Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
AIDS Glossary

AIDS Glossary

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Stone Sam

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Stone Sam on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
IFET Ajotti~v
Ieoj`td`kut — Bij`t ike l`bij`t* ia`e 97"96 v`i~t+
9
 Idypf~`e Fbbpkoe`lfdf`kdv Tvke~ob` #IFET& — Uc` eft`it` dipt`e nv uc`CpbikFbbpkoe`lfdf`kdv \f~pt #CF\&uciu ft dci~idu`~fx`e nv uc` q`im`kfka ol uc`fbbpk`tvtu`b* qcfdc j`i|`t uc` noev fjj"`ypfww`e uo lfacu eft`it`+ I w`~tok biv jf|` qfuc CF\lo~ pw uo 97 v`i~t n`lo~` e`|`jowfka IFET+ Uc` e`lfkfufok ol IFET ft e`u`~bfk`e nv iDE5 d`jj dopku n`joq >77 d`jjt w`~ dpnfd bfjjfb`u`~+ IFET `|`kupijjv j`iet uo e`iuc ep`uo uc` e`|`jowb`ku ol ik owwo~upkftufd fkl`dufok #f+`+ |f~ij* nidu`~fij ike lpkaijfkl`dufokt& o~ dikd`~t+
Qfucopu u~`iub`ku* IFET e`iuct dik n` ~iwfe — qfucfk i v`i~ ol efiakotft+ Uc`~` ft tufjj ko dp~` o~ |iddfk`lo~ CF\/IFET* npu uc` eft`it` dik n`bikia`e qfucikuf~`u~o|f~ij u~`iub`ku+
 
Ikuf~`u~o|f~ij/Ikuf~`u~o|f~ij U~`iub`ku/Ikuf~`u~o|f~ij Uc`~iwv #I^\t/I^U& — Uc`b`efdiufok lo~ w`owj` jf|fka qfuc CF\/IFET uciu dik qo~m uo fkcfnfu uc` q`im`kfka ol ike tob`ufb`t `|`k tu~`kauc`k uc`fbbpk` tvtu`b* w~ou`dufka wiuf`kut l~ob e`|`jowfkaowwo~upkftufd fkl`dufokt ike ijjoqfka lo~ fkd~`it`e jfl` `sw`duikdv+ Uc`~` i~` lop~ diu`ao~f`t ol ikuf~`u~o|f~ij8 9& kpdj`otfe` ~`|`~t` u~iktd~fwuit` fkcfnfuo~t >& kok"kpdj`otfe` ~`|`~t` u~iktd~fwufok fkcfnfuo~t* 4& w~ou`it` fkcfnfuo~t* ike 5& lptfok o~ `ku~vfkcfnfuo~t+ Dobnfkiufok uc`~iwf`t* jfm` Cfacjv Iduf|` Ikuf~`u~o|f~ij Uc`~iwv #CII^U&*~`epd` uc` e`|`jowb`ku ol e~pa ~`tftuikd`+ Tw`dflfd e~pat biv kou n` `ll`duf|` fk`|`~vok` ike tfe`"`ll`dut qfjj |i~v nv w`~tok+
4
Qfuc u~`iub`ku* IFET dik n` bikia`ejfm` i dc~okfd eft`it`= qfucopu u~`iub`ku* wiuf`kut qco ci|` IFET biv ef` qfucfk i v`i~ ol efiakotft+
 
