Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tang Che Cua Nguoi Viet Gstvc

Tang Che Cua Nguoi Viet Gstvc

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by lưu_quốc_1

More info:

Published by: lưu_quốc_1 on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
-
1-
L
TANGNh
ững Điều Cần Biết
Dành
Cho Người
Vi
ệt
GST
ần Văn Chi
biên so
ạn
I -Quan Ni
ệm Về Cái ChếtĐối Với Người Việt Nam
T
ừ xa xưa người Việt Nam sống
v
ới
tâmth
c: Con n
gười ta sanh ra, lớn l
ên, d
ựng vợ gả chồng, sinhcon đẻ cái, tạo lập côn
g danh s
ự nghiệp… cuối c
ùng c
ũng theo quy luật sinh l
ão b
ệnh tử.
Do xemch
ấp nhận
cái ch
ết l
à quylu
ậtnên người Việt Nam đón nhận cái chết tro
ng tinh th
ần chủ động thư
th
ản như sắm trước
quan tài (g
ọi l
à Th
ọ), xây dựng
sanh ph
ần (
g
ọi l
à Kim t
ỉnh)
cho chính b
n thân khicòn s
ống.
Nhân sanh quan
người Việt xưa nay
c
ũng
cho là "s
ống ở, thác về", xem cuộc sống
trên m
ặt đất chỉ l
à cõi tr 
ọ tạm bợ,
và ch
ết
không ph
ải l
à h
ế
t, mà v
ề c
õi v
ỉnh cữu. Do
v
ậy "người chết cần được mồ y
ên m
đẹp", việcộng mồ động
m
ả"
ất ki
êngc
có th
ể ảnh hưởng đến sự nghiệp
c
a con cháu nhi
ều đời.
 
Người Việt
còn s
ống theođạo lý: "nghĩa
t
ử l
à ngh
 ĩa tận", tức l
à bao nhiêu h
ờn oánđều xóa bỏ khi đối tượng đ
ã ch
ết, v
ì ch
ết
d
ứt nợ trần gian.
Không ai truy c
ứungười chế
t bao gi
.Trong dân gian t
i nay ngay v
ẫn
còn m
ột
b
ộ phận
l
ớnngười
tin vào linh h
ồn,
cho r 
ằng người chết rồi th
ì linh h
ồn sẽ sống ở c
õi âm,
nơi đó linh
h
ồn
c
ũng sinh hoạt như ở dương thế.
S
ống l 
àm v 
ợ khắp người ta
Khéo thay thác xu
ống l 
àm ma không ch
ồng 
Truy
ện Kiều
-Nguy
n DuD
ầu quan niệm cái chết thế n
ào thì tang l
l
à m
ột h
ình th
ức b
ày t
l
òng nh
ớ ơn và thương xót củangười sống đối với người chết.
N
gười Việ
t quan niêm l
ễ tang l
à m
ột phần của đạo hiế
u con cháu dành cho ông cha m
khiquá c
ố.
Do v
ậy qua các triều đại thời phong kiến nh
à vua cho so
ạn
nghi th
ức lễ tang
thành nh
ữngquy điều
, d
ạy bá
tánh ph
ải tuân
theo.
Con người có tổ có tông Như c 
ây có c 
ội như sông có nguồn
Ca dao
 
