Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 081112

m Tarragona 081112

Ratings: (0)|Views: 1,000|Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Dijous, 8 de novembre de 2012núm. 2.165www.diarimes.com
CAMP DE TARRAGONA
Recoderdenuncia elretard deldesdoblamentde les vies
Demana competènciessi l’Estat no es capaçd’acabar el Corredor.
 
P10
REUS
Els usuarisd’un Regionaldenuncien unretard de treshores i mitja
Els viatgers van haverde canviar de tren fins adues vegades.
 
P9
El Govern tramita 1.792carnets per recollir boletsal Paratge de Poblet
CAMP
La gran majoria d’autoritzacions, un 82%, l’han obtingut boletairesde l’Espluga de Francolí, Montblanc, Vimbodí-Poblet i Prades.
 
P10
TARRAGONA
La ciutatcomptaràamb nousaparcamentsper bicis
Actualment només hi ha25 places d’aquest tipusa la capital.
 
P6
ESPORTS
Comença el48è Ral·li RACCCatalunya-Costa Dauradaa Salou
Avui hi haurà el‘shakedown’ en tram mixti urbà.
 
P14
MÓN
Barack Obama revalidala seva victòria en leseleccions presidencialsdels EEUU.
 
P12
AVUI
La ruta de tapes Ganxet Pintxo començaavui per més de quaranta d’establiments
REUS
 
La tercera edició serà la Finalíssima i, fins el dia 18, se serviran unes 110 miltapes, per un preu de 2,5 euros, entre les que es triaran les guanyadores.
 
P8
Els representants dels bars i restaurants participants es van fer ahir la foto de família a la plaça Prim de Reus.
OLÍVIA MOLET
 
2
diarimés
08/11/2012
TARRAGONA
A.Porta
El ministre d’Indústria, Energiai Turisme, José Manuel Soria,va armar ahir que la reformaenergètica que impulsa el governespanyol es podria desencallardenitivament i enllestir-se«d’aquí a algunes setmanes». So-ria va insistir que aquesta mesurapermetrà corregir el dècit tari-fari del sector energètic de l’Es-tat, que a nals de l’any passatarribava als 24.000 milions d’eu-ros. El ministre va recordar que,a hores d’ara, el Congrés està de- batent la Llei de mesures scalsper a la sostenibilitat energètica,que tenen com a objectiu redu-ir aquest dècit a nivell zero al2013. La mesura preveu crear di-versos impostos, entre els qualsun tipus impositiu del 6% per ala generació d’energia. SegonsSoria, sense aquestes mesures, eldècit de les tarifes hauria cres-cut, en només cinc anys, ns als40.000 o 50.000 milions d’euros.«Estaríem davant d’un problemadel sector energètic, però tambédel sector nancer», va apuntarSoria, que va afegir: «Per tot aixòl’eciència energètica serà cadacop més important i està cridadaa jugar un paper estratègic en lapolítica dels governs».Precisament, el ministre d’In-dústria Energia i Turisme vaparticipar ahir a la inauguraciódel primer Congrés Mediterranid’Eciència Energètica i SmartGreen Cities que se celebra a Tar-ragona. El congrés va reunir des-tacats ponents, com el professorde la Wharton School, JeremyRifkin, que van debatre ideessobre els sectors de l’energia, laconstrucció, l’aigua, el sector qu-ímic i les noves tecnologies, ambl’objectiu d’estimular la dinamit-zació dels sectors emergents del’economia intel·ligent.De fet, una de les temàtiquesque es van abordar ahir al matíva ser l’eciència en la gestió del’aigua. En aquesta ponència,Eilon Adar, de la Universitat deNegev, d’Israel, va presentar pro-jectes amb els quals treballa Isra-el per respondre a les necessitatsde l’agricultura, que és l’activitatprincipal consumidora d’aigua.«L’eciència és imprescincible,però també cal produir aiguanova per tancar la bretxa entrel’oferta i la demanda», va defen-sar Adar, que va explicar els pro-jectes del país per dessalinitzaraigua del mar.Després, Fernando Rayón,director d’Innovació de Negocid’Aquology, Solucions i Tecno-logia d’AGBAR, va destacar, enla seva intervenció, el projectede la telelectura per als compta-dors de l’aigua, que a la ciutat deTarragona ja comptarà, a nalsd’any, amb 3.000 usuaris. «Nonomés permet un control delconsum, sinó que també té unvalor relacionat amb l’ús que fala gent de l’aigua, i amb aquestesdades podem emetre consells alsusuaris», va destacar Rayón.En aquesta sessió també hiva intervenir Antonio Casañas,responsable comercial de DowWater and Process Solutions,que va explicar l’experiència dela planta d’aquesta companyiaal complex químic de Tarragona,que utilitza aigües residuals que,un cop tractades, s’utilitzen perals processos del complex indus-trial, amb l’objectiu de reduir elconsum d’aigua en els propersanys.
ENERGIA
Soria diu que la reforma energèticapot estar a punt en unes setmanes
El ministre va participar ahir a la inauguració del primer Congrés Mediterrani d’Ediciència Energètica i Smart Green Cities
L’eficiència en la gestióde l’aigua va ser una deles qüestions que es vaabordar ahir al matí 
A l’esquerra, el ministre Soria acompanyat del tinent d’alcalde Javier Villamayor en el moment d’accedir a l’acte. Al costat, una de les taules rodones sobre gestió eficient de l’aigua.
CRISTINA AGUILAR
Avui es presenten les conclusionsfinals i la Declaració de Tarragona
Aquest primer congrés sobre efciència energètica posarà avuiel punt i fnal a les dues de la tarda. Abans, però, a primera horadel matí es duran a terme dues taules rodones més. Una, sobreviure al Mediterrani, en la qual hi participarà, entre d’altres,Selin Yüksel, experta de la divisió de transport i desenvolu-pament ubrà de la Unió per al Mediterrani. L’altra serà sobreciutats en transormació i hi intervindran regidors de diersosmunicipis. Després, Jeremy Rikin i Lluc Torcal, ísic i prior delMonestir de Poblet, presentaran les conclusions fnals. Acteseguit, es proclamarà la Declaració de Tarragona, en la qual esmarcarà el ull de ruta que hauran de seguir i treballar les ciu-tats que optin per ser intel·ligents. A la proclamació d’aquestadeclaració hi intervindran l’alcalde de Tarragona, Josep Fè-lix Ballesteros; el president executiu d’AGBAR, Angel Simón;l’alcalde de Barcelona, Xavier Trías, i el Conseller d’Empresai Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc XavierMena.
Redacció.
 
