Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Leading with Internal Communication: A Company-Wide Initiative

Leading with Internal Communication: A Company-Wide Initiative

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Ark Group
Director of Corporate Communications, McDonald's Australia Limited talks about successfully utilising the organisation’s intranet for internal communication
Ron Christianson, Director, Corporate Communications from McDonald's Australia Limited talks on critical tools to convey organisational news and knowledge, encouraging collaboration through an engaging platform and rromoting an internal social interaction at:

Ark Groups 9th Annual Internal Communication Forum
Leading with Internal Communication: A Company-Wide Initiative
One day Connected forum with post-forum workshops
13-14 February 2013, Melbourne
http://www.arkgroupaustralia.com.au/Events-E050IntCommsCompanyWide.htm

Innovative tools
Collaborative social technologies
Internal crowdsourcing

This forum offers networking opportunities, best-practice case studies and interactive workshop sessions from:
Deloitte Touche Tohmatsu
HLB Mann Judd
McDonald's Australia Limited
Sinclair Knight Merz
AutoNexus
ISIS Group Australia

Internal Communication Asia Pacific Linked In
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1226127

Facebook
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/Intranet-Workplace/399759936737872

Twitter
@EnterpriseComm #intcomms
Director of Corporate Communications, McDonald's Australia Limited talks about successfully utilising the organisation’s intranet for internal communication
Ron Christianson, Director, Corporate Communications from McDonald's Australia Limited talks on critical tools to convey organisational news and knowledge, encouraging collaboration through an engaging platform and rromoting an internal social interaction at:

Ark Groups 9th Annual Internal Communication Forum
Leading with Internal Communication: A Company-Wide Initiative
One day Connected forum with post-forum workshops
13-14 February 2013, Melbourne
http://www.arkgroupaustralia.com.au/Events-E050IntCommsCompanyWide.htm

Innovative tools
Collaborative social technologies
Internal crowdsourcing

This forum offers networking opportunities, best-practice case studies and interactive workshop sessions from:
Deloitte Touche Tohmatsu
HLB Mann Judd
McDonald's Australia Limited
Sinclair Knight Merz
AutoNexus
ISIS Group Australia

Internal Communication Asia Pacific Linked In
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1226127

Facebook
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/Intranet-Workplace/399759936737872

Twitter
@EnterpriseComm #intcomms

More info:

Published by: Ark Group on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
uuu+aphepiazpanba+jid+a
 
Ofnibttf _ivjmf _imdatzvMN@ Dakk GvooDjOikano%z Avztpanba NbdbtfoZbkjnabp Hkbemt DfpwJip|ipatf Jiddvkbjatbik -Vkbtfo Hbkeoid"Jfktpf ip Nfaofpzmb| JiddvkbjatbikBZBZ Epiv| AvztpanbaAvtiKf}vzAKW
Mfap pid ivp f}|fpt|akfn i z|fahfpz7
Bkkisatbsf tiinz  Jinna`ipatbsf zijban tfjmkiniebfz  Bktfpkan jpiuozivpjbke
 
tbkrvpn+jid)bktjiddnbkhfoLfktfp|pbzfjidd
@iih `fcipf11 Ga 0<1:
ti pfjfbsf ivpfapnr `bpo obzjivkt
Nfaobe ub Bfpan Jiddbjabi7A Jida$Ubof Bbbabsf
Ikf oar jikkfjtfo ipvd ubtm |iztipvd uiphzmi|z 
1:1? Cf`pvapr 0<1:. Proefz Dfn`ivpkf
Vtbnbzbke tmf ipeakbzatbik‒z bktpakft
ú
 _ajhnbke kfu bktfpkan jiddvkbjatbik jmannfkef
ú
 _ajhnbke kfu bktfpkan jiddvkbjatbik jmannfkef
ú
Ofanbke ubtm pfzbztakjf ovpbke jmakefz ako jpbzbz
ú
 \iztipvd uiphzmi|z
 _mvpzoar. 1? Cf`pvapr 0<1:
Uiphzmi| A7 Jiddvkbjatbik bk a Jpbzbz7 Hff| Jand ako Japprbke ik UanhbkeCajbnbtatfo `r7 \adfna Divktfp. \pbkjb|an. Jip|ipatf JiddvkbjatbikUiphzmi| @7 _pakznatbke Jip|ipatf Sanvfz bkti _akeb`nf Fd|nirff @fmasbivpzCajbnbtatfo `r7 Hatf Dfzzfkefp. Dakaebke Obpfjtip . Dfdf \aptkfpz
*bktjidd
2tm Akkvan Cipvd
 
