Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEHNIKE UCENJA

TEHNIKE UCENJA

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Marija Pavlović

More info:

Published by: Marija Pavlović on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U SARAJEVUPOLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
METODE I TEHNIKE UČENJA
Priredili:
Milenko BlesićMirsad Kurtović
Fuad Gaši
Sabahudin Bajramović
Prevod sa engleskog:
Milenko Blesić
Sarajevo, Avgust, 2007. godine
 
2
PREDGOVOR 
Od kada je univerziteta i od kada je profesora i studenata postoje i nesuglasice oko razloga zbog
kojih studenti postižu osrednje ili loše rezultate studija. Uobičajeno je da profesori razloge traže
u lijenosti studenata, a da studenti
svoje povremene ili češće nesupjehe pravdaju težinom
gradiva. Istina može biti, a u nekim okruženjima vjerovatno jeste,
između ova dva stava.
Univerzitetsko obrazovanje se, posebno tokom zadnjih decenija, ubrzano mijenja. Razvoj i primjena savremenih nastavnih metoda, tehnološki razvoj pa i u velikoj mjeri izmijenjena
tradicionalna elitistička dimenzija univerziteta ostavljaju mjesta za razmišljanje da prosječanstudent danas ne bi trebao imati problema u savladavanju studijskih programa. Međutim,
svjedoci
smo činjenica da studiranje na univerzitetima traje predugo i da veliki broj studenatanapušta studije. Ne ulazeći u objektivno prisutne pojave da se
u našim uslovima univerzitet
 ponekad upisuje samo radi izbjegavanja čekanja na biroima rada ili radi rješavanja određenih
socijalnih pitanja, stoji konstatacija da i motivisani studenti koji ulažu dosta truda ne postižurezultate koji uloženom radu odgovaraju. Objašnjenje za ovo dijelom se može potražiti i u
nepoznavanju načina
planiranja, organizacije i reali
zacije procesa učenja na univerzitetu.Stranice koje slijede najvećim dijelom su nastale prevođenjem i prilagođavanjem materijala
 postavljenog na web stranici http://www.studygs.net/index.htm
. Ljubopitljiv čitalac će uskoro
 posjetiti ovu adresu i vidjeti
da je mali dio uputstava i strategija za učenje na ovoj stranici
 preveden na hrvatski jezik. Nažalost,
tokom zadnje godine nije primijećeno da se rad na prevoduna hrvatski jezik nastavlja. Na ovaj način niz korisnih savjeta i uputstava za efikasnije učenj
ekoje izvorna stranica nudi još uvijek je dostupan samo onima koji vladaju engleskim jezikom.Izvorna struktura je dopunjavana i ponegdje modifikovana informacijama i preporukama iz
drugih izvora, a priređivač
i su sebi uzeli za pravo da na ponekim mjestima iz iskustva vlastitog i
 počesto
tegobnog
učenja doda mišljenje, preporuku ili komentar.Materijal je prvi put kompletiran i umnožen u jesen 2005. godine. Uz korekcije primijećenih
daktilo grešaka (mnoge su se zasigurno opet provukle!), ovaj put se vrši njegovo postavljanje naweb stranicu Poljoprivredno-
 prehrambenog fakulteta. U vjeri da će ovako prezentiran biti od pomoći znatno većem broju studenata i nastavnika, očekujemo sve dobronamjerne sugestije kojeće učiniti da verzije
ovog teksta koje slijede budu bolje i korisnije.Sarajevo, avgust 2007.
Priređivači
 