Dobwj`b`kui~v l``efka — I looe w~`wi~`e it i tpntufupu` lo~ n~`itu bfjm o~ lo~bpji uciudokuifkt uc` `tt`kufij |fuibfkt ike kpu~f`kut jidmfka fk ik fkliku‖t ef`u+ Dobwj`b`kui~vl``efka ft olu`k pt`e lo~ fklikut qcot` bouc`~t! n~`itu bfjm jidmt kpu~f`kut+Dou~fbosixoj` — Ik ikufnfoufd uciu cit n``k iww~o|`e lo~ pt` iaifktu i kpbn`~ ol  nidu`~fij fkl`dufokt ike dik n` w~`td~fn`e lo~ CF\"fkl`du`e ike tptw`du`e CF\"fkl`du`edcfje~`k+ Dou~fbosixoj` dik w~`|`ku uc` w~oa~`ttfok ol IFET ike w~ou`du dcfje~`k l~obe`|`jowfka ouc`~ wou`kufijjv liuij owwo~upkftufd fkl`dufokt+ Fu ft ijto pt`e uo w~`|`ku uc`e`|`jowb`ku ol wk`pbokfi fk iepju IFET wiuf`kut+
5
 DTQt — Dobb`~dfij t`s qo~m`~t+Eftd~fbfkiufok ep` uo CF\/IFET — Uc` e`jfn`~iu` `sdjptfok ol ucot` fkl`du`e qfuc o~  w`~d`f|`e uo n` fkl`du`e qfuc CF\/IFET ep` uo uc`f~ CF\ tuiupt+ Tfkd` uc` n`afkkfka ol uc` wike`bfd* eftd~fbfkiufok* ijoka qfuc tufabi* cit n``k doktfe`~`e uo n` iboka uc` nfaa`tu ontuidj`t uo tdijfka pw w~`|`kufok* u`tufka* u~`iub`ku ike di~` lo~ ucot` ill`du`e nv CF\/IFET+
 LTQt — L`bij` t`s qo~m`~t+
 
A`ke`~"nit`e |foj`kd` #AN\& — Wcvtfdij* t`spij o~ wtvdcojoafdij |foj`kd` iaifktuqob`k uciu w~`eftwot`t qob`k uo kpb`~opt k`aiuf|` c`ijuc opudob`t* fkdjpefka CF\+AN\ ft olu`k i w~oepdu ol pk`ypij a`ke`~ ko~bt ike n`jf`lt c`je nv b`k ike novt fk itodf`uv #`+a+ b`k i~` n`uu`~ ucik qob`k* qob`k e`t`~|` uo n` cfu&+ Uc`t` n`jf`lt inopuqob`k i~` olu`k w`~w`upiu`e nv todfodpjup~ij ko~bt ike u~iefufokt uciu t`~|` uo e`bou`qob`k uo i t`dokei~v tuiupt ike fbw`e` qob`k l~ob idd`ttfka c`ijuc t`~|fd`t lo~  w~`|`kufok* u~`iub`ku ike di~`+
6
 A`kfuij c`~w`t — C`~w`t tfbwj`s |f~pt uvw`">* i t`spijjv u~iktbfuu`e fkl`dufok #TUF& uciuft cfacjv u~iktbfttfnj`+ Fu cit n`dob` uc` botu dobbok a`kfuij pjd`~"diptfka TUF fkbikv e`|`jowfka dopku~f`t+ Botu w`owj` fkl`du`e qfuc a`kfuij c`~w`t e`|`jow a`kfuijpjd`~t ike j`tfokt uciu fkd~`it` uc` ~ftm ol CF\ u~iktbfttfok uc~``"loje+ Tvbwuobtuvwfdijjv iww`i~ n`uq``k uqo ike 9> eivt ilu`~ fkl`dufok+ Ijucopac fkdp~inj`* uc`~` i~`jfbfu`e b`efdfk`t i|ifjinj` lo~ u~`iub`ku ike bikia`b`ku ol tvbwuobt+ Dokeobt i~``ll`duf|` fk ~`epdfka uc` tw~`ie ol a`kfuij c`~w`t ike uc` u~iktbfttfok ol CF\+
 Ajonij Dibwifak lo~ Bfd~onfdfe`t — I doijfufok ol fku`~kiufokij a~opwt pkfu`e qfuc uc`dobbok aoij ol w~oepdfka k`q qivt uo w~`|`ku uc` tw~`ie ol CF\* fkdjpefka uc~opac uc`e`|`jowb`ku ol bfd~onfdfe`tlo~ qob`k+
 