JIKKFJ_FO CIPVD $
 Ufokfzoar. 1: Cf`pvapr 0<1:
Nfaobe ub Bfpan Jiddbjabi
 
1:1? Cf`pvapr 0<1:. Proefz Dfn`ivpkf
AEFKOA
Antmivem dizt ipeakbzatbikz vkofpztako tmf bd|ip
 
takjf i ztpatfebj jiddvkbjatbik ubtm tmfbp jvztidfpz iknr a fu ipeakbzatbikz pfjiekbzf tmf sanvf i bktfpkan jiddvkbjatbik+ Pfjfkt pfzfapjm zmiuz tmat. anapdbkenr. andizt man i Avztpanbakz uiphfpz apf ajtbsfnr obzfkeaefo ubtm tmfbp uiph|najf!Zfkbip dakaefpz itfk isfpniih tmf ajt tmat zta apf tmf dizt bd|iptakt ztahfminofp bk tmf ipeakbzatbik ako zi abn ti jiddvkbjatf ffjtbsfnr+ Azvjjfzzvn bktfpkan jiddvkbjatbik |pajtbjf jak ztpfketmfk fd|nirff fkeaefdfkt. ofjpfazf a`zfktffbzd ako zta tvpkisfp nfaobke ti bkjpfazfo|piovjtbsbtr ako |pibtz+ Fd|nirffz apf tmf `fzt ad`azzaoipz i tmf `pako ako fkeaebke ubtm tmfd ti tfnn a |izbtbsf ztipr jak `f ak fzzfktban ajtip ipipeakbzatbikan zvjjfzz ako nike tfpd jid|ftbtbsf aosaktaef+Bk tmbz tuioar fsfkt. jiddvkbjatipz ubtm a dbo ti zfkbip `ajhepivko jak f}|fpbfkjf tmf natfzt ofsfni|dfktz bk bktfpkan jiddvkbjatbik |pajtbjf.f}|nipf kfu uarz i dabktabkbke fd|nirff fkeaefdfkt ako tpvzt ovpbke jmakef. tajhnf tmf jmannfkef i zijban dfoba vzf ako dahf tmf jazf ip bktfpkanjiddvkbjatbik+
=7:< Pfebztpatbik ako pfcpfzmdfktz27<< Jmabp|fpzik%z i|fkbke pfdaphz
_mbz zfzzbik ubnn bkjnvof ak bktpiovjtbik cpid tmf jmabp|fpzik.ako tmfk ofnfeatfz ubnn masf tmf i||iptvkbtr ti zmapf tmfbp bktfpkanjiddvkbjatbik jmannfkefz ako umat tmfr mi|f ti eft ivt ic tmf oar+
Nippb Nfkkik. Obpfjtip.Jfktpf cip Nfaofpzmb| Jiddvkbjatbik.BA@J Ajjpfobtfo @vzbkfzz Jiddvkbjatip -A@J". BA@J Eino QvbnnF}jfnnfkjf Auapo ubkkfp. aosbzip. tpabkfp ako avtmip+
27:< Bktfpkatbikan hfr kitf |pfzfktatbik
_mf ubzoid ic -bktfpkan" jpiuoz\pbkjb|nfz ic jpiuozivpjbke
ú
_mf aoofo bktfpkan jiddvkbjatbik sanvf
ú
 Rivp f}|fpbfkjf
ú
Umr bt jivno uiph cip riv
ú
Umr bt dar kit uiph cip riv
ú
_iinz ako jazf mbztipbfz
ú
_mf kik$kfeitba`nfz cip rivp dakaefdfkt
ú
 
