Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
45Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bucovina Literara Nr 9 - 10

Bucovina Literara Nr 9 - 10

Ratings: (0)|Views: 1,139|Likes:
Published by Zona Literara

More info:

Published by: Zona Literara on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
Serie nouă
·
Anul XXII
I
 
·
nr. 9-10 (259-260)
·
Suceava
·
septembrie - octombrie 2012
   R   e  v   i   s   t   ă   a   S   o   c   i   e   t   ă   ț   i   i   S   c   r   i   i   t   o   r   i   l   o   r   B  u   c   o  v   i   n   e   n   i
BUCOVINA
LITERARĂ
 
BUCOVINA 
 
LITERAR
Ă
Revistă editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni
REDACŢIA:Sabina FÎNARUCarmen Veronica STEICIUCAlexandru Ovidiu VINTILĂCOLEGIUL DIRECTOR:
Acad.
Dimitrie VATAMANIUC
Prof. univ. dr.
Adrian Dinu RACHIERU
Prof. univ. dr.
Elena Brânduşa STE
I
CIUCIon BELDEANUNicolae CÂRLANCOLABORATORI PERMANENŢI:Adrian ALUI GHEORGHE
(Piatra Neamţ)
Liviu ANTONESEI
(Iaşi)
Leo BUTNARU
(Chişinău)
Al. CISTELECAN
(Târgu Mureş)
Mircea A. DIACONU
(Suceava)
Constantin DRAM
(Iaşi)
Horia GÂRBEA
(Bucureşti)
Liviu Ioan STOICIU
(Bucureşti)
Matei VIŞNIEC
(Paris)
Redacţia şi administraţia:
Str. Ciprian Porumbescu nr. 1, 720066 - SuceavaE-mail: bucovina.literara@yahoo.com
 Număr ilustrat cu reproduceri după picturi realizatede artistul plastic
Cătălin Alexandru Chifan
Revista este membră a
Asociaţiei Revistelor şiImprimeriilor Literare din România
(
A.R.I.E.L
.)Răspunderea pentru opiniile exprimate revineîn exclusivitate autorilor.
Tipar: SC TIPOLIDANA SRLE-mail: office
@tipolidana.ro
Apare cu sprijinulConsiliului Județean SuceavaPreşedinte -
Cătălin Nechifor
Sub egida Bibliotecii Bucovinei„I. G. Sbiera“ SuceavaDirector -
Gheorghe Gabriel Cărăbuş
 
autograf 
traian t. coșovei 
1
Toþi s-au apucat sã scrie despre singurãtatea îndepãrtatã, vulgarã.De fapt, ei se rugau la zeii dubioºi, sã fie lãsaþi pe afarã –departe de amintirile care le atârnã la gât ca o cãmaºã murdarã.Premeditau ploaia ºi consecinþele ei. Mulþi ºi nefericiþi de bunãstarea zilei de mâine,muºcau din albul trupului tãu fãrã vorbire, fãrã cuvinte –lepãdaþi cu ceasul de aur la mânã într-o lumecare nu mai are timp sã-i asculte.Se ascundeau dupã un viitor mânios ca o furtunã de varã,fugeau de un trecut pe care îl consideraserã, odinioarã,tras pe sfoarã. Mãscãricii de cuvinte care juraserã strâmb,cu ochii plini de noroi,priveau mulþãmiþi la groapa generoasã din noi.ªopteau încet, din ureche în ureche,cuvinte moi, vorbe dulci ºi schelete.
Predestinarea ploii
   B   U   C   O   V   I   N   A   L   I
      T      E      R
   A   R
        Ă

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Liliana Bercea liked this
Aurel Buricea liked this
Andreea Brumaru liked this
Isabel Vintila liked this
Isabel Vintila liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->