-
2-T
ục lệ
v
tang ma c
ủa người Việt xưa dầu chịu ảnh hưởng người T
àu,
nhưng vẫn giữ được nét đặcthù văn hóa Việt Nam.Thọ Mai Gia Lễ l
à b
ộ sách
nói v
ề lễ tang của
Vi
ệt Nam dựa v
ào sách Chu CôngGia L
ễ của Trung Hoa
. Tác gi
ả Thọ Mai t
ên th
ật l
à H
ồ Sỹ Tân (1690
-1760) th
ời vua L
ê chúa Tr 
ịnh,người l
àng Hoàn H
ậu, huyện Quỳnh Lưu, đậu Tiến sĩ năm 1721.
Vi
ệc tang ma
c
ủa Việt Nam xưa n
ay d
ựa v
ào sách Th
ọ Mai Gia Lễ. Với
tri
ều đ
ình,nhà quý pháithì l
tang có vô s
ố những nghi lễ nhiêu khê, rườm r 
à, ph
ức tạp, tốn kém. Thí dụ khi vua băng h
à, các quan,các hoàng thân, các bà n
ội cung luân phi
ên dâng l
ễ tế, các cuộc vui chơi, hội hè, cưới gả trong nước bị
c
ấm, từ quan lại đến cung đ
ình
đều phải để tang từ ba tháng 10 ngày đến ba năm,
B
ộ Lễ lo việc tang
l
ễ, Khâm Thi
ên Giám lo ch
ọn ng
ày gi
hành l
,
thi hài nhà vua được chôn theo với vô số v
àng b
ạcchâu báu, lăng tẩm được xây dựng nguy nga tráng lệ, có khi phả
i m
ất
t
ừ v
ài ba ch
ục năm về trước lúc
nhà vua v
ừa mới l
ên ngôi, hao t
ốn không
bi
ết bao nhi
êu ti
ền bạc v
à có c
ả xương máu nữa.
L
ễ tang
xu
ống đến l
àng xã, n
gười b
ình dân t
ổ chức đơn giản, chú trọng ở l
òng thành nói lên
cách ăn ởđối xử sao cho phải đạolàm người, nói l
ên lòng hi
ếu thảo của người sống đối với người chết.
Quy t
ắc v
è tang ch
ế
lâu d
ần trở th
ànhphong t
ục tốt v
à mang ý ngh
 ĩa thi
êng liêng,
được mọi người
Vi
ệt công nhận
không phân bi
ệt
tôn giáo,
địa vị tầng lớ
p giàu nghèo trong xã h
ội.
Xu
ất phát từ việc xem trọng người chết nên người Việt Nam kính trọng người lớn tuổi như câu châm
ngôn “Kính lão
đắc thọ
”, có ý khuyên chúng ta nên kính tr 
ọng người lớn tuổi hơn m
ình, thì sau nàychúng ta m
ới được sống lâu
.
Người gi
à vì th
ế được con cháu chăm sóc
;
được
ng xómxã h
ội nể
tr 
ọng, lâu ng
ày tr 
ở th
ành truy
ền
th
ống văn hó
a c
ủa Việt Nam.
Truy
ền thống kính l
ão
được người Việt
Nam gi
ữ g
ìn và phát huy t
ừ thế hệ n
ày sang th
ế hệ khác.
Khi ông bà, cha m
ẹ đến
60, 70, 80 tu
ổi thường được con cháu l
àm l
ễ mừng
th
ọ. Đó không chỉ l
à d
ịp
vui m
ừng trong gia đ
ình, mà còn là ni
ềm vui
chung c
ủa d
òng h
ọ, l
àng xóm.Trong l
ịch sử Việt Nam,
có nhi
ều câu chuyện nói l
ên truy
ền thốn
g tr 
ọng l
ão
được truyền tụng tới nay.
 
Như t
h
ời nh
à Tr 
ần quy định lệ
lên lão là t
ừ tuổi 60 trở lên, được miễn tất cả sưu sai tạp dịch. Như v
uaTr 
ần Nhân Tông đ
ã m
ời các bô l
ão
đến dự Hội nghị Di
ên H
ồng để hỏi ý kiến nên đánh hay nên hoà với
quân Nguyên Mông.Kính lão còn là m
ột biểu hiện
s
tin tưởng v
àos
ự sáng suốt
, kinh nghi
ệm. lịch l
ãm
ở người cao
tu
ổi đối
v
ới thế hệ trẻ.
II -Nh
ững Điều Liên Quan Đến Ngườ
i Ch
ế
t
1 -P
húng và Điếuxưa
nay hi
ểu khác nhau
.
Tho
ạt kỳ thủy
:-Phúng là
đem lễ vật
t
ới cúng người chết
.-
 Điếu l
à Vi
ếng thăm
tang ch
để
t
ỏ l
òng
thương xót người chết.
L
ễ vật xưa được hiểu gồm cónhang, đèn, hoa,
qu
bánh trái và ti
ền bạc để giú
p tang ch
phụ lo chođám tang trong tinh thần tương thân
gia t
ộc
, xóm làng.Càng sau n
ầy hai chữ Phúng Điếu được hiểu chỉ l
à Ti
ền Bạc m
à thôi. Do v
ậy nay trong cáo phó đăng
trên báo
người ta thường k
èm theo câu “Xin Mi
ễn Phúng Điếu” có nghĩa l
àtang ch
không nh
ận
ti
ền
 