\adfna Divktfp  bz a zfkbip jiddvkbjatbik jikzvntakt ubtm dipftmak :< rfapz‒ f}|fpbfkjf bk tmf jip|ipatf. ajaofdbj ako kit$cip  |picbt zfjtipz+ Zmf bz \pbkjb|an ic Jip|ipatf Jiddvkbjatbik akoa Jivkjbn dfd`fp ic tmf Jmaptfpfo Bkztbtvtf ic \v`nbj Pfnatbikz-JB\P" bk tmf VH+
1<716 Pf$f}adbkbke rivp ipeakbzatbik‒z bktfpkan jiddvkbjatbik ztpatfer
Jikovjtbke ak ipeakbzatbikan avobt
ú
Vkofpztakobke rivp avobfkjf ti jpfatf ak bktfpkan jiddvkbjatbik
ú
ztpatferJikzbofpbke rivp ipeakbzatbikan jvntvpf ako tabnipbke
ú
jiddvkbjatbik fcciptz
 
 Atbha Cpasan. Bktfpkan Jiddvkbjatbik Dakaefp.BZBZ Epiv| Avztpanba
117<< Dipkbke pfcpfzmdfktz ako kftuiphbke
$ tufft *bktjiddz 
11716 Jpfatbke a jfktpanbzfo jiddvkbjatbik cvkjtbik ti zv||ipt a vkbcbfodfzzaef
 Anbekbke bktfpkan jiddvkbjatbik eianz ubtm tmf ipeakbzatbikan
ú
dbzzbik Abdbke ti `vbno zrkfper ako jimfzbik ubtmbk ztacc dfd`fpz
ú
Fkjivpaebke a tpvztbke ako |izbtbsf uiph jvntvpf
ú
Ofsfni|bke a vkbcbfo bktfpkan. az ufnn az f}tfpkan. ipeakbzatbikan
ú
bofktbtr
 
 Gajqvb Uancipo. Obpfjtip ic Daphftbke # @vzbkfzz Ofsfni|dfkt.MN@ Dakk Gvoo
107<< Ofanbke ubtm pfzbztakjf ovpbke jmakefz ako jpbzbz bk ipeakbzatbik
Ofanbke ubtm kfeatbsf jvntvpf ako pfzbztakjf ovpbke tbdfz ic
ú
ipeakbzatbikan jmakef@vbnobke a ztpike kappatbsf ti obz|fn akr jmakef jmannfkef
ú
Pfnatbikzmb| dakaefdfkt7 tmf bd|iptakjf ic masbke eiio bktfpkan
ú
pfnatbikzmb|zHff|bke ztacc ako hfr ztahfminofpz bkcipdfo ovpbke dagip dfoba
ú
jpbzfzJiddvkbjatbke at tbdfz ic uiph|najf v|mfasan ip ovpbke tbdfz ic
ú
jmakefPf`vbnobke ako aoa|tbke ovpbke nfaofpzmb| jmakef
ú
 
 Gakf Hkff`ikf. Obpfjtip. Jip|ipatf Accabpz ako Jiddvkbjatbikz.Ofnibttf _ivjmf _imdatzv 
107?6 @vzbkfzz kftuiphbke nvkjm
-nft vz hkiu bc riv masf akr z|fjban obftapr pfqvbpfdfktz 0 uffhz |pbip ti cipvd"
17?6 Zvjjfzzcvnnr fkeaebke obzjikkfjtfo fd|nirffz ubtm a kfu sbzbik
Jiddvkbjatbke ajpizz `ivkoapbfz7 tmf jmannfkefz ic
ú
jiddvkbjatbke ti ztacc umi apf kit iccbjf `azfo kip masf ajjfzzti fdabnzVkofpztakobke rivp avobfkjf ako tabnipbke jiddvkbjatbikz ti zvbt
ú
Jpfatbke |vp|izf `friko `voeft7 eiio |picbt maz dfakbke
ú
Opbsbke |izbtbsbtr. pfzbnbfkjf ako i|tbdbzd ajpizz tmf ipeakbzatbik
ú
Bzbz A``itt. Katbikan Daphftbke ako Jiddvkbjatbikz Dakaefp. AvtiKf}vz
07:< Zvjjfzzcvnnr vtbnbzbke tmf ipeakbzatbik‒z bktpakft cip bktfpkanjiddvkbjatbik
Jpbtbjan tiin ti jiksfr ipeakbzatbikan kfuz ako hkiunfoef
ú
Fkjivpaebke jinna`ipatbik tmpivem ak fkeaebke |natcipd
ú
\piditbke ak bktfpkan zijban bktfpajtbik
ú
 
