Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Dodd-Frank Wall Street Reform andConsumer Protection Act: Title VII,Derivatives

The Dodd-Frank Wall Street Reform andConsumer Protection Act: Title VII,Derivatives

Ratings: (0)|Views: 573|Likes:
Published by marco saba

More info:

Published by: marco saba on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
@^P ^mso~q fo~ @ojg~mpp
 S~msi~ma fo~ Bmbnm~p ija @obbeqqmmp of @ojg~mpp
Qhm Aoaa"F~ijd Will Pq~mmq ^mfo~b ija@ojp}bm~ S~oqm`qeoj I`q; Qeqlm VEE,Am~eviqevmp
^mji P* Bellm~
Ijilupq ej Fejij`eil M`ojobe`p
Diqhlmmj Ijj ^}ijm
Lmgepliqevm Iqqo~jmuJovmbnm~ 6, >39>
@ojg~mppeojil ^mpmi~`h Pm~ve`m
7"=733www*`~p*gov^19058
 
Qhm Aoaa"F~ijd Will Pq~mmq ^mfo~b ija @ojp}bm~ S~oqm`qeoj I`q; Qeqlm VEE, Am~eviqevmp@ojg~mppeojil ^mpmi~`h Pm~ve`m
P}bbi~u
Qhm fejij`eil `~epep ebsle`iqma qhm ovm~"qhm"`o}jqm~ (OQ@% am~eviqevmp bi~dmq ip i biko~ po}~`mof pupqmbe` ~epd* I j}bnm~ of fe~bp }pma am~eviqevmp qo `ojpq~}`q heghlu lmvm~igma psm`}liqevm sopeqeojp, whe`h gmjm~iqma mjo~bo}p loppmp qhiq qh~miqmjma qo nijd~}sq joq ojlu qhm fe~bpqhmbpmlvmp n}q ilpo qhme~ `~maeqo~p ija q~iaejg si~qjm~p* H}ja~map of nelleojp of aolli~p ejgovm~jbmjq `~maeq wm~m jmmama qo s~mvmjq p}`h loppmp f~ob `ip`iaejg qh~o}gho}q qhm pupqmb*IEG wip qhm nmpq"djowj mxibslm, n}q nu jo bmijp qhm ojlu ojm*My}illu q~o}nlmpobm wip qhm fi`q qhiq qhm OQ@ bi~dmq amsmjama oj qhm fejij`eil pqinelequ of iao{mj o~ po biko~ amilm~p* Fiel}~m of i amilm~ wo}la hivm ~mp}lqma ej qhm j}llefe`iqeoj of q~elleojpof aolli~p wo~qh of `ojq~i`qp ija wo}la hivm mxsopma am~eviqevmp `o}jqm~si~qemp qo p}aamj ~epd ija lopp, mxi`m~niqejg qhm `u`lm of amlmvm~igejg ija weqhholaejg of `~maeq qhiq `hi~i`qm~e{ma qhm`~epep* A}~ejg qhm `~epep, ill qhm biko~ amilm~p `ibm }jam~ pq~mpp, ija mvmj qho}gh am~eviqevmpamilejg wip joq gmjm~illu qhm ae~m`q po}~`m of fejij`eil wmidjmpp, i `ollispm of qhm !633 q~elleojOQ@ am~eviqevmp bi~dmq wip ebbejmjq inpmjq fmam~il ejqm~vmjqeoj* Qhm fe~pq g~o}s of Q~o}nlmaIppmq ^mlemf S~og~ib (QI^S% ~m`esemjqp ej`l}ama jmi~lu ill qhm li~gm am~eviqevmp amilm~p*Qhm Aoaa"F~ijd I`q (S*L* 999">30% po}ghq qo ~mbidm qhm OQ@ bi~dmq ej qhm ebigm of qhm~mg}liqma f}q}~mp mx`hijgmp* @~}`eil ~mfo~bp ej`l}am i ~my}e~mbmjq qhiq pwis `ojq~i`qp nm `lmi~maqh~o}gh i `mjq~il `o}jqm~si~qu ~mg}liqma nu ojm o~ bo~m fmam~il igmj`emp* @lmi~ejgho}pmp ~my}e~mq~iam~p qo s}q aowj `iph (`illma ejeqeil bi~gej% iq qhm qebm qhmu osmj i `ojq~i`q qo `ovm~ soqmjqeilloppmp, ija ~my}e~m p}npmy}mjq amsopeqp (`illma biejqmjij`m bi~gej% qo `ovm~ i`q}il loppmp qo qhm sopeqeoj* Qhm ejqmjama mffm`q of bi~gej ~my}e~mbmjqp ep qo mlebejiqm qhm soppenelequ qhiq iju fe~b`ij n}ela }s ij }j`iseqile{ma mxsop}~m po li~gm qhiq amfi}lq wo}la hivm pupqmbe` `ojpmy}mj`mp(igiej, qhm IEG peq}iqeoj%* Qhm pe{m of i `lmi~ma sopeqeoj ep lebeqma nu qhm fe~b―p inelequ qo sopq`iseqil qo `ovm~ eqp loppmp* Qhiq `iseqil s~oqm`qp eqp q~iaejg si~qjm~p ija qhm pupqmb ip i wholm*Pwis amilm~p ija biko~ pwis si~qe`esijqp‑fe~bp weqh p}npqijqeil am~eviqevmp sopeqeojp‑well nmp}nkm`q qo bi~gej ija `iseqil ~my}e~mbmjqp inovm ija nmuoja whiq qhm `lmi~ejgho}pmp bijaiqm*Pwisp qhiq i~m `lmi~ma well ilpo nm p}nkm`q qo q~iaejg oj ij mx`hijgm, o~ ij mx`hijgm"ledm “pwismxm`}qeoj fi`elequ,‒ ~mg}liqma nu meqhm~ qhm @obboaequ F}q}~mp Q~iaejg @obbeppeoj (@FQ@% o~ qhm Pm`}~eqemp ija Mx`hijgm @obbeppeoj (PM@%, ej qhm `ipm of pm`}~equ"nipma pwisp* Ill q~iampwell nm ~mso~qma qo aiqi ~msopeqo~emp, po qhiq ~mg}liqo~p well hivm `obslmqm ejfo~biqeoj ino}q illam~eviqevmp sopeqeojp* Aiqi oj pwis s~e`mp ija q~iaejg vol}bmp well nm biam s}nle`*Qhm Aoaa"F~ijd I`q s~oveamp mx`msqeojp qo qhm `lmi~ejg ija q~iaejg ~my}e~mbmjqp fo~ `obbm~`eilmja"}pm~p, o~ fe~bp qhiq }pm am~eviqevmp qo hmagm qhm ~epdp of qhme~ jojfejij`eil n}pejmpposm~iqeojp* ^mg}liqo~p biu ilpo s~oveam mxmbsqeojp fo~ pbillm~ fejij`eil ejpqeq}qeojp* Mvmj q~iampqhiq i~m mxmbsq f~ob qhm `lmi~ejg ija mx`hijgm"q~iaejg ~my}e~mbmjqp, howmvm~, well hivm qo nm~mso~qma qo aiqi ~msopeqo~emp o~ ae~m`qlu qo ~mg}liqo~p*Qhep ~mso~q amp`~enmp pobm of qhm ~my}e~mbmjqp sli`ma oj qhm am~eviqevmp bi~dmq nu qhm Aoaa"F~ijd I`q* Eq well nm }saiqma ip mvmjqp wi~~ijq*
 
