P. 1
Golden Book Of The Commandments And Sacraments

Golden Book Of The Commandments And Sacraments

Ratings: (0)|Views: 12,440 |Likes:

More info:

Published by: marketingstpiusxpres on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

 
Ghmbaf Jhhe Ho R`a Dhnnlfbnafrt Lfb Tldzlnafrt
J{9 Tr& Lms`hftqt Mkghqzk<
 
Rljma ho Dhfrafrt
Ljzkbganafr ho r`a D`zktrklf Bhdrzkfa&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4Szldrkdlm Kfrzhbqdrkhf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7Hf r`a Okztr Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<:R`a Tadhfb Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47R`a R`kzb Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2?Hf r`a Ohqzr` Dhnnlfbnafr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17Hf r`a Okor` Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7:Hf r`a Tkpr` Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7?Hf r`a Tavafr` Dhnnlfbnafr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&07Hf r`a Tldzlnafrt kf Gafazlm&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<32Hf Jlsrktn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<31Hf r`a Tldzlnafr ho Dhfokznlrkhf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<37Hf r`a Tldzlnafr ho r`a Aqd`lzktr&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<3;Hf r`a Tldzlnafr ho Saflfda&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<4Hf Aprzana Qfdrkhf- @hm{ Hzbaz lfb Nlrzknhf{&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<23:
 
Ljzkbgnafr ho r`a D`zktrklf Bhdrzkfa
Balzm{ jamhvab D`zktrklf- knszatt wamm hf {hqz nkfb r`an{trazkat ho {hqz `hm{ olkr`- lfb r`a r`kfgt r`lr lza fadattlz{ ohznlekfg {hqz dhfoattkhft lfb Dhnnqfkhft wkr` ozqkr& Lfb loraz `lvkfgmalzfab r`an wamm- zasalr r`an lr `hna lfb rald` r`an rh hr`azt& [hqwkmm r`qt gkva gzalr smaltqza rh Iatqt D`zktr5 lfb wkr` l mkrrma rzhqjma {hq t`lmm t`lza kf lfb glkf lmm r`a ghhb w`kd`- r`zhqg` {hqzkftrzqdrkhft- hr`azt t`lmm lorazwlzbt bh&Kf hzbaz rh tlva {hqz thqm- kr kt fhr afhqg` ohz {hq rh ja nlba lD`zktrklf j{ r`a tldzlnafr ho Jlsrktn- w`kd` {hq `lva zadakvab5 kr kt-nhzahvaz- fadattlz{ ohz {hq rh efhw r`a n{trazkat ho olkr`- rh hjtazvar`a dhnnlfbnafrt ho Ghb lfb r`a D`qzd`- lfb rh zadakva r`a `hm{Tldzlnafrt wkr` r`a za|qktkra bktshtkrkhft& Okztr- {hq nqtr jamkava r`lrr`aza kt hfa hfm{ Ghb- lfb r`lr @a kt hnfkshrafr5 r`lr kt- r`lr @a `ltdzalrab r`a `alvaft- r`a alzr`- r`a lfgamt- naf- {hqztamo- lfb lmmr`kfgt& Ghb kt knnafta5 r`lr kt- @a kt kf `alvaf- hf alzr`- lfb kf lmmsmldat& Ghb kt iqtr5 @a sqfkt`at tkffazt- lfb zawlzbt r`a ghhb5 @a tafbtrh `amm lmm w`h bka kf nhzrlm tkf- lfb gkvat r`a gmhz{ ho `alvaf rh r`anw`h bka kf @kt gzlda& [hq nqtr jamkava kf r`a nhtr `hm{ Rzkfkr{5 r`lr kt-r`lr kf r`kt kfokfkra- arazflm- hnfkshrafr- knnafta- lfb iqtr Ghb- r`azalza r`zaa bkvkfa sazthft- w`h lza dlmmab Olr`az- Thf- lfb @hm{ G`htr5r`zaa sazthft- lfb hfm{ hfa Ghb& [hq nqtr jamkava r`lr r`a Thf ho Ghb-r`lr kt- r`a tadhfb sazthf ho r`a nhtr `hm{ Rzkfkr{- wlt nlba nlf kfr`a nhtr d`ltra whnj ho r`a _kzgkf Nlz{ j{ r`a hsazlrkhf ho r`a @hm{G`htr5 r`lr @a wlt jhzf lf kfolfr- kf l trljma- lfb r`lr @a bkab hf ldzhtt kf hzbaz rh tlva hqz thqmt5 lfb r`lr @a kt dlmmab Iatqt D`zktr- rzqaGhb lfb rzqa nlf5 r`lr- loraz balr`- @a lzhta lglkf r`a r`kzb bl{ ozhnr`a balb- r`lr @a ltdafbab kfrh `alvaf- lfb tkrt lr r`a zkg`r `lfb ho r`a Olr`az5 r`lr- hf r`a bl{ ho r`a gafazlm iqbgnafr- @a wkmm dhna rh iqbga r`a w`hma whzmb5 r`lr @a wkmm tafb rh `amm r`a thqmt lfb jhbkat ho lmm w`h `lva bkab kf nhzrlm tkf- lfb r`lr @a wkmm jzkfg wkr` @kn kfrh`alvaf r`a thqmt lfb jhbkat ho r`an w`h `lva bkab kf @kt gzlda&[hq nqtr jamkava r`lr Iatqt D`zktr `lt kftrkrqrab r`a `hm{Tldzlnafrt- j{ nalft ho w`kd` @a slzbhft hqz tkft lfb tlfdrkokat hqzthqmt- j{ lssm{kfg rh qt @kt hwf nazkrt lfb r`a aookdld{ ho @kt szadkhqtjmhhb& Lfb lmm r`ata rzqr`t ho olkr` {hq nqtr jamkava- fhr jadlqta r`aszkatr rald`at r`an rh {hq- jqr jadlqta Iatqt D`zktr `lt rlqg`r r`an rh4

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
philpenguin liked this
philpenguin liked this
Gerhard liked this
Gerhard liked this
Gerhard liked this
Gerhard liked this
Gerhard liked this
Gerhard liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->