Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keprluaan Std Sistem 5s

Keprluaan Std Sistem 5s

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Mumtaz Begam Abdul Kadir on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
1KEPERLUAN STANDARD SISTEM 5S UNTUK PERSIJILANORGANISASI:TARIKH: SKOR :SEKSYENSTANDARDITEM SEMAKAN TINDAKAN DOKUMEN DAN BUKTI TAHAP LAKSANA NOTA1 2 3 4 5SEKSYEN 1-SKOP
 
Skop persijilan
 
Tentukan skop ataukawasan untukpersijilanSEKSYEN 2
 –
 2.1 SISTEMPENGURUSAN5S
 
Sistem pelaksanaan5S
 
Skop kawasanpelaksanaan untukpersijilan
 
Ujudkan JKPelaksana
 
Kenalpastipelaksana- AJK,Auditor, Ketua,ahli,fasilitator
 
Aktiviti JK, JKK
 
JK Pelaksana, JKK
 
Plan lokasi
 
Surat pengesahanatau pelantikan
 
TOR JK Pelaksana2.2.2
 
DokumentasiSistem 5S
 
Kenalpastidokumentasi untukpelaksanaan 5s
 
Dokumen sokongan-dari pelanggan,panduanpentadbiran mis.Kawalan fail,stok,dsb
 
Polisi
 
Objektif 
 
Carta perbatuan JK,JKK, Zon
 
Carta organisasi JKInduk, JKK,Kumpulan
 
Senaraisemak audit
 
Keputusan audit,Minit Mesyuarat JK
 
Panduanpelaksanaan
 
Rekod aktiviti
 
2SEKSYENSTANDARDITEM SEMAKAN TINDAKAN DOKUMEN DAN BUKTI TAHAP LAKSANA NOTA1 2 3 4 52.2.3
 
Kawalan Dokumendan Rekod
 
Tanda kawalan mis.Sah lulus, T/T,Tarikh, versi dsb
 
Ujudkan fail/folder
 
File table of content
 
Indeks dokumenseparator
 
Seperti di atas
 
SEKSYEN 3-PERANCANGAN
 
KomitmenPengurusan
 
Fokus 5S
 
Polisi 5S
 
Objektif 5S
 
Kaedahpenyampaian olehPengurusan
 
Kandungan Polisi 5S
 
Objektif 5S dapatdiukur
 
Tanda semakan
 
Edaran dokumen
 
Polisi
 
Objektif 
 
Minit Mesyuarat JK
 
 
Tgjawab dan Kuasa
 
Wakil Pengurusan,Penyelaras 5S
 
Kenalpasti petugasdan tugasan
 
Edaran okumenberkaitan
 
Surat pengesahanatau pelantikan
 
Carta organisasi
 
TOR JK Pelaksana,WP
 
KomunikasiDalaman
 
Kenalpasti proseskomunikasi
 
 
Sudut 5S dankandungannya
 
Buletin,perhimpunan, e-mail
 
3SEKSYENSTANDARDITEM SEMAKAN TINDAKAN DOKUMEN DAN BUKTI TAHAP LAKSANA NOTA1 2 3 4 5SEKSYEN 3-PERANCANGAN
 
SemakanPengurusan
 
Tentukan jangkmasa semakan
 
Kenalpasti inputsemakan
 
Kenalpasti outputsemakan
 
Jadual/ PerancanganmesyuaratPengurusan
 
Minit mesyuarat
 
Rekod aktiviti, audit,tindakanpembetulan, gambarDisimpan di dalamfail aktiviti JK, JKK
 
Penyediaansumber
 
Sumber manusia
 
Kenalpasti sumber
 
Aktiviti peningkatankompeten, latihandan kesedaran
 
Rekod bajetorganisasi
 
Rekod kehadiran,
 
Sijil
 
Senarai petugas misauditorSEKSYEN 4-REALISASI 5SGunakansenaraisemakAmalan di lokasiSEKSYEN 5
 –
 PENGUKURAN,ANALISIS DANPENILAIAN
 
MaklumatKepuasanPelanggan
 
Survei kepuasanpelanggan
 
Borang kajiselidik
 
Keputusan kajiselidik
 
Audit Dalaman
 
Penentuan jangkamasakekerapan
 
Kriteria
 
Skop
 
Kaedah audit
 
Tindakan susulan
 
Jadual audit
 
Kriteria/senaraisemakaudit
 
Laporan audit
 
Respond auditee
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->