Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOTA SJH1108 - HUBUNGAN ANTARABANGSA

NOTA SJH1108 - HUBUNGAN ANTARABANGSA

Ratings: (0)|Views: 639 |Likes:
Published by Hazman Azhar
SJH1108 - HUBUNGAN ANTARABANGSA

PPISMP PENDIDIKAN SEJARAH

BAB TIGA: UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA
SJH1108 - HUBUNGAN ANTARABANGSA

PPISMP PENDIDIKAN SEJARAH

BAB TIGA: UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA

More info:

Published by: Hazman Azhar on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 1Disediakan oleh: Hazman_ipda©2012
Nota
 
Hubungan Antarabangsa SJH1108
BAB TIGA: UNDANG-UNDANG ANTARABANGSAKONSEP UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA
 
Undang-undang antarabangsa merujuk kepada undang-undang yang mengawalkegiatan-kegiatan yang mempunyai keperibadian antarabangsa.
 
Undang-undang antarabangsa penting dalam mengawal tindakan dan peranan yangdilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan antarabangsa seperti individu,pertubuhan, syarikat multinasional dan negara yang merentas sempadan negarasupaya tidak bercanggah dengan amalan di sesebuah negara.
 
Kewujudan satu sistem undang-undang di peringkat antarabangsa secara dasarnyatelah berjaya mengawal keamanan dunia terutamanya apabila wujud pelbagaiperkara yang bercanggah di antara negara dengan negara lainnya di dunia.
 
Kewujudan PBB misalnya telah berjaya memastikan undang-undang antarabangsadigubal dan dilaksanakan terutamanya dengan kewujudan Mahkamah KeadilanAntarabangsa (ICJ) di The Hague.
 
Antara cabang undang-undang antarabangsa termasuklah dalam hal berkaitandengan undang-undang jenayah a/b, penggunaan kekerasan, kemanusiaan, laut,diplomatik, konsular, dan alam sekitar.
 
Undang-undang antarabangsa digubal secara konvensyen iaitu persetujuan daripadanegara-negara yang menyertainya. Selain itu, terdapat beberapa unsur-unsur lainyang diterima sebagai undang-undang antarabangsa.
 
Disebabkan undang-undang antarabangsa mengiktiraf kedaulatan sesebuah negara,undang-undang di peringkat antarabangsa bukanlah bersifat campur tangan ke atasurusan sesebuah negara, akan tetapi dilaksanakan atas kepentingan yang bersifatsejagat.
 
Oleh itu, walaupun persetujuan bersama menjadi asas penting kepada penggubalanundang-undang antarabangsa, di sana masih terdapat beberapa tindakan sepihakyang bersifat unilateral dalam undang-undang antarabangsa.
 
 2Disediakan oleh: Hazman_ipda©2012
Nota
 
Hubungan Antarabangsa SJH1108
Konsep Unilateral dalam Undang-undang Antarabangsa
 
 
Unilateral bermaksud sesuatu tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh sesuatupihak ke atas pihak yang lain tanpa mendapatkan persetujuan daripada pihak yanglainnya.
 
Di peringkat PBB, satu konvensyen undang-undang telah dibuat yang dinamakan
sebagai “Unilateral Acts of The States”. Berdasarkan satu Jawatankuasa Kerja bagi
mengkaji undang-undang ini
(rujuk laman sesawang PBB)
, jawatankuasa telah
mengesyorkan kepada pertubuhan bahawa, “tindakan unilateral adalah penting bagi
memastikan undang-undang keselamatan antarabangsa boleh menjamin kestabilan
dalam hubungan di peringkat antarabangsa.”
 
 
Dalam hal ini, keputusan unilateral seringkali dilihat melalui keputusan yang dibuatke atas kepentingan antarabangsa terutamanya dalam menyekat pengayaanuranium dan pembangunan nuklear yang berisiko dari negara tertentu. Iran misalnyatelah menerima hukuman unilateral daripada PBB disebabkan programpembangunan nuklearnya itu.
Konsep Multilateral dalam Undang-undang Antarabangsa
 
Multilateral dalam konteks hubungan antarabangsa bermaksud satu hubungansecara bersama beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu isu.
 
Robert Keohane (1990) mendefinisikan multilateralisme sebagai satu amalan yangmenggabungkan polisi-polisi antara sekumpulan tiga negara atau lebih dalamsesuatu perkara atau isu.
 
Di peringkat undang-undang antarabangsa, undang-undang yang bersifatmultilateral adalah undang-undang yang dibuat secara bersama dan dipersetujuioleh negara-negara ahli PBB yang menandatanganinya.
 
 3Disediakan oleh: Hazman_ipda©2012
Nota
 
Hubungan Antarabangsa SJH1108
 
Kebiasaannya, undang-undang ini dibuat melalui konvensyen-konvensyen khas PBBseperti:1.
 
Akta Konvensyen Geneva (1962),
sebagaimana yang disemak pada tahun1993, untuk memberi kesan undang-undang kepada Empat KonvensyenGeneva untuk Perlindungan Mangsa Perang tahun 1949;2.
 
Keistimewaan Diplomatik
(Konvensyen Vienna 1966),
seperti yang dipindapada tahun 1999, untuk memberi kesan undang-undang kepada KonvensyenVienna mengenai Hubungan Diplomatik 1961;3.
 
Pengangkutan melalui Udara 1974, untuk memberi kesan undang-undangkepada
Konvensyen Warsaw 1929
, sebagaimana yang dipinda oleh ProtokolHague 1955 dan Konvensyen Guadalajara tahun 1961;4.
 
Akta Zon Ekonomi Eksklusif, 1984, untuk memberi kesan undang-undangkepada peruntukan-peruntukan tertentu
Konvensyen PertubuhanBangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-undang Laut 1982.
 5.
 
Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) 1992, untuk memberikesan undang- undang kepada
Konvensyen pada Keistimewaan danKekebalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1946.
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Peto Zerotz added this note
tq
1 hundred reads
Peto Zerotz liked this
BiNtun Taha liked this
Elina Mohd Saleh liked this
Tinta Qalam Sufi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->