Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Logicki Zad. Osnovna Skola

Logicki Zad. Osnovna Skola

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:
Published by Aleksandra Mandic

More info:

Published by: Aleksandra Mandic on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
 
1. Ako u ponod paa kiša, može li se očekivati a de nakon 72 sata vreme biti sunčano ?
 
Rešenje: Ne može, jer de posle 72 sata biti opet 12 sati nodu, a nodu sunce ne sija
 
2. Miš je ualjen o o svog skloništa 20 koraka. Mačka je ualjena o miša 5 skokova. Dok mačka jeanput skoči, miš načini 3 koraka, ali je jean skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Da li demačka uhvatiti miša?
 
Rešenje: Miš de umadi mački za jean korak
 
3. Za lonac s poklopcem pladeno je 1.200 inara. Lonac je skuplji o pokl
opca 1.000 dinara. Koliko
košta poklopac?
 
Rešenje: Poklopac košta 100 inara
 
4. Kaa je biciklista prešao ve tredine puta, pukla mu je guma na točku. Preostali eo puta prešao jepešice utrošivši vaput više vremena nego vozedi se biciklom. Kolki se puta
 
brže kretao biciklomnego pešice?
 
Rešenje: Biciklista je prešao pešice tredinu puta, tj. vaput manje nego biciklom, a utrošio je vaputviše vremena. Prema tome , vozio je 4 puta brže nego što je išao pešice
 
5. Za svesku je pladeno 100 inara i još tred
inu cene sveske. Kolika je cena sveske?
Rešenje: 150 inara
 6. Otac je stariji od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina ocu ako zbir njegovih i
derkinih goina iznosi 50?
 
Rešenje: 45 goina
 
7. Kaa je učenik pročitao polovinu knjige i još 20 strana ostalo mu je a pročita još tredinu knjige.
Kolko je imala strana imala knjiga?
Rešenje: 120 strana
 
8. Na koliko se načina o 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke?
 
Rešenje: 15 načina
 
 
 9. Kada je ocu bila 31 godina, sin je imao 8 godina, a sad je otac dvaput stariji od sina. Koliko je sinusada godina?
Rešenje: 23 goine. Otac je stariji o sina 23 goine. Prema tome, sin treba imati 23 goine a bi
otac bio dvaput stariji od njega.
10. Majka je imala 26 goina kaa je roila kderku, a 31 go
inu kada je rodila sina . Koliko danassvako od njih ima godina ako svi zajedno imaju 60 godina.
Rešenja: Kaa se roio sin kci je imala 5 goina. Ukupno kdi i majka su imale 36 goina. . (60
-
36):3=8. Sin 8, kdi 13 i majka 39 goina.
 
11. Napišite 0 pomodu 3 četvorke.
 
Rešenje: (4
- 4) x 4 = 0
12. Dva brata, Uroš i Marko rođeni su istog ana, u istom mestu, iste goine i o istih roitelja, alinisu blizanci. Kako je to mogude?
 
Rešenje: Rođeni su kao trojke s još jenim bratom ili jenom sestrom.
 13.
Brat i sestra su pre 8 goina imali zajeno 8 goina. Koliko de goina imati zajeno posle 8
godina?
Rešenje: I sestra i brat de posle 8 goina biti stariji za po 16 goina i imade ukupno 40 goina.
 
14. Sinu je 9 goina , a ocu je 35. Kaa de otac biti t
ri puta stariji od sina?
Rešenje: Razlika između goina i oca i sina ostaje stalna. Kaa sin bue imao 13 goina
 
15. Svi prironi brojevi počevši o 1, napisani su uzastopno u reu jean iza rugog : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 itd. Koji broj u tom zapisu stoji na stotom mestu?
Rešenje: Na stotom mestu mestu je broj 5 u broju 55
1. Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete
svakih pola sata. Za koje de vreme bolesnik potrošiti pet tableta ?
 
Rešenje: Za va sata
 
 
 16
. Dve kruške imaju zajeno 100 g. Veda kruška i teg o 30 g su u ravnoteži sa manjom kruškom itegom o 40 g. Koliko grama je teška svaka kruška?
 
Rešenje: Iz zaatka zaključujemo a je veda kruška za 10 grama teža o manje. 55 grama i 45 grama
 17. Ako sed
ne u klupe 5 učenika, za 7 učenika nema mesta. Ako sene u klupe 7 učenika, ostaju 3mesta prazna. Koliko je klupa i koliko učenika?
 
Rešenje: Klupa 5, učenika 32.
 18
. U kutiji se nalaze ve vrste bombona. Ne gleajudi , treba uzeti iz kutije nekoliko bomb
ona tako
a među uzetim buu bar ve bombone iste vrste. Koji najmanji broj bombona treba uzeti?
 
Rešenje: Ako se uzmu samo 2 bombone taa one mogu biti različitih vrsta. Treba uzeti tri bombone.
 19
. Koji broj , u reu brojeva 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21 … sle
i posle broja 21?
Rešenje: Broj 28
20
. Pomodu ve posue o 3 l i 5 l omerite iz voovone slavine u lonac 4 l voe.
 
Rešenje: Napunite posuu o 5l i njome napunte posuu o 3 l, ostatak o 2 l sipajta u lonac .Ponovite to još jenom i u loncu de biti četiri litra voe.
 21
. Kaa je putnik prešao 10 kilometara, ostalo mu je još ve petine puta o sreine. Kolika je užina
celog puta?
Rešenje: Ako u jenoj polovini puta ima 10 kilometra i još ve petine puta , ona i u rugoj polovini
ima isto toliko, pa jedna petina puta iznosi 20 kilometara, a ceo put 100 kilometara22
. U korpi se nalaze 10 belih , 7 crvenih I 5 zelenih kuglica. Koliko najmanje , ne gleajudi , trebaizvaiti kuglica iz korpe a bi među njima bilo kuglica svih boja?
 
Rešenje: 18 kuglica
 23
. Brat i sestra imaju zajeno 23 goine. Da je brat 2 goine mlađi , ona bi on bio 2 puta stariji o
sestre. Koliko je godina bratu , a koliko sestri?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->