Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Ratings: (0)|Views: 223 |Likes:
Published by Phat Doal

More info:

Published by: Phat Doal on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
BÀI THẢO LUẬN MÔNKINH TẾ LƯỢNG
 Nhóm 9
 
Tên
đề
tài: Nêu cách
khắc
 
phục
 
hiện
 
tượng
 
phương
saisai
số
thay
đổi
và tim
bộ
 
số
 
liệu(
hiện
 
tượng
 
phương
 sai sai
số
thay
đổi)
 
tiến
hànhphát
hiện
khắc
 
phục
 
hiện
 
tượng
 
phương
sai sai
số
 thay
đổi
.
 
 
Nội Dung
 
A.LÝ THUYẾT
 
I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi.
 
II.Phát hiện sự tồn tại của hiện tượng phương sai
của sai số thay đổi.
 
III.Biện pháp khắc phục
 
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVEWS.
 
I.
Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệphụ thuộc giữa các biến.
 
II.
Phát hiện hiện tượng phương sai sai sốthay đổi bằng các kiểm định
 
III.
Khắc phục hiện tượng phương sai sai sốthay đổi
 
IV.
Kiểm định lại
 
 
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVEWS
 
ới đây là bảng số liệu thu thậpđược.Nguồn lấy từ tổng cục thống kêTrong đó Y
i
 
: mức tiêu thụ hàng hóa phântheo từng địa phương
 
X
i
: Dân số từng địa phương
 
Z
i
 
: Mật độ dân số
 
T
i
 
: Giá trị sản xuất
 
D=0 là các tnh D=1 các tình còn li
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->