Qhm Aoaa"F~ijd Will Pq~mmq ^mfo~b ija @ojp}bm~ S~oqm`qeoj I`q; Qeqlm VEE, Am~eviqevmp@ojg~mppeojil ^mpmi~`h Pm~ve`m
@ojqmjqp
Ejq~oa}`qeoj ************************************************************************************************************************************** 9
 
Ni`dg~o}ja******************************************************************************************************************************** 9
 
S~m"Aoaa"F~ijd I`q Bi~dmq Pq~}`q}~m ija ^mg}liqeoj ************************************************************* >
 
Bi~dmq Pq~}`q}~m fo~ @lmi~ma ija Mx`hijgm"Q~iama Am~eviqevmp *************************************** 0
 
Bi~dmq Pq~}`q}~m fo~ OQ@ Am~eviqevmp ******************************************************************************** 1
 
Qhm Aoaa"F~ijd I`q―p @lmi~ejg ija ^mso~qejg ^my}e~mbmjqp ******************************************************** =
 
@lmi~ejg ^my}e~mbmjq **************************************************************************************************************** =
 
Qhm Mx`hijgm"Q~iaejg ^my}e~mbmjq ***************************************************************************************** 7
 
Mja"]pm~ Mxmbsqeoj ***************************************************************************************************************** 5
 
Biko~ Pwis Si~qe`esijq ija Pwis Amilm~ Amfejeqeojp ************************************************************ 99
 
^mso~qejg of Pwisp ija Pm`}~equ"Nipma Pwisp ********************************************************************** 91
 
S~mvmjqeoj of Mvipeoj ************************************************************************************************************** 96
 
Mjhij`ma @FQ@ I}qho~equ ovm~ @obboaeqemp Bi~dmqp **************************************************************** 97
 
Bi~gej ^my}e~mbmjqp ************************************************************************************************************** 97
 
Sopeqeoj Lebeqp************************************************************************************************************************* 98
 
Ijqe"Bijes}liqeoj I}qho~equ *************************************************************************************************** 98
 
Pm`qeoj 796‑S~oheneqeoj oj Fmam~il Ippepqij`m qo Pwisp Mjqeqemp ********************************************** >3
 
Feg}~mp
Feg}~m 9* S~m"Aoaa"F~ijd I`q Am~eviqevmp Bi~dmq Pq~}`q}~mp; Mx`hijgm ija Ovm~"qhm"@o}jqm~ (OQ@% ****************************************************************************************************************************** 1
 
Feg}~m >* Glonil OQ@ Am~eviqevmp @ojq~i`qp nu Qusm of @o}jqm~si~qu; >335 ija >399 *************** 9>
 
@ojqi`qp
I}qho~ @ojqi`q Ejfo~biqeoj*********************************************************************************************************** >9
 
I`djowlmagbmjqp ************************************************************************************************************************* >9
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mulmore liked this
marco saba liked this
marco saba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->