Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gis Lekcija 1

Gis Lekcija 1

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Живота Старчевић on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
Geografski informacionisistemi
2
GISGIS
Skraćenicaza:
GG
eographical
II
nformation
SS
ystems
GG
eo
II
nformation
SS
ystems
GG
eo (
GG
eographical)
II
nformation
SS
cience
GG
rafical
II
nformation
SS
ystems
3
Geo-Informacioni sistemi
4
Kartografski materijal
Katastarski planovi, gradski planovi i tehničke podloge
.Ovepodlogesuurazmeriod1:500do1:5000.
Topografske karte
,kojeprikazujureljefsaprirodnimoblicimareljefa,izgrenimobjektimaizrađenesuurazmeramaod1:2500do1:100000.
Geografske i tematske karte
,čijisadržajpotičeizrazličitihizvora.Geografskekartesuobičnositnijihrazmeraod1:100000,doksetematskekartemogupojavitiiurazmerikrupnijojodnavedene.
5
Zemljišni informacioni sistemi
[1]
(LIS),predstavljajuinformatičkuosnovuvišenamenskogkatastra.
Topografski informacioni sistemi
[2]
(TIS),sadeinformacijeoreljefuiveštačkimoblicimaterena(nastalimkaorezultatljudskeaktivnosti).Digitalnimodeliterenasunjihovanajvažnijakomponenta.
Geografski informacioni sistemi
(GIS)kojiporedgeneralizovanihinformacijaoprirodnimiveštačkimoblicimauprostoru,sadržeispecifičnetematskesadržaje.Akojeodređenatemadominantna,ovakavGISmoženositiinazivponjoj,naprimer,HidrografskiInformacioniSistemi,Informacionisistemioživotnojsrediniitd.
[1]
Land Information Systems
(eng.)
[2]
Topographic Information Systems
(eng.)
 
6
Definicije GIS-a
(a) Definicije zasnovane na GIS-u kao sredstvu zarad.
'moćan skup sredstava za prikupljanje, memorisanje,pretraživanje po potrebi, transformacije i prikazivanjeprostornih podataka iz stvarnog sveta' (Burrough 1986.)
'sistem za prikupljanje, memorisanje, proveru, rukovanje,analizu i prikazivanje podataka koji su prostorno vezani zaZemlju' (Department of Environment 1987).
'informaciona tehnologija koja memoriše, analizira iprikazuje kako prostone tako i ne-prostorne podatke'(Parker 1988).
 
7
Definicije GIS-a
(b) Definicije zasnovane na bazama podataka
'sistem baza podataka u kojem je većina podatakaprostorno indeksirana i nad kojima se upravljanizom postupaka da bi odgovorili na upite oprostornim entitetima koji se nalaze u bazama.'(Smith et al. 1987).
'bilo koji niz postupaka zasnovanih na ručnoj ilikompjuterskoj obradi, koji se koristi zamemorisanje i manipulaciju geografskireferenciranim podacima' (Aronoff 1989).
8
Definicije GIS-a
(c) Definicije u smilslu organizacije
'automatizovani skup funkcija koje stručnjacimaobezbeđuju napredne mogućnosti memorisanja,pretraživanje, manipulacije i prikazivanja geografskilociranih podataka' (Ozemoy, Smith i Sicherman 1981).
'institucionalna celina, koja odražava organizacionustrukturu koja integriše tehnologiju sa bazama podataka,ekspertska i stalna finansijska podrška u toku vremena'(Carter 1989).
'sistem podrške u odlučivanju koji obuhvata integracijuprostorno referenciranih podataka u okruženje zarešavanje problema' (Cowen 1988).
9
GIS
Prostorno referencirapodatke
10
Prostorni podaci
Geografski (ili prostorni) podaci reprezentujupojave iz realnog sveta u smislu
(
a
)
njihovih položaja u odnosu na poznatikoordinatni sistem,
(
b
)
njihovih atributa koji nisu u relaciji sapoložajem (kao što su boja, cena, pH vrednosti,učestalost zaraznih bolesti, itd) i
(
c
)
njihovih prostornih međurelacija, koje opisujukako su oni povezani (ovo je poznato kaotopologija i opisuje prostor i prostorne osobinepoput veza koje nisu pod uticajem neprekidnihdistorzija).
11
Glavne komponente GIS-a
$$$$
 
GISGIS
PodaciPodaciHardverHardverSoftverSoftverKadroviKadrovi
12
Glavne hardverske komponente

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->