Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ch Ng 4 Phan Phoi Nguon Luc Du An

Ch Ng 4 Phan Phoi Nguon Luc Du An

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Tran Thanh Mai

More info:

Published by: Tran Thanh Mai on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Chương IV:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN PHỐI TÀI NGUYÊN
 I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
IV.
1.
Chương IV:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN PHỐI TÀI NGUYÊN
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN PHỐI TÀI NGUYÊN
 1. Giới thiệu chung
TOPTừ "Tài nguyên" (Resourse) (viết tắt là R) ở đây bao gồm những khả năng hiện có về laođộng,
đối tượng lao động và công cụ lao động (nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu ) với giả
thiết là bất cứ lúc nào nhu cầu về tài nguyêncũng được thoả mãn. Giả thiết này không hoàn toàn đúng. Trong thực tế thường gặptrường hợp nhu cầu tài nguyên phân bố không đều theo thời gian, có lúc ít hơn, có lúc lạivượt quá giới hạn về khả năng cung cấp tài nguyên.Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu cách phân phối tài nguyên như thế nào để có thể điềuhoà, cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu đòi hỏi. Đây là một bài toán phức tạp bởi
 
tính đa dạng của tài nguyên, mức độ đòi hỏi các loại tài nguyên của các công việc ở mỗithời điểm có khác nhau.Vì thế hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này. Về mặt toán học, đã có nhiềucách giải của nhiều tác giả trong việc áp dụng thuật toán vào các bài toán cụ thể cũng cònnhiều hạn chế... 'Tuỳ theo điều kiện cụ thể của các yêu cầu đặt ra trong quá trình thi công ta có các dạng bài toán khác nhau về phân phối tài nguyên.Tổng quát, có hai loại bài toán dưới đây :
 Bài toán 1
 Thời gian hoàn thành dự án đã định trước, cần cân đối tài nguyên một cách tốt nhất (điềuhoà tài nguyên).
  Bài toán 2
 Mức độ cung cấp tài nguyên có một giới hạn cố định, cần sắp xếp các công việc để hoànthành dự án trong thời hạn ngắn nhất.* Cần chú ý : Hai loại bài toán trên được giải quyết với hai giả thiết :1 Kế hoạch xây dựng được lập trên sơ đồ mạng đã tính các chỉ tiêu thời gian và biểu diễntrên trục thời gian hoặc sơ đồ mạng ngang.2. Mọi công việc đều cần một loại tài nguyên.Hiện nay có nhiều phương pháp phân phối tài nguyên. Trong trường hợp bài toán 1 cầntìm mọi cách sắp xếp các công việc (theo một quy tắc nào đó hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên)sao cho đường biểu diễn nhu cầu tài nguyên trong suốt thời gian thực hiện dự án là mộtđường điều hoà, thể hiện trên hình 1.H.1 : Kết quả đĩều hoà tài nguyên
 
 
 Một cách đơn giản, để thực hiện yêu cầu này là dùng bình phương nhu cầu tài nguyêntrong mỗi khoảng thời gian, làm thước đo sự chênh lệch về nhu cầu tài nguyên.Cách so sánh này rất tốt vì tổng bình phương nhu cầu tài nguyên giảm rất nhanh, khi sựchênh lệch về nhu cầu tài nguyên giảm đi và sẽ đạt tối thiểu khi tài nguyên được hoàntoàn điều hoà. Trên sơ đồ mạng, xuất phát từ giải pháp ban đầu, ta chuyển dịch thời hạn bắt đầu của cáccông việc không găng sao cho tổng bình phương của nhu cầu tài nguyên đạt tối thiểu.Phương pháp so sánh này dựa trên kết quả của toán học. Người ta luôn chứng minh đượcrằng : Nếu x1 +x2 + .... +xn = ABất đẳng thức này đạt giá trị tối thiểu khi :xl = x2 = ..
.
= xn

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->