Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pravni vodic

pravni vodic

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by Fadil Jonuz

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Fadil Jonuz on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
 VODIČ
KROZ
PRAVA DECE
SA SMETNJAMA U RAZVOJUI NJIHOVIH PORODICA
Inicijativa za inkluziju VelikiMali
 
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Adresa: Žarka Zrenjanina 10, 26000 PančevoTel/fax: 013 344141Email adresa: office@velikimali.orgWebsite: www.velikimali.org
Publikacija nastala u okviru projekta„Mreža za promovisanje prava dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji“uz podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska pravaPublikaciju priredile:
Kosana Beker i Biljana Janjić
Stručne saradnice:
Milena Jerotijević, Nataša Milojević, Valentina Zavišić, Dragana Ćirić Milovanović
Prelom
: Dunja Šašić
Korice:
Namanja Đurišić
Ilustracija na koricama:
Aleksandar Zograf
Štampa
: Grafos internacional, Pančevo
Tiraž:
500februar 2009. godine
CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд342.72/.73-053.2-056.26/.36(497.11)(035)364.4-053.2-056.26/.36(497.11)376.1-053.5-056.26/.36(497.11) 
 VODIČ kroz prava dece sa smetnjama urazvoju i njihovih porodica
/ [publikacijupriredile Kosana Beker i Biljana Janjić]. -Pančevo : Inicijativa za inkluzijuVelikiMali (Pančevo : GrafosInternacional). - 124 str. : ilustr. ; 24 cmPrema predgovoru, ovo je 3., dopunjeno izd. -Tiraž 500. - Predgovor: str. 5 - Prilozi:str. 107-124. - Napomene i bibliografskereference uz tekst.ISBN 978-86-906385-3-61. Бекер, Косана [уредник]а) Деца са посебним потребама - Правназаштита - Србија - Приручници b) Деца сапосебним потребама - Социјална заштита -Србија c) Деца са посебним потребама -Образовање - СрбијаCOBISS.SR-ID 155147532
 
S A D R Ž A J
PREDGOVOR . . . . . . . . . 5TERMINOLOGIJA. . . . . . . 6O DEČIJIM PRAVIMA, MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA I OBAVEZAMA DRŽAVE . . . . . . . . . . . . 9ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE PRE ROĐENJA DETETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Trudnoća . . . . . . . . . .19Trudničko bolovanje. . .19Porodiljsko odsustvo. . . .20Odsustvo sa rada radi nege deteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Položaj očeva. . . . . . . .20Roditeljski dodatak . . . .21Roditeljski dodatak – AP Vojvodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Upis deteta u matičnu knjigu rođenih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23ZDRAVSTVENA ZAŠTITA . .25Zašto je važno da budete zdravstveno osigurani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pravo na zdravstvenu zaštitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Lečenje u inostranstvu. . .30Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad osiguranika/cezbog obolelog člana uže porodice (tzv. bolovanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite. . . . . . . . . . . . . . 31Ostvarivanje zdravstvene zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Mogućnosti koje imaju zaposleni roditelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Ostala prava iz Zakona o radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Prava pacijenata i pacijentkinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Dužnosti pacijenata i pacijentkinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Postupak ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Planovi razvoja zdravstvene zaštite dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39SOCIJALNA ZAŠTITA. . . . .41Materijalno obezbeđenje .44Dodatak za pomoć i negu drugog lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Pomoć za osposobljavanje za rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Pomoć u kući. . . . . . . .46Dnevni boravak . . . . . .47Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Smeštaj u drugu porodicu.52Oprema korisnika/ce za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu . . . . . . . . . . . . . 53Jednokratne pomoći . . . .53Usluge socijalnog rada. . .53Prava koja se ostvaruju na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom . . . . . . . . . . . 53Dečiji dodatak. . . . . .53Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja . . . . . . . . 55Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju . . . . . . . . . 55Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica. . . 56Pravo na porodičnu penziju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Planovi razvoja socijalne politike u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57PORODIČNO-PRAVNA ZAŠTITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Produženje roditeljskog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Usvojenje. . . . . . . . . .61Hraniteljstvo . . . . . . . .63Starateljstvo . . . . . . . .64Lišenje poslovne sposobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Lišenje roditeljskog prava .65
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->