Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rs z 1351831306

Rs z 1351831306

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by haitromhoarung_nd

More info:

Published by: haitromhoarung_nd on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – 
 
Tự do – 
 
Hạnh phúc
 
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008
- 2011)
NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
 
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
 
Mã đề thi: SCLRMT
- LT35
Hình thức thi: Viết tự luận
 
Thời g
ian: 150 Phút
(không kể thời gian giao đề)
 
ĐỀ BÀI
 
I. PHẦN BẮT BUỘC
 
(7 điểm)
 
Câu 1: (2điểm)
 
Trình bày sơ đồ tổng quan
c
ấu trúc chung của một hệ thống máy tính PC? Nêuchức năng của chúng?
Câu 2: (2điểm)
 
AD (Active Directory) là gì? Nêu c
hức năng và các thành phần của Active
Directory.
Câu 3: (3điểm)
 
Hãy trình bày nguyên
lý hoạt động của mạch điện sau?
 
 
II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
Câu 4:
 
(Phần này do từng trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung đểđưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tựchọn được tính 3 điểm)
 
………
, ngày
……….
tháng
…….
 
năm
………
 
Tiểu n  đề thi
 
Hội đn thi TN
 
DUYỆT
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – 
 
Tự do – 
 
Hạnh phúc
 
ĐÁP ÁN
 
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008
- 2011)
NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
 
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
 
Mã đề thi: DA SCLRMT
- LT35

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->