Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Letnja Pozornica u Topcideru

Letnja Pozornica u Topcideru

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by Emilija Zlatkovic

More info:

Published by: Emilija Zlatkovic on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
119ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ТОПЧИДЕРУ
ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ТОПЧИДЕРУ
САША МИХАЈЛОВ
оследњих година у оквиру историографије српскеархитектуре стручна јавност, без идеолошке остра-шћености и са дистанце нешто вeће од пет деценија,настоји да расветли период након Другог светског ратаи валоризује бројна архитектонска остварења која сунастала у име величања и за потребе тадашњег новогдруштвеног и политичког уређења.
1
Допринос овоме јесте и симпозијум
Соцреализам у српској ликовноји примењеној уметности, архитектури и дизајну
,одржан 2006. године.
У првим годинама после Другог светског рата при-оритетан задатак био је обнова разореног и изградњановог грађевинског фонда. Истовремено, у Београду,као административном центру државе, радило сена разради и ширењу нових архитектонских идеја упогледу индустријализације земље, јефтине стамбенеизградње и изградње типских стамбених објеката,као и на првим регулационим плановима градова инасеља. Првим петогодишњим планом донетим 1947.године дефинисани су основни циљеви у извршавању радова на реконструкцији и изградњи Београда каополитичког, привредног, културног и административ-ног центра државе.
Посебна пажња усмерена је накомунално-привредни и културни развој града. Поредизградње нискобуџетних стамбених објеката у складус прописаним нормативима и лишених елементарнихобликовних претензија, организовани су велики држа-вни конкурси и подизани су објекти јавног карактера,указујући тиме на моћ нове политичке елите.Циљ изградње објеката намењених култури био једа се „омогући брже и свестраније културно подизањеградског становништва“.
4
У те сврхе одлучено је да се уБеограду оснују градско позориште, музичке и балетскешколе, да се изгради мрежа домова културе, да сеподигну нове биоскопске дворане и летња позорница,да се уреде паркови културе и одмора.
 
P  
УДК 725.822.5 (497.11)
 
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ120САША МИХАЈЛОВПодизање Летње позорнице у Топчидеру било је једна од првих активности јавног карактера у Београду.Према наводима савременика, грађена је у част Петогконгреса КПЈ. Попут многих објеката широм земље,подигнута је добровољним радом, а камен за изградњудонесен је из разрушеног Београда. Изградњу првелетње позорнице у престоници помно је пратила идневна штампа.
5
Пројектовање објекта поверено јеархитекти Рајку Татићу.
6
Пројектант Рајко Татић
Градитељски опус архитекте Рајка Татића настајао је у различитим друштвено-политичким, социјалним икултурно-историјским околностима пуних пет деценија.Поједини објекти из његовог рада били су од великогзначаја за привредни, социјални и културни напредаккако Београда тако и целе државе.Архитекта Рајко Татић рођен је у Нишу 1900.године. Дипломирао је на Архитектонском одсеку Тех-ничког факултета у Београду 1927. године, код професораСветозара Јовановића. У свом раду није се усмеравао на
Сл. 1. Летња позорница, ситуација (преузето из часописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)Сл. 2. Летња позорница, основа партера (преузето из часописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)
 

ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ТОПЧИДЕРУсамо једну стилску тенденцију, његов архитектонскиопус је разноврстан, а распон стилског израза кретаосе од неокласицизма и српско-византијског стила прекомодернизма током четврте деценије до једноставнихформи послератног функционализма. Највећи део својекаријере провео је у државној служби, првобитно уТехничкој дирекцији београдске општине у међуратномпериоду, а потом у Пројектантском бироу ИОНО-аБеограда у првим послератним годинама. У Техничкојдирекцији београдске општине радио је од 1928. до 1941.Пажњу је посветио пројектовању јавних комуналнихзграда, школа, социјалних и здравствених установа,инфраструктурних објеката. Први задатак који је каоопштински архитекта добио и на којем је био ангажованбезмало читаву деценију било је подизање ограде Новоггробља у српско-византијском стилу и других објекатау оквиру гробљанског комплекса. Многа општинсказдања која је извео у међуратном периоду значајна суи зато што су, по својој намени, била новина у нашојизградњи, попут Првог београдског сајма и Градскогдома дечје заштите.Крајем тридесетих година прошлог века, постао је стручни саветник и дворски архитекта краљицеМарије Карађорђевић. Објекти које је подигао закраљицу Марију, зграда Ђачке трпезе, вила „Топлиш“у Милочеру, Гаража са становима особља дворца„Сухобор“ на Бледу, сведоче о његовим примарнимархитектонским ставовима: да архитекта мора битисвестан климе поднебља где се објекат подиже, даводи рачуна о карактеристикама локалне градитељскетрадиције те да се објекту утисну обележја окружења ида не занемари функционалне потребе у зависности однамене објекта и захтева његовог поручиоца. На овимобјектима најјасније се чита Татићев ауторски рукопис.И поред званичне забране општинским и државнимслужбеницима да пројектују за приватне поручиоце,аутор је и бројних стамбених зграда и вила у приватномвласништву.Након Другог светског рата, радио је на разрадии ширењу нових архитектонских идеја, економичностистамбене изградње и изградње типских објеката. Каоглавни пројектант архитектонског атељеа, остварио јеса својим тимом комплексе стамбених зграда, клинике,болнице, хотеле, фабричка постројења, задружнедомове, домове културе. Међу објектима изведениму послератном периоду посебно место заузимајуПионирски град у Кошутњаку, Летња позорница уТопчидеру, Градска болница на Бежанијској коси,Штампарија „Привредни преглед“. Победа на ме-ђународном конкурсу за израду идејног пројектаПредседничке палате у Бејруту у Либану, 1956. године,била је велики успех његовог пројектантског тима.Активно се бавио свим истакнутим питањима изобласти грађевинских материјала и њихове примене уграђевинарству. Од средине пете деценије претходногвека, у потпуности је разрадио армиранобетонскисистем за скелетне грађевине с применом масовногмонтажног грађења и префабрикације свих грађе-винских елемената. Резултат ових истраживања јестемеђуспратна конструкција „монт-свод”. Применомовог система, подигнуто је неколико објеката уБеограду: стамбене зграде у Гаврила Принципа 25–27,на углу Рузвелтове и Цвијићеве, у Шуматовачкој 137,Штампарија „Привредни преглед“.Приликом пројектовања, једнаку пажњу је посвећи-вао естетским квалитетима, функцији и конструкцији,са увек широм визијом будућег објекта која је у себеукључивала постојеће урбанистичко решење, прожимањес непосредним природним или новопројектованимокружењем. Успешно владање различитим стилскимизразима, функционалност која пажљиво прати наменукао примарни став, допринос унапређењу међуспратнеконструкције заснован на великом градитељском искуству,успешно одговарање на најразличитије постављенеархитектонске изазове сврставају Рајка Татића у значајнеархитекте чији се допринос огледа у пројектима иизведеним објектима, али и у непрестаном истраживањунових идеја у циљу напретка и осавремењивања процесаи квалитета градње.
Сл. 3. Летња позорница, основа сутерена (преузето изчасописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->