3
08/11/2012
diarimés
TARRAGONA
Redacció
Del 29 de novembre fns a l’1de desembre, l’Antiga Audi-ència de Tarragona acollirà elPrimer Congrés Internacionald’Arqueologia i Món Antic.Sota el nom de Tarraco Bien-nal, Fundació Mútua Catalanaha promogut aquestes jornadesque, en aquesta primera edició,abordaran temes relacionatsamb el Govern i la societat a laHispania Romana i les novetatsepigràfques. Tanmateix es retràhomenatge a Géza Alöldy. «Lesjornades complementen l’oertade Tarraco Viva, posen en valorla marca del patrimoni de Tarra-gona, la Fundació Mútua Cata-lana aporta un nou element a lacondició de Patrimoni Mundialde la ciutat i contribueix a la ca-pitalitat de la cultura catalana deTarragona», afrmava Joan JosepMarca, president de la Fundació.Aquesta, de et, a les uncionsde «pal de paller» per aglutinaren aquesta iniciativa privada encol·laboració amb institucionspúbliques com la Diputació deTarragona, el Port, Ematsa i Fi-atc, així com de l’Ajuntament deTarragona i totes les entitats quetreballen a Tarragona pel patri-moni arqueològic.Les inscripcions són gratuïtes.
CRISTINA AGUILAR
Joan Josep Marca (segon per la dreta) durant la presentació.
Mútua Catalana promou el I CongrésInternacional d’arqueologia i món antic
INVESTIGACIÓ
Sota el nom de Tarraco Biennal, les jornades presentaran les troballes registrades
Redacció
Tarragona ha agraït i ha retornatel suport que va mostrar Madrida tres anys envers la candidaturade la ciutat als Jocs Mediterranis2017 en orma de visita instituci-onal.L’alcalde de Tarragona, JosepFélix Ballesteros, es reunia ahiramb l’alcaldessa de Madrid,Ana Botella per donar suport ala candidatura madrilenya alsJocs Olímpics 2020 i reermavenahir així la seva aliança de suportmutu.Segons Ballesteros, el suportque Madrid va demostrar «vaser important» perquè Tarrago-na aconseguís el seu objectiu,perquè el president del ComitèOlímpic Internacional (COI) erael president de la candidaturaMadrid 2016. Ara, deia, «ho hemvolgut agrair i reiterar aquestestrenyiment de llaços entredues ciutats de mida dierent iobjectius dierents que pretenener-se un orat a l’escena interna-cional esportiva, cultural i medi-àtica».Segons Ballesteros la trobadaamb Botella «ha anat molt bé»i les dues ciutats van compartirl’objectiu comú de tirar endavantels seus respectius Jocs, «que totssón uns Jocs de Catalunya i d’Es-panya».La reunió tenia com a objectiu,segons Ballesteros de «reermaraquests ponts de diàleg i de tre- ball conjunt» que «tenim amb elComitè Olímpic Espanyol, ambles ederacions espanyoles, cata-lanes i internacionals» i aproftar«l’oportunitat que això ens dónaper situar-nos com a ciutats cre- ïbles en el context internacionalon la marca Espanya té algunesdifcultats».La trobada entre l’alcalde deTarragona i l’alcaldessa de Ma-drid es va dur a terme a l’Ajunta-ment madrileny i va durar propd’una hora.D’altra banda, l’alcalde deTarragona, també es va reunirahir amb el president del Con-grés dels Diputats, Jesús Posada,a qui va exposar el projecte delsJocs del Mediterrani.En la seva visita a Madrid, Ba-llesteros va declarar que és desit-jable que l’«entesa i cooperaciósigui el camí de les relacionsentre institucions catalanes i es-panyoles».
INSTITUCIONS
Tarragona torna a Madridel suport que va donar alsJocs del Mediterrani 2017
L’alcalde, Josep Félix Ballesteros, es va reunir ahir amb l’alcaldessa AnaBotella per oferir el recolzament de la ciutat als Jocs Olímpics 2020
CEDIDA
L’alcadessa de Madrid, Ana Botella, i Josep Félix Ballesteros, durant la reunió mantinguda ahir.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
120366 liked this
depuracio liked this
kokoxanel liked this
seguimedia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->