Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
DC Information Packet

DC Information Packet

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Navarro College

More info:

Published by: Navarro College on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
DAPA__B IBMMEFE
 
Lear Y|uled|8
 
Ve a| Daparrb Ibmmefe are ewin|el aobu| ~bur nd|erey| nd |ge luam ireln| {rbfrac$ \gny {rbfrac b``ery ybce frea| b{{br|udn|ney |b ~bu adl ybce ynfdn`niad| `ndadinam yapndfy$\grbufg |ge luam ireln| {rbfrac ~bu iad eard ob|g gnfg yigbbm adl ibmmefe ireln|yncum|adebuym~$ \gere are |vb |raijy ~bu iad `bmmbv |b reienpe Luam Ireln|$ @nry|- |gereny |ge Aialecni Ibre |raij vgnig ny brned|el |bvarly y|uled|y vgbye fbam ny a Oaigembr„ylefree$ Amm ndy|rui|bry |ga| |eaig Aialecni Ibre iburyey gape |ge ireled|namy requnrel o~ |ge Ybu|gerd Ayybina|nbd b` Ibmmefey adl Yigbbmy vgnig ndimule a Cay|er„y lefreevn|g 17 fralua|e gbury nd |ge lnyin{mnde |ge~ are |eaigndf$ \ge yeibdl |raij `br LuamIreln| ny |ge Iareer adl \eigdniam |raij vgnig ny leynfdel `br y|uled|y vgb vad| |bibc{me|e a ier|n`nia|e br Ayybina|e b` A{{mnel Yinedie lefree nd |vb ~eary br meyy adl fblnrei|m~ |b |ge vbrj `brie$Vgnme ~bu ca~ oe |ajndf ybce luam ireln| imayyey a| ~bur gnfg yigbbm- n| ny nc{br|ad| `br ~bu |b caje a ced|am lny|ndi|nbd oe|veed ibmmefe requnreced|y adl gnfg yigbbmrequnreced|y$ Ibmmefe ndy|rui|bry ew{ei| ~bu |b y{edl a ibdynleraome acbud| b` |ncebu|ynle b` |ge imayyrbbc |b ibc{me|e imayy ayynfdced|y- reyearig- adl y|ul~$ ^bur ndy|rui|br vnmm ew{mand ibdie{|y adl ce|gbly- ou| ~bu cuy| ndpey| |ge |nce deelel |blepemb{ ad udlery|adlndf adl ibccadl b` |ge |b{niy ibperel nd imayy$ Daparrb Ibmmefe gay a ducoer b` reyburiey adl yerpniey |ga| ~bu ygbuml |aje alpad|afeb`$ \ge mny| b` yerpniey apanmaome |b ~bu iad oe `budl bd |ge Daparrb Ibmmefe gbce {afe-vvv$daparrbibmmefe$elu$ [meaye `eem `ree |b ibd|ai| Lr$ Marr~ Veaper- Lead b` Ar|y-Yinediey- adl Gucadn|ney a| >;9#765#65>< br marr~$veaperKdaparrbibmmefe$elubr Hul~Iu||ndf- Lead b` Ouyndeyy- [rb`eyynbdam- adl \eigdniam Eluia|nbd a| >;9#765# 6511 br  hul~$iu||ndfKdaparrbibmmefe$eluygbuml ~bu gape ad~ quey|nbdy ibdierdndf |ge luamireln| {rbfrac$ Ve mbbj `brvarl |b vbrjndf vn|g ~bu$Yndierem~-
 
Marr~ V$ Veaper- [g$L$Lead b` Ar|y- Yinediey- adl Gucadn|ney
 
Hul~ Iu||ndfLead b` Ouyndeyy- [rb`eyynbdam adl\eigdniam Eluia|nbd
 
[A_ED\ ND@B_CA\NBD
Luam Ireln| iburyey b``er ~bur y|uled|y |ge b{{br|udn|~ |b eard gnfg yigbbm adl ibmmefeireln| yncum|adebuym~$ Luam Ireln| iburyey b``erel o~ Daparrb Ibmmefe are |aufg| o~ `umm#|nce br alhudi| `aium|~ vgb cee| |ge Ybu|gerd Ayybina|nbd b` Ibmmefey adl Yigbbmyireled|nam requnreced|y$ Imayyey |aufg| nd |ge gnfg yigbbm are |ge yace nd ibd|ed| adlepamua|nbd ay |gbye b``erel bd |ge Daparrb Ibmmefe iac{uyey$ Aialecni ibre iburyeyvnmm |rady`er |b b|ger \eway {uomni ibmmefey adl udnperyn|ney vn|g db {rbomecy$Bde cahbr ln``eredie oe|veed gnfg yigbbm adl ibmmefe iburyey ibdierdy |ge ygarndf b` nd`brca|nbd aobu| y|uled| {er`brcadie$ Udler |ge @acnm~ Eluia|nbdam _nfg|y adl[rnpai~ Ai| '@E_[A.- a `eleram mav {ayyel nd 1>6<- bdm~ lnrei|br~ nd`brca|nbd ca~ oeygarel vn|g ad~bde b|ger |gad |ge y|uled|$ Udler |ge {rbpnynbdy nd @E_[A- DaparrbIbmmefe iad ygare y|uled|y„ {rbfreyy vn|g leynfda|el {erybddem `rbc |ge gnfg yigbbmlny|rni|- uyuamm~ a ibudyembr- {rndin{am- br refny|rar$ @br alln|nbdam nd`brca|nbd bd@E_[A- ~bu iad yearig |ge U$Y$ Le{ar|ced| b` Eluia|nbd veoyn|e$\grbufg |ge luam ireln| {rbfrac- {ared|y vnmm yape a yuoy|ad|nam acbud| b` cbde~ o~ db|ndiurrndf igarfey `br |vb ~eary b` ibmmefe rbbc adl obarl adl o~ {a~ndf mbver |un|nbd|gad ny igarfel a| udnperyn|ney$ \ge aperafe iby| `br 15 ireln| gbury a| a y|a|e udnperyn|~ ny,<-7;; vgnme |ge yace 15 gbury a| Daparrb Ibmmefe vnmm iby| ,1-;5; `br |un|nbd adl `eey`br |ge ?;;6 iamedlar ~ear$Nd alln|nbd |b |ge `ndadinam yapndfy {ared|y vnmm ew{ernedie lue |b |genr y|uled|y |ajndfLuam Ireln| imayyey- |ge y|uled|y |gecyempey vnmm oe ma~ndf a `budla|nbd |ga| vnmm {a~oede`n|y ay vemm$ \ge Ibmmefe Obarl re{br|el |ga| nd ?;;9- |ge |~{niam `umm#|nce- ~ear#rbudl vbrjer nd |ge Udn|el Y|a|ey vn|g a `bur#~ear ibmmefe lefree eardel 0?% cbre |gad|ge |~{niam `umm#|nce- ~ear#rbudl vbrjer vn|g bdm~ a gnfg yigbbm ln{mbca$ Cby| {ared|ylreac |ga| |genr ignmlred vnmm gape a {rby{erbuy `u|ure$ Fnpndf ~bur y|uled|y a huc{ y|ar|nd Luam Ireln| imayyey vnmm fe| |gec gealel nd |ge rnfg| lnrei|nbd |b cajndf |gny lreac areamn|~$Daparrb Ibmmefe {erybddem vnmm oe ga{{~ |b lnyiuyy |ge oayni {rbpnynbd b` |ge luam ireln|{rbfrac vn|g ad~ {ared|y vgb ca~ gape quey|nbdy$
 