3
SADRŽAJ
1. UVOD.......................................................................................................................................................................5
2. PRIPREME ZA UČENJ
E......................................................................................................................................8
2.1.
UČITIUČENJE
.........................................................................................................................................82.2.PLANIRANJEVREMENAIPOSTAVLJANJECILJEVA..............................................................................9P
LANIRANJE EFIKASNOG
RASPOREDA UČENJA
........................................................................................................10S
TVARANJU EFIKASNOG R 
ASPOREDA UČENJA TREB
A POSVETITI VRIJEME
,
JER ĆE DOBAR RASPOR 
ED TO ZNATI IVRATITI
...................................................................................................................................................................10
2.2.1. VJEŽBA: POSTAVLJANJE CILJEVA I IZRADA RASPOREDA.............................................................10
2.3.RAZMIŠLJATIKAOGENIJE........................................................................................................................122.4.UPRAVLJANJESTRESOM...................................................................................................................14
2.4.1. PREDISPITNA I ISPITNA NERVOZA....................................................................................................16 
2.4.1.1. OPŠTE PRIPREME – IZGRADNJA SAMPOUZDANJA.................................................................................162.4.1.2. PRIPREMA ISPITA...........................................................................................................................................16
2.5.
SPRJEČAVANJEODUGOVLAČENJA
.................................................................................................172.6.
KRITIČKO
RAZMIŠLJANJEI
UČENJE
...............................................................................................192.7.SAMOMOTIVACIJA.....................................................................................................................................20
2.7.1. VJEŽBA 1: DEFINISNJE ONOG ŠTO SE ŽELI NAUČITI 
.....................................................................212.7.2. VJEŽBA 2: UNUTRAŠNJA MOTIVACIJA..............................................................................................212.7.3. VJEŽBA 3: VANJSKA MOTIVACIJA......................................................................................................222.7.4. VJEŽBA 4: OPIS PROJEKTA.................................................................................................................222.7.5. VJEŽBA 5: IZBOR MENTORA...............................................................................................................23
2.7.6. VJEŽBA 6: PRAĆENJE NAPREDOVANJA
............................................................................................232.7.7. VJEŽBA 7: EVALUACIJA.......................................................................................................................24
2.8.DONOŠENJEODLUKAIRJEŠAVANJEPROBLEMA...............................................................................25
2.8.1. FLEKSIBILNOST....................................................................................................................................252.8.2. DEFINISANJE PROBLEMA...................................................................................................................252.8.3. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA...........................................................................................................26 2.8.5. PRIMJENA RJEŠENJA...........................................................................................................................282
.8.6. PRAĆENJE NAPREDOVANJA
...............................................................................................................28
3. ZNANJE................................................................................................................................................................30
3.1.STUDENTATLETAILISTUDENTUMJETNIK?.......................................................................................30
3.1.1. ULOGA "TRENERA"..............................................................................................................................32
3.2.VIZUELNO
UČENJE
.....................................................................................................................................323.3.KONCIPIRANJEGRADIVA.........................................................................................................................343.4.
UČENJE
 NAUNIVERZITETU......................................................................................................................36
3.4.1. KORISNE STRATEGIJE ZA UNIVERZITETSKO UČENJE 
...................................................................37 
3.5.GLASNORAZMIŠLJANJEIGOVORSAMOMSEBI.................................................................................383.6.
UČENJE
KROZRJEŠAVANJEPROBLEMA...............................................................................................38
4. UČENJE
.................................................................................................................................................................42
4.1.EFIKASNENAVIKEZAEFIKASNO
UČENJE
............................................................................................424.2.MURDERSISTEM
UČENJA
.........................................................................................................................434.3.KONCENTRISANJE......................................................................................................................................434.5.
PAMĆENJE
....................................................................................................................................................464.6.INDEKSIRANJETOKOM
UČENJA
.............................................................................................................474.7.VJEŽBEIZGRADNJE
RJEČNIKA
................................................................................................................48
5. PREDAVANJA.....................................................................................................................................................50
5.1.PRIPREMEZAPREDAVANJA.....................................................................................................................505.2.UTICAJNANASTAVNIKE..........................................................................................................................515.3.PISANJEZABILJEŠKINAPREDAVANJIMA............................................................................................51

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mejdi Musliu liked this
Mejdi Musliu liked this
mbakator liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->