Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Memo

Memo

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by nrcpuntnl

More info:

Published by: nrcpuntnl on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
SecretariaatMinisterraad
Ministerie
vanAlgemene
Zaken
.
>
RetouradresPostbus
200012500
A
Den
Haag
Aan
de
formateur
Postbus200012500
EA
Den
Haag
Datum
5
november
2012
Hierbij
treft
u
aan
het
slotmemo
Koopkrachteffecten
regeerakkoord
(mci.
koopkrachtpakket)
van
het
ministerie
vanSocialeZaken
en
Werkgelegenheid
in
reactie
op
hetverzoek
om
informatîed.d.
maandag
22
oktober
2012.
DE
MINISTER-PRESIDENT,
Minister
van
AlgemeneZaken,
Kabinet
Minister-President
Binnenhof
19
2513
AA
Den
Haag
Postbus
200012500
EA
Den
Haag
www.rijksoverheid.nI
Onze
referentie
3117134
Mark
Rutte
Pagina
1
van
1
 
Memo
koopkrachteffecten
regeerakkoord
(inclusief
koopkrachtpakket)
Dit
memo
bevat
drie
onderdelen:
1)
Overzicht
koopkrachtpakket,
mcl
budgettair
overzicht
2)
Doorrekening
koopkrachtpakket
tov
MLT
3)
Vergelijking
inzet
zorgtoeslag
in
lagere
premie
vs
lagere
belastingtarieven
Overzicht
koopkrachtpakket
Tabel
1
geeft
aanhoe
het
koopkrachtpakket
in
totaliteit
eruitziet
en
hoe
het
wordt
gefinancierd.
Het
pakket
laat
zien
dat
er
aan
budget
3,9
miljard
beschikbaar
is,
metname
uitde
verhoging
vande
BTW
per
1
oktober
endeoploopvande
zorgtoeslag
na
2014.
In
de
MLT
waren
deze
middelen
technischingezet
als
tariefsverlaging.
Hoe
de
reeks
van
de
zorgtoeslag
eruitziet,
is
te
zien
in
tabel
2.
Tabel
1
laat
ook
zien
hoe
het
budget
is
ingezet:voor
hetgrootste
deel
in
verlagentarief
eerste
schijf
en
een
hogere
algemene
heffingskorting,
maar
ook
in
het
temporiseren
van
deafbouw
algemene
heffingskorting
in
de
bijstand
en
verhogen
van
het
kindgebondenbudget.
In
tabel
3
is
te
zien
hoede
tarieven,
schijven
en
heffingskortingenerui t
zienna
het
verwerken
van
het
koopkrachtpakket
en
de
maatregel
rond
de
hypotheekrenteaftrek.
De
geel
gearceerde
veldengevenaanhoede
opbrengst
van
debeperking
hypotheekrenteaftrek
is
teruggesluisd.
Tabel
1:
budgettair
beeld
koopkrachtpakket
Beschikbaar
budgetkoo pkrachtpakket
BTW
terugsluis2.560
Vergroening
(burgers)
250
Oploop
zorgtoeslag
na
20141.111
Terugsiuls
burgers(zorgpremies)
21
Totaal
3.942
Ingezet
Tarief
le
schijf980Algemeneheffingskortirig
2.293
Temporisering
AHK
115
Kindgebonden
budget
523
w.v.
behouden
kopjes
kinderen
12-18
jaar
118w.v.
verhogenbedragen
le
en
2e
kind
335
w.v.
verhogen
alleenstaande
oudertoeslag
70
Totaal3.911
Saldo
31
Tabel
2:
oploop
zorgtoeslag
2013
2014201520 162017
Zorgtoeslag
4.9984.512
4.4334.9615.622
In
fonds
zorgverzekeringswet4.5124.5124.5 124.512
Beschikbaarvoor
terugsiuls
-78449
1.111
Tabel
3:
hoogtetarieven
en
heffingskortingen
2013
2017
w.v.effectRA
Tarieven
le
schijf
37%
36,50%-0,50%
2e
schijf
42%42%
0
3e
schijf
42%42%
0
4e
schijf52%
51,63%
-0,37%
Eerste
schijf
tot
19.64520.935
0
Tweedeschijf
tot
33.36334.995
0
Derde
schijf
tot
57.061
60.7311.070
Heffingskorting
Algemeneheffingskorting2.001
2.274
180
Arbeidskorting1.723
2.342
500
1
 
Doorrekening
koopkrachtpakket
Tabel
4
en
figuur
1
geven
de
koopkrachtontwikkeling
weer
van
het
RA
plus
hetkoopkrachtpakket
(1
+
2
en
kindregelingen).
De
koopkracht
is
vooreen
aantalhuishoudens
iets
slechter
in
vergelijking
met
een
eerdergepresenteerd
beeld.
Dit
kan
worden
verklaard
dooreeniets
hogere
zorgpremie
op
basis
van
nieuweinformatie
van
het
CPB,
het
verwerken
van
het
volledig
schrappen
vande
Wtcg
en
de
herverdeling
naar
kinderen
in
het
kindgebonden
budget.
De
verschillen
zijn
echter
nietgroot.
De
verschillen
in
koopkracht
tussen
de
inkomensgroepen
blijven
in
stand
(zie
figuur
1).
Tabel4:
mediane
koopkrachtontwikkeling
R.A
mci
koopkrachtpakket(jaargemiddeldenover
2013-2017;
effect
tov
MLT
en
totaal)
Bruto
AlleenstaandeTweeverdienerhuishoudinkomen
(ouders)
Werknemers
Effect
Totaal
Effect
Totaal
<175%
WML
+¼
}+1/4}+1/4
175-350%
WML
1/2
-
1/4
350-500%
WML
1/2
1/4
>
500%
WML
-1
-
¾
}
1V2
}
-
Al
lee
nverd
i
en
er
Effect
Totaal
o
-½
}
-1
}
1
Alle
huishoudtypen
EffectTotaal
}
1/
}0
Uitkeringsgerechtigden
<
120%
WML
>
120%
WML
0
-¼
}
}
¼
-½-½
}0
Gepensioneerden
<=
120%
AOW
>
120%
AOW
0
0
0
-¾
1/2
1’/2
-¼
}
..1/
Alle
inkomensbronnen
00
-¼-¼
3/4
¼
Figuur
1:
cumulatievemedianekoopkracht2013-2017
(MLT
vs
RA
mcl
koopkrachtpakket)
32
EO
0
•MLT
R+pakket2
-3-4
-5
175%wml175-350%wml350-500%wml>500%wml
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->