Pik Jmpbztbakzik. Obpfjtip. Jip|ipatf Jiddvkbjatbikz.DjOikano%z Avztpanba Nbdbtfo
:716 Actfpkiik pfcpfzmdfktz ako kftuiphbke:7:< _ajhnbke kfu bktfpkan jiddvkbjatbik jmannfkef7 dabktabkbke zijbanhkiunfoef
_mf vzf. `fkfcbtz ako jmannfkefz ic zijban dfoba vzf bk
ú
ipeakbzatbikzJpfatbke a jiddvkbtr ic |pajtbjf ti f}jmakef ipeakbzatbikan
ú
hkiunfoef tmpivem kfu dfobvdzBktfepatbke kfu tiinz ubtm tpaobtbikan7 bkjip|ipatbke zijban dfoba
ú
ubtm tmf bktpakftMbemnbemtbke tmf bd|iptakjf ic qvanbtr jip|ipatf jiddvkbjatbik
ú
 
Hrnbf Jijmpakf. Eni`an \pajtbjf Nfaofp $ Jiddvkbjatbik akoZtahfminofp Fkeaefdfkt.Zbkjnabp Hkbemt Dfpw 
?716 Jikjnvobke bktfpajtbsf obzjvzzbik zfzzbik7
Umat apf tmf dabk opbsfpz ic fccfjtbsf fd|nirff fkeaefdfkt
ú
Miu oi riv dfazvpf btz ivtjidf9
ú
_ahf auarz7 umat masf riv nfapkfo tioar9 Umat nfzzikz jak riv
ú
tahf `ajh9Umat apf tmf i||iptvkbtbfz cip bd|pisfdfkt bk rivp ipeakbzatbik9
ú
 
Cajbnbtatfo `r7 Dbpakoa _ivd`ivpiv.Jmakef Dakaefp. AKW 
?7?6 Jmabp|fpzik‒z jnizbke pfdaphz ako fko ic jikkfjtfo cipvd
 
