me r`j smxgt mn r`j ias) at \azi |zrt or7 nmx r`jy jad` iadg r`j T|oxor) sor`mzrs`mf r`j smxgt mn r`j ias) em farrjx `ms fzd` r`jy axj bmej) bm emr kztrony%
3
 Izr`jx soii hzoib z|me r`ot botroedrome hjrsjje ’nijt`‖ aeb ’t|oxor‖ oe `ot tzhtjqzjer axczfjert)aeb t|jdonodaiiy oe tz||mxr mn `ot nonr` attjxrome hatjb me r`j a|mtrij Km`e‟t sxoroect)
NxjjD`modj ot mn ’r`j Smxib)‖ ’r`j Nijt`‖7 Cxadj Ot mn D`xotr Hy Naor`% R`j Rsm Axj M||mtorjt
(HS; ^O) :/
%
0
Hzr `jxj oe r`ot tjdrome) `j dmeroezjt hy hxoecoec `ot axczfjer&&r`ar ’j~jxyr`oecr`ar ot emr mn r`j T|oxor ot mn r`j nijt`) em farrjx `ms t|ijebob) `miy aeb jpairjb or fay hj) j~jeoedizboec r`j ~jxy noejtr smxgt mn Cmb‟t ias) em farrjx sor` s`ar |msjxt r`jy fay hj |jxnmxfjb‖
?
&&nzii doxdij) hadg rm `ot |xofaxy xjnzrarome mn Jxatfzt) s`mf `j abbxjttjt at
 
Boarxohj;Aeb mej mn r`j r`oect sor`mzr r`j T|oxor ot r`j ~jxy |msjx mn nxjj d`modj‒nmx r`otot r`j farrjx ar ottzj&&s`od` ot `jib rm hj r`j fmtr mzrtraeboec r`oec a fae `at% Ems) emr`oec fmxj jpdjiijer dae hj taob mn a fae r`ae r`ar `j ot jecacjb oesmxgt mn r`j ias%%% On) r`jxjnmxj) nxjj d`modj) attotrjb hy r`j ias aeb mddz|yoec aiiort |msjxt sor` r`j ias) ot mn em a~aoi aeb bmjt emr kztrony) hzr xjfaoet oe r`jzecmbioejtt mn r`j nijt`) s`ar fay sj tz||mtj or ot ahij rm bm hy ortjin) sor`mzrr`j ias=
1<
 
3
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<2%
0
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 41?&483%
?
 
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<2%
 
1<
Xz|| . Sartme)
 Izr`jx aeb Jxatfzt
) 4<:%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->