-
3-ng.Hi
ểu như vậy n
ên hi
ện tại trong đám tang dầu tang chủ ghi Miễn Phúng Điếu nhưng người đến
vi
ếng vẫn mang hoa, nhang đèn, trái cây, bánh trái gọi lễ vật để cúng tế người chết. Đối với nhà Nho ngày xưa th
ì l
ễ phúng điếu thường l
à tr 
ầu cau trà rượu,
ho
ặc
nh
ững bức trướng,
nh
ững đôi câu đối, ca ngợi những đức hay tính tốt
,ng tr 
ạng
c
ủa người chết.
Ngày nay
thôn quê, người trong l
àng xãmi
ền Nam
v
ẫn c
òn dùng ti
ền để phúng viếng, như
cách tr 
ực
ti
ếp giúp đỡ thiết thực tang chủ trong
lúc c
ần thiết nói
lên tinh th
ần tương trợ. V
à
ít có gia đ
ình nào t
ch
ối việc phúng điếu bằng tiền khi có người thân qua đời.
H
ọ nghĩ rất đơn giản rằng, hôm nay m
ìnhnh
ận của người ta,
thì mai kia con cháu mình s
ẽ mang trả lại.
T
ại các th
ành ph
l
ớn người ta bắt chước văn hoá của người phương Tây
b
ằng cách
dùng nh
ững
vòng hoa t
ươi hoặc hoa cườm, tấm v
ãn, câu
đối để phúng điếu người chết.Người Việt
h
ải ngoại có đời sống khá giả hơn,
ai c
ũng
có mua bão hi
ểm nhơn thọ, tối thiểuđủ chi trả
ph
ần hậu sự
, nên t
ất cả đám tang đếu không nhận tiền cúng, để khỏi l
àm phi
ền
con cháu sau này.Nói tóm l
ại, miễn phúng điếu hay phúng điếu t
ùy thu
ộc v
ào quanni
ệm sống của người quá v
ãng, c
ủa
tang quy
ến, tuỳ thuộc ho
àn c
ảnh gia đ
ình c
ủa tang
quy
ến
.T
ục phúng điếu l
à m
ỹ tục n
ên gi
ữ g
ìn.
2 -“Ba cha m m
”.
Phân bi
ệt
“Ba cha tám m
nh
ằm giúp người sống để
tang sao cho ph
ải đạo
hi
ếu theo
tinh th
ần lễ tangngười xưa và đôi phần
có th
ể áp dụng được cho ng
ày nay n
ữa
.* Ba cha theo th
ứ tự
là:-Cha sinh ra mình.-Cha gh
ẻ hay
g
ọi l
à k
ế phụ,
t
ức l
à khi cha ch
ết mẹ lấy chồng khác.
-Cha nuôi t
ức
d
ưỡng phụ
.* Tám m
ẹ l
à:-M
ẹ ruột.
-M
ẹ ghẻ:
m
ẹ chết
cha l
ấy vợ khác
. C
ũng gọi l
à k
ế mẫu.
-T
ừ mẫu: Mẹ chết sớm
, cha
sai người vợ lẽ nuôi m
ình.-
Dưỡng mẫu:
m
ẹ nuôi.
-Xu
ất
m
ẫu: L
à m
ẹ sinh ra m
ình nh
ưng bị cha ruồng rẫy.
-Gm
ẫu
: là m
ẹ sinh ra m
ình, cha m
ất
m
ẹ đi lấy chồng khác.
-Th
ứ mẫu: L
à m
ẹ sinh ra m
ình nh
ưng là vợ lẽ của cha.
-Nh
ũ mẫu: Mẹ
nuôi vú t
ừ khi c
òn t
ấm bé.
3 -L
ời trối
c
ủa người chết
.
T
ừ xưa người m
ìn
h đ
ã bi
ết làm chúc thư bằngvăn tự hoặc lời
tr 
ối có người chứng kiến. Theo đạo lýngười Việt không ai dám cả
i l
ại lời trối
c
ủa người chết.
C
ải lại lời trố trăn ngưới quá cố là đại tội “Trờikhông dung đất không tha”.
Chúc là l
ời dặn d
ò, phó thác c
ủa ngườ
i ch
ết cho người thân.Chúc thư
vi
ết thành văn bản có giá trị h
ành chính, pháp lý. Có th
nh
ờ người khác viết, đọc lại cho
nghe r 
ồi ký t
ên ho
ặc điểm chỉ 
,l
ấy dấu tay
vào.N
ội dung
chúc t
hư thường l
à vi
ệc chia gia tài, định phầnhương hỏa,
ph
ần
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->