A~opw ol 3 — Uc` c`iet ol tuiu` ol uc` `facu j`iefka `dokobfd woq`~t qco aiuc`~ uo uijm inopu dokt`yp`kufij wojfdf`t ike `|`kut fk ik fklo~bij t`uufka+ Fut b`bn`~t doktftu ol Dikiei* L~ikd`* A`~bikv* Fuijv* Hiwik* ^pttfi* uc` Pkfu`e Mfkaeob ike uc` Pkfu`eTuiu`t+
 Ci~b ~`epdufok — I b`ucoe lo~ w~ou`dufka fkh`dufka e~pa pt`~t #FEPt& l~ob fkl`dufokqfuc CF\+ Dobwok`kut fkdjpe` pt` ol tu`~fj` tv~fka`t ike k``ej`t uo w~`|`ku tw~`ie ol CF\ uc~opac uc` pt` ol dokuibfkiu`e e~pa"fkh`dufka `ypfwb`ku* e~pa"tpntufupufok uc`~iwvuo u~`iu uc` ieefdufok* wtvdcotodfij uc`~iwv uo ife qfuc n`ci|fo~ij dcika`t* ike opu~`idcike `epdiufok t`~|fd`t uo af|` fkh`dufka e~pa pt`~t uc` w~`|`kufok fklo~biufok iketpwwjf`t #`+a+ dokeobt& uc`v k``e+
 Cpbik Fbbpkoe`lfdf`kdv \f~pt #CF\& — Uc`|f~ptuciu dipt`tCF\ eft`it`ike IFET+ Fu biv n` u~iktbfuu`e uc~opac njooe o~* botu olu`k* uc~opac t`spij ljpfet+ CF\ ui~a`ut ikefkl`dut d`jjt ol uc`fbbpk` tvtu`b*q~`imfka ci|od ok uc` noev‖t kiup~ij infjfuv uoe`l`ke fut`jl iaifktu fjjk`tt+ W`owj` jf|fka qfuc CF\ qfjj n` itvbwuobiufd lo~ i qcfj`ilu`~ fkl`dufok= pw uo 97 v`i~t biv witt n`lo~` CF\ e`|`jowt fkuo IFET+
Uc`~` ft tufjjko dp~` o~ |iddfk`lo~ CF\/IFET* npu uc` eft`it` dik n` bikia`e qfucikuf~`u~o|f~ij u~`iub`ku+ 
 
CF\ fkdfe`kd` — Uc` kpbn`~ ol fkef|fepijt qco idypf~` #i~` k`qjv fkl`du`e qfuc& CF\fk i tw`dflfd w`~foe ol ufb` #a`k`~ijjv ok` v`i~&+
 
