Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[EL. SKLOPOVI] Pitanja i odgovori za 1. ispit znanja

[EL. SKLOPOVI] Pitanja i odgovori za 1. ispit znanja

Ratings: (0)|Views: 333 |Likes:
Published by Ivan Marinković
Pitanja i odgovori za 1. ispit znanja iz elektroničkih sklopova
Pitanja i odgovori za 1. ispit znanja iz elektroničkih sklopova

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ivan Marinković on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
 pitanja i odgovori za 1. ispit znanja
(by Ivan Marinkovid)
 
1. Što je elektronika?
 -
io elektrotehnike koji se bavi vođenjem struje kroz poluvoiče, plinove i vakum, te pripanik elementima
isklopovima
2. Čime se bavi informacijska,
 
a čime energetska elektonika?
 -
informacijska elektronika se bavi stjecanjem, obraom i prijenosom informacija trošedi pritom minimalnopotrebnu energiju (telekomunikacije, mjerna i računska tehnika...)
 -
energetska elektronika se bavi elektroničkim eleme
ntima i sklopovima u proizvodnji, prijenosu i razdiobienergije
3. Koje je najvažnije el.
s
vojstvo čvrstog tijela i navedi podjelu.
 -
najvažnije el. svojstvo je
otpornost (
ρ
)-
čvrsta tijela se prema unutarnjem rasporeu atoma ijele na kristalične (pravil
an raspored atoma) iamorfne (nepravilan raspored atoma)
4. Nacrtaj energetski dijagram poluvodiča.
 
EgE(eV)xVODLJIVI POJASZABRANJENIPOJASVALENTNI POJAS
 
5. Kakav je to poluvodič N
tipa?
 -
ako se na površinski sloj tanko četverovalentnog kristala nanesu peterovalentni element
i (npr. arsen),
nastat de višak elektrona
 
6. Kakav je to poluvodič P
tipa?
 -
ako se na tanku pločicu silicija nanese tanki sloj bora koji je trovalentan pojavit de se manjak elektrona tzv. šupljina
 
7. Nacrtaj i objasni propusnu polarizaciju PN spoja.
 -
ka je anoa na pozitivnijem potencijalu o katoe, za iou se kaže a je propusno polarizirana
 -
u tom slučaju kroz iou teče propusna struja o anoe prema katoi
 
+ -+-P NI
D
1
 
8. Nacrtaj i objasni zapornu polarizaciju PN spoja.
 - kad je katoda na pozitivnijemu potencijalu od anode, dioda je zaporno (nepropusno) polarizirana-
kroz iou teče u smjeru o katoe prema anoi vrlo mala struja I
R
koja se naziva zaporna ili reverzna struja
+--+PNI
D
 
9. Što je poluvodička PN dioda i koje je glavno svojstvo PN diode?
 - d
ioa je elektronički element s va priključka: anoom (A) i katoom (K).
 -
glavno je svojstvo ioe vođenje struje i samo u jenom smjeru (ka je anoa pozitivnija o katoe), na štoukazuje i njen elektronički simbol
10. Nacrtaj UI karakteristiku PN diode. Što ona prikazuje?
 
Us
naponpraga
područje
probojazaporno
područje
U
pe
 
11. Koje su el. karakteristike diode? Napiši jednadžbu UI karakteristike diode.
 
-
opuštena vrijenost napona zaporne polarizacije Uk koja se smije priključiti na iou, a a ne ođe onjezina trajna oštedenja
 -
opuštena jakost struje If koja smije teči kroz iou pri propusnoj polarizaciji, a koja nede uzrokovatioštedenje ioe
 -
opušteni utrošak snage P
tot
 - tempera
turno poručje raa
 -
oblik kudišta i raspore izvoa
 
JEDNADŽBA
STRUJNO-NAPONSKE KARAKTERISTIKE
 
(
)
2
 
12. Nacrtaj i objasni idealnu i realnu karakteristiku diode.
IUIDEALNAUIREALNA
 
- kod realne diode ima pad napona pa graf izgleda tako
(svojim riječima)
 
13. Što je Zenerova dioda
? Nacrtaj UI karakteristiku.
 -
silicijska ioa ko koje se primjenjuje svojstvo a ko Zenerova (lavinskog) proboja orža
va stalan napon,
praktički neovisan o struji kroz iou
 
14. Nacrtaj i objasni stabilizator napona sa Zenerovom diodom.
+-RR
T
 - u stabilizatoru napona sa Zenerovom diodom koristi se svojstvo da s promjenom struje kroz diodu probojni napon
struje je približno stalan
 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->