Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C15

C15

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by robert_catalin_4

More info:

Published by: robert_catalin_4 on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
CONCEPT CHEIE #15 ADEV 
 Ă 
RUL PENTRU O FEMEIE
_______________________________________
“Într-o singur
 ă
privin
 ţă
 , b
 ă
 rba
 ţ
ii
 ş
i femeile sunt de aceea
 ş
i p
 ă
 rere: nici unii, nici al 
 ţ
ii nu au încredere în femei.”(Voltaire)
_______________________________________
Ce simte o femeie este
 ADEV 
 Ă 
RUL
absolut pentru ea.Emo
ţ
iile se schimb
ă 
. Motricitatea ne spune c
ă 
ceva se afl
ă 
 în permanent
ă 
mi
ş
care. Se numesc “E-motions” pentru c
ă 
 se afl
ă 
în permanent
ă 
schimbare
ş
i mi
ş
care. Numitorul co-mun al majorit
ăț
ii femeilor din întreaga lume sunt emo
ţ
iile
ş
i sentimentele (emo
ţ
ii subiective).
 A 
ş
adar, s
ă 
î
ţ
i faci planuri ra 
ţ
ionale
ş
i logice cu o fe-meie, în general, î
ţ
i va face praf psihicul, pentru c
ă 
nicio-dat
ă 
nu va ie
ş
i cum te a 
ş
tep
ţ
i._______________________________________
“Bate fierul cât e cald.”(proverb)
_______________________________________
Cine are a 
ş
tept
ă 
ri are
ș
i dezam
ă 
giri, asta e o regul
ă 
 clar
ă 
, a 
ş
a c
ă 
dac
ă 
nu vrei s
ă 
fii dezam
ă 
git, nu-
ţ
i face a 
ş
tep-t
ă 
ri. Aici, evident c
ă 
m
ă 
refer la subiectul nostru: atrac
ţ
ia sexual
ă 
 
ş
i emo
ţ
iile implicate. Cred c
ă 
tuturor ni s-a întâm-plat s
ă 
stabilim o întâlnire
ş
i fata s
ă 
nu apar
ă 
, invocând oscuz
ă 
, poate real
ă 
sau poate nu. Cu to
ţ
ii
ş
tim c
ă 
planurilecu o femeie pot fi date peste cap de starea ei emo
ţ
ional
ă 
demoment
ş
i c
ă 
lucruri frumoase se pot întâmpla când ne a 
ş
-tept
ă 
m mai pu
ţ
in.
PERA NOVACOVICI
1
 
Exist
ă 
un motiv foarte clar pentru care logica 
ş
i ra-
ţ
iunea au rezervat
ă 
emisfera stâng 
ă 
a creierului, iar emo-
ţ
iile
ş
i afectul au rezervat
ă 
partea dreapt
ă 
. Ele sunt diferi-te cum e albul de negru
ş
i e foarte greu s
ă 
explici emo
ţ
iilefolosindu-te de limbaj, care apar
ţ
ine p
ă 
r
ţ
ii noastre stângi.Prima mare gre
ş
eal
ă 
în în
ţ
elegerea emo
ţ
iilor e c
ă 
se în-cearc
ă 
explicarea tr
ă 
irilor umane folosind argumente, logi-ca, ra 
ţ
iunea.
În lume, 2 din 3 b
ă 
rba 
ţ
i au ra 
ţ
iunea mai dezvoltat
ă 
,2 din 3 femei partea afectiv 
ă 
. Ce înseamn
ă 
asta? C
ă 
b
ă 
r- ba 
ţ
ii în general iau decizii bazate pe logic
ă 
, iar femeile pe cesimt emo
ț
ional. A 
ş
adar, când îi spui unei femei “Hai s
ă 
ne vedem mâine”,
ş
i ea spune “Bine”, dar mâine nu dai de ea,sunt emo
ţ
iile la treab
ă 
.
Ieri
SIM
Ţ
EA 
c
ă 
vrea, azi are alte probleme
ş
i
SIMTE
 c
ă 
nu vrea s
ă 
vin
ă 
. Asta nu are leg 
ă 
tur
ă 
cu tine, cu com-portamentul t
ă 
u
ş
i felul în care e
ş
ti ca om, ci este legat deemo
ţ
iile pe care le simte ea. Aici se petrece a doua maregre
ş
eal
ă 
a b
ă 
rba 
ţ
ilor. Încep s
ă 
cear
ă 
explica 
ţ
ii, s
ă 
încerces
ă 
conving 
ă 
femeia folosind argumente
ş
i stric
ă 
totul îna-inte de a începe ceva.
Ce po
ţ
i s
ă 
faci e s
ă 
îi oferi emo
ţ
ii
ş
i tr
ă 
iri unei femeiîn a 
ş
a fel încât s
ă 
întorci balan
ţ
a în favoarea ta.
Dac
ă 
nu ac
ţ
ionezi azi, e pentru c
ă 
nu
ş
tii cum
ş
i ces
ă 
faci. Mâine nu vei
ş
ti mai mult. În momentul în care tre- buie s
ă 
întrebi ce anume s
ă 
faci într-un anumit stadiu cu ofemeie, nu î
ţ
i va ie
ş
i din prima decât dac
ă 
sfatul pe care îlprime
ş
ti este excelent,
ş
i a 
ş
a ceva e rar.
Imagineaz
ă 
-
ţ
i c
ă 
cine î
ţ
i d
ă 
un sfat, st
ă 
 