^iu` ol k`q fkl`dufokt o~ CF\ fkdfe`kd` ~iu` — Uc` kpbn`~ ol w`owj` jf|fka qfuc CF\qfucfk i tw`dflfd w`~foe ol ufb` it i w~owo~ufok ol uc` wowpjiufok `swot`e uo uc` ~ftm ep~fka ucft w`~foe+CF\ w~`|ij`kd` — Uc` kpbn`~ ol w`owj` jf|fka qfuc CF\ fk i tw`dflfd w`~foe ol ufb`#a`k`~ijjv ok` v`i~&+CF\ w~`|ij`kd` ~iu` — Uc` kpbn`~ ol w`owj` jf|fka qfuc CF\ qfucfk i tw`dflfd w`~foe ol ufb` it i w~owo~ufok ol uc` wowpjiufok `swot`e uo uc` ~ftm ep~fka ucft w`~foe+Cpbik u~illfdmfka — Uc` fjjfdfu ike olu`k do`~d`e bo|`b`ku o~ tij` ol w`owj` id~ott o~ qfucfk kiufokij no~e`~t* a`k`~ijjv lo~ uc` wp~wot`t ol lo~d`e jino~+ U~illfdmfka olu`kfkdjpe`t |foj`kd` ike ~iw`* `tw`dfijjv iaifktu qob`k ike dcfje~`k* ike `su`ktf|` ie|`~t`c`ijuc dokt`yp`kd`t lo~ u~illfdm`e fkef|fepijt* qco i~` iu fkd~`it`e ~ftm ol doku~idufkaCF\ ike ouc`~ fkl`dufopt eft`it`t* tptuifkfka fkhp~f`t* ike e`|`jowfka woo~ b`kuijc`ijuc+
Fku`~kijjv eftwjid`e w`~tokt #FEWt
& — B`k* qob`k ike dcfje~`k qco ci|` n``keftwjid`e qfucfk uc`f~ dopku~v ol o~fafk ep` uo dokljfdu* |foj`kd` ike qi~* kiup~ijeftitu`~t o~ wojfufdij `|`kut+
 FEPt — Fkh`dufka e~pa pt`~t+Bfd~onfdfe`t — W~oepdut iwwjf`e n`lo~` t`spij iduf|fuvuciu dik ~`epd` uc`u~iktbfttfnfjfuv ol CF\ ike ouc`~ t`spijjv u~iktbfuu`e fkl`dufokt* af|fka qob`k doku~ojo|`~ w~ou`dufok+
Qcfj` i bik bptu `j`du uo q`i~ i bij` dokeob ike l`bij` dokeobti~` olu`k `sw`ktf|` o~ efllfdpju uo onuifk* ik `ll`duf|` bfd~onfdfe` qopje w~o|` i cfacjvpt`lpj uooj lo~ qob`k qco i~` lo~d`lpjjv `swot`e uo CF\* o~ ucot` qco l`i~ |foj`ku~`twokt`t qc`k tpaa`tufka dokeob pt`+ Bfd~onfdfe`t qopje ijto w~o|` pt`lpj lo~ bi~~f`e qob`k qco i~` pkinj` uo ~`yp`tu uciu uc`f~ cptnike pt` dokeobt lo~ l`i~ ol tfakijfka i jidm ol u~ptu uciu dopje h`owi~efx` uc` bi~~fia` o~ j`ie uo ik inptf|`~`twokt`+
 
 
Bfjj`kkfpb E`|`jowb`ku Aoijt #BEAt& — Fk >777* `facu Bfjj`kkfpb E`|`jowb`kuAoijt #BEAt& lo~ >790 q`~` ia~``e pwok nv 936 kiufokt+ Uc` BEAt w~o|fe` il~ib`qo~m lo~ fbw~o|fka c`ijuc* `epdiufok* a`ke`~ `ypfuv ike `dokobfd ike`k|f~okb`kuij dokefufokt fk e`|`jowfka dopku~f`t+ Tw`dflfd ike b`itp~inj` ui~a`ut q`~`t`u lo~ joq" ike bfeej`"fkdob` e`|`jowfka dopku~f`t+
 Bfa~iku qo~m`~t — B`k* qob`k ike dcfje~`k qco bfa~iu` qfucfk o~ id~ott kiufokij no~e`~t #olu`k t`itokijjv& lo~ qo~m* ptpijjv lo~ i l`q bokuct o~ v`i~t iu i ufb`+ Uc`vbiv n` eodpb`ku`e o~ pkeodpb`ku`e — ~`l`~~fka uo uc`f~ j`aij tuiupt qfucfk i cotudopku~v — ike biv o~ biv kou ci|` idd`tt uo c`ijuc t`~|fd`t+ Uc`v i~` olu`k t`wi~iu`el~ob uc`f~ libfjf`t qco ~`bifk fk uc`f~ cob` dfuf`t ike |fjjia`t+
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->