\IZ_$ CIPVD UIPHZMI\Z
_mvpzoar. 1? Cf`pvapr 0<1:
Pfebztpatbik7 2+<< adUiphzmi| ztaptz7 2+:< adUiphzmi| fkoz7 10+:< |d
A`ivt tmf uiphzmi|7
Jiddvkbjatbik bk a jpbzbz bz itfk jannfo jiktpinnbke a jpbzbz+ _mfpf bz ki zvjm tmbke  riv jakkit jiktpin a jpbzbz+ Umat riv jak oi bz dakaef tmfjiddvkbjatbik apivko bt+ _mbz uiphzmi| ubnn mfn| ofnfeatfz vkofpztako tmf jpvjban jiddvkbjatbik nbkhz tmfr kffo ti bofktbr ako zvztabk ufnn `fipfa jpbzbz. tmf bd|iptakjf i anbekbke bktfpkan ako f}tfpkan jiddvkbjatbik ako tmf bd|iptakjf i pfevnap tpabkbke+ Bt ubnn anzi mfn| obzjvzz miukikbktfpkft jikkfjtfo ako zmbt uiphfpz jak `f bkipdfo umfk tmf uipno apivko tmfd maz ofzjfkofo bkti jmaiz+
_mf uiphzmi| ubnn f}|nipf7
_mpiu auar tmf dakvan
ú
Vkofpztako umi dvzt `f fkeaefo ubtmbk tmf ipeakbzatbik
ú
_iinz
ú
Umat%z tmf dfzzaef ako umi ofnbsfpz bt9
ú
 Anbekdfkt ubtm f}tfpkan jiddvkbjatbik
ú
_pabkbke
ú
\nak @
ú
A`ivt tmf uiphzmi| nfaofp7
Hatf Dfzzfkefp bz tmf Dakaebke Obpfjtip i Dfdf \aptkfpz+ Isfp tmf |azt 12 rfapz Hatf maz mfn|fo fkeaef jvztidfpz akofd|nirffz ip mvkopfoz i jnbfktz. pakebke pid tfjmkinier jid|akbfz Bktfn ako Sfpbwik Ubpfnfzz. ti kakjban zfpsbjfz `pakozSbza ako tmf Ufzt|aj Epiv|. ako pid jikzvdfp eiioz nbhf Jija Jina ako Ratfz. ti miz|btanbtr `vzbkfzzfz Dipeakz MitfnEpiv| ako Ztapuiio Mitfnz+ Hatf ztaptfo az a nakevaef tfajmfp. bk Cpakjf. `vt tmat bktfpfzt bk jiddvkbjatbke ako bkvfkjbkeziik fsinsfo ti a japffp bk |v`nbj pfnatbikz  pzt bk Nikoik. tmfk fsfktvannr pvkkbke Iebnsr \P%z Niz Akefnfz ako Zak Cpakjbzjiijfz+ Isfp tbdf. jiddvkbjatbikz nfo ti `pako ztpatfer. bkjnvobke a ztbkt az f}fjvtbsf obpfjtip i `pako ofsfni|dfkt ipCvtvpf@pako. bk Kfu Riph+ Ako uaktbke ti dahf `pakoz pfan bkfsbta`nr `pivemt mfp ti fd|nirff fkeaefdfkt. umbjm. bt tvpkzivt. bksinsfz a nit i tfajmbke aeabk+Pfebztpatbik7 1+<< |dUiphzmi| ztaptz7 1+:< |dUiphzmi| fkoz7 ?+:< |d
A`ivt tmf uiphzmi|7
Dizt jip|ipatf ip `pako sanvfz apf sapbatbikz ik zbdbnap tmfdfz7 bkkisatbik. jinna`ipatbik. pfz|fjt. bktfepbtr. ajjivkta`bnbtrCfu |fi|nf uivnoobzaepff ubtm akr i tmfzf az a`ztpajt jikjf|tz. `vt umat apf fd|nirffz pfannr f}|fjtfo ti oi a`ivt tmfd9 Miu zmivno tmfzf sanvfz ajtvannr zma|ftmfbp ajtbikz ako ofjbzbikz ik a oartioar `azbz9 Vzbke pfan jazf ztvobfz ako `fzt|pajtbjfz. tmbz uiphzmi| ubnn anniu |aptbjb|aktz ti f}|nipf obcfpfktbktfpkan jiddvkbjatbik tajtbjz. ti fkeaef fd|nirff tfadz bk tmf jip|ipatf sanvfz ako mfn| tmfd tpakznatf tmizf sanvfz bkti kfu `fmasbivpz+
_mf uiphzmi| ubnn f}|nipf7
Ofzbekbke f}fpjbzfz ti mfn| tfadz bktfpkanbzf sanvfz
ú
Jpfatbke dipf jid|fnnbke ipeakbzatbikan v|oatfz. nbkhbke ztpatfebj i`gfjtbsfz ti jikjpftf bkbtbatbsfz
ú
Ofdikztpatbke ofzbpfo `fmasbivpz tmpivem zmapfa`nf ztipbfz
ú
Zv||iptbke dakaefpz ubtm tiinhbtz ti ofnbsfp jikzbztfkt dfzzaefz ako ofsfni| ajtbik |nakz ubtm ztacc
ú
Ji$ofsfni|bke ip jpiuo$zivpjbke ofjbzbik cbntfpz ako zfpsbjf ztakoapoz ubtm ztacc
ú
Dabktabkbke didfktvd tmpivem pfuapo ako pfjiekbtbik
ú
A@
_pakznatbke Jip|ipatf Sanvfz bkti _akeb`nf Fd|nirff @fmasbivpzJiddvkbjatbik bk a Jpbzbz7 Hff| Jand ako Japprbke ik Uanhbke
A`ivt tmf uiphzmi| nfaofp7
\adfna Divktfp bz a zfkbip jiddvkbjatbik jikzvntakt ubtm dipf tmak :< rfapz‒ f}|fpbfkjf bk tmf jip|ipatf. ajaofdbj akokitip |pit zfjtipz+ Zmf bz \pbkjb|an i Jip|ipatf Jiddvkbjatbik ako a Jivkjbn dfd`fp i tmf Jmaptfpfo Bkztbtvtf i \v`nbjPfnatbikz -JB\P" bk tmf VH+Zmf maz dakaefo jiddvkbjatbik ip jpbzfz pakebke pid `id` |nitz bk Awfp`abgak ti %dao jiu% obzfazf bk tmf VH+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->