Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rat u Hrvatskoj Iz Pera Obavjestajca

Rat u Hrvatskoj Iz Pera Obavjestajca

Ratings: (0)|Views: 84|Likes:
Published by xXxKGBxXx

More info:

Published by: xXxKGBxXx on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Rat u Hrvatskoj iz pera obavjestajca
Prepisi
dijelova
ratnog
dnevnika
“…
nisam
mogao
da
ē 
ekam
dve
decenije
da
vidim,
ho
đ 
e
li 
neko
u
Hrvatskoj 
da
me
ubije.
Nisam
imao
mogu
đ 
nosti 
ni 
da
biram,
imao
sam
samo
ovaj 
 put 
nijedan
više.
Ni 
 ja
ni 
bilo
ko
moj 
nije
ubio
nijednog
hrvata,
a
oni 
meni 
 jesu…

izabrao
sam
ovaj 
 put 
na
njega
sam
do
Boga
 ponosan” 
“Naš 
narod 
 je
iseljen,
raseljen
 ,
oplja
ē 
kan
materijalno
duhovno,
nikada
više
ne
đ 
e
naseljavati 
te
 prostore,
to
 je
ē 
injenica,
nema
nas
više
tamo.
Nije
nam
svejedno
nikada
ne
đ 
e
biti 
ove
besjede
su
samo
izraz
neizmjerne
tuge
za
narodom
zavi 
ē 
ajom.” 
Nestor 
 

1
RAT U HRVATSKOJ IZPERA OBAVJESTAJCA
Prepisi
dijelova
ratnog
dnevnika
Objavljeno
2009
na
krajiski 
Ͳ
 patrioti.com
krajinaforce.com
Graficki 
dizajn
– 
Krajinaforce
 

2
UVOD
Pisanje
dnevnika
sam
otpo
ē
eo
ranije,
ali
on
nije
vo
Ĝ
en
sistematski,
po
datumima
i
po
celinama
koje
su
mene
privla
ē
ile
svojim
sadržajem.
Intenzivno,
svakodnevno
beleženje
doga
Ĝ
aja
zapo
ē
eo
sam
sa
datumom
 jasnije
politi
ē
ke
komplikacije
u
Hrvatskoj,
kada
su
doga
Ĝ
aji
nagoveštavali,
da
bi
moglo
do
đ
i
do
otvorenih
sukoba
saveznih
organa
SFRJ
sa
secesionisti
ē
kim
snagama
u
Hrvatskoj.
Najve
đ
a
opasnost
 je
pretila
od
sukoba
JNA
i
spomenutih
snaga,
koje
su
sistematski
rušile
postoje
đ
i
društveno
Ͳ
politi
ē
ki
sistem
tadašnje
države.
Komplikacija
 je
bila
tim
ve
đ
a,
što
su
na
prostorima
Hrvatske,
pojavom
novih
politi
ē
kih
ē
inioca,
Srbi
bili
izloženi
progonu
kroz
pritiske
narastaju
đ
eg
hrvatskog
nacionalizma
Ͳ
separatizma.
Ekstremno
neprijateljstvo
i
netrpeljivost
prema
Srbima
raslo
 je
iz
dana
u
dan,
poprimaju
đ
i
forme
i
sadržaje
koji
su
ve
đ
bili
registrovani
na
tim
prostorima
za
vremena
postojanja
Nezavisne
države
Hrvatske.
Kolektivno
istrebljenje
Srba
i
bestijalnost
koja
 je
u
vreme
postojanja
NDH
ispoljena
u
postupku
istrebljenja
nije
zaboravljena.
Svest
o
ugroženosti,
ne
samo
politi
ē
koj,
ve
đ
biološkoj,
bila
 je
duboko
usa
Ĝ
ena
u
svakog
Srbina
koji
 je
ro
Ĝ
en
u
Hrvatskoj.
Vekovni
zajedni
ē
ki
život
ta
dva
slovenska
naroda
Ͳ
Srba
i
Hrvata,
doveo
 je
do
velike
mržnje
i
apsolutne
želje
Hrvata
da
za
svagda
proteraju
Srbe
iz
Hrvatske.
Gde
su
koreni
i
razlozi
takvoj
mržnji
nije
teško
utvrditi.

Svakako
da
 je
presudan
momenat
u
zajedni
ē
kom
životu
bio
period
postojanja
NDH
i
vrlo
veliki
procenat
Hrvata
koji
su
podržali
tu
fašisti
ē
ku
tvorevinu.
I
ako
se
po
završetku
rata
Hrvatska,
kao
ē
lanica
Jugoslavije,
našla
na
strani
pobednika,
mnogi
unutrašnji
procesi
raspirivali
su
me
Ĝ
usobnu
mržnju.

Veliki
broj
pripadnika
ustaških
i
domobranskih
 jedinica
 je
ubijen,
mnogi
osu
Ĝ
eni
na
višegodišnju
robiju,
ē
lanovi
njihovih
porodica
su
bili
meta
UDB
Ͳ
e
i
dr.
Akcije
i
operacije
UDB
Ͳ
e
u
posleratnom
periodu
na
hvatanju
ratnih
zlo
ē
inaca
bili
su
i
svojevrsna
provera
raspoloženja
stanovnika
Hrvatske
da
prihvate
ili
odbace
uba
ē
ene
grupe
i
pojedince,
koji
su
iz
inostranstva
ulazili
u
Jugoslaviju
u
nameri
podizanja
ustanka
i
rušenja
komunisti
ē
ke
vlasti.
Bio
 je
to
test
njihovog
raspoloženja,
da
prihvate
novu
državu
ili
da
se
utvrdi
,
da
su
oni
 još
uvek
na
liniji
ustaštva
i
fašizma.

Raznim
perfidijama
tadašnja
UDB
Ͳ
a
 je
mnoge
ljude
stavljala
na
svakojake
kušnje
i
svako,
najmanje
kolebanje,
bilo
 je
kažnjavano.
Ovakvim
postupcima
bili
su
izloženi
i
Hrvati
i
Srbi,
ali
zbog
brojnosti,
srazmerno
više
su
stradali
Hrvati.
Sve
to
 je
pripisivano
Srbima
kao
organizatorima
i
osvetnicima
i
generacije
Hrvata
su
odgajane
i
vaspitavane
na
tom
fonu.

Nove
proklamovane
vrednosti
socijalisti
ē
kog
društva,
bratstvo
i
 jedinstvo,
 jednakost
i
ravnopravnost
svih
naroda
i
nacionalnih
manjina,
nisu
dali
željene
rezultate.
Katoli
ē
ka
crkva
u
Hrvatskoj,
kao
 jedno
od
autenti
ē
nih
obeležja
NDH
i
njen
kardinal
Alojzije
Stepinac,
bili
su
na
meti
nove
vlasti.
Stepinac
 je
osu
Ĝ
en
kao
i
veliki
broj
sveštenika
koji
su
 javno
ili
tajno
pomagali
politiku
Ante
Paveli
đ
a,
vršili
pokrštavanje
Srba
i
blagoslovili
postupke
ustaša
u
progonu
Srba.
Kako
 je
crkva
kod
Hrvata
okosnica
vaspitanja,
mladi
naraštaji
su
u
ē
eni
i
nau
ē
eni
da
mrze,
da
traže
osvetu
i
da
rade
na
pripremama
za
dan
kona
ē
nog
obra
ē
una.
Svakako
da
 je
u
svemu
velika
pomo
đ
dobijana
od
Vatikana,
kako
u
moralnom
tako
i
matrijalnom
pogledu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->