ş
i gânde
ş
tela rece, limpede
ş
i clar, ce-ar face el într-o situa 
ţ
ie sau cecrede c
ă 
e bine pentru tine. În situa 
ţ
iile reale de via 
ţă 
îns
ă 
 trebuie s
ă 
te c
ă 
le
ş
ti având tr
ă 
irile tale
ş
i înv 
ăţ
ând s
ă 
le ges-tionezi.
Emo
ţ
iile trebuie s
ă 
le accep
ţ
i, s
ă 
le în
ţ
elegi
ş
i s
ă 
leeduci.
Ş
i orice sfaturi vei primi, doar când începi s
ă 
te im-plici vei începe s
ă 
 
ş
i înve
ţ
i. În aceast
ă 
parte din seduc
ţ
ie,care se refer
ă 
la emo
ţ
ii, cititul o s
ă 
î
ţ
i ofere ni
ş
te explica 
ţ
ii,
 ARTA SEDUC
Ț
IEI
2
 
îns
ă 
, ca s
ă 
ajungi tu la rândul t
ă 
u capabil s
ă 
te descurci înacest domeniu al emo
ţ
iilor, chiar c
ă 
nu mai ai nicio porti
ţă 
 de sc
ă 
pare decât s
ă 
fii în acela 
ş
i timp
ş
i experimentator,
ş
icobai.
Trebuie s
ă 
intri în situa 
ţ
ii care î
ţ
i provoac
ă 
emo
ţ
ii
ş
i s
ă 
descoperi ce sim
ţ
i, cum te por
ţ
i când sim
ţ
i anumitelucruri, ce simt cei din jur, cum po
ţ
i influen
ţ
a în bine saur
ă 
u ce simt cei din jur.
Emo
ţ
iile implicate, situa 
ţ
iile sau replicile imprevizi- bile
ş
i la care trebuie s
ă 
r
ă 
spunzi în timp real, astea suntimportante. Nu vei putea face asta pân
ă 
când nu le faci înmod natural. A 
ş
adar va trebui s
ă 
înve
ţ
i pe pielea ta,
ş
i cumaltfel decât având ni
ş
te e
ş
ecuri la început… Nu repeta gre-
ş
elile
ş
i persevereaz
ă 
.
 Va trebui s
ă 
te faci de râs de câteva ori, împac
ă 
-tecu ideea. Consoleaz
ă 
-te cu ideea c
ă 
într-o zi vei râde
ş
i tuîmpreun
ă 
cu oamenii cu care poveste
ş
ti despre lucrurileprin care ai trecut când experimentai ca s
ă 
devii un ommai bun. Am tr
ă 
it o vreme când eram distrus din cauza faptului c
ă 
nu putem s
ă 
îmi fac planurile cu o femeie pen-tru c
ă 
de obicei ce zicea azi, mâine nu prea mai era valabil.Dac
ă 
stabileam o întâlnire, f 
ă 
ceam un plan în am
ă 
nunt,doar pentru ca ziua urm
ă 
toare ceva nea 
ş
teptat s
ă 
se în-tâmple.
De multe ori am f 
ă 
cut curat degeaba 
ş
i în zadar ampreg 
ă 
tit sticla de vin
ş
i lumân
ă 
rile pe mas
ă 
! Planurile mi-au fost date peste cap! Ca s
ă 
îmi pot reveni repede, pentruc
ă 
mi se întâmpla des, a trebuit s
ă 
îmi fac un mecanism deap
ă 
rare,
ş
i de fiecare dat
ă 
când se întâmpla ca o fat
ă 
s
ă 
nuî
ş
i
ţ
in
ă 
cuvântul, ziceam: “D
ă 
-o dracului, dac
ă 
nu vrea s
ă 
  vin
ă 
, e proast
ă 
!”
Dac
ă 
m
ă 
enervam
ş
i o tr
ă 
geam la r
ă 
spundere: “Dece nu te-ai
ţ
inut de cuvânt, mi-am f 
ă 
cut planuri
ş
i mi-aistricat ziua, bla bla bla…”, tot ce se întâmpla era c
ă 
ea d
ă 
dea ni
ş
te explica 
ţ
ii
ş
i se strica toat
ă 
leg 
ă 
tura dintre noi,nu mai erau emo
ţ
ii pozitive, ci doar negative.
 Apoi, când am mai evoluat, am înv 
ăţ
at c
ă 
cel mai bine este s
ă 
nu î
ţ
i faci planuri înainte, s
ă 
ba 
ţ
i fierul cât e
PERA NOVACOVICI
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->