Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap6

Cap6

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Radulescu Luminita

More info:

Published by: Radulescu Luminita on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

 
 
6. Simularea cu Crystal Ball
6.1. Echilibrarea capacit
ăţ
ilor de produc
ţ
ie6.2. Utilizarea simul
ă
rii pentru fundamentarea deciziei de testare
ş
i lansare pe pia
ţă
a unui produs nou6.3. Alocarea portofoliului6.4. Selectarea proiectelor de investi
ţ
ii
 
 
6. Simularea cu Crystal Ball
6.1.
 
Echilibrarea capacit
ăţ
ilor de produc
ţ
ie
Simularea poate fi utilizat
ă
pentru studierea unor variante de planificare
ş
i organizare a unui proces de produc
ţ
ie. În continuare se vaanaliza ideea c
ă
într-un proces de produc
ţ
ie ar fi necesar 
ă
echilibrareacapacit
ăţ
ilor de produc
ţ
ie.Aceast
ă
aplica
ţ
ie are urm
ă
toarele obiective:1.
 
S
ă
arate cum poate fi folosit
ă
o foaie de calcul de tip EXCEL pentru a modela o problem
ă
de produc
ţ
ie în care produsele sunt supuse unor  prelucr 
ă
ri succesive pe diferite echipamente. Între dou
ă
etape de prelucrarese creeaz
ă
stocuri intermediare de produc
ţ
ie neterminat
ă
.2.
 
S
ă
atrag
ă
aten
ţ
ia asupra riscului de a trage concluzii pe baza unuinum
ă
r relativ mic de experimente.3.
 
S
ă
ofere posibilitatea de a în
ţ
elege consecin
ţ
ele echilibr 
ă
riicapacit
ăţ
ilor unor puncte de lucru în serie.
 Modelarea unui atelier de produc
 ţ 
ie
Inginerul Mitic
ă
Popescu dore
ş
te s
ă
determine ce capacitate de produc
ţ
ie s
ă
instaleze într-un atelier pentru realizarea fluxului de produc
ţ
iedin Figura 6.1.Figura 6.1Produsele rezultate din acest atelier sunt utilizate într-o linie deIe
ş
ireMaterie Punct Stoc Punct prim
ă
de lucru 1 intermediar de lucru 2
 
Simul
ă
ri în afaceriasamblare pentru care este necesar s
ă
se asigure un ritm de intrare de 3 produse pe or 
ă
.
Obiectivele
urm
ă
rite prin proiectarea acestui atelier sunturm
ă
toarele:1.
 
Satisfacerea cererii liniei de asamblare.2.
 
Men
ţ
inerea stocului intermediar dintre cele dou
ă
puncte de lucrula un nivel cât mai redus.3.
 
Minimizarea capacit
ăţ
ii de produc
ţ
ie necesare pentru realizareaobiectivelor 1
ş
i 2.
Cazul capacit 
ăţ 
ilor de lucru egale
Deoarece pentru linia de asamblare sunt necesare 3 produse pe or 
ă
,Mitic
ă
Popescu dore
ş
te s
ă
studieze cazul în care cele dou
ă
puncte de lucrusunt echilibrate, adic
ă
fiecare are capacitatea de a realiza în medie 3 produse pe or 
ă
. Se presupune c
ă
productivitatea fiec
ă
rei sta
ţ
ii este o m
ă
rime probabilist
ă
descris
ă
de distribu
ţ
ia de probabilitate uniform
ă
discret
ă
  prezentat
ă
în Tabelul 6.1.Tabelul 6.1 Num
ă
r produse realizate pe or 
ă
Probabilitatea123450,20,20,20,20,2Se observ
ă
c
ă
media acestei distribu
ţ
ii este 3 produse pe or 
ă
.De asemenea, se presupune c
ă
va exista întotdeauna suficient
ă
 materie prim
ă
pentru Punctul de lucru 1, astfel încât acesta s
ă
aib
ă
mereu delucru.
Condi
 ţ 
iile ini
 ţ 
iale
. Pentru prima or 
ă
de lucru se va considera c
ă
celedou
ă
puncte de lucru sunt libere, iar stocul intermediar dintre punctele delucru este zero.Dac
ă
nu se utilizeaz
ă
simularea Monte Carlo
ş
i se consider 
ă
c
ă
celedou
ă
puncte de lucru realizeaz
ă
fiecare câte 3 produse pe or 
ă
, atunci procesul de produc
ţ
ie pe durata a 16 ore de lucru poate fi descris conformFigurii 6.2.În celulele B10
ş
i D10 s-a introdus num
ă
rul 3 care reprezint
ă
  produc
ţ
ia realizat
ă
într-o or 
ă
de lucru de fiecare punct de lucru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->