Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSV 3108 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

PSV 3108 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Ratings:
(0)
|Views: 3,169|Likes:
Published by Ekin Sam
NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN OUMClub Topik1 - Membentuk dan Membina Binaan R Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? – Rangsangkan pemikiran kanak-kanak denganmerujuk buku-buku bergambar, bercerita,menonton filem, menayang slaid dan gambar – Objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai foto. pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. Di dalam menghasil – Lawatan ke zoo, muzium, perpustakaa n dan kraf objek yang bersifat tiga dimensi ini, penstrukturan reka bent
NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN OUMClub Topik1 - Membentuk dan Membina Binaan R Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? – Rangsangkan pemikiran kanak-kanak denganmerujuk buku-buku bergambar, bercerita,menonton filem, menayang slaid dan gambar – Objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai foto. pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. Di dalam menghasil – Lawatan ke zoo, muzium, perpustakaa n dan kraf objek yang bersifat tiga dimensi ini, penstrukturan reka bent

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Ekin Sam on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
OUMClub
 
1 /11
Topik1 -
Membentuk dan Membina Binaan
 
Objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyaipandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. Di dalam menghasilobjek yang bersifat tiga dimensi ini, penstrukturan reka bentuknyaperlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepatispesifikasi yang dikehendaki. Hasilan yang wujud daripadamembentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud,iaitu objek nyata dan boleh dipegang.
mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk, jalinan, besar, kecil,licin, kesat, keras, lembut dan lain-lain.
R
BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG
 
bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangan sisi, kiri, kanan,atas dan bawah.
berupa objek semula jadi, objek buatan manusia atau bentuk ilusi
Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yanglain.
ditunjukkan dengan objek di nhadapan lebih besar dan semakinkecil apabila ia terletak semakin jauh.
digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objekyang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletaksemakin jauh. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak
Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkritseperti arca, seni bina, barangan domestik, objek buatan manusia danobjek alam. Ruang tampak ialah ruang ilusi yang wujud dalam senitampak seperti lukisan, catan, cetakan, montaj, kolaj dan sebagainya.
R
BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA
Benda-benda alam- manusia,tumbuh-tumbuhan, binatang, buah-buahan, hidupan laut, bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentukorganik.
benda-benda buatan manusia seperti meja, kerusi, televisyen,rumah, kereta, almari dan berbagai lagi yang banyak menguasaibentuk geometri
manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalahuntuk imbangan, kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya.
kubus, silinder, piramid, kon, kuboid dan sfera.
R
TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Tingkatkan Daya Kreativiti
 
membayangkan suatu penemuan ke arahmewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yangmemberi makna kepada anda, anda adalah seorang yang kreatif.(Herbert Read (1958)
June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalahkeupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusundan mengolah semula perlambangan yang sedia ada
Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativitiitu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan cirikeunikan seseorang, bahan dan alat yang digunakan, kejadian danperistiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka.
Viktor Lowenfeld, kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadisejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuatpernyataan tentang masalah kehidupan. Ia dapat dilakukan melaluikeinginan dan naluri ingin bertindak.
-Viktor Lowenfeld
R
Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak?
Rangsangkan pemikiran kanak-kanak denganmerujuk buku-bukubergambar, bercerita,menonton filem, menayang slaid dan gambarfoto.
Lawatan ke zoo, muzium, perpustakaa n dan kraf tangan.
Beri perhatian ketika berkarya. Bimbing dan berikan perhatian caraberkarya yang baik danberketerampilan
Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyakmedia dan alat untuk memperkaya maklumat danpengetahuan.
Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka.Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaranuntuk peningkatan.
Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer diruang lobi atau tempat tempat strategik.
Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalanganpelajar.
R
Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan
 
dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaiandengan jenis binaan dan ketahanannya.
tema atau hal subjek yang penting.
(a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran
flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya.
dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik,keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kiragarisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.
(b) Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si
 
Pelukis
Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumberinspirasi karya si pelajar atau pelukis.
Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupayamencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dancabaran status-quo pelukis.
(c) Aliran dan Tema Sejagat
jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadisuatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman
Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnyamewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk.
(d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian
Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di sampingmengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Laludiciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusiasi pencipta itu sendiri
Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objektiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilaiestetikanya.
R
Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam BidangMembentuk danMembuat Binaan Berlaku(a) Pemerhatian dan Kajian Visual
Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggiuntuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visualberbanding bukan artis.
Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis bolehmenyelesaikan pelbagai kemahirankemahiranseni.
J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakanmedia biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk.
(b) Perubahan Cara Bekerja
Membuat percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakanlebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebihunik dan berketerampilan.
 
NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
OUMClub
 
2 /11
(c) Penerokaan Simbol dan Makna
Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yanglebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah,membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasilpenerokaan kajian.
Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan
1. Bahan terbuang yang diguna pakai semula.2. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buahkelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya.3. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya4. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusiyang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-bendalain.
memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepadaobjek sebenar. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?
1. Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek.2. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatanmanusia.3. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahanmelalui deria pendengaran.4. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untukkegunaan harian, permainan dan peragaan.5. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhiruang sebenar.
Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil
R
Rekaan Tiga Dimensi
1. Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatubinaan.2. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagimenghasilkan objek.3. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatuciptaan.4. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk.5. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yangmempunyai ilusi pergerakan.6. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikutperancangan.7. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar.8. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan danbinaan.9. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segiproses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dankemasan.10. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang palingsesuai dan menyatakan kesannya.11. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada prosesmenghasil bentuk rekaan.12. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahanmengikut fungsi
R
rKEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang SeniTiga Dimensi
 
memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar danberkarya.
mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya:1. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.2. Jika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.3. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang denganbaik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik danstrategik.4. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atautidak tulen.5. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan,kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik.6. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dankukuh.7. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan.Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik
criteria penghasilan1. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan denganpemilihan alat dan bahan.2. Membuat „tumbnail-print‰ sebagai tindakan mengawal danmengawas urusan membuat. Segala lakaran ini mengambil kira darisegi kesesuaian objek.3. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikutkeperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalanlancar dan terancang.4. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bagi teknik topeng misalnya,kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai.Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti danteratur.5. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bagi penggunaanpahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perludiawasi dari cara memegang, pilihan saiz pahat, arah pergerakanmata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukantukul kayu.6. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca, kertas pasir seringkalidiaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik.7. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada,labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikankemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahankemasan untuk penampilan yang anggun.8. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuhdan selamat.
R
rMengenali Pelbagai Bentuk Asas
 
Bentuk-bentuk asas geometri
Bentuk-bentuk organik
Topik 2
Arca
R
Pengenalan
Arca berasal daripada perkataan Yunani tua „sculpere yangbermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya(Gaunt 1966: 1).
bermula dari penemuan patung kecil „Cycladic di sebuah pulau diLaut Aegean lebih kurang 4,500 tahun yang lalu.
 
NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
OUMClub
 
3 /11
Arca „Laocoon (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasidramatik: tiga lelaki dibelit ular.
Renaison, arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusiakerana factor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindirandan teladan.
1501 - 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik „Davidmenggunakan marmar.
Arcawan British bernama Henry Moore dan AlbertoGiacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan ataudistailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman.
seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yangdigunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan.
Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau, Latiff Mohidin,Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng.
R
Jenis-jenis Arca
R
KATEGORI ARCA
 
asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objekpatung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej.
ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan
Menjelang abad ke dua puluh, apabila seni menemui dimensi baru,arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalamperadaban arca
R
ARCA ESTETIK
Bahan peragaan/tatapan
Sebagai hiasan dalam/luar bangunan
Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual
R
ARCA BERFUNGSI
Boleh diguna pakai sebagai alat permainan, tempat permainankanak dan lanskap
Sebagai alat ritual, penyembahan dan keagamaan
Keperluan domestik
R
MEDIA PENGHASILAN ARCATANAH LIAT
Ada kaitan dengan tembikar (tanahdibakar)
Asal kajian sebelum batu
digunakan untuk arca
GANGSA
Gabungan tembaga, zink dan timah
Gunakan alatanleburan yang bersuhu tinggi
Gunakan acuan untuk membentuk arca
BATU
Jenis batu lembut spt. pualam ataualabaster, batu kapur dan batu sabun.
Batu keras spt. granit, marmar danbatu pasir
Sering kali batu digabung dengan logam
LOGAM
Mula diguna kurun ke -20.
Proses oksiasetilena digunakan
KAYU
Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu
Banyak dipraktikkan oleh Masyarakat pribumi Malaysia
ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA
R
Arca timbul
Kepingan kayu, plaster of Paris, batu, kayu, plastik, kertas lumat,papier mashe, tanah liat, Pahat, penukul, alat pengukir, pengikis,kikir pari, kertas pasir dan lain-lain.
Still Life With Musical Instruments oleh JaquesLipchitz (891-1973)
R
Asemblaj
Kayu, logam, batu, simen, bongkahbongkah, „spare-part kenderaan,bahan kutipan, besi, roda dan sebagainya.
„Bicycle Wheel oleh Marcel Duchamp (1887
1968), Perancis.
R
Mobail
Besi, dawai, kertas, tali temali, kepingan logam, kad bod
„Horizontal Spines oleh Alexander Calder, 1942.
R
Stabail
Simen, kepingan logam, plastik, „spare-parts kenderaan, besi,logam, papan dan sebagainya.
„Homage New York: A Self Construction and Self Destroying Workof Art oleh Jean Tinguely (1925-1991).
R
TEKNIK PENGHASILAN
 
Arca timbul
Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan duadimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnyamenonjolkan objek ke permukaan. Ia boleh di buat secara:
Acuan
Tampalan
Asemblaj
Binaan
R
Asemblaj
Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum danmenjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna.
R
Teknik hasilan;
Kimpalan
Binaan
Cantuman skru/paku
Gam
R
Mobail
Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan.Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atauberombak. Teknik yang digunakan;
Kimpalan
Gam
Skru
Ikatan Stabail
Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuanobjek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan;
Kimpalan
Skru
Ikatan
Acuan
Binaan
R
Penyediaan Lakaran Idea
 
asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkaraberikut;
Menentukan subjek dan tema
Menentukan alat dan media
Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil)
Memilih salah satu lakaran yang terbaik
Memperinci lakaran
R
Proses Membentuk Arca
 
proses berikut merupakan urutan yangperlu dilakukan;
Membuat model kecil/prototaip
Membuat kerangka atau struktur
Membuat arca yang sebenar
Kemasan dan persembahan
PERSEMBAHAN HASIL KERJA
 
R
Ekspresi Diri
Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut:
Bentuk arca menepati tema dan topik.
Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan.
Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Achoo Naa liked this
Zamree Mlk liked this
syahir1983 liked this
Zamree Mlk liked this
Zamree Mlk liked this
Zamree Mlk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->