LUAM I_ELN\ \_AIJY
Aialecni Ibre Iburyey\geye iburyey are requnrel `br y|uled|y vgb vad| |b fralua|e vn|g ad Ayybina|ey b` Yinedie- Ayybina|ey b` Ar|y- br a Oaigembr„y lefree$ Cby| udnperyn|ney adl ibmmefeyrequnre a{{rbwnca|em~ <5 gbury b` ibre iburyey$ \gny iburye vbrj ndimuley yuig iburyeyay Edfmnyg- Gny|br~- Fbperdced|- adl Ca|g$ Vn|g `ev ewie{|nbdy- |geye iburyey are |geyace- refarlmeyy b` ~bur cahbr$ A y|uled| vgb ibc{me|ey |ge <5 gbury b` ibreiurrniumuc a| Daparrb Ibmmefe vnmm oe aome |b |rady`er amm b` |geye iburyey- ay a ombij- |b|ge `bur#~ear udnperyn|~$ Ndy|rui|bry `br |geye iburyey cuy| gape a Cay|er„y lefree- vn|genfg|eed fralua|e gbury nd |ge lnyin{mnde oendf |aufg|$ Nd yuccar~- |geye iburyey8
\rady`er |b b|ger \eway {uomni ibmmefey adl udnperyn|ney
_equnre |un|nbd- `eey- adl ibmmefe |ew|obbjy
_equnre y|uled|y |b cee| \YN y|adlarlyIareer adl \eigdniam Iburyey\geye iburyey a{{m~ |b y|uled|y vgb are vbrjndf |bvarly |ge Ayybina|e b` A{{mnelYinedie lefree br a ier|n`nia|e |ga| vnmm meal |b ec{mb~ced|$ Ybce udnperyn|ney amybaiie{| |gny iburyevbrj ay {ar| b` |genr requnreced|y `br |ge Oaigembr„y b` A{{mnel Ar|yadl Yinediey lefree$ Ewac{mey b` {rbfracy |geye iburyey vbuml oe a{{mnel |bvarlyvbuml ndimule Ibyce|bmbf~- Biiu{a|nbdam \gera{~- Ibc{u|er Nd`brca|nbd \eigdbmbf~-adl |ge A$A$Y$ nd Ignml Lepemb{ced|$ Nd yuccar~- |geye iburyey8
Are a{{mnel |b ibmmefe mepem |eigdniam ier|n`nia|ey vgnig iad oe uyel |b eardA$A$Y$ lefreey |ga| |rady`er |b \eway {uomni ibmmefey adl udnperyn|ney
Lb db| requnre |un|nbd- `eey- adl ibmmefe |ew|obbjy
_equnre y|uled|y |b cee| |ge cndncuc gnfg yigbbm {ayyndf y|adlarly
_equnrey y|uled|y |b leimare ibmmefe mepem |eigdniam ier|n`nia|e cahbr\eig [re{ Iburyey\geye iburyey are |ajed nd gnfg yigbbm adl |ge y|uled| iad reienpe ibmmefe ireln| a| a ma|erla|e$ Cby| ibmmefey requnre |ga| a y|uled| eard 1? ibmmefe ireln| gbury oe`bre reienpndfibmmefe ireln| `br |ge \eig [re{ iburyey$ Nd yuccar~- |geye iburyey8
 
Are a{{mnel |b ibmmefe mepem |eigdniam ier|n`nia|ey vgnig iad oe uyel |b eardA$A$Y$ lefreey |ga| |rady`er |b \eway {uomni ibmmefey adl udnperyn|ney
Lb db| requnre |un|nbd- `eey- adl ibmmefe |ew|obbjy
_equnrey y|uled|y |b leimare ibmmefe mepem |eigdniam ier|n`nia|e cahbr
Ireln|y avarlel a`|er y|uled| ed|ery ibmmefe adl eardy 1? ibmmefe ireln| gbury

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->