Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Dag Hammarskjöld Foundation on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Aifkhótï`otf`m dltlkhtifmjbb`u mtï`u.Dtrhih uftlt lej uaót jl~~
 Absf` H`obtul`
 
4 Aifkhótï`otf`m dltlk htifmjbb`u mtï`u. Dtrhih uftlt lej uaót jl~~
 
Absf` H`obtul` ït ~tlbuult f b`btmf lejaifkhótï`otf`m) R`fsbtufv l Kh`ejbubt) sfeboftbaót sfo _v`ohii Eb`tb lt EifkhbEjh`mb Tbubhtej lej tâomfshtb fii dâobtbmbtf`mht) ótbhm lej b`uafioh ltmh`fuhfl`bt.Ob``h htfabi ~rdifebthu hs Elmfl) ]jh @bz Cltrk lej OhmJhkkhtuagóiol`ob` lej ah` ihoohu `bt ót sfohtb u~tfo`f`m ~â }}}.elmfl.`r) }}}.}jh`bz.ltm lej }}}.oj.rr.ubLtfmf`hihtfabi` ~rdifebthobu ~â b`mbiuah ― ‛Eifkhb ejh`mb mlf`mdbvl`o oh`mbtlru ― Dtrhi @rkdbtu h`o _b`lru Jl~b‛ ulkb ah~fbi f dlab` ]jh @bz Slirkb FFF7 Eifkhb) Obsbil~kb`h`o Bxrfv) ulk leauâ mbu r ulk b `rkkbt hs OhmJhkkhtuagóiol`ob`u Obsbil~kb` Ofhilmrb. Jbih ob``h dlaah` ihoohu `bt mthfu ~â }}}.}jh`bz.ltm lej }}}.oj.rr.ub.Htfabi` dvmmbt ~â b` ~tbub`hfl` ót dtffuah Ob~htkb` ltF`bt`hfl`hi Obsbil~kb` *OCFO& f grif 4>88) ulk ah` ubu lejivuu`hu fii j~7,,}}}.uifobujhtb.`b,OCFO,~tlbuult+absf`+h`obtul`+eifkhb+ejh`mb+mlf`m+dbvl`o+oh`mbtlru.Ósbtuï`f`m tâ` b`mbiuah7 Tldbt Óubtdbtmj) @feihu Jïiiutóklej Tfahto ]htib`fru
^jll7 @HUH
 
Aifkhótï`otf`m dltlkhtifmjbb`u mtï`u. Dtrhihuftlt lej uaót jl~~
Absf` H`obtul`
 Ghm jht ahiih ob` jït htfabi` ‛Aifkhótï`otf`m dltlk htifmjbb`umtï`u. Dtrhih uftlt lej uaót jl~~‛ bbtulk sf b`ifm kf` lej kâ`mhhs kf`h aliibmltu kb`f`m `r db``bt luu ~â tóuabi` kbiih` sho ulkthoffl`bii dbbea`hu ulk heeb~hdbi lej htifm aifkhótï`otf`m.Htfabi`u r`obtfbi) ‛Dtrhih uftlt lej uaót jl~~‛) uvht ~â ob` kh+bkhfa lej ash`fbtf`m ulk r`obtdvmmbt h`hivub`. Obuuh uftlt ït dtrhih lej usâth h heeb~bth) lej ob tbubt hsmóth`ob tâmlt lk jrt sfibsbt sâth ifs ― ob ït jbi b`abi f`b uftlt sf sfii jóth hihu lk. @ït obósbtuïu fii uhkjïiibifmh âmïtobt dift ob r~~b`dht h ob `r dhth ``ub uaót jl~~ lk h `óosï`ofmh ruiï~~ukf`ua`f`mht uah alkkh fiiuâ`o f`lk ob` u`hdd atvk~h`ob fouthk ulk uât fii ótlmh`ob.F ob` hiishtifmh ufrhfl` ulk sf *kbosbb& jht ótuh luu kâub sf shthr~~tfafmh) thah lej voifmh sho mïiibt al`ubasb`ubt`h. Dhth lk sf uahiht dlt ob` tbltfa lej `hfsh ba`fal~fkfuk ulk mb`lkuvtht aifkh~liff+ab` ``u ob jl~~ lk h ar``h ushth r~~ kl sfoob` hs ob rkh`f`mht sf uât f`ót. Lk sf f`b ïtifm dbuatfsbt ufrhfl`b` ït tfuab` ult ót h uhkkh f`bbafsh âmïtobt ulk jht h`sï`u f sâ obeb``fbt ltuï+bt ― `âml ghm ahiiht ót ‛alm`ffs ofuul`h`u‛ *b` hahobkfua brbkfukót jveaibtf ― osu.) sf ul~~ht jrsrob f uh`ob` lej f`hiht luu h hiialkkbt h dif dth) tlu hii ob` ltua`f`m lej ohh ulk ``u&.Rh` sbah` jht sf r`obt kâ`mh ât shtf ~â sïm f bi tfa`f`m) lej obït ogr~ ltlh`ob h ufrhfl`b` f`b ótdïthu rh` ótsïtthu. Uboh`Tflal`btb`ub` 8664 oït aifkhal`sb`fl`b` ótjh`oihobu thk jht ruiï~~b` óah ât bbt ât. Lej f`b `lm kbo ob ― ïsb` ruiï~~b`u
fiisïzha 
jht óah. Lk sf uah ar``h sï`oh ob``h rsbeaif`m kâub sfótu btaï``h h sf jht kfuuiveahu ah~fhi kbo h â dra kbo ruiï~+~b` tlu b` tho aifkhal`btb`ubt) ~liffua tbltfa lej l~fkfufuahl`mâ`mht atf`m ob` alioflzfou`âih ba`fab`u kógifmjbbt.
Lk sf f`b ïtifmdbuatfsbt ufrhfl`b`ït tfuab` ult ót huhkkh f`bbafshâmïtobt ulkjht h`sï`u f sâobeb``fbt ltuïbt― `âml ghm ahiiht ót‛alm`ffs ofuul`h`u‛*b` hahobkfuabrbkfuk ót jveaibtf― osu.) sf ul~~htjrsrob f uh`ob` lejf`hiht luu h hiialkkbt h dif dth)tlu hii ob` ltua`f`mlej ohh ulk ``u&.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->