Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cercetare stiintifica- formele

cercetare stiintifica- formele

Ratings: (0)|Views: 254 |Likes:
Published by Olesea Eftovici

More info:

Published by: Olesea Eftovici on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
1
 Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova
 
Universitatea Tehnică a Moldovei 
  Facultatea Inginerie Economic
ă şi Business
 
la disciplina
Cercetare ştiinţifică
 
 Elaborat : Studenta gr.MI 113
Conducător :
  Dr., conf. univ.
 
 Mamaliga V.
CHIŞINĂU 2011
 
 
2
Cuprins1.
 
 Formele (tipurile) cercetării ştiinţifice
...........................................3
 2.
 
Cercetarea
 ştiinţifică
 
 fundamentală
...............................................4
 3.
 
ercetarea ştiinţifică aplicativă.....
................................................6 
 4.
 
Concluzie ....................................................................................10
 5.
 
 Bibliografie..................................................................................11
 
3
1.
 
Formele (tipurile) cercetării ştiinţifice.
 
Cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă este
un concept care circul
ă ş
i sub denumirea decercetare-dezvoltare. Aceasta este definit
ă
generic ca o activitate sistematic
ă
 
ş
icreatoare, menit
ă
s
ă
sporeasc
ă
volumul de cuno
ş
tin
ţ
e, inclusiv cunostin
ţ
e despreom, cultur
ă
,
ş
i utilizarea acestor cuno
ş
tin
ţ
e pentru noi aplica
ţ
ii.Cu toate acestea, cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
, în teoria economic
ă
, dar
ş
i în practic
ă
  în general, în întreaga lume, inclusiv în sfera institu
ţ
iilor interna
ţ
ionale despecialitate, este diferen
ţ
ia
 
ş
i clasificat
ă
în trei mari categorii:1)
 
cercetarea ş
tiin
ţifică fundamentală;
 2)
 
cercetarea
ş
tiin
ţifică aplicată;
 3)
 
dezvoltarea tehnologica si transferul tehnologic.Cercetarea
ş
tiin
ţifică
fundamental
ă, teoretică
 
ş
i experimental
ă
, este c
ăutarea, producerea ş
i promovarea cunoa
şterii ş
tiin
ţifice ş
i a cuno
ş
tin
ţ
elor
ş
tiin
ţifice
fundamentale. Cercetarea
ş
tiin
ţifică
aplicat
ă
este înglobarea cuno
ştinţ
elor
ştiinţificefundamentale ş
i a cuno
ş
tin
ţ
elor empirice într-
un produs finit, proces sau serviciu ce
pot avea, în principiu, valoare de pia
ţă
. Dezvoltarea tehnologic
ă
este aducerea
 produsului finit, procesului sau serviciului obţ
inut de cercetarea aplicat
ă
, direct sauprin transfer tehnologic, la nivelul intr
ă
rii
în producţ
ie pentru a deveni produs,proces sau, respect
iv, serviciu cu valoare pe piaţă
.Principiile cunoa
şterii şi cunoştinţelor ştiinţifice su
nt con
sistenţa logica,obiectivitatea ş
i rep
etabilitatea. Principiul cercetă
rii
ştiinţifice fundamentale estenoul şi corectul î
ntr-un domeniu
ştiinţific constituit istoric ş
i recunoscut ca atare de
o comunitate ştiinţifică; noul ş
i corectul se
definesc î
n raport cu metodele,conceptele
ş
i normele proprii domeniului.În ansamblul cercet
ării ş
tiin
ţifice ş
i dezvolt
ării tehnologice cercetarea ştiinţificăfundamentală ocupă poziţia centrală. Ea oferă noi metode şi concepte cercetăriiaplicate şi dezvoltă
rii
tehnologice şi stabileşte noi direcţii de cercetare.
Cercetarea
ştiinţifică aplicată
 
ş
i dezvoltarea
tehnologică
au ca element necesar cercetarea
ştiinţifică fundamentală
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->